De store planeter - kollektive tendenser

og strømninger

 

Saturn – Pluto; sidste fase før konjunktionen

Uranus i Tyren marts 2019

Saturn – Pluto konjunktion

2019

Jupiter fra Skorpionen til Skytten

Uranus’ sidste tid i Vædderen

Uranus i Tyren 2018/19 - 2026

Chirons nye cyklus 2018

2018

Saturn i Stenbukken

Jupiter i Skorpionen

2017

Saturn - Neptun kvadraten 2015-2016

Efterspillet: Uranus Pluto kvadraten 2015 -19

Neptun i Fiskene

Uranus – Pluto Kvadraten 2012 -2015

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Saturn – Pluto konjunktionen

 

Efteråret er over os og det tegner på alle måder til at blive en mørk tid vi går ind i.

 

I anledning af, at Saturn skifter retning på onsdag og de næste måneder bevæger sig direkte fremad mod dens endelige mødested med Pluto; 22°46 Stenbukken, i januar 2020, er det værd lige at genopfriske og uddybe betydningen af Saturn - Pluto konjunktionen, som har været mærkbar hele 2019 og fortsat vil være det hele 2020 med.

 

Denne kombination og tegnplacering bringer omfattende samfundsomvæltninger med sig,  meget af den hidtidige struktur og de kendte rammer for systemet vil sprænges i en sådan grad, at flere ting ikke kommer til at fortsætte som hidtil…

 

Organiseringen og struktureringen af arbejdslivet er en af de ting, der står overfor større ændringer, pga det stærke fokus på Saturn og Stenbukken. Det samme gælder ledelsesstil og metoder.

 

Flere af statens, regeringens, autoriteters og myndigheders, såvel som andre samfundsmæssige institutioners beføjelser kommer til at ændre sig markant – og det kan både gå i retning af væsentlig mere eller mindre magt. 

Borgeres rettigheder eller mangel på samme ligeledes så.

 

Mistillid mellem borgere og autoriteter og myndigheder kan let nå nye uhørte højder.

 

Myndigheder kan i desperation meget vel forfalde til at slå ekstra hårdt ned mod kritik og modstand. Ekstreme grader af censur, overvågning og social adfærdsregulering kan blive resultatet, hvis der ikke bliver sagt fra i tide.

 

Samtidig er det en tid hvor både magtfulde enkeltindivider, magtfulde dynastier, (velkendte, såvel som skjulte) og samfunds institutioner og højborge, der opfattes som ”too big to fail”, faktisk kan bryde sammen og miste grebet om magten.

 

Ingen fra top til bund kan nemlig føle sig sikre i sædet i disse tider, da Plutos lektion er, at intet varer evigt, alt har sin tid, alt får en ende, hvorefter noget nyt kan komme til.

 

Det er derfor, at meget nu synes at være under forfald og ikke længere fungerer, det er derfor vi konstant får serveret historier om myndigheder og samfundsinstitutioner, der åbenlyst ikke længere varetager de opgaver, de, på papiret, var sat i verden for at udføre, derfor vi konstant får meldinger om skandaler, svindel, svigt, fejl, ressourcemangel og dårlig ledelsesstil og derfor at vi ser tidligere magthavere, der trods forsøg på at klamre sig til fortidens magt, i stedet ender med at få ikke særlige værdige exits.

 

Forvent at alt dette kun bliver yderligere intensiveret her i efteråret og ind i vinteren.

 

Denne konjunktion, handler dog ikke bare om 2019 - 2021, hvor Saturn og Pluto er indenfor mærkbar afstand af hinanden.

 

Denne kombination handler nemlig også om den lange bane, både bagud og fremad.

Vi befinder os i slutningen af en større cyklus der tog sin start i 1982, da planeterne sidst var i konjunktion og som nåede sit dramatiske midtpunkt, ved oppositionen, i 2001.

 

Magthaveres beslutninger og handlinger, både de åbenlyse og de skjulte agendaer, den førte politik, de økonomiske og samfundsmæssige beslutninger, der blev truffet, de krigserklæringer der blev givet i de år, såvel som folkets reaktion på det eller mgl på samme, er alt sammen noget vi mærker konsekvenserne af nu.

Vi høster nu, som der blev sået i de år. 

Og hvis tingene ikke føles særligt holdbare lige nu, er det nok fordi, at de frø, der blev sået ikke var særligt sunde og ej heller blev lagt i jorden med de bedste hensigter!

 

Der er ting, der kommer til en naturlig ende og på graciøs vis kan give plads til noget andet/nogle andre og så er der det, som er pilråddent og må tvinges væk nu.

 

Alt det som ikke længere er levedygtigt, det, der hører fortiden til, som ikke har nogen fremtid, vil blive ubønhørligt destrueret.

For vi er ved at være nået til den sidste dødsrallen – den aller sidste fase, lige før det er endeligt slut, hvorefter et kæmpe genopbygningsarbejde, hvor noget nyt kan begynde at tage form, venter.

 

Hvordan det nye så bliver, har alle os, der er på kloden i denne tid, medindflydelse på og ikke mindst medANSVAR for.

 

Fremadrettet betyder det også, at de beslutninger og handlinger, der træffes og foretages nu her ved begyndelsen af den nye cyklus, der starter i januar 2020, vil have konsekvenser adskillige årtier frem og derfor gælder det selvfølgelig om at tænke sig grundigt om og træde varsomt, hvad end det er dig selv eller dine efterkommere, der må leve med konsekvenserne til den tid.

 

Det gælder om at være væsentligt mere vågne og opmærksomme, ved denne cyklus’ start, med henblik på hvad vi tillader, at der bliver iværksat fra højere hold, såvel som hvad vi selv sætter i gang, i begyndelsen af 20erne, end vi/de var i start 80erne og starten af dette årtusinde.

 

På det personlige plan er det helt store tema og spørgsmål, hvor meget autoritet og magt du vil tage på dig eller frasige dig og lægge ud til andre.

 

Hvordan forvalter du den magt du har over andre? Hvordan du forholder du dig til andre, der har magt over dig?

 

Hvor meget er du villig til at finde dig i fra f.eks. en leders side? eller fra myndigheders eller andre autoriteters, især hvis de hverken gør det de burde eller opfører sig ordentligt eller retfærdigt?

 

I hvor høj grad er du villig til selv at styre og sætte rammerne for dit eget liv?

 

Hvor meget vil du give køb på mod lovning om sikkerhed og tryghed - også selvom løfterne ikke nødvendigvis bliver overholdt?

 

Der hvor Saturn-Pluto = mere magt og kontrol til autoriteterne, så er valget dit, om det skal være dig, som tager din indre autoritet på dig og dermed får mere magt og styring over dit liv eller om det bliver de ydre, der skal tage endnu mere over, med et meget lille individuelt råderum til følge.

 

I de sammenhænge, hvor Saturn-Pluto = med systemets og den kendte strukturs sammenbrud, så består dit valg i, hvad du så vil sætte i stedet.

 

Har du personlige planeter/vigtige placeringer i nærheden af 22° Stenbuk/Krebs/Vædder/Vægt er/ bliver du især berørt/påvirket af dette på et personligt plan og/eller du er en af dem, der spiller en vigtig rolle i alt det her.

Det samme kan også gælde for vigtige planetplaceringer omkring 22 grader Tyr/Jomfru og Skorpion/Fisk.

 

 

På et højere plan handler denne planetkombination og cyklus om karma; afvikling af karma og af karmiske relationer.

Det handler både om at høste, som du vitterligt selv har sået, men også om at blive klogere på mørke parasitiske kræfters indblanding, skjulte agendaer og magtmisbrug, der kan have medført, at du ganske ufortjent slås med og bøder for noget, der egentlig ikke burde være på dine skuldre.

 

Indsigt herom kan sprænge rammerne for hele karma og (re)inkarnationssystemet og de hidtidige fortællinger herom og bringe større spirituel modenhed med sig og give langt større valgmuligheder og frihed – også udover dette liv.

 

Så ja, der er bestemt store ting i gang i denne tid!

 

Saturn – Pluto er en virkelig alvorlig og tung kombination og der er da også før sket virkelig voldsomme og negative verdensbegivenheder, når de to er tørnet sammen.

Konjunktionen tynges blot yderligere af tegnplaceringen i Saturns eget tegn, Stenbukken, så der er ingen grund til at ”sugarcoate” eller forgøgle at det her er eller bliver en let proces, for en vigtig del af processen handler netop om at vi må være/blive modne nok til at se den mørke, barske sandhed i øjnene.

 

Men det er som bekendt også mørkest før daggry og ligesom forår og lyse tider altid følger efter efterår og vinter, så er dette også en helt særlig mulighed for at kunne skille os af med en masse råddenskab og sætte noget nyt og bedre i stedet for alt det, som ikke længere fungerer eller tjener os og starte forfra – og det gælder på alle planer.

 

Vi står ved en skillevej og de valg, der træffes nu og det næste stykke tid har langvarig effekt og konsekvens, både individuelt og kollektivt, på både et jordisk og et spirituelt plan, så det er en ret unik og ansvarsfuld tid at være i live i.

Du opfordres derfor til at bruge energien varsomt, vågent og klogt.

 

Særlige stops på vejen hen mod den præcise konjunktion, hvor processen for hver gang gradvist intensiveres er når:

 

Saturn går direkte på onsdag

 

Pluto står stille sidst i september, lige efter Efterårsjævndøgnet, for derefter at gå direkte d. 3. oktober

 

Saturn udløser og afslutter en tidligere Solformørkelse i Stenbukken fra januar i år, fra d. 13. oktober – 13. november. (Update: læs her)

 

Jupiter går ind i Stenbukken &

Saturn og Pluto når inden for 3 grader af hinanden i starten af december

 

Solformørkelse i Stenbukken 26. december.

 

Saturn og Pluto når inden for 1 grad af hinanden og den præcise fase af konjunktionen begynder d. 31. december.

 

Konjunktionen når sit præcise punkt d. 12. januar 2020.

 

Lad os bruge denne udfordrende sidste fase af cyklussen og optakten til den nye, til at lyse mørket op og få skabt en grobund for bedre fremtidsudsigter for os alle.

 

<3 Tina

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

16. september 2019

 

 

 

 

Uranus i Tyren

 

Så fik vi taget hul på marts og nu er det ved at være nu!

Næste uge skifter en af de kraftfulde ydre planeter tegn, når Uranus, onsdag morgen d. 6. marts, forlader Vædderen og går ind i Tyren, hvor den vil tilbringe de næste godt 7 år.

 

Nye tider, ny epoke, nu hvor Uranus for alvor træder ind i 2. fase (i dens 84 årige lange cyklus med 12 faser i alt) – med dertilhørende nye temaer, som kan genopfriskes her og her

 

Ydre planet tegn skifte har det med at give genlyd på flere niveauer, så næste uge og sådan set hele marts måned kan godt gå hen og blive en ganske interessant og markant tid - læg mærke til hvad der sker omkring dig, både på verdensscenen, i dit ydre personlige liv og i dit indre, da budskaber og tegn vil kunne aflæses som vigtige fingerpeg på om, hvor det hele bærer hen de næste 7 år.

 

Tiden med Uranus i Vædderen har været akkompagneret af Uranus’ kvadrat til Pluto i Stenbukken, den træder nu ind i sin absolut sidste fase, som en ”ude af tegn kvadrat”, nu hvor begge planeter vil være i Jordtegn og slutter endeligt 19 dage efter tegnskiftet, d.25. marts, efter i alt 11 års turbulent aktivitet. Så marts vil også være præget af en sikkert dramatisk afslutning på kvadratens virke.

Markant tid, med store afslutninger og nye begyndelser!

 

Via de større planeters placeringer bliver der nu et enormt fokus på Jordtegn. 

Både Saturn, Uranus og Pluto befinder sig efter d. 6. marts i Jordtegnene, Stenbukken og Tyren (og fra sidst på året følger Jupiter såmænd også trop, i Stenbukken).

 

Dette er helt synkront med, at vi nu går ind i en tid, hvor vi helt konkret og bogstaveligt må forholde os til ændringer her på Jorden, i naturen, klimaet, i måden vi omgås og fremover behandler Moder Jord og hvordan vi udnytter og fordeler hendes ressourcer.

Som den sidste store planet, har vi Neptun i Vandtegnet, Fiskene.

Placeringerne i Jord og Vand giver et stærkt fokus på introvert, feminin energi. Gudinde energi kunne være et andet ord for det.

Lad os bruge disse energier til at dreje Jordens fremtid i en positiv, grøn, frodig og bæredygtig retning, til gavn for helheden, frem for kun de få!

 

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Marts 2019

 

 

 

2019

 

Et nyt kalenderår venter forude, det sidste i dette årti.

 

Da vi har levet med ganske turbulente kollektive energier i over 10 år nu, kan ingen fortænkes i, efterhånden at længes efter bare en smule fred, ro og stabilitet.

Men det bliver så ikke lige nu og her, for selv om 2019 er året, hvor vi siger endeligt farvel til dramatiske planetplaceringer, som Uranus i Vædderen og Uranus’ langvarige kvadrat til Pluto, så tager det næste markante og tunge aspekt, i form af en tiltagende Saturn-Pluto konjunktion, faktisk bare over med det samme…

Så kollektivt set, har vi altså flere store arbejdsopgaver, der skal løses, førend vi forhåbentlig kan slappe mere af og nyde livet.

 

Lad os først kigge på de energier, vi tager afsked med her i årets første måneder og derefter på betydningen af de nye tilkommende.

 

I november gik Uranus tilbage til Vædderen (2010/11 – 2018/19), dermed kom oprørs- og protestånden, der har præget os siden årtiets start, som ventet og forudsagt, tilbage for fuld styrke, right on cue, (arbejdsnedlæggelser, strejker, "gule veste", såvel som diverse andre demonstrationer).

 

På det nye års første dag kommer så Uranus - Pluto kvadraten (2008- 2019: finans & gælds krise - lederskabskrise –magthaveres fald/ afsættelser/abdiceringer - forskydning af magtbalancer - afsløring af korruption, magtmisbrug og andre dystre agendaer - fokus på ulighed, uretfærdighed og undertrykkelse - protester- demonstrationer - oprør - uroligheder – eskalering af terror/ false flags – klima forandringer – ekstreme vejr begivenheder - markante individuelle livsforandringer – stærkt behov for individuel frihed - udviklingspotentiale - OPVÅGNING) tilbage inden for orbis og aktiveres en aller sidste gang…

 

I marts siger vi farvel til begge, når Uranus går endeligt i Tyren og Uranus-Pluto derefter ebber helt ud og vi vil til den tid kunne gøre status over hele den gigantiske globale forandringsproces kvadraten symboliserede og hvor langt vi nåede.

 

Vi fik allerede en forsmag på de temaer, der følger med Uranus i Tyren, i det halve års tid Uranus kiggede indenfor i tegnet, i det forgangne år.

Dem skal vi nu til at gå i dybden med de næste 7 år.

Mens denne Uranus placering måske nok er mere neddæmpet end den foregående er den ikke mindre omvæltende, eller indgribende.

Selv om Tyren er noget længere om at komme op af stolen end Vædderen, så er der jo som bekendt den røde klud, der kan få den til at gå amok og den røde klud skal Uranus nok finde frem og vifte med i løbet af de 7 år.

Kombinationen står for:

Økonomiske eksperimenter/ændringer/omvæltninger, der rækker helt ind i den individuelle pengepung – ændringer vedr. ejendom/ejerskab – fokus på og ændringer vedr. fødevarer, madvaner, natur og bæredygtighed - potentiel grøn bølge, med opblomstring i selvdyrkning, økologi, biodynamik, permakultur og evt. helt nyopfundne grønne metoder versus sabotage af grøn, bæredygtig levevis og sund mad - klima forandringer/vejrmæssige forhold/ manipulation, der ændrer udkommet af afgrøder, priser og tilgængelighed – mulig knaphed og rationering af ressourcer og fødevarer – opfindelse af alternativer til noget, der mangler/udgår – ændringer i værdier og værdisætning - individuelt stigende behov for at leve sit liv ud fra egne sande værdier og stå fast på dem.

 

 

Oven i dette siger vi goddag og velkommen til en Saturn-Pluto konjunktion, i Stenbukken.

 

De to når deres præcise møde i starten af 2020 og kommer inden for den kritiske ene grad allersidst i 2019, men kommer allerede her i januar 2019 så tæt på hinanden, at indflydelsen skydes i gang og vil kunne mærkes hele året.

 

Kombinationen har et temmelig blakket ry.

Bl.a. fordi den var aktiveret ved begyndelsen af både 1. (reelt inden Pluto var opdaget) og 2. verdenskrig, (som i øvrigt også kom lige efter en Uranus-Pluto kvadrat og Uranus var trådt fra Vædderen ind i Tyren, i 1930erne), såvel som ved 9.11 og begyndelsen på ”the War on Terror ” (hvor vi også havde en serie af formørkelser, som faldt de samme steder, som flere af de formørkelser vi har i disse år, i tiden omkring Saturn og Plutos 2020 møde).

 

Det skal understreges, at Saturn og Pluto har været i forbindelse adskillige andre gange også, uden så voldsomme udfald - men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er mange ligheder nu med de tidsperioder, hvor der før er sket virkelig voldsomme verdensbegivenheder og på at energien KAN (mis)bruges på denne måde, hvis dem, der trykker på knapperne, ønsker det og får lov til det.

 

Hvis nogle i magtpositioner skulle gå med våde drømme om at indføre en total politi/militær stat, så kan denne kombination i Saturns eget tegn, Stenbukken (der står for stat og myndigheder) også meget vel (mis)bruges til at tage store skridt derhenimod eller ligefrem gå all the way…

 

Så nej, det blakkede ry er ikke uden grund, men som altid afhænger udfaldet af hvad folk vil finde sig i - og så gælder det om at finde andre mere konstruktive måder at bruge energien på.

 

Hvor Uranus-Pluto meget handlede om afsløringerne, opvågningen, forargelsen og begyndelsen på oprøret, handler Saturn-Pluto mere om, at nu hvor realiteterne er set i øjnene (eller bliver det i årets første måneder, som er absolut sidste udkald!), så derefter at tage konsekvenserne og ansvaret på sig og selv gøre en indsats for at skabe det liv, det samfund og den verden man ønsker for sig selv, sine nærmeste og sine medmennesker.

 

 

 

Med Saturn-Pluto er omfattende samfundsomvæltninger nemlig uundgåelige.

Den nuværende struktur og de kendte rammer kommer på mange måder til at sprænges og flere ting kommer ikke til at fortsætte som hidtil… og det kan jo både være godt og skidt.

 

Statens, regeringens, autoriteters og myndigheders, såvel som andre samfundsmæssige institutioners beføjelser vil ændre sig markant – og det kan både gå i retning af væsentlig mere eller mindre magt.

Borgernes rettigheder eller mangel på samme ligeledes så.

 

Mistilliden til ydre autoriteter og både statslige og private institutioner, der betragtes som samfundsmæssige højborge, vil nå sit absolut højeste.

Mangt og meget har allerede lidt alvorlige tillidsknæk de seneste år, (tænk blot på ting som medier, det politiske system, banksystemet, skattesystemet osv. osv.), nogle vil mene de allerede har spillet totalt fallit - og i deres nuværende form bliver det i hvert fald ikke bedre, de kommende par år.

 

En anden samfundsinstitution, der kommer ekstra i søgelyset i 2019 er, grundet Jupiters placering i Skytten, retssystemet, både i forhold til nogle af dem, der skal stilles til ansvar for deres korrupte gerninger, men også selve retssystemet i sig selv.

Og det vil vise sig om det, i dets nuværende form, er levedygtigt fremover…

 

Organiseringen og struktureringen af arbejdslivet står også overfor større, markante ændringer, med det stærke fokus på Saturn og Stenbukken.

 

Mistilliden vil også gå den anden vej, fra autoriteter/myndigheder mod borgerne, så der vil værre en større tendens til at slå hårdt ned mod disse.

Hvad end det gøres i et reelt forsøg på at opretholde lov, orden og sikkerhed eller udelukkende for at klamre sig til magten og kontrollen over en befolkning, der i stigende grad vil have fået nok …

Ekstreme grader af censur, overvågning og social adfærdsregulering og et meget lille individuelt råderum kan blive resultatet, hvis vi ikke passer på.

Hvis roret bare overlades til andre, kan selv den mest autoritetstro ende med at blive meget ubehageligt overrasket over hvilket samfund, de ”pludselig” befinder sig i, ved dets nye årtis begyndelse.

 

Både magtfulde enkeltindivider, magtfulde dynastier, velkendte, såvel som skjulte, og samfunds institutioner, der opfattes som ”too big to fail”, kan dog rent faktisk vise sig at falde under denne indflydelse.

 

For ingen fra top til bund kan føle sig sikre i sædet i disse tider, da Plutos lektion er, at intet varer evigt, alt har sin tid, alt får en ende og noget nyt vil derefter komme til.

Hvordan det nye så bliver, har alle os, der er på kloden i denne tid, medindflydelse på.

 

Pluto er altså gengangeren i de markante aspekter, der præger os i denne særlige overgangstid.

 

Pluto går i løbet af året også i præcis kvadrat til den næsten stillestående Eris, hvilket vidner om, at en eller flere outsider(e) kan komme ind på banen og skabe splid og stridigheder blandt ”det gode selskab” (eller dem, som selv opfatter sig som værende det) og vende op og ned på det hele.

Ligeledes om, at vi alle vil blive stillet overfor vigtige valg, der må træffes ud fra vores individuelle værdigrundlag…

Og så er vi tilbage ved Uranus i Tyren temaet om den tiltagende vigtighed af leve sit liv ud fra sine sande værdier og ikke ud fra noget, der bliver påduttet én udefra.

 

Dine værdier og hvad du vil finde dig i, bliver altså på alle måder et kæmpe tema i 2019.

 

Inden for de rammer, som de pågældende energier giver, er mulighederne for konstruktiv brug:

 

I langt højere grad at sætte rammerne for dit eget liv, både arbejdsliv og privatliv - tage autoriteten og styringen i stedet for at overlade det til ydre autoriteter.

 

Kort sagt, i de sammenhænge hvor Saturn-Pluto = mere magt og kontrol til autoriteten, så er valget dit om det skal være dig, som tager din indre autoritet på dig og dermed får mere magt og styring over dit liv eller om det bliver de ydre, der skal tage endnu mere over.

 

I de sammenhænge, hvor Saturn-Pluto = med den kendte strukturs sammenbrud, så består dit valg i, hvad du så vil sætte i stedet.

 

Det at måtte tage ansvaret mere på egne skulder, kan alt efter opfattelse, både føles som en byrde og en kæmpe befrielse.

Det er helt sikkert en energi, der stiller store krav til folk.

Det er ikke en periode, hvor man får noget foræret, der er højst sandsynligt goder, der må opgives, men hvor meget andet til gengæld kan opnås, hvis man er villig til at gøre en indsats.

 

Neptun i Fiskene minder os om ikke at forglemme medansvaret for dem, som ikke er stærke nok til at klare sig selv og da Neptun er i harmonisk aspekt til Saturn (og Pluto), kan det faktisk godt lade sig gøre at få alle med og gavne helheden, frem for kun de få.

 

Jupiter i Skytten er på mange måder lyset i mørket, letheden blandt de tunge energier.

Det er herfra, at vi kan hæve os over det nuværende mørke og tungheden og se fremad mod lysere tider og finde inspirationen til hvordan vi kommer frem til noget bedre og langt mere etisk.

 

Dog kommer en Jupiter - Neptun kvadrat med en advarsel om ikke at fortabe sig i drømme og illusioner, især ikke af den slags, hvor en Messias, aliens, engle eller andre skal komme og redde os fra det hele.

 

Dermed slet ikke sagt, at hjælp udefra er udelukket, men blot, at der, med de fremherskende energier, bare ikke er nogen vej udenom, at ansvaret primært er vores, dit og mit…

 

En anden advarsel går på ikke at være for skråsikker i sin tro på, at man har patent på sandheden og forfalde til fanatisme og ekstremisme.

 

Kan der styres uden om de faldgruber, kan Jupiter i Skyttens optimisme og fremadskuen og Neptun i Fiskenes medfølelse, spiritualitet og enhedsfølelse være særdeles nyttige redskaber til at få os ud af den suppedas, vi befinder os i og til at skabe en bedre fremtid for os alle.

Jupiter forbliver i Skytten frem til december.

 

Året byder på 5 formørkelser fordelt over 2 hele sæsoner og begyndelsen på en 3.

 

Vi afslutter serien af formørkelser over Løve/Vandbærer aksen med endnu en Blodmåne over DK, meget tidligt om morgenen d. 21. januar, derudover bliver det formørkelser over Krebs/Stenbuk aksen og den medfølgende tematik, der blev skudt i gang i sommeren 2018, som dominerer.

 

Da den første formørkelsessæson begynder allerede ved årets begyndelse, ved Nymånen i Stenbukken, vil du kunne læse meget mere om betydningen af dette, i det nye års første dage.

 

Så nej, med Uranus – Pluto kvadratens genaktivering d. 1. januar og begyndelsen på en formørkelsessæson i årets første uge og Saturn og Pluto, der kommer inden for mærkbar afstand af hinanden i midt januar, lægger år 2019 bestemt ikke stille ud, energimæssigt!

 

Det kan være skræmmende når meget af det velkendte, (uanset hvad man mener om det), bryder sammen og forgår.

 

Men samtidig er det også en spændende og ganske unik tid at være i live, med en hel særlig mulighed for at være med til at skabe en ny æra; en ny måde at leve på.

 

Der har været profeteret om denne tid, de første årtier af dette årtusinde og de store ændringer Jorden ville komme ud i, i uendelige tider.

Nu er det nu! - og det er ikke tilfældigt, at lige præcis DU er her på kloden netop nu, det er fordi du har noget at byde ind med, en særlig opgave, der er en vigtig brik i det store puslespil.

 

Hvis du ønsker at vide mere om hvordan disse kollektive energier kommer til at påvirke lige præcis dig og hvad din rolle er i alt det her - såvel som om dine egne individuelle progressioner, der udelukkende omhandler dig og dit liv, så har jeg fortsat 10 % rabat på Årshoroskoper, ved bestilling frem til og med d. 6. januar.

 

Lad os tage opgaven på os og bruge energierne til at få afsluttet dette vilde årti på en konstruktiv måde og få lagt en grobund for nogle fantastiske 20’ere!

 

Rigtig godt Nytår!

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 Slut december 2018

 

 

 

Jupiter fra Skorpionen til Skytten

 

Vi er nu ved at afslutte de 13 måneder, vi har haft Jupiter gående gennem Skorpionen, hvor den har kastet sit lys over mørket og dermed afsløret flere af de ting, der foregår i ly heraf...

Få dage før Jupiter gik ind i Skorpionen, sidste oktober, begyndte Weinstein afsløringerne at rulle, få dage efter Jupiter var trådt ind i tegnet blev #metoo kampagnen skudt i gang, ( i øvrigt genoptaget fra en tidligere bevægelse fra 2006, hvor Jupiter sørme også var, you guessed it; i Skorpionen!) - og så tog det ellers fart.

 

Det kan man vælge at se som et klokkeklart organisk opstået eksempel på synkronicitet mellem planeternes stilling og begivenheder her på jorden; som foroven, så forneden…

Man kan også vælge at se det som begivenheder, der var orkestreret af nogle, der gemmer sig allerbagerst i mørket, som netop har indgående kendskab til energierne og synkronicitet og som vidste, at der nu uundgåeligt ville komme lys over mørket og for at være på forkant, brugte deres magt og evne til at iscenesætte i god tid og satsede på at slibrige sexskandaler og misbrug blandt kendte og privilegerede kunne aflede folket fra ting, som var endnu værre, fra deres egen hånd …

Uanset hvad, så kørte tegnskiftet og medfølgende begivenheder fuldstændig som et manuskript.

 

Siden da har det, som forventet, væltet frem med afsløringer om skorpionske/plutoniske emner som magtmisbrug, økonomisk svindel, korruption, seksuelt misbrug, pædofili – og går man lidt under overfladen også om rituelle ofringer, regulær vampyrisme og kannibalisme…

Nej, kønt og behageligt er det bestemt ikke, når der kastes lys over mørket - men nødvendigt!

Nu forlader Jupiter så Skorpionen og går ind i Skytten om 5 dage og nye temaer vil begynde at forme sig.

 

Og hvad kommer næste kapitel af manuskriptet så til at bestå af?

 

Nogle af de afsløringer om diverse former for misbrug og korruption, der er kommet frem vil have retslige opgør som følge og da retslige anliggender netop er både Jupiter og Skyttens domæne, kan lige præcis det komme til at fylde rigtig meget, det kommende års tid.

Der kommer i det hele taget fokus på love, på domme, på jura og selve retssystemet.

 

Jupiter står stærkt i Skytten, da det er dens eget tegn, både planet og tegn har en tendens til at overdrive, forstærke og forstørre, så vil vi få både det bedste og det værste af energien.

 

Det bliver en tid med stærk fokus på sandhed; søgen efter sandheden/ sandheden der nu må komme frem.

 

Bagsiden af medaljen er, at folks opfattelse af sandheden og rigtigheden af netop deres overbevisning kan være så stærk, at det kan føre til fanatisme og få nogle til at gå til yderligheder. Det gælder både religiøse, politiske og øvrige former for overbevisninger og livsfilosofier.

Ikke at gå ud i ekstremerne, men at udvise mådehold vil være yderst vigtigt og tilrådeligt!

 

Man fristes til at spørge hvornår udlændinge/indvandrere/flygtninge ikke et hot topic?

Men emnet bliver i hvert fald ikke mindre aktuelt det kommende år, da både Jupiter og Skytten netop repræsenterer udland, fremmede kulturer og menneskene derfra.

 

Vi stiler mod enden af et årti og da Skytten er et fremtidsorienteret tegn, vil vi være ganske optaget af hvordan vi ønsker 20’erne - og også tiden derefter - skal forme sig og på at skabe en bedre fremtid.

 

Der vil generelt være fokus på vækst, udvikling og den højere mening med det hele.

Uddannelsessystemet kan også stå overfor ændringer, der geare mere mod nyere tider.

 

De(t) hus(e) hvori du har Skytten + evt. planeter og punkter i Skytten, får altså besøg af Jupiter, i løbet af det kommende år og de viser tilsammen hvor du har størst muligt udviklingspotentiale i perioden.

Måske også hvor du kan være decideret heldig at opleve, at lykken tilsmiler dig, da Jupiter som bekendt også går for at være ”heldets planet”.

Men først og fremmest handler Jupiter om udvikling.

 

Overordnet set bliver det en tid, hvor vi ikke er ude af mørket endnu, men hvor vi ser frem mod - og kan arbejde på at skabe - lysere tider

Det er jo netop Skyttens absolutte fineste egenskab, at den midt i det sorteste mørke kan holde lyset forude for øje og glæde sig over det.

Og et optimistisk syn på fremtiden er hvad der i den grad bliver brug for det næste års tid.

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

November 2018

 

 

 

Uranus returnerer til Vædderen i 4 mdr

 

Så nåede vi til november, der byder på et par væsentlige tegnskifte, lige oveni hinanden, i næste uge.

På tirsdag afslutter vi den halvårige ”generalprøve” på de 7 år, der venter os forude, fra foråret 2019 og frem til 2026, hvor Uranus vil befinde sig i Tyren.

 

Som forventet, har vi fået adskillige tegn og eksempler på, at det gamle/nuværende økonomiske system trænger gevaldigt til oprydning og fornyelse.

Det har ikke just skortet på skandaler og groteske afsløringer/fortællinger om svindel og korruption på denne front – og dette var kun begyndelsen, som måske baner vejen for et decideret oprør…

 

Vi har i samme periode også set yderst usædvanligt vejr, med dertilhørende konsekvenser for natur og udkomme af afgrøder/fødevarer, der, som forudsagt, vil give sig til udtryk i knaphed/mangel på visse ting, såvel som dyrere priser…

 

Det har også forlydt, at der skulle være en mætning i marked for økologi og at der derfor ikke er mulighed for at flere kan omlægge til økologisk landbrug lige foreløbigt, selvom de måtte ønske det…Altså den ventede modstand mod den grønne bølge, som Uranus i Tyren optimalt set kunne blive.

 

To be continued, når Uranus for alvor går ind i Tyren i marts og syv år frem, Læs meget mere om temaerne for denne 7 årige periode nedenfor.

 

Nu skal vis så have bundet en sløjfe på de temaer, som Uranus’ gang gennem Vædderen, fra 2010/2011, har bragt med sig. Nedenfor kan du også læse/genlæse om betydningen af Uranus i Vædderen og præcis hvad det er, vi skal have gjort op med de næste 4 mdr.

 

Forvent at den noget iltre kombination af Uranus i ildtegnet Vædderen vil give både gemytterne og den generelle stemning nogle nøk opad mod det røde felt…

 

Har du vigtige placeringer sidst i Vædderen- såvel som i Krebsen, Vægten eller Stenbukken - vil disse altså aktiveres en sidste gang af Uranus og temaer fra det sidste halvandet års tid af dit liv vil nå et klimaks/ en afslutning.

Du er sikkert blevet bevidst om, hvad du gerne vil være fri for og fra, nu skulle du gerne blive klogere på, hvad du vil være fri til at gøre, fremadrettet.

 

Uranus befinder sig i den kritiske sidste grad af Vædderen, hvor energien er særlig intens, fra på tirsdag og en måneds tid frem, til starten af december og igen fra februar - marts.

 

Fra januar – marts 2019 aktiveres også Uranus’ dramatiske, turbulente, men også opvækkende kvadrat til Pluto, der har præget os siden slutningen af sidste årti, en aller sidste gang.

Og kender man de energier ret, kommer det sikkert ikke til at gå stille for sig. Så nej, det er fortsat bestemt ikke kedelige tider vi lever i!

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

1. november 2018

 

 

Uranus fra Vædderen til Tyren

 

Det giver altid gevaldig genlyd, når en ydre planet skifter tegn.

Vi står netop nu over for et markant tegnskifte, da den ydre planet, Uranus, her fra maj 2018 kigger inden for i Tyren i et halvt års tid.

Sidst på efteråret returnerer Uranus til Vædderen en sidste gang, for så at gå endeligt ind i Tyren i foråret 2019.

 

Lad os først tage et tilbageblik på Uranus’ gang gennem Vædderen, inden vi kigger fremad mod betydningen af Uranus i Tyren.

 

I 2010 begyndte Uranus ligeledes at gå frem og tilbage henover tegngrænsen mellem Fiskene og Vædderen og gik endeligt ind i Vædderen i foråret 2011.

 

Nu var dette dog ikke bare et tegnskifte, som Uranus foretager hvert 7. år. Eftersom Fiskene er det sidste tegn i Dyrekredsen og Vædderen det første, var dette også enden og begyndelsen på en ny 84 år lang cyklus.

 

Det endelige tegnskifte i marts 2011 var da også ekstra voldsomt og dramatisk på begivenhedsfronten, da det faldt nøjagtig sammen med tsunamien i Fukushima, Japan, da Uranus stod aller, allersidst i Fiskene (vand). Tsunamien blev i øvrigt også livestreamet, (Uranus = teknologi), så hele verden for første gang kunne følge med i en katastrofe in realtime, hjemmefra sofaen og udviklede sig fra en natur - til en atomkatastrofe, dagen efter, hvor Uranus trådte ind i Vædderen (ild)…

 

Som foroven, så forneden…hvad end det er organisk eller orkestreret…

 

Helt i Uranus´ ånd blev tegnskiftet til Vædderen, fra 2010 af, også ledsaget af en bølge af utallige demonstrationer, protester, oprør, uroligheder og revolution rundt omkring på kloden. Og så startede det ovenikøbet i verdensdele, hvor den slags indtil da ville have været fuldstændig utænkeligt.

Men kombinationen af Uranus’ oprørske, omvæltende, frihedselskende energi, der gerne kæmper for lige rettigheder for alle og Vædderens ilterhed, kampgejst, samt en ”ingen skal holde MIG nede”- attitude, fik simpelt hen låget til at springe fuldstændig af.

Uanset om de mange forskellige protester opstod helt spontant, fordi folk simpelthen havde fået nok – eller nogle af dem var orkestreret af folk, der forstod at benytte energierne til egne skjulte agendaer og kunne manipulere folk med på en bølge, som måske i virkeligheden handlede om noget helt andet end det mange af deltagerne troede, så har ”protest ånden” været kendetegnende for perioden.

(”Det Arabiske forår”, ”Occupy” bevægelsen, uroligheder og undtagelsestilstande i bl.a. London, Stockholm, Egypten, Tyrkiet, Thailand og Brasilien, Black Lives Matter i USA, anti Trump demoer osv. er blot et lille bitte udpluk af noget af alt det, der har foregået henover de sidste 7 år).

 

Og så er der også blevet raslet en del med sablerne nationer imellem og trusselsniveauet er steget. (Vædderen = ”krigerens tegn”).

 

Heftigheden og den generelt opildnede stemning, i de år Uranus har gået gennem Vædderen, skal selvfølgelig også ses i lyset af Uranus’ meget omtalte kvadrat til Pluto, der, med kun ganske få korte pauser undervejs, har været aktiv i alle årene.

Siden Plutos gik ind i Stenbukken i 2008 og Uranus i Vædderen 2010, har det globalt været en yderst markant tid, hvor verden-  og menneskene i den - har forandret sig rigtig meget.

 

På det personlige plan har, den del af det, som Uranus stod for, meget handlet om et stærkt stigende behov for individuel frihed, friheden til at beskæftige sig med og gøre det man har lyst til og friheden til at gå efter det man vil have, uden unødig indblanding og restriktioner fra andre.

 

Det kan godt være, at Uranus’ skift fra Vædder til Tyr ikke er helt lige så markant, som da en hel ny Uranus cyklus blev skudt i gang for 7 år siden. Men man behøver jo blot at nævne parallellen fra anden halvdel af 1930’erne(!), hvor Uranus også havde forladt Vædderen og var gået ind i Tyren, hvor der også blev sagt farvel til en Uranus -Pluto kvadrat og der ligesom nu er udsigt til et vigtigt Saturn – Pluto aspekt, for at forstå, at vi stadig lever i yderst markante tider og at de kommende år bliver afgørende.

 

Forandringens tid er bestemt ikke ovre endnu – for som alle de 3 ydre planeter Uranus, Neptun og Pluto er helt enige om; så er en af de eneste sikre ting i livet; forandring.

 

Vi står nu der, hvor nye strømninger og temaer, der vil præge os markant de næste 7-8 år, vil begynde at gøre sig gældende og blive mærkbare.

Fra midt maj – november 2018, går vi ind i en ny afgørende fase, hvor Uranus kigger indenfor i Tyren.

Vi får dermed en yderst vigtig forsmag på noget af det, der kommer til fylde rigtig meget, i årene 2019 – 2026, hvor Uranus går endeligt ind i -  og igennem - Tyren.

 

Især perioden frem til slut 2024 er på tegnebrættet, for her befinder de 3 ydre planeter, der tilsammen beskriver de kollektive strømninger og tidsånden, sig i de tegn, de også vil være i fra maj – november: Uranus i Tyren, Neptun i Fiskene og Pluto i Stenbukken.

 

Så slutningen af dette årti og den første halvdel af det næste, er altså in the making right now – og den observante iagttager af både ydre omgivelser og indre fornemmelser, vil nu begynde at få stærke hints om, hvor det hele bærer hen, både kollektivt og individuelt.

Er du typen, der er forud for din tid, har du sikkert allerede mærket til dette et godt stykke tid nu.

 

Med Uranus’ tegn skifte fra Vædder til Tyr, kommer der et klart energi- og tema skifte.

 

Mens Uranus og Vædderen sagtens kan blive enige om hurtigt at ryge op i det røde felt, gøre oprør og kræve forandring NU, er Tyren anderledes rolig og temmelig nølende overfor forandring, vil faktisk helst beholde status quo, hvis muligt.

Men det bliver så ikke muligt, for når en ydre planet, som Uranus, er på spil, er forandringer ikke til at komme udenom og nu vil de især indfinde sig på Tyrens domæne, dvs.: økonomi, ejendomme, værdier, fødevarer og naturen.

 

I undergrunden har der længe været tale om et forestående crash eller økonomisk reset. Så er det i disse år at den fiat/gældsbaserede økonomi får en ende?

Tja, vi kommer i hvert fald til at værdi sætte på en anden måde og Tyren står unægtelig for langt mere konkrete og håndfaste værdier end ”out of thin air”.

Men om der bliver tale om en mere fair omfordeling eller om den ene procentdel blot finder nye spidsfindige måder at blive endnu rigere på, mens resten af befolkningen bliver fattigere, siger Uranus i Tyren ikke noget om.

Det eneste, der er sikkert er, at det i hvert fald ikke komme til at køre videre som hidtil.

Der er dog potentiale for økonomiske eksperimenter og nytænkning, som sagtens kunne komme alle til gode, såvel som for oprør mod økonomiske uretfærdigheder.

Præcis hvilken vej de økonomiske vinde kommer til at blæse, afhænger i sidste ende af, hvad folk fremadrettet vil finde sig i – og hvad du personligt vælger at tjene dine penge på, såvel som at bruge dem på… Omprioriteringer kommer i hvert fald helt sikkert på dagsordenen.

 

Er der noget, der kan virke som den famøse røde klud og få den sindige Tyr op af stolen, så er det, når den bliver truet på sine ejendele. Tyren har nemlig meget stærke ejerfornemmelser over for alt det, den holder kær. Og Uranus skal nok sørge for at udfordre dette.

 

Ejendomme og ejerskab bliver derfor et andet hot topic.

Det kan give sig til udtryk i en diskussion om, hvorvidt man overhoved kan eje noget her på jorden eller om man blot har det til låns. Et oprør kan såmænd godt begynde at ulme, hvis opfattelsen er, at nogle kan eje noget, mens andre ikke kan. Og skal man ligefrem til at kæmpe for at beholde det, man føler man ejer, så kan Tyren måske nok lige få lyst til at stange lidt med hornene!

 

Et tredje kæmpestort tema bliver fødevarer og naturen.

Uranus i Tyren kan optimalt set blive en gigantisk grøn bølge, med yderligere opblomstring af økologi og biodynamik og også byde på helt nye, banebrydende metoder, hvor der i endnu større grad udvises respekt for Moder Jord, naturen og dens skabninger.

 

Det kan dog også gå i en ganske anden retning, hvor retten til at dyrke, købe og indtage sunde og nærende fødevare på den ene eller den anden måde bliver truet.

Sidst Uranus gik i Tyren var der decideret mangel på fødevarer og rationering – dem der klarede sig bedst, var dem, der havde mulighed for at dyrke selv. Det var en tid, hvor der måtte tænkes ud af boksen for at få maden til at strække og opfindes alternativer, til alt det, der ikke længere kunne fås, eller der var knaphed af.

 

Hvad end vi gør det af fri vilje, fordi vi inderligt ønsker at passe på Jorden og dens ressourcer eller vi bliver tvunget til det af udefra kommende omstændigheder, ude af vores kontrol, så kommer måden, vi omgås og behandler naturen og vores fødevarer uundgåeligt til at ændre sig.

 

Et decideret oprør kunne meget vel komme til at handle om fødevarer og adgang til sund mad…

 

Hvis man skruppelløst tjener sine mange penge på at udplyndre moder Jords ressourcer, fylde folk med gift, gøre dem syge og afhængige af medicin er en kæmpe grøn bølge selvfølgelig ikke i ens interesse.

 

At (de reelle) magthavere kun lod sig vejlede af en disciplin som astrologi til at regere med i en fjern, fjern fortid, er en total skrøne.

De usynlige hænder er udmærket klar over hvilke planetariske  energier, der er fremherskende og hvordan de skal gøre brug af dem i egen interesse.

Så med mindre der sker et magtskifte (og med Pluto i Stenbukken kan ingen, hverken kransekagefigurer eller reelle magthavere, føle sig for sikre på deres position, heraf de seneste års tiltagende desperation) er det desværre nok ikke i almenhedens interesse. Som verden ser ud og styres lige nu og her, ser det i hvert fald ud til at vi selv må tage affære og gøre vores for at skabe den positive udgave af Uranus i Tyren.

 

Så nu hvor du også er bekendt med og bevidst om den kommende tids fremherskende energier, hvad vil du så bruge dem til?

 

På det personlige plan bliver det helt store tema; værdier.

Det vil i stigende grad føles vigtigere og mere presserende at kunne leve dit liv ud fra dine sande værdier. I de sammenhænge, du indgår i, hvor det er nogle andre, der udstikker rammerne, vil det blive tiltagende ulideligt og uholdbart hvis disse ikke er i overensstemmelse med det, du står for – og dermed vil konsekvensen blive, at du enten må gøre oprør og forsøge at ændre tingene eller at du fjerner dig helt fra dem og i stedet selv sætter rammerne.

Det gælder på alle områder af dit liv, men især de livsområder, som det/de huse, hvori du har Tyren, symboliserer, såvel som evt. planeter i Tyren og deres symbolik og herskerskab– det vil være der, hvor der ikke længere er nogen vej udenom.

 

Uranus går ind i Tyren d. 15. maj og tegnskiftet mærkes allerede, vi er i gang med at skabe fremtiden.

 

Hvis du ønsker at leve på en grøn og frodig Jord, fyldt med mennesker der lever i fredelig sameksistens, i samklang med naturen og med respekt for andre levende væsener, hvor du frit kan vælge, hvad du ønsker at putte i munden for at nære dig selv og hvor du helt naturligt har friheden og retten til at leve dit liv i overensstemmelse med dine sande værdier, så er tiden inde til at gøre din del for at manifestere det. Let’s do it! <3

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Maj 2018

 

 

Chirons nye cyklus

 Potentiale for healing og visdom på et nyt og højere niveau

I dag tager et af de langsomt gående himmellegemer, asteroiden Chiron, hul på en ny runde gennem Dyrekredsen, da den netop har forladt Fiskene og er gået ind i Vædderen.

Chiron bruger omkring 50 år på at bevæge sig hele vejen rundt.  Men da Chiron først blev opdaget for 41 år siden, så er dette altså første gang, efter at vi i 1977 kollektivt blev bevidst om Chirons eksistens, at den træder ind i Dyrekredsens første tegn, Vædderen, og dermed tager hul på en spritny cyklus. Det åbner op for muligheden for et bevidsthedsløft.

Med en ny cyklus og en ny runde følger der nemlig altid 2 muligheder, vi kan lave en repeat performance; bogstavelig talt køre rundt i ring eller også kan vi tage en ny runde på et nyt og højere niveau, og se ringen som del af en opadgående spiral.

Chiron repræsenterer arketypen: ”Den sårede healer”. Denne energi handler primært om at vende kriser, traumer og sår på sjælen til visdom, til noget, der giver dig særlige forudsætninger for at hjælpe, oplære, undervise og heale andre.

Men den oprindelige fortælling om Chiron, den sårede healer, der videregav så meget til andre, indeholder også et tragisk element, for Chiron kunne aldrig heale sit eget invaliderende sår og blev mere og mere forpint, for til sidst at miste livsmodet.

Hvis vi nu, for de næste 50 år, skulle forestille os en genfortælling, en omskrivning af historien om den indre sårede healer, så behøver de sår og skræmmer, de fleste af os har fået på sjælen, måske ikke længere at være et åbent væskende sår. Måske kan der nu komme skorpe på og ende med blot at være et ar. Det, du ikke selv kan heale i dig selv, er der sikkert andre der kan, som tiden nu er inde til at finde sammen med. Vigtigst af alt, lever vi også i en tid, hvor der er masser af incoming lys, kærlig og healende energi udefra, som du, hvis du kan navigere igennem mørkets forvrængninger og forsøg på forhindringer, kan åbne dig op for og modtage. Så potentialet for en ny, dybdegående og omfattende form for healing er bestemt tilstede, både individuelt og kollektivt, for hele Moder Jord og alle dens skabninger.

Derudover giver Chirons nye cyklus også et potentiale for at give oplæring, undervisning og vidensdeling et løft, så der reelt bliver tale om både formidling, videregivelse og opnåelse af oplysning og visdom.

 Vi kan i hvert fald prøve 😊 Let’s take this to a higher level.

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Forår 2018

2018

I 2018 kan vi ”fejre” jubilæum, da vi går ind i 10 året for Uranus – Pluto kvadraten og hele den gigantiske forandringsproces, den symboliserer (finans & gælds krise - lederskabskrise –magthaveres fald/ afsættelser/abdiceringer - forskydning af magtbalancer - afsløring af korruption, magtmisbrug og andre dystre agendaer - fokus på ulighed, uretfærdighed og undertrykkelse - anti elite bevægelser - protester- demonstrationer - oprør - uroligheder – eskalering af terror/ false flags – klima forandringer – ekstreme vejr begivenheder - markante individuelle livsforandringer – stærkt behov for individuel frihed - udviklingspotentiale  – hele ”2012”/awakening/ ascension processen ).

Kvadraten er aktiv, on and off, frem til og med foråret 2019 og synger dermed, på mange måder, på sidste vers. Men hverken Uranus eller Pluto repræsenterer energier, der bare diskret forlader scenen, efter de har optrådt, så vi kan godt forvente, at det heller ikke i 2018 kommer til at gå specielt stille for sig, hvad flere af de ovennævnte temaer angår.

Især i april/maj og november/december, hvor Uranus befinder sig allersidst i Vædderen, kan trangen til oprør mod alle former for undertrykkelse og kampen for individuel frihed få et nøk opad.

Nye væsentlige temaer begynder dog også at føje sig til sagaen, når vi fra maj – november går ind i en ny afgørende fase, hvor Uranus kigger indenfor i Tyren.

Vi får dermed en yderst vigtig forsmag på noget af det, der kommer til fylde rigtig meget, i årene 2019 – 2026, hvor Uranus går endeligt ind i -  og igennem - Tyren.

Dette vil sætte ind som yderligere økonomiske forandringer, af den slags, der virkelig vil kunne mærkes i privatøkonomien og i de personlige pengepunge.

Kommer der et crash eller et økonomisk reset? Vil den fiat/gældsbaserede økonomi få en ende? Vil der ske en mere fair omfordeling eller vil den lille rige procentdel finde nye spidsfindige måder at blive endnu rigere på, mens resten af befolkningen bliver fattigere? Vil vi i sidstnævnte tilfælde se et oprør mod dette? Eller kommer der et oprør mod hele skatte – og afgift systemet?  Vil vi se økonomiske eksperimenter og nytænkning, som eks. vis indførelse af borgerløn?

Tja, alle nævnte dele er sådan set mulige, under denne indflydelse. Det eneste, der er sikkert er, at det i hvert fald ikke komme til at kører videre som hidtil. Hvilken vej de økonomiske vinde kommer til at blæse afhænger rigtig meget af, hvad folk fremadrettet vil finde sig i. 

Ejendomme og ejerskab bliver et andet hot fokuspunkt.

Det kan give sig til udtryk i en kamp for at beholde det, man ejer. Det kan også give sig til udtryk i en diskussion om, hvorvidt man overhoved kan eje noget her på jorden eller om man blot har det til låns. Et oprør kan også begynde at ulme, hvis opfattelsen er, at nogle kan eje noget, mens andre ikke kan…

Et 3. yderst vigtigt fokuspunkt bliver fødevarer og naturen.

Vi er jo, på mange måder, ganske godt med her hjemme, når vi taler økologi og biodynamik. Man kan jo inderligt håbe på, at Uranus i Tyren signalerer yderligere en opblomstring og fremgang på området og at der også bliver tænkt i nye metoder, hvor der i endnu større grad udvises respekt for naturen og dens skabninger. Det er bestemt en mulighed, under denne transit.

Men desværre kan retten til at dyrke, købe og indtage sunde og nærende fødevare dog langt fra tages for givet. Der er stærke kræfter, der vil noget helt andet og som har en kæmpe maskine bag sig. Så frihedskampen og oprøret kan meget vel også komme til at handle om fødevarer og adgang til sund mad, eller mad i det hele taget…

Sidst Uranus gik i Tyren var der decideret mangel på fødevarer og rationering – dem der klarede sig bedst, var dem, der havde mulighed for at dyrke selv. Det var også en tid, hvor der måtte opfindes alternativer, til alt det, der ikke længere kunne fås, eller der var knaphed af. Det kunne sagtens komme på tale igen; at der må tænkes ud af boksen, for at få maden til at strække og for at skabe erstatninger til noget, der ikke længere er adgang til…

Saturn har netop skiftet tegn, lige før Vintersolhvervet og tilbringer hele 2018 i Stenbukken.

Og i tråd med ovenstående, signalerer dette yderligere fokus på bæredygtighed og på nødvendigheden af ikke at tage og forbruge mere, end der reelt er brug for.

Saturn er på hjemmebane i Stenbukken og står derfor stærkt her - om det vil opleves som positivt eller ej, afhænger meget af modenhed.

Det er bestemt ikke en tid, hvor der bliver givet ved dørene. 2018 og resten af dette årti, såvel som begyndelsen af det næste, er  tværtimod en tid, hvor det, som aldrig før, bliver nødvendigt at tage ansvar for sig selv og sit liv; være villig til at arbejde hårdt for det, der findes vigtigt; at indse, at man høster, som man sår og så agere ud fra den indsigt.

Falder det ikke naturligt, kan Saturn meget vel føles som tunghed, modstand og modgang.

Men er man villig til at tage det lange seje træk, belønnes man også tilsvarende og kan senere høste frugterne af sin indsats.

Det handler om, at være villig til at være autoritet i eget liv, at tage og bevare styringen, på ansvarlig vis, så andre ikke behøver at tage over.  

Med Saturn i Stenbukken kommer der særlig fokus på stat, regering, øvrige autoriteter og myndigheder. Under denne indflydelse, kan deres magt og beføjelser, i de kommende par år, godt løbe af fuldstændig sporet, hvis det får lov til det, ved at vi fralægger os vores naturlige autoritet. Det kan ende med så mange reguleringer, forbud og så meget kontrol og overvågning, at det til sidst bliver så stift et system, at ingen længere kan ånde i det. Så derfor; bevar/indtag egen autoritet!

Pluto befinder sig som bekendt også i Stenbukken og mens vi her de næste 15 måneder skal afvikle Uranus – Pluto kvadraten, begynder vi nu også at geare op til næste store astrologiske event, som bliver når Saturn når hen til Pluto i starten af 2020. Den konjunktion signalerer, at en vigtig cyklus ender og en ny begynder.

Der er (uhyggeligt) mange astrologiske lighedspunkter mellem nutiden og sidste del af 1930’erne(!), hvor vi også sagde farvel til en Uranus – Pluto kvadrat, hvor Uranus også forlod Vædderen og gik ind i Tyren, efterfulgt af et Saturn – Pluto aspekt…

Der er tydeligvis kræfter, der bruger denne energimæssige lighed, til at forsøge at manipulere os i samme retning som den gang, såvel som kræfter, der modarbejder og gør alt for at undgå det.

Via Pluto, Saturn og Uranus kommer der de næste par år en stærk fokus på jordtegn og det er ikke tilfældigt, for det handler helt bogstaveligt om fremtiden for vores klode, Moder Jord, for naturen og os, der lever på jorden. 2018 og de kommende år bliver afgørende!

Mens enkeltindividet, under de tidligere år af Uranus – Pluto kvadraten, kunne føle sig nærmest magtesløs op imod de fremherskende ustyrlige, turbulente og på mange måder destruktive energier, træder vi nu her i resten af dette årti, ind i en ny fase, hvor individuelt ansvar og ageren ikke bare er muligt, men i den grad også påkrævet.

Hvordan den nye cyklus fra 2020 skal udforme sig, er vi nemlig hver især medskabere af og må tage ansvar for, nu!

På et højere plan, handler Saturn i Stenbukken nemlig om at kende/finde dit højere livsformål og så sætte handling bag og gå i gang med at udføre det. Det handler om at forbinde dig med Lyset og derefter gå ud i verden og sprede det omkring dig, på den måde, som kun netop du kan. Reelt Lysarbejde, med streg under arbejde – og jo flere der gør det, jo mere positiv en ny cyklus kan vi skabe, med start i 2020.

Jupiter går fortsat i Skorpionen det meste af året, så vi vil i 2018 se yderligere afsløringer af, hvad der er foregået i det skjulte, flere ”åbne hemmeligheder”, der nu bekræftes og meget vil handle om misbrug af magt, om sex og om misbrug af seksuel energi og om død…

Nogle afsløringer kan vise sig så dystre og makabre, at mange mest vil have lyst til at vende sig væk. Men også her spiller Saturn i Stenbukken ind, for det kræves af os nu, at vi må være voksne nok til at se de barske realiteter i øjnene, om hvordan denne verden i virkeligheden er skruet sammen og styret, hvis tingene ellers skal ændre sig.

Jupiter i Skorpionen sættes også ekstra fokus på sjæleforbindelser. Så 2018 er et år, hvor du kan møde og finde sammen med en anden/andre vigtige sjælsbeslægtede, som du deler dit højere livsformål med. Netop fordi det er en så afgørende tid, vi lever i, er det nu at flere sjæle, der har et fælles formål, vil finde sammen.  Ad den vej kan vi hjælpe hinanden med at skabe vigtige ændringer, såvel som mere Lys og få det til at brede sig som ringe i vandet, med henblik på skabelsen en ny positiv cyklus, ved indgangen til næste årti.

Allersidst på året går Jupiter ind i sit eget tegn, Skytten, hvilket giver et tiltrængt strejf af håb og optimisme og en stærk fornemmelse af, at der netop ER lys forude. Og det er jo en fin, opløftende note at slutte af på

Rigtig godt Nytår - må energierne være med dig i 2018 😊 <3

P.s. Ønsker du at få sat 2018 i et helt personligt perspektiv, har jeg fortsat 10 % rabat på Årshoroskoper, frem til d. 5/1 2018.

Hvis du ønsker mere klarhed over, hvad dit højere livsformål egentlig er, kan jeg anbefale mit Sjælehoroskop.

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

29 december 2017

 

Jupiter i Skorpionen

Jupiter går i dag ind i Skorpionen, hvor den forbliver det næste års tid.

Hermed oplyses Mørket. Så, med andre ord vil ting, der har gemt sig i mørket nu begynde at komme frem i lyset.

Det kommende år vil sikkert derfor byde på en del afsløringer, hvoraf nogle også kan være af mere dyster karakter. 

Der venter både et kollektivt og individuelt ”Skygge arbejde” forude.

Der vil være mulighed for at kunne gå virkelig i dybden, rent psykologisk, og meget vil kunne/skulle bevidstgøres og bearbejdes. 

Der kommer fokus på tabuer, skjulte motiver og agendaer, magt(misbrug), fælles ressourcer, kraften bag den seksuelle energi, overlevelsesinstinktet, død og genfødsel.

Det/de livsområde(r), som det/de hus(e) i dit fødselshoroskop, der indeholder Skorpionen, symboliserer, får besøg af Jupiter det kommende år. Har du vigtige planeter/punkter i Skorpionen vil Jupiter altså stille sig direkte ovenpå dem.

Det henviser til udviklingspotentiale og mulighed for vækst i forhold til det, som de involverede huse/planeter/punkter nu står for - og hvem ved, måske bringer Jupiter også decideret held med sig.

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Oktober 2017

 

2017

Korsvej

Et yderst begivenhedsrigt og markant 2016 er ved at rinde ud og tiden er nu inde til at kaste blikket fremad mod de astrologiske tendenser for 2017. Lad os starte med de energier, der kører videre fra de foregående år og slutte af med de nye positive muligheder, der  - heldigvis - også åbner sig nu.

Temaerne fra den langvarige forandringsproces (2008 -2019), symboliseret ved Uranus - Pluto kvadraten: (finans & gælds krise - lederskabskrise - forskydning af magtbalancer - afsløring af korruption, magtmisbrug og dystre motiver - fokus på ulighed, uretfærdighed og undertrykkelse - anti elite bevægelser - protest - demonstrationer  - oprør - uroligheder - opblussen af konflikter - terror - klima forandringer - markante personlige ændringer) er fortsat aktive. Kvadraten kommer slet ikke i nærheden af at være præcis igen, men forstærkes til gengæld af Jupiter, der i 2017 har skiftevis fat i Uranus og Pluto, fra uharmonisk vinkel, frem til sensommeren. Så 2017 vil derfor byde på fortsatte udfordringer på de ovennævnte områder. Især i årets første halvdel.

I baggrunden, svømmer Neptun videre ind mod midten af sit eget tegn, Fiskene og sætter fortsat ting som forstærket intuition -  sensitivitet - kontakt med andre dimensioner - næstekærlighed - spiritualitet - inspiration - kunst/kunstnere  (og forhåbentlig ikke længere kun i form af markante dødsfald, tak!) - debat om legalisering af hidtil illegale rusmidler - medicin - virus - vand (i alle sine former) på dagsordenen.

Saturn fortsætter sin gang gn. Skytten helt frem til december 2017, så vi vil fortsat se: modstand mod globalisering - nationalstater, der værner om deres grænser og identitet  - fokus på flygtninge/udlændinge - besparelser og indskrænkelser i uddannelsessystemet - seriøst realitets check af positiv tænkning  & psykologi  - besvær med at få øje på Lyset forenden af tunnellen.

Men Lyset er der jo et sted - og 2017 skiller sig faktisk positivt ud fra de foregående år. Udover, at vi ikke længere har nogle præcise kvadrater i gang ml de 4 planetariske sværvægtere, så indgår 2 af dem, Saturn og Uranus, nu rent faktisk også i en HARMONISK forbindelse - en trigon.

I denne sammenhæng repræsenterer Saturn den gamle verden, det veletablerede, det formelle, det traditionelle, mainstream, det vi plejede at gøre og Uranus det nye, oprøret mod det etablerede, det alternative, det anderledes, det utraditionelle, det ukendte og uprøvede.

En harmonisk vinkel imellem de to, betyder at vi nu får mulighed for at opleve en mere glidende overgang fra den gamle, velkendte verden til den nye, ukendte, der er ved at tage form  - og det gælder både kollektivt og individuelt. Vi kan ikke vende tilbage til sådan, som tingene var før. Men vejen videre frem KAN blive mindre turbulent  og opsplittende end hidtil.

Der vil i befolkningen være større åbenhed overfor - og accept af - alternativ og utraditionel tænkning og levevis. Ting som før, af mange, blev betragtet som utopi, for langt ude, for outreret, vil nu vise sig relevante og værdifulde i praksis og dermed komme til at nyde større respekt.

Selvom meget af det gamle og etablerede tydeligvis har spillet fallit på det seneste, vil der med denne trigon også være en forståelse for, at ikke ALT gammelt nødvendigvis er dårligt. Vi får nu muligheden for at udvælge og tage det vigtigste og stadig relevante fra fortiden med os, opdatere det og så bruge det i nye sammenhænge  - og vi vil kunne få det til at fungere; få det gamle og det nye til at gå op i en højere enhed.

Saturn - Uranus trigonen betyder også, at 2017 kan byde på vigtige teknologiske og/eller videnskabelige landvindinger. Nye opfindelser, såvel som nye opdagelser/ informationer omkring verden og universet kan komme på tale og blive særdeles betydningsfulde for fremtiden.

På det personlige plan er der også særlig mulighed for at omsætte nye og anderledes ideer til praksis.

Nu er der imidlertid det, at trigoner er langt fra lige så insisterende som kvadrater, så der kræves en bevidst rækken ud efter de muligheder, der nu åbner sig.

Vi står på mange måder på en korsvej, hvor tingene enten kan køre fuldstændig af sporet, (dette årti skulle meget nødigt ende på samme måde, som det årti, hvor vi sidst havde en Uranus - Pluto kvadrat, nemlig  1930erne!!!) ELLER verdens magthavere og vi hver især kan tage ansvaret på os for at styre tingene i positiv retning.  Som enkeltindivid kan du holde øjnene virkelig åbne og gribe de gunstige muligheder, der nu byder sig, (midt i alt det andet, som du ikke nødvendigvis bryder dig om) og få skabt noget konstruktivt og positivt ud af de nye tider - både for dig selv og andre mennesker. Det gælder som aldrig før om at vælge Lyset og at sprede det omkring dig!

De, der har vigtige planeter/punkter ml 13 ˚ Vægten - 16˚ Skorpionen, får i årets løb besøg af Jupiter, der udpeger gunstige vækst - og udviklingsmuligheder og nogle gange også byder på decideret held. Vi har jo alle et hus/huse, der indeholder disse dele af de to tegn, så for dig uden planeter dér, vil være det/de livs områder, husene symboliserer, der begunstiges.

Skulle du ønske at få sat 2017 i et helt personligt perspektiv, har jeg 10 % rabat på Årshoroskoper frem til d. 12/1 :-)

Rigtig Godt Nytår - må du få det bedste ud af de nye muligheder, der byder sig  <3 Tina

29/12 2016

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Saturn - Neptun kvadraten 2015-16

1. hit november/december 2015

Mens vi stadig lever under indflydelse af Uranus - Pluto kvadraten, er det nu blevet tid til at lære et nyt planetpar nærmere at kende, da de to andre planetariske sværvægtere; Saturn og Neptun, fra næste uge også indgår i en kvadrat (spænding)...

Saturn og Neptun er, om nogle, modsætninger - og optakten til deres kommende sammenstød har allerede været ganske synligt på verdensfronten de seneste måneder, med flygtningekrisen og temaet om GRÆNSER.

For med de 2 tørner behovet for grænser og kontrol sammen med det grænseløse, der ikke kan kontrolleres.  Saturn repræsenterer grænser, hegn, mure, grænsekontrol, forsøg på opretholdelse af status quo og på at holde kaos i skak med velregulerede og ansvarlige samfundsmæssige love og regler.  Neptun repræsenterer opløsning af grænser og af status quo, enhed, næstekærlighed, hjælpsomhed og villighed til at ofre noget for helheden; fra denne optik er vi alle jordklodens borgere og har ikke patent på særlige områder.

 Nu skal disse to modsatrettede synspunkter så finde ud af at arbejde sammen, indgå kompromis og tage ansvar for at løse krisen. Vi har tydeligvis kun set begyndelsen på dette tema...

Saturn - Neptun har overordnet set altid været forbundet med socialisme og kommunisme - og der har været set både markant fremgang og tilbagegang/fald, når de 2 tidligere er stødt sammen.

Den Saturn - Neptun cyklus, vi befinder os i nu, tog sin begyndelse i 1989, med Sovjetunionens opløsning og Berlinmurens fald. Nu skal der så skrives et nyt kapitel i historien. Rusland har, i sine forskellige former, altid spillet en særlig rolle, under Saturn - Neptun møder, så forvent at se yderligere fokus på Rusland/Putin den kommende tid...

Under Saturn - Neptun kan rigide systemer opløses/ brase sammen; drømme, utopier, tro og overbevisninger kan knuses eller realiseres alt efter om de var for naive og urealistiske eller om de reelt kan omsættes i praksis.

På det personlige plan vil drøm og virkelighed også tørne sammen. Det er nu at drømme, fantasier og inspiration skal afprøves i praksis eller må lade livet. Det vil kræve hårdt arbejde og måske vil virkeligheden aldrig være helt lige så fantastisk som visionen, men samtidig åbnes der nu op for et helt unikt manifestations potentiale - så det er på mange måder nu eller aldrig!

Derudover vil temaet om grænser også blive aktuelt for mange af os. Trænger du til at blive bedre til at sætte grænser og sige fra? eller trænger du til at løsne op og blive mere åben og modtagelig?

Grænserne til andre dimensioner vil også blive mere utydelige og udviskede og flere kan opleve at blive nærmest oversvømmet af impulser fra "andre verdener". Men disse impulser og input skal groundes og forenes med et velfungerende hverdagsliv, hvis de skal have en reel værdi. Så "fødderne på jorden og hovedet i skyerne"!

Saturn - Neptun kvadraten er helt præcis første gang d. 26 november. Energien er allerede ganske intens, da første direkte hit begynder næste uge og varer til ind i december. Hele Saturn - Neptun perioden varer fra september 2015 - sent november 2016.

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

13 november 2015

 

2. hit af Saturn - Neptun kvadraten & storkors i juni/juli 2016

Ny Æra

Saturn - Neptun kvadraten ( kontrol af grænser/opløsning af grænser - forsøg på opretholdelse af status quo, lov og orden/ medfølelse &  trang til at hjælpe alle i nød - adskillelse, stå på egne ben/ enhed , union  - rigide systemer opløses -forskellige ideologier og trosretninger tørner voldsomt sammen  - virkelighed/drøm  - urealistiske ideer og drømme knuses/konkret manifestation af  realiserbare drømme og visioner - personlig grænsesætning/ sænkning af paraderne), er nu under 2 grader fra at være præcis og mærkes derfor allerede meget markant. Det er med andre ord blevet hotspot tid igen...

Det 2. direkte hit af kvadraten begynder næste uge, d. 4 juni, (hvor den er 1 grad fra at være præcis)  og varer frem til d. 5 juli. Det helt nøjagtige, præcise punkt indtræffer natten til d. 18 juni.

Saturn befinder sig i Skytten, Neptun i Fiskene, samtidig  er Jupiter p.t. i Jomfruen, i omkring de samme gradtal, som Saturn - Neptun og i de kommende uger passerer flere af de hurtigtgående planeter, ( hhv. Sol,  Venus, Månen og Merkur), gennem Tvillingen, så der tilsammen dannes et par kraftfulde Storkors henover de 4 tegn, kaldet de Bevægelige Tegn.

Det kendetegnende for den Bevægelige dynamik er, at det er dér, hvor én årstid går over i den næste. F.eks forvandler forår sig til sommer her i Tvillingernes måned.

De Bevægelige Storkors fortæller os altså, på et mere overordnet plan, at én tidsperiode er ved at gå over i en anden; vi står overfor en ny æra. En æra, der kommer i hælene på den mangeårige forandringsproces, som Uranus - Pluto kvadraten symboliserede. Det er tid til at omstille os og række ud efter nye muligheder og det gælder både på verdensplan og på det personlige plan.

Saturn-Neptun kombinationen er også kendt for at være et af de klassiske "kunstner aspekter". I perioden mellem 1. og 2. direkte hit, har verden, inden for kort tid, chokeret set flere store og unikke kunstnere takke af og drage videre. 

Interessant nok sang to af dem, Prince & Bowie, i nogle af deres signatur sange, netop om sådanne skift i tiden, som vi står overfor nu:  "I know times are changin' - It's time we all reach out for something new" (Purple Rain) &"Ch - ch - changes - turn and face the strange....Time may change me, but you can't trace time" (Changes).

Hvem ved, måske vil det et godt stykke ude i fremtiden også vise sig, at der blev skabt/ født nogle nye store kunstnere under denne Saturn Neptun kvadrat? Et eller andet specielt foregår der i hvert fald i denne tid... en æra slutter endegyldigt, en ny venter på at blive født...

På det personlige plan, gælder det om tage teten op, hvad den kreative, manifesterende side af Saturn - Neptun kvadraten angår-  uanset om du opfatter dig selv som en decideret kreativ person eller ej.

Det handler nemlig mest om hvordan, du omsætter de impulser, du modtager, såvel som dine drømme og visioner, til noget konkret, virkeligt og brugbart i dit liv. At være medskaber og manifestor af din egen virkelighed.

Så hvordan ønsker du, at denne nye æra af dit liv skal forme sig?

Det 2. direkte hit efterfølges af det 3. (og sidste) i august/september  - og da kvadraten kun vil være et par grader fra at være præcis i den mellemliggende periode, må vi forvente en ret så markant sommer - med andre ord; en lang hotspotperiode!

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen, Maj 2016

 

 

 

3. & sidste direkte hit af Saturn - Neptun kvadraten aug/sep 2016

Saturn - Neptun kvadraten ( som indtil nu har budt på: realitetscheck af drømme & visioner - grænsetema  (både personlig grænsesætning og landegrænser) - flygtningekrise  - krak i unionen  - Brexit - sammenstød mellem ideologier og trosretninger -  voldsom stigning i enkelt og massedrab/terror begået af politisk/religiøs overbevisning   - debat om lovgivning vedr. rusmidler  - store kunstnere og andre ikoner, der har forladt denne verden - stort manifestationspotentiale) når i denne uge sit 3. og sidste direkte hit, varende fra d. 24/8  - d. 23/9.

Saturn - Neptun kvadraten vil dog herefter fortsat være aktiv frem til slutningen af november dette år.

 

August 2016

 

 

 

Efterspillet af Uranus - Pluto kvadraten 2015 -19

 

Vi har i adskillige år nu levet med aldeles turbulente energier og voldsomme forandringer, både på verdensplan og på det personlige plan.

Uranus – Pluto kvadraten ( økonomisk krise - lederskabskrise - afsløring af magtmisbrug og andre kritisable metoder - synliggørelse af ulighed og uretfærdighed - protester, demonstrationer, oprør og uroligheder - opblussen/optrapning af både gamle og nye konflikter i verden - terror angreb -synlige klimaforandringer/ekstreme vejrsituationer - markante personlige forandringer) har nu været eksakt for 7. og sidste gang.

Det er dog ikke slut endnu, for UP kvadraten og den forandringsproces, den symboliserer, kan deles op i 3 faser; ”Optakten” fra 2008 -2011/12. ”Den præcise Fase” fra d. 3. juni 2012 – 7.april 2015, (med i alt 7 eksakte hit på vejen) & ”Efterspillet” som begynder nu og varer frem til (minimum)2019.

På det personlige plan har forandringsprocessen, for manges vedkommende, givet sig til udtryk i ønsket om større personlig frihed, en generel trang til forandringer i ens liv, såvel som konkrete ændringer, hvad især personlig udvikling, overordnede livsmål, karriere, familie, boligforhold, parforhold og andre nære relationer angår.

Nu hvor vi har netop har forladt Den Præcise Fase, er det et godt tidspunkt at se tilbage og reflektere over hele perioden, hvor kvadraten har været aktiv.

Så når du kigger tilbage, hvor var du så henne i dit liv i 2008? Og hvad var der sket, da du nåede frem til foråret/sommeren 2011, hvor energierne virkelig spidsede til? Hvad med den præcise fase? Hvordan har dit liv ændret sig siden 2012? Hvordan har du udviklet dig? Hvad har du lært ? - og hvor ønsker du selv, at Efterspils fasen skal bære dig hen?

De forandringer og den personlige udvikling, du har gennemgået, både på det indre og det ydre plan i dit liv, de sidste 3 – 7 år, skal nu bundfælde sig og fører dig videre frem i livet.

De energetiske tilstrømninger, du har modtaget under de 7 direkte hits/ de 7 udviklings trin, siden sommeren 2012, skal nu forankres og finde et leje, hvor du kan leve med dem i dit daglige liv. Potentialet for at fungere på et højere åndeligt niveau er klart til stede – men vi skal selvfølgelig lige finde os selv og lande på vores ben i det hele.

På verdensplan skal man nok ikke gøre sig forhåbninger om, at tingene bliver mere stille og rolige lige foreløbigt.

Sådan er det i hvert fald ikke gået, når man ser på de tidligere årtier, hvor Uranus og Pluto tørnede sammen, i 1930’erne og 1960’erne.

Langt de fleste vil jo nok foretrække et efterspil a la slutningen af 60’erne frem for slut 30’erne (!) Indtil videre har der været tydeligt ekko fra begge årtier i den nuværende omgang – bl.a. økonomisk krise/depression, annektering af områder i et andet land, såvel som kamp for lige rettigheder, oprør, demonstrationer og revolution.  Selvfølgelig også med kendetegn, der er specielle for den tid vi lever i, med nutidens teknologi og de sociale mediers betydning.

Udover de markante ting, der sker i den præcise fase, sås der tydeligvis også kim, som først rigtig udfolder sig/ viser sit sande ansigt/motiv i Efterspils fasen – med konsekvenser og eftervirkninger for eftertiden.

Man kan selvfølgelig nære et spinkelt håb om, at verdens ledere og magthavere også benytter sig af muligheden for at træde op på et højere udviklingsniveau, så de mere skræmmende dele af historien ikke behøver at gentage sig selv i dette årtis Efterspil...

Uranus Pluto kvadraten er i Efterspils fasen konstant aktiveret frem til sommeren 2016 – og derefter on and off frem til foråret 2019.

Vi får at se, hvor det hele bærer hen, vi jo er altid i proces og på vej – men nu nåede vi i hvert fald så langt og kan give os selv et klap på skulderen for det!

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen - foråret 2015

 

 

Neptun i Fiskene

 

Udover at Uranus – Pluto kvadraten går ind i den præcise fase her i 2012, går den 3. ydre planet; Neptun også endeligt ind i sit eget tegn; Fiskene – endnu et tegn på at vi lever i en hel særlig tid.

En både kunstnerisk og spirituel renæssance siges at kunne finde sted, mens Neptun svømmer igennem sine egne vande. Så i de kommende 13 år vil begreber som spiritualitet, intuition, fantasi, sjælfuld kreativitet, medfølelse og næstekærlighed få langt større vægt og værdi end hidtil. Med den barske Uranus-Pluto kvadrat vi går i møde, får vi også hårdt brug for noget, der kan opløfte vores sjæle og tale til vore hjerter.  Neptun kan dog også være en forfører, der forblænder os med illusioner, som sidenhen vil briste og bringe stor smerte. Neptun kræver ofte også at noget væsentligt må ofres. Neptun er som bekendt havets hersker og vand i alle sine afskygninger, vil blive et endnu mere aktuelt tema end det allerede har været, det være sig mangel på/forurening af drikkevand, søer og have, oversvømmelser, skybrud og tsunamier etc.  Læg mærke til dine drømme, du kan i den kommende tid modtage mange vigtige budskaber herigennem og du kan i det hele taget langt lettere få hul igennem til ”andre dimensioner”. Er du særlig sensitiv vil du sikkert føle dig ekstra godt hjemme i denne nye epoke, da de fremherskende energier er mere i overensstemmelse med dine egne, de næste 13 år.

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Februar 2012

 

 

 

 

URANUS – PLUTO KVADRATEN

2012 – 2015/16: History in the making

 

 

Nogle år og nogle årtier er mere bemærkelsesværdige end andre.  I nogle tidsperioder sker der så markante ændringer, at der trækkes en tydelig streg i sandet - og skabes et klart før og efter.

Sådanne perioder afspejles astrologisk ved, at de ydre planeter skifter tegn og især ved, at de danner markante forbindelser til hinanden.

 

Netop nu står vi overfor, at de to mest dramatiske og omvæltende planeter af dem alle; Uranus og Pluto danner en præcis og stærkt udfordrende indbydes forbindelse, (i astro-sprog:  90 grader aspektet, kvadraten).

Dvs. at vi i år for alvor tager hul på en så markant tidsperiode, at den garanteret vil blive husket og indgå i historiebøgerne for eftertiden.

Men optakten har allerede været i gang i en del år og sidste år intensiveredes frekvensen af verdensbegivenheder da også så voldsomt, at det kan være svært at holde rede på alt det, der rent faktisk skete i 2011.

 

Det hele begyndte da finanskrisen satte ind, netop som Pluto gik fra Skytten og ind i Stenbukken i 2008. Skytten står for vækst, ekspansion og udvikling; følelsen af, at der ikke er nogle grænser, ukuelig optimisme og positiv psykologi. I Stenbukken er tiden på den anden side inde til at se realiteterne i øjnene, tage ansvar, betale sine regninger, skære ned på forbruget; der ER grænser og vi vil opleve dem og mærke dem på egen krop.

 Til trods for at krisen mange gange, af diverse eksperter, blev erklæret for overstået, var det, med de astrologiske briller på, allerede dengang tydeligt, at der kun var tale om starten på det hele; optakten til de mest udfordrende år længe: 2012-2015/16. I løbet af 2011 nåede vi vist også alle sammen til det realistiske stadie, hvor ingen nu længere tror på, at det værste er overstået hvad verdensøkonomien angår.

 

I 2010/2011 begyndte Uranus at danse henover tegngrænsen mellem Fisk og Vædder. Dette var ikke bare et tegnskifte, som Uranus foretager hvert 7. år. Eftersom Fiskene er det sidste tegn i Dyrekredsen og Vædderen det første, var dette også enden på en 84 årig cyklus og begyndelsen på en ny. Endnu en indikation på, at vi lever i en særlig tidsperiode.

Helt i Uranus´ ånd blev dette tegnskifte ledsaget af overraskende demonstrationer, oprør og revolutioner rundt omkring på kloden. Overraskende især fordi det hele startede i verdensdele, hvor det indtil da ville have været fuldstændig utænkeligt. Men egentlig ikke så overraskende igen, når man tænker på, at nogle af kodeordene for planeten Uranus netop er: ”revolution, oprør, frihed, lighed og broderskab”! Og i Vædderens tegn handles der og man er villig til at kæmpe for sin sag og med en ydre planet indblandet er man ovenikøbet villig til at kæmpe til sidste blodsdråbe.  Det er også meget sigende for både Uranus og Pluto, at de ofte kan symbolisere den slags begivenheder, som man havde svært ved at forestille sig udspille sig, førend de rent faktisk sker.

 

At et tegnskifte kan være voldsomt og dramatisk, når det drejer sig om en ydre planet, sås også tydeligt, da Uranus endeligt gik fra Fiskene (vand) ind i Vædderen (ild) i marts 2011, det skete nemlig nøjagtig samtidig med at tsunamien i Japan udviklede sig fra en natur- til en atomkatastrofe!

 

Man kan altså kigge på de forgangne år siden 2008 og ad den vej danne sig et billede af, hvad det er for udfordringer, vi står overfor nu, for fuld styrke og minimum de kommende 4 år.

Det er især værd at bide mærke i begivenhederne i sommeren 2011, for da var Uranus-Pluto forbindelsen så tæt, som den kunne være, uden at være helt præcis.

Da oplevede vi ”Det arabiske forår” begynde at sprede sig til Vesten, bl.a i Occupy bevægelserne, ekstreme vejrsituationer (selv i lille Danmark), Murdoch – medie- aflytningsskandalen, terror- angrebet i Norge, urolighederne i London, nationer på randen af bankerot, ledere og præsidenter afsløret i deres afmagt/korrupthed, og et aktiemarked der gik fuldstændig i panik.  

Sommeren 2011 var en slags generalprøve, så forvent at se en videreudvikling af - eller lignende episoder/ temaer komme op i 2012 -2015/16 og formodentlig i en endnu vildere og heftigere udgave.  De lande og de situationer, der blev reddet i 11. time sidste sommer, vil højst sandsynlig nå det punkt, hvor bankerot og konkurs ikke længere kan afværges og andre vil rives med ned i faldet.

 

Vi kan dog også kigge længere tilbage og se hvad der tidligere er sket når Uranus - Pluto er tørnet sammen.

Siden Plutos opdagelse i 1930, har der været to tidligere virkelige markante forbindelser planet-parret imellem.

Den første kom kort tid efter, da Uranus og Pluto stod i samme indbyrdes udfordrende forbindelse – kvadraten - som nu, i 1930’erne. (Dengang var Uranus også i Vædderen, mens Pluto gik i Krebsen).

Det faldt sammen med den store økonomiske depression. Med atomvåbnets/kernekraftens opfindelse. Med fascisme, nazisme, at Hitler kom til magten og optakten til/begyndelsen på 2. verdenskrig.

På den økonomiske front er det jo ikke svært at se en parallel mellem nutidens krise og den store depression i 1930’erne – og nej, vi har som nævnt langt fra set det værste endnu.  Man kan også se et tema gå igen med atomkraftens oprindelse dengang og det faktum at vi i 2011 havde en atomulykke, som ikke bare havde følger for Japan, men også forstærkede og genåbnede modstanden mod atomkraft i andre lande. Det tema (atom, som både våben og kernekraft/energi) er nok ikke færdigudspillet endnu.  Så har vi haft et terrorangreb, som uventet viste sig at være fra højrenationalistisk side, i Norge - og lad os da inderligt håbe, at det ikke bliver aktuelt at drage yderligere parallel mellem resten af de ovennævnte ting under 1930’ernes Uranus-Pluto kvadrat og 2010’ernes!

 

Næste markante møde ml. Uranus og Pluto var da de stod ovenpå hinanden i 1960’erne, i Jomfruens tegn.

1960’erne bød på samfundsomvæltninger så store, at de stadig mærkes den dag i dag.  Der blev kæmpet for lige rettigheder og frihed for alle uanset race, køn og seksualitet - og flere autoriteter mistede deres magt.

 Igen ses lighederne mellem dengang og nu, hvor demonstrationer, oprør og deciderede revolutioner, breder sig som løbeild verden over og hvor de hidtil undertrykte pludselig gør modstand/ oprør, kræver deres frihed og rettigheder – og på mange måder får medhold.

Overhoveder og autoriteter er allerede blevet væltet og det kommer vi til at se endnu mere af, med Pluto i Stenbukken, som er netop lederens, autoritetens og overhovedets tegn.

Pluto står for markante omvæltninger på den front. Magtbalancer vil forskydes voldsomt de kommende år - også nationer imellem.

1960’erne bød også høj profils likvideringer (JFK, Robert Kennedy og M. Luther King) og det er desværre ikke umuligt, at vi kommer til at opleve noget lignende igen.

Urolighederne i London i sommers kunne også være et ekko af 1960’ernes raceuroligheder – og vi har helt sikkert heller ikke set det sidste til den slags.

 

 Om man synes, at alt det her tegner ganske forfærdeligt eller udfordrende, men spændende, vil afhænge af om man personligt længes tilbage til tiden før finanskrisen og bare ønsker at alt kunne være som før – eller om man synes, at omfattende ændringer af verden og måden vi hidtil har levet på er virkelig tiltrængt.

Der er ingen tvivl om, at vi på mange måder går hårde tider i møde, men muligheden for at der kommer en bedre verden ud af det i sidste ende, forefindes jo, hvis vi vil det.

Uanset hvad man personligt kunne ønske sig, så er forandringerne for længst i gang og uafvendelige.

Både Uranus og Pluto har et stærkt element af uforudsigelighed over sig, så det er nærmest umuligt at sige hvordan verden ser ud i slutningen af 2016, men to ting er sikkert; 1 : når Uranus - Pluto er færdige med hinanden for denne omgang, så er ingenting som de var før 2008 og 2: det bliver muligvis hårdt, men i hvert fald ikke kedeligt!  

Så hold på hat og briller, spænd sikkerhedsselen og gør klar til 2012s rutchebanetur. Uranus – Pluto kvadraten er præcis fra juni måned 2012.

 

Rigtig godt Nytår

 

Uranus og Pluto er såkaldte kollektive planeter og kvadraten imellem dem, påvirker derfor os alle. På det mere individuelle plan, kan man i ens personlige horoskop se i hvor høj grad man personligt påvirkes af verdens - krisen og - omvæltningerne og på hvilke livs områder det især vil gøre sig gældende, ved at se på hvor i horoskopet Uranus og Pluto står og hvad de udløser.

 Hvis du vil vide mere om hvad du personligt kan forvente dig, kan du bestille et årshoroskop her

 

                                                

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Januar 2012