De store planeter - kollektive tendenser

og strømninger

2023

Afslutning på Saturns Vandbærer transit

Afslutning på Plutos Stenbukken transit

Efterårskvartalet 2022

Sommerkvartalet 2022

Jupiter i Vædderen – ny udviklingscyklus sætter ind.

Jupiter – Neptun konjunktionen 2022

Sceneskift

År 2022

Hold hovedet koldt og hjertet varmt

Hotspot tid – Plutonisk peak oktober ’21

Pluto – Eris kvadrat, 4. & 5. hit: august – oktober ’21

Jupiter returnerer til Vandbæreren

Saturn – Uranus kvadrat, 2. hit.

Jupiter i Fiskene

Aprils kraftfulde trigger

Counter Culture: Stellium i Vandbæreren & Saturn – Uranus kvadrat

År 2021

December 2020

Åbent brev

Efterårs updates

Jupiter – Saturn konjunktionen

Overblik over efteråret 2020

Forsommer og Sommeren 2020

Saturns tegnskifte til Vandbæreren

Tilbageblik på vinterhalvåret

Jupiter - Pluto konjunktion i Stenbukken 2020

2020

Jupiters tegnskifte fra Skytten til Stenbukken

Saturn – Pluto; sidste fase før konjunktionen

Uranus i Tyren marts 2019

Saturn – Pluto konjunktion 2019 - 2020

2019

Jupiter fra Skorpionen til Skytten

Uranus’ sidste tid i Vædderen

Uranus i Tyren 2018/19 - 2026

 

Ældre opslag 2012 - 2018

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2023

 

Endnu et udfordrende år rinder nu ud og et sprit nyt kalenderår venter lige foran os.

 

For første gang siden 00’erne får vi et år uden større, langvarige astrologiske aspekter. Til gengæld får vi så markante og ret spændene tegnskifte.

 

ØKONOMI

 

Det område, som nok optager de fleste p.t., nemlig økonomi, inflation, priser og smalhals, vil fortsat fylde i 2023.

Pluto vil tilbringe 9,5 af årets måneder i de allersidste grader af Stenbukken – hvor det meget vel kan blive endnu mere knapt, begrænset og fattigt, inden det vender.

Arbejdsløsheden kan stige gevaldigt.

Ligeledes kan hidtidige velkendte samfundsstrukturer ende med at bryde mere eller mindre sammen.

 

Vi får også yderligere et par formørkelser over ressource aksen Tyr/Skorpionen i både foråret og efteråret, hvilket også highlighter ændringer hvad økonomi, energikilder, fødevarer, basale ressourcer og levestandarder angår.

 

Jupiter går til maj ind i Tyren, hvilket såmænd sagtens kunne bringe økonomisk vækst og abundance. 

MEN kriteriet for det er, at det skal være baseret på nogle konkrete, solide, holdbare og brugbare værdier.

 

Det kan den måde, vores nuværende økonomi er skruet sammen på, slet ikke leve op til og derfor ser vi store økonomiske problemer.

Det gjorde vi også sidst Jupiter gik ind i Tyren, i 2011; der satte Gældskrisen nemlig ind i kølvandet på Finanskrisen.

Dengang så vi lande på randen af konkurs, aktiemarked crash & panik – og gælden er jo kun vokset med vanvittige mængder siden da…

 

Men som sagt ER der muligheder for vækst og ekspansion  - men det kræver en større omlægning af en art. Det får vi måske også. Eller må selv skabe den…

 

Et boom i dyrkning af egne spiselige afgrøder  - at selvforsyne sig med naturens abundance  - fra foråret af, er også højst sandsynlig - og yderst klogt - med Jupiter i Tyren.

Kan dog sagtens blive fordi, at det ikke bare er sundt og fornøjeligt, men simpelthen også bliver et nødvendigt supplement for mange.

 

OVERGANGSPERIODE – TIDSÅNDEN ÆNDRER SIG I 2023 - 24.

 

Et par dage efter Forårsjævndøgnet i marts træder Pluto for første gang indenfor i Vandbæreren, hvor den vil opholde sig et par måneder, hvorefter den returnerer til Stenbukken i juni og forbliver der frem til januar ’24.

 

2023 er derfor noget af et overgangsår.

 

Det er gerne lidt af et chok for flertallet, når Pluto skifter tegn.

Pluto har nemlig et meget stærkt greb over masserne, da den er en af de primære repræsentanter for den til enhver tid gældende zeitgeist og samtidig står for massepsykologi.

Hen mod den sidste del af sin transit gennem et tegn, som nu i Stenbukken, (hvor den har været siden 2008), tager Pluto os kollektivt HELT ud i ekstremerne af det, tegnet står for, inden vi så ”pludselig” rammer muren og et markant og transformerende energiskifte finder sted og en ny modsatrettet trend sætter ind, her i form af Vandbærer energien.

 

Der vil dog være mange, som har identificeret sig fuldstændig med den levevis eller den fortælling, den foregående transit har repræsenteret eller budt på, der ikke bare sådan lige kan ryste den af sig igen, når energiskiftet sker og derfor kan være i vildrede et godt stykke tid.

Nogle vil højst sandsynlig også føle sig decideret vildledt og bedraget, da Pluto har det med at føre os ud i nogle temmelig mørke krinkelkroge - og kan som følge heraf være havnet i gevaldige problemer, der vil tage sin tid at komme sig ovenpå.

 

Som individ kan du dog gøre det lettere for dig selv ved at begynde at forberede dig mentalt på et snarligt sporskifte, når du nu bliver gjort opmærksom på, at det kommer til at ske.

Hvis du er meget autoritetstro af natur, kan det her skifte især blive en omvæltende oplevelse.

 

Der vil selvfølgelig også være nogle fremtidige wayshowers, der længe har stået på spring for at gå foran ind i den nye tid og energi.

Jeg gætter på, at en hel del af jer, der læser dette er i den kategori. Astrologi er jo trods alt en Vandbærer disciplin 😊

 

Til enhver tid vil der være nogle, der går imod strømmen, som har nogle andre værdier end den fremherskende tidsånd.

Som ikke bare følger blindt med Pluto pendulets sving ud i ekstremerne, (tiltagende i det sidste dekanat af det pågældende tegn, her senest: 2018 -2023). 

Nogle vil ovenikøbet også have et naturligt tilhørsforhold til det tegn, der følger efter, her Vandbæreren – og dets kvaliteter og egenskaber og derfor i forvejen allerede leve dele af deres liv ud fra disse og derfor med erfaring kunne agere reelle repræsentanter og positive rollemodeller herfor.

 

(Her menes bestemt ikke kun dem, som er Vandbærer af ”stjernetegn”, men alle med vigtige placeringer i tegnet, såvel som i 11. hus og/eller har forbindelser fra Uranus til deres personlige planeter. Så kan derfor lige så vel være f. eks en Stenbuk).

 

Det stærke influx af ny energi, der kommer i forbindelse med Plutos tegnskifte i 2023 & ’24 vil bestå af opvågning, frihed, sandhed, fritænkning, oprør, måske endda revolution.

Lige rettigheder for alle, men med plads til forskelligheder og originalitet.

En fladere struktur, uden topstyring.

Fællesskab baseret på ligesind og interesser. Alternative metoder og leveformer.

Derudover kommer der fokus på alt, der befinder sig i himlen/rummet, samt teknologi og fri energi.

 

Det er dog vigtigt at huske på, at det kun er 2,5 måned ud af 2023’s 12 måneder, at Pluto vil kigge indenfor i Vandbæreren.

Så det kommer nok ikke bare HELT op at flyve endnu i 2023, da vi er slet ikke færdige med at deale med Plutos Stenbuk transit, men der kan tages nogle vigtige skridt, som hidtil ikke har været mulige.

Du vil kunne bruge af det influx af Vandbærer energi, der kommer nogle måneder til at klargøre dig til start 2024, hvor det for alvor ruller eller til at forstærke og give et skub til noget, du måske allerede er i gang med eller ønsker at igangsætte, der indeholder Vandbærer kvaliteter.

 

Der kan også være nogle ting, der bliver lettere at få overblik over, efter at en anden energi midlertidigt har givet noget distance til nuværende suppedas.

 

Samtidig kan energiinfluxet selvfølgelig bruges som styrke og medvind til at holde fast i friheden og sandheden, no matter what.

 

Lige præcis denne overgangsfase vil nemlig uundgåeligt skabe enorm ængstelse blandt visse - og desperationen kan derfor også blive større end den allerede har været og dermed også potentielt farligere.

 

For når vi når helt til slutningen af Plutos ophold i Stenbukken vil det være blevet uomtvistelig synliggjort, hvor lavt klassiske Stenbuk repræsentanter som stat, regeringer, myndigheder, autoriteter, store firmaer og ”toppen af samfundet” egentlig var villige til at synke – og meget af deres magtgreb, vil som følge heraf ikke kunne opretholdes længere.

Det er nemlig det Pluto energien gør; synliggør mørket, korruptionen, magtmisbruget, det ulevedygtige, så vi får mulighed for at rydde ud i det og/eller fjerne vores energi fra det.

 

Derefter introducerer Pluto et modsvar i form af Vandbærer energien, der som nævnt repræsenterer frihed og en fladere struktur, hvor alle er lige, men forskellige og med respekt for den forskellighed.

 

For magtbegærlige væsener, der gerne vil fortsætte med at være i kontrol, topstyre, skumme fløden og suge af andres energi er alt dette selvfølgelig intet mindre end et mareridt.

 

Derfor kunne nogle deriblandt nok godt føle sig fristede til lynhurtigt at installere et system, der skal forsøge at forhindre, at vi overhoved når dertil.

 

Da ”reglerne” for denne verden nu engang er sådan, at det skal foregå inden for rammerne af de til enhver tid fremherskende energier, er det jo oplagt at bruge en twisted udgave af Vandbærerens relation til teknologi, internettet og alt digitalt– og ad den vej forsøge at indføre et tyrannisk digitalt overvågningssystem, der tager den sidste rest frihed fra folk, INDEN den nye energi er braget så meget igennem, at en stor del af menneskeheden er brudt ud af de strammende lænker og ikke kan indfanges igen – det vil altså sige, at det skal forsøges indført i løbet af 2023.

 

(Slår alt andet fejl kan ”truslen fra rummet” selvfølgelig også sættes ind, som distraktion, med Pluto i Vandbæreren 😉 )

 

Selvom friheden under Plutos 20 årige transit gn. Vandbæreren ikke vil kunne holdes nede for evigt, behøver vi VIRKELIG ikke flere problematikker, vi skal have rodet os ud af, efter alt det, vi allerede kollektivt har fået rodet os ud i, de seneste år.

 

Så lad os nu lige lade vær med at bare at glide med på noget, som måske kan lyde let og bekvemt her og nu, men tænk grundigt igennem hvad implikationerne af det egentlig er.

 

Vær især varsom overfor alt, der præsenteres som den ENESTE løsning, uden mulighed for alternativer. Der vil nemlig ALTID være alternative muligheder, under den rene Vandbærer energi.

 

Det være sig digitale, programmérbare valutaer, som eneste betalingsoption.

Digitalt id, som eneste måde at identificere sig på. Social credit scores, som den eneste måde at fordele ressourcer på etc.

 

Vær ligeledes ekstrem varsom med at lade (mere) ukendt teknologi entrere din krop.

 

Hvad end der måtte komme af teknologiske vidundere eller monstre, de kommende år, må det i hvert fald altid stå enhver frit for om de vil benytte sig af det eller ej – og der skal derfor også helt legalt altid være alternativer.

 

Formår vi at holde fast i det reelle frie valg og alternative options i 2023, kan det ikke gå helt galt.

 

HOLDER DET VAND?  DEN SPIRITUELLE VERDEN

 

Saturn skifter også tegn tidligere i marts, hvor den går ind i Fiskene.

 

Hermed sættes der fokus på hele den spirituelle verden – og hvad der her kan bære eller må briste, under Saturns testende realitetstjek.

 

Alt det, som ikke holder vand, som ikke har nogen reel substans, står derfor ikke gode chancer, de kommende år.

 

En test af og oprydning i diverse spirituelle fortalere, ”guruer”, såvel som ”frelserfigurer” og deres udsagn kan forekomme.

Det samme kan i øvrigt også gælde diverse kunstnere.

 

Desillusion blandt tilhængere kan godt følge, men vil være en nødvendig og sund proces, i form af hvad og hvem, der bør tilføres energi og tillægges værdi fremover.

 

En ny form for frelser kan også manifestere sig. En selvudnævnt messias eller noget, et system (som f.eks. ovennævnte digitale system) eller andet, der præsenteres, som det, der skal redde os fra den situation, vi er havnet i.

 

Der kan vi være helt sikre på, at hvis der er tale om noget, der bare skal overlades fuldstændig til denne anden/andre eller igen præsenteres som den eneste løsning IKKE er til vores gode.

Saturn kræver nemlig altid, at vi tager ansvar for os selv og selv gør en indsats.

Så ved evt. udefrakommende hjælp eller frelse, vil der altså også skulle kræves noget af dig, hvis det har noget reelt på sig.

Og ligesom Vandbæreren repræsenterer alternativer, repræsenterer Fiskene også mangfoldige muligheder. Der kan sagtens være den eneste rigtige løsning for dig, men det betyder ikke, at det så også er det for alle andre. Husk det i 2023.

 

Overfører vi hvad der skete under Saturns transit i Vandbæreren (fra 2020 -23), tegnet for frihed og fællesskab, til Fiskene kunne der i værste fald også komme nogle begrænsninger på muligheden for udøve spiritualitet eller at udtale sig herom.

Eller (yderligere) forsøg på at afskære folks kontakt til deres sjæl og ånd, såvel som højere magter.

 

Så vær indstillet på ikke at lade noget eller nogen som helst komme imellem dig, dine indre kanaler og højere guddommelige kilder eller diktere hvad du må og ikke må tro på eller praktisere.

 

SUNDHEDS, OMSORGS & HJÆLPEBRANCHEN

 

Derudover bliver der fortsat fokus på sygehusvæsen, ældrepleje, psykiatri, sociale tilbud etc.

 

Saturn her kan desværre henvise til yderligere nedskæringer eller begrænset drift, såvel som en debat om, hvor mange og hvem, der realistisk set kan hjælpes, inden for de givne rammer, efter området er kørt i sænk.

 

Derudover kan der, nok så vigtigt, også blive tale om et ansvar, der skal placeres, for de seneste års ageren i bl.a. medicinal branchen og det såkaldte sundhedsvæsen.

 

KRIG OG FRED

 

Udover de førnævnte formørkelser over Tyr/Skorpion aksen, får vi også et par Solformørkelser over Vædder/Vægt aksen, der sætter fokus på hhv. krig, militæroperationer eller andre aggressive handlinger versus diplomati, fredsforhandlinger og retfærdighed.

 

Freden ser ud til at have bedst chancer i efteråret, hvor formørkelsen i Vægten finder sted.

 

Individets vilje overfor hensynet til andre er også denne akses tema.

 

Vi har også Jupiter ræsende gennem Vædderen frem til Maj, hvilket også kan forstærke aggressioner og krigshandlinger.

 

Det kan dog også give individer større handlekraft, gejst, gåpåmod, spirende optimisme og et øje for nye spændende muligheder.

 

Individet vil generelt blive sværere at undertrykke under denne transit.

 

SMERTE, VREDE, RETFÆRDIGHED, HEALING & HÅB – 2020 SPØGER STADIG

 

Menneskeheden har været udsat for meget, de seneste år og bærer da også præg af traumatisering og max pres, som følge heraf.

 

Der er brug for noget healing – og den mulighed kommer også i 2023 .

 

Selvom der ikke er nogle større langvarige aspekter, er der skam kollektive aspekter og de optræder  interessant nok alle sammen ret koncentreret inden for blot nogle få måneder af året, fra slut februar/marts – juni/juli, hvor de ovennævnte tegnskifte jo sjovt nok også finder sted.

 

Jupiter stiller sig oven på Chiron i Vædderen.

 

Her bliver der netop mulighed for at opnå healing, såvel som vigtig læring, der fremadrettet kan udvikle sig til visdom og højere mening. Prisen for at opnå denne healing og læring er dog, at vi er villige til at kigge noget svært og smertefuldt i øjnene og påbegynde bearbejdelse.

 

Hvad dette smertefulde bl.a. kan være, får vi et stærkt hint om ved, at Saturn og Pluto på samme tid, for første gang siden deres konjunktion i 2020, når til et nyt punkt i deres indbyrdes cyklus.

 

Dette intense og tunge aspekt blev brugt til at skrive verdenshistorie med drakoniske tiltag verdenen over, nedlukninger, restriktioner, forbud og voldsomme begrænsninger i folks levevis og mulighed for at færdes, omgås og tjene til dagen og vejen.

 

Hvis vi ikke får revet det spirende frø op i 2023 vil den slags blive en tilbagevendende ting.

Mens det i de forgangne år hed sig, at det var pga en virus,  kan det blive alle mulige andre årsager og påskud, fremadrettet.

Eller også konkluderer vi i 2023 , at det var simpelthen for indgribende og for stort et overgreb overfor menneskeheden og lover hinanden aldrig at gå så drastisk til værks igen.

 

Men selvom vi potentielt får stoppet metodernes brug fremover, kommer vi altså ikke udenom at deale med konsekvenserne af det, der blev igangsat under den konjunktion.

 

Eftervirkninger, skader og traumer  vil uundgåeligt dukke op igen og igen de kommende år og årtier.

 

Uoprettelig skade er gjort på nogen fronter.

Andre ting vil kræve en indsats for at imødegås.

 

Så ja, healing er bestemt nødvendig og i bedste fald kan der også fremkomme nogle nye – eller gamle - healende metoder til dem, som på forskellig vis har taget skade, fysisk såvel som psykisk.

 

Efterfølgende kommer der så en enorm fokus på retfærdighed.

 

Dels stiller Jupiter sig oven på Eris i Vædderen.

 

Dem, der har følt sig lukket ude af det gode selskab, trådt på eller uretfærdigt behandlet, kan her få en form for oprejsning og/eller opmærksomhed.

Men der kan også blive tale om nogle, (ikke nødvendigvis de samme), som bliver meget, MEGET vrede og deciderede hævngerrige i foråret.

Det kan potentielt godt løbe helt af sporet og blive særdeles voldsomt og destruktivt.

 

I bedste fald finder vi en mere civiliseret måde at opnå retfærdighed for forurettede på.

Men regulær lynchstemning kan ikke udelukkes, med denne heftige kombination i Vædderen.

 

Derudover når en anden 2020 konjunktion mellem Jupiter og Pluto også til første krise punkt i deres cyklus, i form af et kvadrat, på nogenlunde samme tid.

Dette par sætter OGSÅ fokus på retfærdighed  - og henviser samtidig til et throwback til 2020’s ekstreme lovgivning og de lovgivere, der foretog den – og dem, der implementerede det.

 

 

Endelig er dette aspekt også med til at sætte yderligere fokus på  økonomi, ressourcer og fordeling.

 

Sidste aspekt er endnu en af De Store 2020 Konjunktioner,  der nu danner første større aspekt, en harmonisk sekstil, i deres indbydes cyklus, siden da, nemlig mellem Jupiter og Saturn, der dengang mødtes i Vandbæreren.

 

Dengang fik vi et ret klart eksempel på det med, at der vitterligt er nogle, der frygter det sande potentiale for menneskeheden, hvad den fritflydende Vandbærer energi angår.

 

For dette ellers ret håbefulde aspekt dengang skulle tydeligvis saboteres.

En sprøjte blev præsenteret som et videnskabeligt mirakel og det eneste håb i mørket,  -  (der var dén med den eneste løsning igen…) - og så blev vi ellers lukket ned og adskilt fra hinanden i MEGET længere tid end første omgang, (hvor der jo ellers ikke var noget ”supervåben”) – så Vandbærer konjunktionens indbyggede frihed, fællesskab, håb og lys fik meget trange kår for at kunne skinne igennem.

 

Ved alle tre af disse 2020 konjunktioner blev der dog, udover diverse officielle tiltag, også sået andre slags frø; andre former for håb og visioner for fremtiden som blev manifesteret og sendt ud i æteren.

 

Der gjorde sig især gældende ved Jupiter - Saturn konjunktionen i Vandbæreren, ved Vintersolhvervet 2020: The Return of the Light på Jorden, ”Vandbærerens tidsalder” - frihed, sandhed, fællesskab mellem ligesindede, lys og kærlighed – agape. Alle visioner om dette, som blev sendt ud dengang er heller ikke bare forsvundet, men har gesteret i det skjulte og når til foråret til et nyt – harmonisk - punkt, hvor det vil tage en mere synlig og konkret form og kunne bruges konstruktivt af dem, som ønsker det.

 

Det kommer samtidig med Plutos dansen frem og tilbage mellem Vandbæreren og Stenbukken.

Et tegn på at den rene Vandbærer energi altså ikke kan holdes tilbage for evigt.

 

Så nu gælder det om at fremelske de højeste kvaliteter af tegnet og ikke tillade flere mørke og twistede udgaver blive iværksat, ikke tillade mere distraktion eller sabotage, der blokerer for det sande potentiale.

 

Og så bliver der en hel masse at rydde op i fra den sidste del af Pluto i Stenbukken årene – og 2023 ser ud til at være året, hvor netop den oprydning for alvor kan gå i gang.

 

Alle frihedselskende sjæle, alle alternative, alle spirituelle, alle fritænkere, alle intuitive empater – der har ageret af et rent og ærligt hjerte og sind, med substans bag sig - det er jer, der nu i 2023 og ’24 får muligheden for at gå foran og agerer positive eksempler, på hjemmebane. Så gør jer klar.

 

Afslutningsvis skal et stort og hjerteligt TAK lyde til alle klienter, læsere og følgere her i det forgangne år.

 

Rigtig godt nytår 😊

 

Freedom Truth Light & Tina

 

Ønsker du det kommende år sat i et helt personligt perspektiv er der 10 % rabat på Årshoroskoper ved bestilling frem til d. 6/1, her

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

28. december 2022

 

 

 

Afslutningen på Saturns transit i Vandbæreren

 

Søndag d. 23/10 går Saturn direkte og vil derefter gå igennem resten af Vandbærerens tegn, frem til marts 2023, hvor den træder ind i Fiskene.

 

Saturn energien kan både optræde som begrænsende, indskrænkende og hæmmende, som en hård, men retfærdig læremester, men også som krystallisering, konkretisering og manifestation af det, den er i berøring med.

 

Og her mens Saturn er stillestående inden sit retningsskifte, kan man jo passende reflektere og gøre status over, hvordan det så lige har stået til med Vandbærerens primære områder, som frihed, sandhed, fritænkning og fællesskab, siden marts 2020 – tidlig sommer 2020 + fra december 2020 og frem til nu, hvor Saturn har haft sin gang her...

 

Tja…der kan jo ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi har set UALMINDELIGT meget til Saturns begrænsende og hæmmende side, i den måde energien er blevet brugt og ikke mindst misbrugt på.

 

Hvad lærdomme angår, har vi i hvert fald hver især haft RIG mulighed for at blive mere bevidst om hvorvidt og i hvor høj grad vi vægter frihed og sandhed i vores liv.

 

Og hvis det ellers var og er vigtigt for os, så har vi også måttet tage ansvar for vores frihed og vores liv i det hele taget, i en lang højere grad end før.

 

”Freedom ain’t free” – det har i den grad kostet noget og haft store konsekvenser for mange af os.

 

Ud af begrænsningerne på frihed og forsamling og censur og undertrykkelse af fritænkning og sandhedssøgen, er nye fællesskaber opstået, men disse nye grupperinger testes tydeligvis også gevaldigt for om de reelt er bæredygtige og holdbare på længere sigt.

 

Alt sammen igen noget Saturn er kendt for.

 

Noget var måske i virkeligheden også kun ment til at være en midlertidig ting, der havde sin berettigelse i udførelsen af højere fælles opgaver i et specifikt tidsrum og vil i så tilfælde nu rinde ud, andet vil repræsentere noget længerevarende og holdbart, som der er reel fremtid i.

 

Alt sammen vil åbenbares det næste stykke tid.

Veje vil både skilles og forenes, bånd vil brydes og andre bindes stærkere sammen – og det er, som det skal være, i forhold til vores forskellige højere livsformål og opgaver fremadrettet.

 

Saturn repræsenterer det lange seje træk, hårdt arbejde og en gevaldig indsats, førend at resultater og belønning viser sig.

Så i den forstand kan afslutningen af transitten gennem tegnet, (som Saturn i øvrigt er gammel hersker over og dermed på hjemmebane i), også sagtens munde ud i den længe ventede konkrete manifestation af frihed og fællesskab, ikke mindst for dem, der har arbejdet for sagen undervejs og dermed sendt ud i æteren, at de reelt ønsker dette i deres liv.

 

Saturn er nemlig den ypperste ”høste, som du har sået” energi.

 

Kort efter Saturn forlader Vandbæreren i marts, træder Pluto i hvert fald ind i Vandbæreren.

Så der kommer uundgåeligt til at ske gevaldige ændringer, hvad frihed, fritænkning, sandhedssøgen, lighed og fællesskab angår fremadrettet og i den overgang vil nogle føle sig mere hjemme end andre og fra start være klar til at løbe foran og flyve med de nye energier og skabe noget nyt derud af.

 

Noget af det, du har lært og gennemgået de sidste år kan også vise sig at blive vigtige byggesten til denne nye fremtid.

Vigtige erfaringer, du tager med dig og kan bruge fremadrettet.

Så det har ikke været helt forgæves.

 

Freedom Truth Light &

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Oktober 2022

 

 

Afslutningen på Plutos

Stenbukken transit

 

Som de fleste nok kan mærke er energierne, såvel som reflektionen af dem i den ydre verden, temmelig heftige pt.

 

Kriserne står nærmest i kø efter at være den, der kradser mest.

 

Det udfordrende Saturn – Uranus kvadrat, har da også netop peaket og er stadig højspændt et godt stykke tid endnu. .

 

Men det er ikke gjort med det.

 

For her i weekenden skifter Pluto retning og går direkte, dagen før oktober måneds Fuldmåne søndag.

 

Pluto’s retningskifte er særligt vigtigt i år, for fra lørdag og de næste 6, 5 måneder frem vil den uafbrudt gå all the way gennem de allersidste grader af Stenbukkens tegn.

 

Efter et midlertidigt ophold i Vandbæreren til næste forår returnerer Pluto dog til Stenbukken i sommeren 2023 og vil befinde sig der resten af året ud.

 

Men det næste halve års tid er sidste gang, hvor Pluto udelukkende har sit intensive laserfokus rettet mod at synliggøre og nedbryde det ej længere fungerende og levedygtige på Stenbukkens domæne, som består af samfund, stat, myndigheder, regeringer, store firmaer, erhvervsliv, arbejdsmarked og arbejdsliv og alt dertil knyttet.

 

Økonomi highlightes af nærmest alle de igangværende aspekter pt., såvel som de kommende formørkelser,  og det gælder også Plutos transit i Stenbukken, som startede med økonomi og også ender med det.

 

Da Pluto i sin tid gik ind i Stenbukken i 2008 blev det med ét økonomiske krisetider, hvilket var en astrologisk selvfølgelighed af de helt store – men tilsyneladende en overraskelse for de fleste ”økonomiske eksperter".

 

På et eller andet tidspunkt siden da er der så opstået en fortælling om, at vi – både herhjemme og i  mange andre lande - havde genoparbejdet en rigtig  ”stærk og sund økonomi”, der endda for nyligt kunne modstå virkelige voldsomme ting som gentagne nedlukninger, hjælpepakker og dertilhørende bizarheder, som at sunde & raske mennesker konstant skulle have stukket vatpinde i diverse kropsåbninger, altsammen til et fuldstændigt uhyrligt beløb. Men regningen skulle vi da slet ikke tænke på.

 

Men den slags fortællinger, uden hold i virkeligheden, har altså en udløbsdato – og uret tikker meget højt nu, the deadline is close, very close…

 

Hverken Stenbukken eller Pluto repræsenterer energier, der på NOGEN måder belønner udsættelse af regninger, der skal betales, ansvarsfralæggelse eller fake, oppustede, finpolerede facader.

 

Økonomien har IKKE på noget tidspunkt været hverken stærk eller sund, for det hele er bygget på lånte fjer og luftkasteller – hvilket den i øvrigt også var forinden, men de seneste år har det dog nået uhørte højder, hvorfra der nu ikke er nogen end vej end crash boom bang.

 

Noget af det, som der vil opleves fra nu af og nogle af de uden tvivl ubehagelige udmeldinger vi garanteret vil få undervejs, kunne vi lige så godt have fået at vide og have håndteret for 12 -14 år siden – eller i hvert fald være begyndt på det dengang og klaret undervejs, men det fik og gjorde vi så ikke. Så der venter altså både noget af et realitetstjek og giga payback forude.

 

Med andre ord, det som vi egentlig har haft ca. 14 år til at deale med, må nu i stedet afklares på de næste ca. 14 måneder – dermed kan du nok også regne ud at heftigheden af måden det kommer til at ske på kan ganges med 10.

 

Denne udsættelse af det uundgåelige har selvfølgelig givet nogle in the know mulighed for at forsøge at positionere sig på mest lukrativ vis forinden, helt ligeglad med hvad det indebærer for alle andre, når der trykkes på knappen – meeen det er nu slet heller ikke sikkert, at Pluto energien bare tillader den manøvre, for Stenbukkens tegn repræsenterer såmænd også den lille procentdel på ”toppen”, der hidtil har skummet fløden af 2020ernes krise (og så mange andre kriser før da) og nu er det jo så clean up time!

 

Det med udløbsdatoen gælder også mange andre samfundsinstitutioner og strukturer.

 

Pluto har undervejs synliggjort utrolig meget mørke, dysfunktion, inkompetence og forsøgt at råbe os op: Se korruptionen og magtmisbruget i politik, i bankvæsenet, hos skat og diverse andre myndigheder og væsener som f.eks. ”sundhedsvæsenet”, i medicinal industrien, i energifirmaer osv. osv.

 

Se hvordan de yngste behandles, når de overlades til institutioner med alt for mange børn og for få voksne, mens mor og far skal på arbejde, se hvordan børn i skolerne med vidt forskellige behov stuves sammen i større og større klasser, uden tid til den enkelte, se hvordan de ældste, der har betalt skat hele deres liv, behandles, se hvordan fysisk og psykisk syge behandles - eller ikke behandles – se, hvad der foregår på jobcentrene, på arbejdsmarkedet generelt, med ledelsesstilen og strukturen og hvad det hele afstedkommer.

 

Det er jo ikke fordi vi ikke undervejs er blevet gjort opmærksomme på at noget er rygende galt, i form af både egne erfaringer, diverse afsløringer, skandaler, opråb og  synlig mistrivsel plus det faktum at færre og færre ønsker at arbejde mange af disse steder – men der er stadig ikke blevet ændret på noget, så det virkelig batter noget.

 

Men nu kommer der så ændringer -  omvæltninger – af en eller anden art, fordi vi med Pluto energien når  til the point of no return

 

Og fordi så meget bare er blevet skubbet foran os, bliver det på den ramlende og mere brutale måde.

 

Alle bliver berørt af det. Nogen dog mere end andre og jo mere tilknyttet man er til det gamle system, jo sværere bliver det.

 

Men der er også selvfølgelig også  muligheder i alt det her.

 

For der er også mange, der længe har gået rundt med visioner, drømme, ideer og forestillinger om en hel anden slags verden og en hel anden måde at bygge det hele op på.

 

Og snart vil chancen komme for at sætte alt dette i spil, for ud af ruinerne af det gamle vil og skal noget nyt opstå og det er dem, der formår at holde fokus, der primært vil afgøre hvordan det nye kommer til at udforme sig.

 

Det gælder altså som aldrig før om at holde fast i fremtidsvisioner og drømme og så vidt muligt også begynde at udleve dem.

 

Stenbukken handler på et højere plan om ens højere livsformål, som enhver sjæl har.

 

Pluto har så i den henseende rollen at skære alt det udenoms væk, for at du kan nå ind til kernen og blive bevidst om, hvad du er her for at både udføre og lære, så du bedre kan sætte din tid, energi og fokus ind lige præcis dér.

 

Så det er rigtig godt at gøre dig nogle forestillinger om hvad du ville bruge din tid og energi til, hvis du var fri til at gøre lige, hvad du havde lyst til.  Hvad kalder på dig og din sjæl?

 

For det er deri at potentialet for en ny gylden tidsalder reelt ligger.

 

Freedom Truth Light & Tina

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Oktober 2022

 

 

Efterårskvartalet 2022

 

Efterårskvartalet, såvel som Vinterhalvåret skydes i gang, natten mellem torsdag og fredag, når Solen forlader Jomfruens tegn og træder ind i Vægtens, hvorved Efterårsjævndøgnet indtræffer.

 

Jævndøgnets ligevægt mellem dag og nat, Lys og Mørke, symboliserer den balance og harmoni, som Vægten tilstræber i alle livets sammenhænge.

 

Vægtens sans for sammensætning, skønhed og æstetik, såvel som for at skabe og sprede god stemning omkring sig, afspejler sig også i nogle af de skønne ting, som efterårets komme altid byder på:

Fantastiske farver i naturen, inden den visner helt væk, stearinlys og hygge, flere timer til at betragte den smukke stjernehimmel og Fuldmånen, der også får mere tid til at beskinne os hver måned.

 

Men selv om der, som altid, er mange herlige ting ved årstiden vi nu går ind i, så er der ingen vej udenom at den mørke og kolde tid nu er over os i mere end en forstand, de næste 6 måneder - og i år jo så på en ekstra udfordrende og bogstavelig facon, må man sige.

 

Vægt energien kan dog være behjælpelig med at gøre det hele bare en smule mere behageligt.

 

Ikke ud fra en passiv accept af den længe planlagte ”omvendte Robin Hood” størstedelen af befolkningen lige nu udsættes for - og som kun vil accelerere den kommende tid.

 

Men ud fra, at vi ikke bare bestjæles og angribes på vores rådighedsbeløb og muligheder for at leve vores liv, som vi nu ønsker det  - men også på vores mentale velvære og balance.

 

Nogle forsøger at gøre os så møre som mulige, i en forhåbning om at vi så senere tager imod deres ”løsning” på problemer, de selv har skabt, med kyshånd – det gælder om ikke at tillade det!

 

Så derfor kan det blive en ret vigtig egenskab at formå at kunne skabe hygge og god stemning, ja nærmest i trods, dette efterår – simpelthen for at holde sig selv mentalt oppe.

 

Mange i dette land har i forvejen en tendens til at blive lettere tungsindige, i den mørke periode af året, så efter forhåbentlig at have brugt den forgangne måned på diverse praktiske forberedelser, gælder det nu, udover at komme ud og hente god energi i den flotte efterårsnatur, mere end nogensinde om at gøre dine indendørsomgivelser ikke bare udholdelige, men helst også så behagelige og stemningsfyldte, på så opløftende vis, som overhoved muligt, med hvad du nu har til rådighed, under de givne omstændigheder.

 

Her er det også vigtigt at forstå, at vi er forskellige og at noget vil virke for nogle og ikke for andre - og at det er helt ok.

 

Det mærkes nemlig tydeligt, at Saturn – Uranus kvadratet nu er kommet under den ene magiske grad.

 

Aspektet der har været med os siden årsskiftet 2020/21 har hele vejen igennem mest været brugt til indgribende og opdelende tiltag, splittelse, udskamning og hån – og dette forgrener sig hele tiden ud i flere og flere underopdelinger, der er efter hinanden.

 

Nu er det så et nyt emne/krisetema, der holdes pressemøder om, som der kommer tiltag omkring og som vi så kan være hakkende efter hinanden og udskamme andre omkring eller være uenige om hvordan skal takles og modgås og forfalde til nedsættende hån overfor andre, der ikke gør brug af samme metoder, som man selv har valgt.

 

Der er MASSER at være berettiget vred og dybt forarget over i disse tider, for det er godt nok uhyrlige ting, der foregår, men det gælder om at være fokuseret nok til at rette galden de rette steder hen, fremfor at glide endnu mere ind i disse divide and conquer metoder, vi har været udsat for i årevis nu.

 

Og så længe dette aspekt er aktivt vil det bare være ENORMT let at falde i den fælde, så det gælder det lige om at være ekstra opmærksom på.

 

Der kan dog meget vel også være ting, situationer og mennesker, som det er helt reelt at adskille sig fra, tage afstand fra eller sige farvel til, hvilket dette aspekt også vil highlighte.

 

Der kan være vigtige tilvalg såvel som fravalg, som må træffes ud fra ens helt personlige værdisæt – men i mange tilfælde vil det sagtens kunne gøres på en ordentlig og fair måde -  og ellers do what you’re gotta do – men generelt er det bare klogt lige nu at prøve at hæve sig lidt over situationen.

 

Der florerer pt. mange datoer og en masse hype - hvilket der i øvrigt næsten altid gør i september - dog i år, ikke uden belæg, for vi er uden tvivl nået dertil, hvor der kommer til at ske ret omvæltende ting.

 

Men frem for at hænge sig alt for meget i specifikke datoer er det nok bedre at indstille sig på, at vi allerede nu befinder os i en fase, hvor der i princippet når som helst kan ske noget vildt og afgørende og hvor noget stort kommer til at kollapse - og at vi vil befinde os i en sådan tilstand, de næste måneder frem.

 

Det var derfor, at vigtigheden af at bruge den forgangne måned til diverse forberedelser, blev understreget i tidligere opslag, for det hele er nu skudt i gang og kommer kun til at eskalere yderligere herfra.

 

Efterårskvartalet er nemlig regulær ”hotspot tid”, fyldt med megen astrologisk aktivitet.

 

Her flg. en oversigt over nogle af de væsentligste astro begivenheder, der vil foregå efter Jævndøgnet fredag og Nymånen i Vægten søndag:

 

OVERSIGT OVER EFTERÅRSKVARTALETS ASTROLOGISKE EVENTS:

 

Mars fortsætter med at aktivere tidligere Solformørkelser over Tvillingerne/Skytten aksen i slut september og ind i oktober. Første aktivering sætter allerede ind i overgangen fra denne uge til den næste og vil sætte fokus på nogle af flg. ting:

 

Handel, marked og priser. Nyheder, informationer, vidensdeling. Medier, journalister, efterretning & efterretningstjenester. Forfattere. Post, breve, e-mails, sms’er og øvrig korrespondance. Transport og trafik  Undervisning, skoler, lærere og elever. Børn og unge mennesker. Vind. Blæst. Storme.

 

Saturn – Uranus aspektet forbliver under den ene grad, (som er dens mest heftige fase, der startede 15. september) helt frem til d. 23. oktober. ( Aspektet vil derefter fortsat være aktivt frem til første uge af januar 2023).

 

Omhandler: Krise; økonomisk, forsyningskæde & energikildemæssigt. Nedbrud. Kollaps. Ændringer af nuværende system. Indgreb i folks frihed, rettigheder og sociale liv, brug af udskamnings - og divide & conquer metoder. Censur og overvågning. Kunstig intelligens. Oprør, demonstrationer, strejker, sociale uroligheder. Folk der tager deres frihed og power tilbage. ”Back to nature” og selvforsyningsbølge. Himmel, rummet – noget der opholder sig der/ kommer derfra.

 

Aspektet peaker d. 2. – 6/10  (det bliver aldrig helt eksakt men disse første dage af oktober er dér, hvor  aspektet er ALLERMEST tight.)

 

Pluto er samtidig stillestående, (plejer at kunne mærkes!) og skifter så retning og går direkte d. 8. oktober og kører derfra hele linen ud i resten af Stenbukkens tegn, (samfund, stat, myndigheder autoriteter, regeringer, big business, erhvervsliv & arbejdsmarked) gennem resten af Vinterhalvåret. Det kan kun blive et vildt og ekstremt ridt, hvor meget vil bryde sammen om ørene på os. (Pluto skifter midlertidigt tegn og går ind Vandbæreren for første gang kort efter Forårsjævndøgnet).

 

9. oktober er det Fuldmåne over Vædder/Vægt aksen.

 

Midt oktober – midt november: Intens Formørkelsessæson over Tyr/Skorpionaksen, bestående af en delvis Solformørkelse i oktober I Skorpionen og en total (Blod)Måneformørkelse i Tyren d. 8. november.

 

Sæt i øvrigt X i kalenderen d. 25. oktober og find formørkelsesbrillerne frem eller anskaf nogen, da den delvise Solformørkelse vil være synlig her i DK fra kl. 11.07 – 13.16 med peak kl. 12.11 😊

 

Midt oktober:  Forårets Jupiter – Neptun konjunktion aktiveres nu også igen.

 

28. oktober: Jupiter returnerer til Fiskene. Vi får dermed begge Fiskenes herskere i eget tegn igen og  Jupiter – Neptun konjunktionen træder dermed stærkere igennem - aspektet er aktivt frem til mellem jul og nytår, hvor det ebber endeligt ud.

 

Mars genudløser igen de samme 3 Solformørkelser og tematikker over Tvillingerne/Skytten aksen i anden halvdel af november og december.

 

Slut november – start januar:  3. direkte hit af USA’s Pluto return finder sted. Et Pluto return med stærke implikationer for både landets og hele den vestlige verdens økonomi og værdier.

 

20. december: Jupiter returnerer til Vædderen og tager endegyldigt hul på en ny runde gennem Dyrekredsen.

 

 

 

Langt størstedelen af alt dette handler om videreudvikling, afslutninger på og efterspil af allerede igangværende energier og temaer.

 

Rigtig meget af det handler om økonomi, værdier, energi, basale ressourcer og levevis og STORE ændringer. Men der også andre temaer, som nok skal blive gennemgået og genopfrisket undervejs.

 

Da der er mange ting, vi kollektivt ikke har fået taklet særligt hensigtsmæssigt og en masse, som bare er blevet skubbet foran os i årevis, tegner det nu til at blive en langt heftigere omgang frem mod årsskiftet end det egentlig havde behøvet at være.

 

Men sådan er det, vi kan ikke ændre, hvad som er sket, kun indvirke på, hvad som kommer til at ske.

 

Uanset hvor crazy det hele bliver, gælder det derfor om at holde visionen om en bedre verden, der opstår i ruinerne af den gamle, i live.

 

Det har hele tiden stået skrevet i stjernerne at dette skifte fra den velkendte, gamle verden og levevis til en ny og anderledes ville ske i disse år.

 

Og det ER muligt, at der kommer en bedre verden og et bedre liv ud af det – men der er godt nok meget parasitisk råddenskab, der skal afsløres og forgå først og som ikke skal have lov til at træde med ind i den nye verden, i nogen former for forklædning.

 

Så der bliver nok at se til!

 

Lige nu og her gælder det om at fejre Efterårets komme og benytte sig af den dobbelte manifestationsmulighed som Jævndøgn og Nymåne byder på, i forhold til, hvad du gerne ser ske og ønsker at skabe og bringe til verdenen i løbet af Efterårskvartalet og Vinterhalvåret.

 

Jævndøgnet indtræffer fredag kl. 3.04 og Nymånen søndag kl. 23.54

 

Rigtig Glædelig Efterårsjævndøgn og Nymåne i Vægten.

 

Freedom Truth Light & Tina

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

September 2022

 

September

 

Nu her, hvor der blot er 2,5 uges tid tilbage af Sommerkvartalet, er Saturn – Uranus kvadratet, som det tydelig mærkes og ses efterhånden temmelig tight.

 

Aspektet – eller rettere måden, det bliver brugt og misbrugt på – har enorm indflydelse på vores muligheder for at leve vores liv, som vi nu hver især ønsker det og er derfor noget vi alle er nødt til at forholde os til.

 

Det omhandler ting som:

De eskalerende forsyningskæde og energikilde issues, vilde prisstigninger, inflation, udhulede rådighedsbeløb, recession,  mangler, rationering, økonomisk krise, potentielt crash efterfulgt af markant ændring af det nuværende økonomiske system.

Diverse nedbrud, sammenbrud, brownouts og blackouts.

Forsøg på yderligere indgreb i folks frihed, rettigheder og sociale liv, evt. (gen)indførelse af tidligere eller andre nye opdelende tiltag, der splitter folk i a – og b hold, samt brug af udskamnings - og divide & conquer metoder.

Øget censur og overvågning.  Større udbredelse af kunstig intelligens og digitalt tyranni.

En modbølge af: ”Back to nature”, helligholdelse af naturen og det naturlige menneske, ”abundance for alle”, større selvforsyning, samarbejde og sammenhold i mindre fællesskaber.

Oprør, protester, demonstrationer, strejker, arbejdsnedlæggelser, mulige sociale uroligheder og revolution.

Mulige begivenheder vedr. noget der ses på/ opholder sig i/kommer fra himlen/rummet.

 

 

Fra d. 15. september går vi ind i den absolut heftigste fase, når kvadratet når under den magiske ene grad, varende frem til d. 23. oktober.

Så forvent yderligere eskalation af ovenstående og planlæg derudfra.

 

Denne periode overlapper samtidig med en intens Formørkelsessæson, der sætter ind i midt oktober – midt november, over Tyr – Skorpion aksen, der OGSÅ sætter fokus på økonomi, valutaer, ressourcer, energikilder, fødevarer, forsyning, fordeling og overlevelse.

 

Så de næste måneder er altså dér, hvor det for alvor går løs og det er nu allersidste udkald til at forberede sig på et Efterår (og en efterfølgende Vinter), som de fleste nulevende i denne del af verdenen nok næppe har set mage.

 

Da Pluto samtidig vender om i starten af Efteråret og efterflg. resten af Vinterhalvåret bevæger sig gennem de allersidste grader af Stenbukken kan velkendte samfundsstrukturer, diverse statslige/offentlige væsener, samt dele af erhvervsliv og arbejdsmarked meget vel ende med at bryde helt sammen.

Pluto både nedbryder (før en genopbygning af noget nyt) og tager os ud i ekstremerne af et tegn og nu skal vi altså snart igennem den sidste allermest ekstreme del.

 

Solen går pt. gennem Jomfruens tegn, perioden hvor sensommer gradvist forvandler sig til efterår og hvor der typisk er fokus på at få hverdagen op at stå igen efter sommerferieperioden er lagt endeligt bag os.

 

Der gøres dog klogt i at bruge Jomfru energiens praktiske effektivitet til større forberedelser end blot sædvanlige hverdagsting.

 

Her tænkes på ting som forråd og lager af fornødenheder - opdatering af et eksisterende eller anskaffelse af et sådant.

Ligeledes også at tænke i alternative planer, i forhold til hvis det og det nu ikke virker/kan bruges/periodevist svigter, hvad gør vi så i stedet.

 

På lørdag indtræffer Sommerhalvårets sidste Fuldmåne, som hvert år byder på en større udrensnings-  og release mulighed, førend vi træder ind i Vinterhalvåret.

Den mørke tid er lige foran os, i mere end én forstand og det gælder derfor om at få tømt ud i bagagen, så vi ikke er tynget af at slæbe for meget med os, som vi egentlig ikke har brug for længere.

 

Vi får alle brug for al den energi, vi overhoved kan optanke  - så det nytter ikke noget at sprede den ud på trivialiteter eller at lade os dræne og tynge af de ting og situationer, der kan undgås.  Diverse usunde vaner kan også med fordel slippes.

Det handler med andre ord om at toptune dig selv, så godt som muligt, både fysisk, psykisk, mentalt og åndeligt til et kommende Vinterhalvår, der kun kan blive historisk.

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Start september 2022

 

 

Sommerkvartalet 2022

 

Solen er nu trådt ind i Krebsen, Sommerkvartalet er over os og det er traditionel ferietid, hvilket helt i tegnets ånd giver mulighed for at bruge ekstra tid sammen med ens nærmeste,  trække energien hjem til sig selv, udforske eget indre og følelseslivet, væk fra hverdagens travlhed, evt. opholde sig ved vandet, bade, tilberede & kræse for - eller bare nyde - ekstra god mad, i form af lækre, friske sommerretter.

 

Selvom det er enormt vigtigt at huske at opsøge og nyde disse åndehuller, i nærende rammer, for at få batterierne opladet, må det dog også forventes, at sommerkvartalet anno 2022 nok ikke bare kommer til at bestå af afslapning og et tiltrængt break.

 

Saturn – Uranus aspektet (december 2020 – start 2023) er nu aktiveret igen og vil være med os resten af året. Det udfordrende kvadrat trækker mere og mere op hen over sommeren, frem mod et peak i september.

 

Den første lange etape, med 3 præcise peak, fandt sted fra december 2020 – februar 2022, 14 temmelig hårde og uforsonlige måneder, som mest bestod af sociale restriktioner, nedlukninger, ”frivillige tvangsforanstaltninger”, opdeling i a – og b hold, indførelsen af et vist pas, udskamning , hetz og splid.

 

Dertil stigende censur, diverse nedbrud, fødevare, energikilde og supply chain issues, prisstigninger og økonomisk krise.

 

Protester, oprør, strejker, arbejdsnedlæggelse og sociale uroligheder, hører også dette aspekt til.

 

Det samme gør alt der opholder sig i/kommer fra himlen/rummet.

 

Såvel som teknologi, brugen af den, faldgruber og fordele.

 

Nu får vi så en sidste chance for at håndtere de her energier og de ting, der nu vil forsøges iværksat på en anden måde, end vi gjorde de førnævnte 14 måneder, eller køre videre ud af samme spor…

 

På bare et par år, har folk vænnet sig til et mønster hvor, at sommeren er mere eller mindre ”fri” – hvor vi får et form for break og at tingene så trapper op igen hen over efteråret…(når traditionel flu season sætter ind.)

 

Det kunne meget vel godt ændre sig i år, da det både ud fra et ondskabsfuldt psykologisk krigsførelseskneb ville være oplagt at smadre den slags forhåbninger og forventninger for lige at gøre folk ekstra usikre, fortvivlede og møre – men jo også fordi, at det hele er timet til energierne og planeternes placeringer og det ER altså i sensommeren/det tidlige efterår, at aspektet peaker denne gang, (sidste peak var i julen), og hen over sommeren at det trækker op i år – og man kan jo allerede TYDELIGT se, at der på det seneste varmes godt op, på flere fronter!!!

 

Om det så bliver det ene, det andet eller tredje kort, der spilles denne gang, i et forsøg på at begrænse vores levevis yderligere, eller en uskøn blanding af det hele,  (såsom ”sygdomme”, sociale restriktioner, begrænsninger på rejse & bevægelsesmuligheder, nedlukninger, ekstrem censur, totalt selvdestruktive sanktioner, mere krig, større nedbrud,  - internet, alt online og elektricitet highlightes især af dette aspekt – vildere prisstigninger, større mangel på basale ting, yderligere udhuling af rådighedsbeløb, økonomisk crash)  på én gang, får vi at se.

 

Som altid er vores samtykke eller sigen fra en hel og aldeles essentiel del af det.

 

Da der under sidste peak af dette aspekt, i december, i UK blev lavet en undersøgelse ( a la vores ”Hope projekt” herhjemme)  over hvor mange, der havde tænkt sig at overholde evt. forsamlings restriktioner og ca. 1/3 af de adspurgte svarede, at de under ingen omstændigheder ville overholde noget som helst hen over helligdagene, kom der heller ingen sociale forsamlings restriktioner derovre i julen og nytåret eller derefter for den sags skyld.

 

Det drejer sig altså ikke nødvendigvis om et flertal, men bare om nok til, at det har en vis gennemslagskraft og bliver uhåndterbart.

 

Og der er da små tegn på, at der vil være flere, der ikke vil deltage i en ny omgang – støder selv på en del, der, selvom de deltog i det sidst, retrospektivt fandt sidste runde forfærdelig, aldeles for langt ude og total unødvendig.

 

Og så har Uranus’ placering i Tyren hele tiden talt for, at mange folk først skulle rammes på pengepung og adgang til basale ressourcer, førend at de ville rejse sig fra sofaen, men SÅ…

 

Vi får at se om vi når dertil i løbet af sommer, sensommeren og efteråret.

 

Forinden indtræffer peaket af 2. omgang af USA’s Pluto return d. 11. juli og implikationerne heraf vil jo nok ikke kun begrænse sig til inden for landets grænser, staternes hidtidige særstatus i verdenen taget i betragtning.

 

Så nej, en udramatisk sommer tegner det ikke til at blive.

 

Dagen i dag ved Sommersolhvervet er imidlertid særligt velegnet til at meditere og manifestere for det kommende kvartal og dermed også for det outcome, DU ønsker at se og bringe ind i denne verden, så sørg for at gøre brug af den mulighed!

 

Glædeligt Sommersolhverv

 

Freedom Truth Light & Tina

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Juni 2022

 

 

 

Jupiter i Vædderen

 

 

Tidligt d. 11. maj foretager Jupiter et tegnskifte.

 

Jupiter skifter tegn minimum én gang om året, nogle gang et par gange, når den går frem og tilbage mellem to tegn, så dens tegnskifte hører til i den hyppigere ende, hvad de ”store planeter” angår.

 

2022’s skifte er dog en lidt mere speciel begivenhed end ellers - da Jupiter denne gang bevæger sig ind i Dyrekredsens første tegn Vædderen og dermed påbegynder en spritny 12 årig runde.

 

Samtidig afsluttes også en 12 årig ditto.

 

I løbet af de sidste 12 år har altså alle tegn, såvel som alle ens individuelle placeringer haft besøg af Jupiters vækst – og udviklingsorienterede energi.

 

Den forgangne rundtur gennem Dyrekredsen tog sin begyndelse med Jupiter stående sammen med Uranus tilbage i 2010 –  og grundet den kombination har lige netop disse 12 år budt på et bevidsthedsmæssigt opvågnings - og udviklingspotentiale ud over det sædvanlige.

 

Uanset hvilket forudgående niveau, vi hver især befandt os på dengang, har der været mulighed for at lære nyt, udvide horisonten gevaldigt, se nye sammenhænge og indse vigtige ting om hvordan denne verden egentlig hænger sammen.

 

Om det så er sket eller ej, er en anden sag, men mulighederne herfor, har i hvert fald været der i rigt mål.

 

Nogle vilde år har det på alle måder været.

 

Med meget markante astrologiske aspekter og historiske begivenheder – og en verden under total forandring.

 

Med Jupiters første indtræden i Vædderen gryr nu en ny begyndelse.

 

Hvilken slags ny begyndelse står dog stadig ret åbent.

 

Jupiter i Vædderen peger i to retninger; den ene i retning af øget splid og aggression, samt eskalation af konflikt, kamp og krig - på det personlige plan kan der også blive rigeligt at blive vred og rasende over og til tider ligefrem se rødt.

 

 

Impulsive handlinger, der måske senere fortrydes er også ret sandsynlige – så generelt en god idé lige at tælle til 10 eller 100…

 

Et helt andet spor går mere i retning af  blomstrende optimisme, at få øjnene op for spændende nye udviklingsmuligheder, at mærke et nyfundent gåpåmod til at kaste sig ud i dem, indtage en pionerånd og være modig nok til at gå foran og iværksætte noget nyt og forbedrende for situationen.

 

En individuel beslutning om, hvilket spor man hovedsageligt ønsker at hægte sig på er nok tilrådeligt, for ikke at lade positive chancer forspilde, ved at fortabe sig fuldstændig i den førstnævnte.

 

At vælge sine kampe med omhu, bliver i hvert fald i høj grad aktuelt.

Men samtidig må modet så også findes til at tage de kampe, der virkelig gælder.

 

Dette er en meget ildfuld kombination, som kræver en årvågen bålpasser for at få flammerne til at brænde på en hensigtsmæssig måde, så de ikke raserer og brænder alt ned på deres vej.

 

Vi får dog heller ikke bare mulighed for at køre derudaf, lægge alt bag os og starte totalt på en frisk.

 

Jupiter går nemlig retrograd om nogle måneder og returnerer så til Fiskene i oktober – så der er stadig noget fra den gamle cyklus, der skal afsluttes førend vi allersidst på året kan tage endegyldigt hul på Jupiters nye tegn og vækstcyklus.

 

Men vi får nu en generalprøve, et første glimt og kan derfor lade os inspirere, lave indledende forberedelser og skabe en grobund.

 

Den store Jupiter – Neptun konjunktionen er stadig aktiv nogle uger endnu, men kommer nu til at skræve over to tegn og vidt forskellige energier.

 

Vi får dermed nu en blanding af både noget indadvendt, passivt, modtageligt og åbent blandet med spirende udadvendt handlekraft og styrke.

 

Også Jupiter – Neptun konjunktionen byder på et efterspil i efteråret.

 

Har du vigtige placeringer fra 0 – 8° Vædderen får de besøg af Jupiter her de kommende 5 måneders tid,  det samme gælder det/de huse, der indeholder de gradtal, hvilket anviser udviklingsmuligheder på de livsområder, som det involverede nu symboliserer.

 

Nogle gange bringer Jupiter også decideret held og medvind med sig, men mest af alt forstærker den og sætter fokus på det, den kommer i kontakt med og giver dig mulighed for at vokse og blive klogere.

 

Freedom Truth Light & Tina

 

Maj 2022

 

 

Nu sætter den præcise fase af Jupiter – Neptun konjunktionen ind

 

I denne uge går vi ind i den præcise fase af dette års Store Konjunktion mellem Jupiter og Neptun.

 

Dette er den 4. Store konjunktion siden starten af 2020 – men ikke den sidste, for der følger 2 yderligere herefter.

 

6 Store konjunktioner på blot 5 år, (fordelt over 3 i 2020, 1 her i 2022, 1 i 2024 og 1 i 2025), er ret massivt og abnormt og afspejler, at vi lever i særdeles unikke og afgørende tider, hvor rigtig meget af det velkendte, godt som dårligt, får en ende, hvorefter at en ny fase og en ny måde at leve på hen ad vejen vil vise sig.

Hvilket slags liv – og om det bliver et ønskværdigt et af slagsen eller ej, er det hele slaget står om.

 

2020ernes forskellige dramatiske og omvæltende begivenheder bør derfor ikke ses som separate,  – men som et samlet hele, designet i et forsøg på at føre menneskeheden et specifikt sted hen, hvor en lille flok gerne ser os – men kan, hvis mange nok er med på den, også skubbe os til at bevæge os i en helt anden retning, hvor vi indfrier det potentiale, som mange af os sjæle, der er her netop nu, er kommet hertil for at tilvejebringe; et bedre sted end før.

 

Herhjemme, har vi under starten af konjunktionen, været velsignet med blå himmel og sol det meste af tiden  – indtil videre har det været Australien, der har måtte døje med ekstreme regnfald og rekord store oversvømmelser – et vejrskifte er dog i gang nu, så vi får se hvad det bliver til her/ i lande tættere herpå, herefter.

 

Vand er i hvert fald et gennemgående tema for denne planet kombination og placering, hvad end vi snakker om for meget eller for lidt af det…

 

Herhjemme har vi til gengæld set større fokus på, at det ikke står det ikke for godt til med vores drikkevand og så er der hele Lynetteholm dumpingskandalen.

Derudover er der sket en stigning i drukne ulykker + i det hele taget en stigning af mennesker i alle aldre, der forsvinder og efterlyses – forsvinding er i sig selv, uanset om vand er involveret eller ej, også et Neptunsk anliggende.

Der har også været et mindre jordskælv i Nordsøen. Og hvad søfart angår, så siges det nu, at der på verdensplan er flere skibe strandet rundt omkring end på noget andet tidspunkt, siden 2. verdenskrig.

 

Selvom man jo næsten ikke skulle tro, at det var muligt, oven på de sidste par år, så lå det implicit i dette aspekt, at propaganda, røgslør, illusioner og bedrag ville blive taget til nye uhørte højder, and so it is… men samtidig er noget også under opløsning.

 

Jupiter forstærker altid alt hvad den rører ved. Neptun forbindes med fotografi, billeder, film og video, som enten kan fungere som afbildning og dokumentation af virkeligheden, men modsat også være opstillet og manipuleret - er alle indforstået med sidstnævnte, kan der være tale om fiktion og kunst, nogle gange også fantastisk kunst, men forsøges det holdt skjult og fremstilles som ægte, er det ikke bare billedmaterialet, der manipuleres med, men også det menneskelige sind - altså et gennemført bevidst bedrag.

 

(I en snedig kombination kan der selvfølgelig også  sniges manipulation, propaganda, såvel som clues og pre-programmering ind i kunstværker, især på Neptuns to hovedområder; film og musik.)

 

Her i slutningen af en meget lang fase, siden Neptuns indtræden på scenen og seneste Jupiter – Neptun møde i Fiskene lige derefter i midt 1800 tallet – synkront med fotografiets udbredelse - ser et skifte dog ud til at være i gang.

 

Der har været officielle indrømmelser omkring genbrug af billeder fra både tidligere begivenheder, såvel som endda fra et videospil i ”dokumentationen af nuværende krig”.

 

Nogle af os genkender jo dette tema til fulde fra tidligere - ikke mindst fra 2020 af,  (hvor Jupiter og Neptun  i øvrigt var i sekstil), med beviseligt genbrug af billeder af rækker af kister fra andre tidligere begivenheder, samme hospitalsoptagelse, der blev genbrugt igen og igen, men hævdedes at være fra forskellige steder i verdenen osv. osv.,  men forskellen er nu, at det - i nogle enkelte tilfælde - faktisk indrømmes.

 

Begrebet ”false flag” er sågar også gået mainstream og er blevet forklaret for den gængse befolkning nu.

 

Og et optrin mellem skuespillere fra det Neptunske Hollywood, blev i etablerede medier også beskrevet som ”usikkert om hvorvidt det var planlagt eller ej” – selvom historien dog samtidig stadig blev malket og brugt på sædvanlig vis.

 

Om dette subtile skift, hvor der pludselig fra officielt hold plantes de her små kim, indrømmelser og info om false flags, planlagte optrin, manipulation, snyd og bedrag med billeder og optagelser, får nogle flere, der hidtil ikke har skænket den slags en tanke, til at fundere over, om der så måske også kunne være andet i denne verden, der ikke er som præsenteret  – og om andre end seneste udnævnte fjende, mon også bevidst kunne finde på at benytte sig af den slags metoder på egen befolkning, bliver jo interessant at se.

 

Endnu større afsløringer af staging, manipulation og af hvad der teknologisk set er muligt, er bestemt et potentiale under denne konjunktion.

 

Vi står nemlig på et sted, hvor der skal gøres op med, hvor langt vi er kommet (ud) i brugen af dette billedmedie, siden 1800 tallet.

Og hvad vi vil stille op med det, i den nye cyklus og fase, vi lige om lidt træder ind i.

 

 

Denne kombination og placering byder ikke sjældent på tåge, røgslør, bedrag, så afsløring og bristede illusioner efterfulgt af klarhed, indsigt og en starten forfra.

 

 

Kemikalier, såvel som sygdomme og medicin hører også til Neptun og Fiskenes domæne og bio -kemiske våben/laboratorier – blev da også, som forudsagt, lynhurtigt et tema, i krigsfortællingen.

 

For dem, som også har øjnene rettet andetsteds hen, kommer der også flere og flere stærkt bekymrende data ud om eftervirkningen af håndteringen af de sidste par års krise, både vacciner, lockdowns og maskebrug har haft massive negative konsekvenser…

At kuren var langt værre end sygdommen kan sagtens ende med at blive et understatement af de helt store, når det hele en dag skal gøres op.

 

I UK er selv mainstream medier gået i gang med at reflektere kritisk over de sidste par års håndtering og hvad der egentlig var op og ned.

 

 

Ethvert aspekt lægger sig oven i de foregående og fortsætter fortællingen – og da vi, som nævnt mange gange undervejs, har haft adskillige afkørsler her i start 2020erne, som vi kollektivt set ikke benyttede os af, kan flertallet på et massepsykologisk plan nu endnu lettere styres i bestemte retninger – og dermed også udenom de mest positive potentialer af et astrologisk aspekt.

 

Iboende denne konjunktion var og er et uundgåeligt boost i medfølelse og næstekærlighed – der ville altså, uanset hvad, naturligt opstå eller skulle præsenteres et outlet for disse følelser,  men samtidig er det lykkedes at køre videre ud af et spor, hvor forrige aspekts opdelende energi stadig benyttes og splitter folk endnu mere ad, selvom det går stik imod dette aspekts ånd.

 

At behandle mennesker i nød forskelligt efter nationalitet, race, religion etc. er overhoved ikke hvad det sidste tegn i Dyrekredsen eller dets herskere står for, tværtimod – her handler det om at forstå og mærke samhørighed; at vi alle, trods forskelligheder, er forbundet og i sidste ende del af samme hele.

 

Ethvert menneske må selvfølgelig selv mærke efter hvem og hvad de reelt har mest medfølelse for, det er helt naturligt, at vi hver især brænder for forskellige sager, (på den måde bliver det hele eller det meste nok også dækket ind), kommer det fra hjertet af, kan det aldrig være galt – men der er forskel på om det reelt kommer fra hjertet eller om man blot følger trop, fordi det lige nu og her er den vej, den styrende pil peger.

 

Påsken, hvor Lysets sejr over mørket fejres, har i den grad, stået for skud de seneste år med Notre Dame afbrændingen og derefter lockdowns og sociale begrænsninger 2 år i træk.

Da flere energier kulminerer i netop Påskeugen går i år nok heller ikke fri.

 

Jupiter – Neptun afslutter deres cyklus og påbegynder en ny d. 12. april.

 

Ofre og ofringer er et andet Neptunsk anliggende og da dette peak finder sted,  på den tid af året, hvor det, i visse kredse, i forvejen er højsæson for den slags, så kan begivenheder med tab af menneskeliv ikke udelukkes her i april – eller rettere sagt flere begivenheder, for det er jo allerede godt i gang…

 

 

Men fordi det er en ret særlig og sjælden begivenhed, at Jupiter og Neptun mødes på hjemmebane i eget tegn, Fiskene, kan dette års ”ofringer” potentielt også blive noget større end ellers – hvad end vi snakker om antal eller om ”prominenthed”.

 

Mars aktiverer også endnu en tidligere Solformørkelse i Løven i Påskeugen.  Mens både Saturn og Mars har haft fat i formørkelsesgrader i Løven, har vi udover start på krig også set enormt mange brande, begge dele hører formørkelser i Ild elementet til. 

 

Jupiter – Neptuns vand tema har nogle steder også gjort sig gældende i form af mangel på vand,  altså som i tørke, som Ild elementet også repræsenterer.

 

Vand og Ild er altså begge stærkt i fokus – og vi kan se mulige begivenheder, såvel som ritualer inkluderende både vand og ild.

 

Så er der selvfølgelig også en mulighed for, at Neptun klassikeren: ”død af overdosis”, selvmord eller  sygdom atter kan pryde overskrifterne.

 

Løven repræsenterer royale, statsoverhoveder, eliten og stjerner, hvad sidstnævnte angår er Neptun især ”glad for” musikere og filmskabere.

 

Og så kan temaet om bio – kemiske våben/laboratorier selvfølgelig også blive mere fremtrædende end det allerede er…

 

En Fuldmåne godt opspændt af Pluto Påskelørdag, tilføjer kun yderligere intensitet og heftighed til Påskeugens energier…

 

 

 

Mange vil have det mildest talt anstrengt med den ydre verden på nuværende tidspunkt…

 

Som modvægt hertil inviterer Jupiter – Neptun på en spændende indre rejse, indbefattende et rigt drømmeliv, guddommelig længsel, aspiration og kontakt, guidning og kreativ inspiration.

 

Ting, der igangsættes under en af De store konjunktioner vil have effekt en del - og nogle gange rigtig mange - år frem.

 

Derfor er det selvfølgelig også enormt vigtigt at være yderst opmærksom på, præcis hvilke slags frø, det er du vælger at så og hvilke intentioner, du sender ud i æteren, på dette tidspunkt.

 

Herunder gælder det også om ikke at lade sig helt opsluge af den ydre verdens mørke og absurditet, for netop at være i stand til at kunne manifestere på et stærkt, sundt og positivt grundlag.

 

Den præcise fase af aspektet sætter ind d. 7. april og varer til og med Påskemandag d. 18.

 

Dagene frem til d. 12, repræsenterer de allersidste dage af planetparrets cyklus, både den, de startede i 2009, såvel som den meget lange tidsperiode, der går helt tilbage til 1850’erne, hvor de to sidst mødtes i Fiskene.

 

Fra d. 12. april af vil en ny fase så tage sin spæde begyndelse.

Aspektet ebber ud sidst i maj, med et efterspil i efteråret.

 

Blandt De Store Konjunktioner er dem, hvor Jupiter indgår,  dem der først viser resultater/konsekvenser.

 

Den sidste Store Konjunktion vi havde, var da Jupiter og Saturn havde deres historiske møde ved Vintersolhvervet i december 2020 i Vandbæreren.

 

Deres indbyrdes cyklus når faktisk til sit første ”stoppunkt” netop nu her og frem til ca. midt april.

Dvs. at spirene af de frø, vi både kollektivt og hver især såede dengang, nu vil stikke hovedet over jorden.

Foreløbige resultater og konsekvenser af hvad, der blev igangsat og manifesteret i tiden omkring december 2020 vil derfor uundgåeligt begynde at vise sig nu.

 

Sidst i april når også Jupiter og Pluto endnu længere frem i deres indbyrdes cyklus, der ligeledes startede i 2020, i deres tilfælde går de i sekstil.

 

Økonomi spiller en hel central rolle i det større skifte, der er i gang, i forhold til fremtidens levevis   - og der kommer nu til at ske afgørende ting, i forhold hertil.

 

Efter Påske sætter årets første Formørkelsessæson ind over Tyr / Skorpion aksen.

Sidst i april går Pluto retrograd og begynder dermed også at geare op til andet hit af USA’s Pluto return.

 

Hele vores økonomiske system står for skud – og ikke mindst dollarens særstatus, der næppe stadig er in place, når landets Pluto return, på netop deres økonomiområde, engang er ovre.

 

Mere om Formørkelsessæsonen og Jupiter – Pluto sekstilen følger efter Påske.

 

Nu og her gælder det primært peaket af Jupiter – Neptun Konjunktionen (og Jupiter & Saturns semisekstil.)

 

Jupiter & Neptuns møde når sit eksakte punkt d. 12 kl. 16.42, et oplagt meditations og manifestations tidspunkt for den nye cyklus, der da skydes i gang.

 

Brug energien klogt og værn samtidig om din egen energi, så du er i stand til at igangsætte noget positivt, frugtbart og langvarigt, der gavner både dig selv og os alle fremadrettet.

 

 

Freedom Truth Light & Tina

April 2022

 

 

De Store Konjunktioners tid;

Jupiter – Neptun Konjunktionen

 

Det siges, at det er i perioder med flere ”Store Konjunktioner”, ( mellem Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun & Pluto), inden for en kort årrække,  at verdenen VIRKELIG forandrer sig.

 

En Stor Konjunktion indtræffer, når 2 af de ovennævnte himmellegemer mødes og deres indbyrdes cyklus både kommer til en ende og påbegynder en ny.

 

Sker det for flere ”planetpar” inden for en kortere årrække, vil der uundgåeligt være mere kaos og større forandring og omvæltninger i verdenen end ellers, da det så vil være på mange områder på én gang, at noget kommer til en ende, noget forgår og aldrig vender tilbage, mens andet fortsætter i en ny form, samtidig med at der også kommer helt nyt til. Limbo perioden, imellem at det gamle er dødt – og at det nyfødte bliver synligt kan være ret udfordrende  - og har vi flere af disse limbo perioder oveni/lige efter hinanden, bliver det selvfølgelig STÆRKT udfordrende.

 

Det er i sådanne overgangs- og opbrudsperioder, at ”nye verdensordener” kan komme til og at ”resets” finder sted – og forskellige fraktioner ( både synlige og mere skjulte) vil naturligvis kæmpe (på både åbenlys, såvel som på mere subtil vis) om hvem, der skal regere over den nye tid, der følger og om i hvilken retning, vi alle skal føres.

 

I 2020 havde vi hele tre af disse Store Konjunktioner – og nu blot 1 år og et par måneder efter den seneste står vi lige overfor en fjerde: Jupiter og Neptuns konjunktion i Fiskene.

 

Derudover gælder det også for 3 ud af 4 af disse konjunktioner, at den ene - eller som i den kommende; begge - involverede planeter hersker over det tegn, konjunktionen skete/sker i og derfor har væsentlig mere kraft bag sig og effekt.

 

Derudover afsluttede Jupiter – Saturn konjunktionen tilbage i december 2020 også deres flere hundredeårige konjunktion- cyklus i Jord elementet og tog hul på en ny flere hundredårig cyklus i Luft elementet.

 

Og så er det hele 166 år siden, at Jupiter og Neptun sidst mødtes Fiskene, som de begge hersker over.

 

Det er altså både meget kraftfulde, såvel som langsigtede cyklusser, faser og epoker, der ender og begynder i disse år, så det er ikke så underligt, at starten på 2020’erne er så kaotisk og ekstrem, som den er – og at vi i et par år nu har været i konstant ”undtagelsestilstand”, krise, såvel som i krig, først på mere subtil vis, nu tilsyneladende på åbenlys vis...

 

Nu hvor Jupiter – Neptun konjunktionen for alvor sætter ind, vil røgslør, illusioner, propaganda og bedrag kunne nå hidtil uhørte højder (- og det siger jo ikke så lidt!) og man skal derfor være meget varsom med både at tro på - såvel som selv at komme med - skråsikre udmeldinger om, hvad der egentlig foregår, da selv de aller mest skarpt seende kan få svært ved at se klart nu, førend tågen letter igen.

 

Samtidig har vi i skrivende stund også Saturn, der pt. udløser en tidligere markant formørkelsesgrad i Løven – (og må siges at levere, hvad formørkelsestemaerne angår!!!: ”end of the world stemning”, mulig begyndelse på krige,  statsoverhoveders/stjerners/elitens opstigning til magt/toppen eller deres fald, afsættelse, tilbagetrækning eller død,  guldpriser etc. …)  - og her er der tidligere erfaring for, at der samtidig med en masse ydre, synligt drama også vil foregå helt andre yderst vigtige ting, som vi ikke nødvendigvis har nogen som helst mulighed for at kunne kende til endnu.

Hvilket igen understreger det med at passe på med de alt for skråsikre antagelser.

 

En meget forvirrende og uklar periode, hvad den ydre verden angår, er derfor over os, hvor meget vil gå i opløsning og der kan også være store ofre, der må ydes og/eller begrædes.

 

 

Når tågen engang letter,  kan der forekomme et større kollektivt illusionstab, hvis ting viser sig at være ganske anderledes end hidtil opfattet.

 

Potentialet for en større afsløring af bedrag er til stede dette forår – et bedrag i en størrelsesorden, hvor vi alle vil blive overraskede, i større eller mindre grad.

Bedraget kan bl.a. have vigtige links, der går helt tilbage til 1850erne,  13 år tilbage, til 2009,  såvel som omhandle de seneste par år.

 

Men der er også mulighed for, at det hele/noget af det hviskes ud og simpelthen går i glemmebogen eller vil være omgærdet af stor mystik fremover.

 

Fiskene forbindes, som det sidste tegn i Dyrekredsen, med nulstilling, førend en ny begyndelse kan finde sted.

Så med begge tegnets herskere i tegnet, der både ender og begynder en ny cyklus, kommer vi altså ikke uden om en nulstilling – eller et ”større reset” – af en eller anden art.

Hvor meget der vil gå tabt i ”glemslens vande” i den forbindelse er jo så spørgsmålet…

 

Fiskene er som bekendt et Vandtegn og med begge herskere stående sammen her, bliver vand i det hele taget et kæmpe tema.

 

Færdes du i naturen, har du nok allerede opdaget, at det er blevet temmelig vådt derude, efter Jupiter gik ind i Fiskene .

Vi har også set et enkelt tilfælde af voldsom oversvømmelse og mudderskred i verdenen – og det bliver højst sandsynlig ikke det eneste tilfælde af den slags.

Der er nemlig stærkt forhøjet chancer for et meget vådt forår, rundt omkring, med voldsomme regnskyl, forhøjede vandstande, oversvømmelser, mudderskred, muligvis også jordskælv med epicenter i vand og dertilhørende mulige tsunamier.

 

Drikkevand kan også blive et tema.

 

Derudover kan øvrige begivenheder, der foregår til vands komme til at spille en vigtig rolle.

 

Da krigskortet nu er trukket, skal vi såmænd heller ikke blive overraskede, hvis det på et eller andet tidspunkt hedder sig, at nogen overvejer at bruge enten kemiske eller bio våben, da Jupiter- Neptun i Fiskene udover vand også står for sygdom og medicin og kemikalier…

 

Jupiter – Neptun konjunktionen kan også betyde, at alvorlige eftervirkninger og bivirkninger af virus håndteringen for alvor vil sætte ind fra nu af; alskens slags sygdom, medicin, vacciner og bivirkninger, bliver i hvert fald et tema, såvel som fokus på sygehusvæsen og Big Pharma -– selvom disse ting jo nu skal slås med et dramatisk sceneskift for at trænge igennem… og det kan selvfølgelig nok være meget belejligt for visse…

 

Samtidig vil den her gåen direkte fra den ene store og voldsomme krise til den anden uundgåeligt også slide på mange folks mentale tilstand, så også psykisk sygdom kan få et boost i den uheldige retning- og det står jo desværre nok ikke alt for godt til i forvejen, ovenpå de sidste par år…

 

Alt i alt, bliver den ydre verden altså nok ikke den fedeste eller mest stabile at hverken bevidne eller være i, den kommende tid – men, som allerede nævnt ved årets start, så ville det uundgåeligt være sådan, på den ene eller den anden måde, nemlig med det formål at skubbe os mere indad og opad.

 

Vi havde, kollektivt set, også bevæget os temmelig langt ud af et meget koldt og uforsonligt spor, så vi nu står et sted, hvor der skal der skal en hel del til for at tø frosne hjerter op igen – og det tøbrud er bl.a det som Jupiter – Neptun konjunktionen repræsenterer.

I hvor høj grad det vil dreje sig om diverse menneskelige tragedier og tab, vil vise sig.

 

Kombinationen af Jupiter og Neptun i Fiskene er dog også super kreativ, spirituel, idealistisk og medfølende og det er de områder, hvor konjunktionen bringer de største gaver med sig.

 

Inspirationen vil flyde og indsigter komme sivende, for dem, som åbner sig op for det.

En større følelse af samhørighed vil indfinde sig.

 

Vi skal simpelthen ind/op at hente noget frem/ned, som fremadrettet gør verdenen smukkere, kærligere og mere fredelig at være i.

 

Konjunktionen får sit officielle startskud med Nymånen i Fiskene i starten af marts.

 

Frem mod april trækker aspektet mere og mere op og tiltager i styrke.

 

Den præcise fase af konjunktionen sætter ind  i starten af april og varer nogle uger, med eksakt peak d. 12 . april, hvor den gamle cyklus teknisk set ender og en ny bliver født.

 

Konjunktionen varer frem til slutningen af maj.

Inden da,  går Jupiter så ind i Vædderen d. 11. maj, (så det bliver en ”ude af tegn konjunktion” nogle uger). Det er her, at en ny begyndelse for første gang, rigtig kan vise sig.

 

 

I april sætter årets første formørkelsessæson over Tyr – Skorpion aksen, som omhandler økonomi, energikilder, fødevarer og øvrige basale ressourcer også ind – og efter Måneknuderne har bevæget sig ind i disse tegn, ser vi jo også allerede, hvordan nærmest alt, der sker konstant skubber gevaldigt til den del også.

 

Konjunktionen byder så på et efterspil i efteråret – det samme gør formørkelsestemaerne.

 

Om det vitterligt bliver til en kollektiv idealistisk, kreativ og spirituel renæssance, med større samhørighed og medfølelse blandt menneskene, som er Jupiter – Neptun konjunktionens helt store positive potentiale, vil vise sig, men de af os, der ønsker en sådan, har i hvert fald mulighed for at lade den indtræffe i vores individuelle liv.

 

Den bedste måde at navigere igennem den kommende tids turbulente energier, forandringer og mulige tragedier og samtidig holde øjnene åbne for de positive muligheder, der også vil byde sig, er ved at vende dig mere indad og lade din indre stemme guide dig.

 

 

Dit indre kalder – tiden er inde til at gå derind, hente inspiration og guidning, hæve frekvensen og lade det sprede sig som ringe i vandet.

 

Freedom Truth Light & Tina

 

Slut februar 2022

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

Sceneskift

 

 

Lad os skrue tiden tilbage til årsskiftet 19/20, hvor det allerede, astrologisk set, stod soleklart, at vi stod over for et større sammenbrud af samfund, systemer, økonomi og kendt levevis - og at tingene aldrig ville blive de samme igen.

Ligeledes at evt. fraktioner, der måtte have ønsker om at indføre totalitære forhold, det kommende år energimæssigt ville have deres bedste chance for at gå all in, men hvor afklaringen af, hvad der præcist skulle forårsage det - eller rettere være påskuddet - stadig var up in the air.

 

Dengang var der flere bolde oppe i luften; krigstrommerne buldrede, elementerne rasede på historisk vis og udmeldingerne om en virus begyndte at røre på sig.

 

Førstnævnte kunne føre til regulær krig, det kunne også føre til sanktioner, som kunne skubbe yderligere til økonomisk ustabilitet og i sidste ende skabe et crash, såvel som forsyningsproblemer.

 

Nr. 2 option kunne indebære større naturkatastrofer og/eller fremrykning af en fordrejet klima agenda.

 

Men som vi nu ved, blev det jo så det 3. kort, der blev trukket dengang.

 

Fastforward til start 2022, hvor dette kort efterhånden var blevet noget krøllet og slidt, (i takt med at Saturn – Uranus kvadratet begyndte at aftage), and what do you know, så dukker de andre options sørme sådan HELT tilfældigt op til overfladen igen…

 

Sceneskift, but same story, same destination – hvis altså ikke VI bringer det til en ende og skriver en ganske anden historie.

 

Siden årets start har Mars, i sin egenskaber af eclipse trigger, haft travlt med at aktivere diverse stadig aktive solformørkelsesgrader, hvilket den vil fortsætte med til ind i foråret.

Mens det er noget Mars gør med jævne mellemrum, så er der også en anden planet, der er kendt for at have en særlig, men mere sjælden rolle, i forhold til formørkelser, nemlig Saturn. 

 

Mens Mars aktiverer og videreudvikler deres temaer, bringer Saturn dem til en ende, men gør det med manér og eftertryk, så der undervejs kan ske markante ting, der har virkning lang tid efter.

 

Saturn står også for forsinkelser og udsættelser, så noget af det der sker, vil nogen gange først åbenbare sig senere og vise sig at have ret stor betydning…

 

Sidst Saturn udløste en stadig aktiv formørkelsesgrad var tilbage i oktober 2019, hvor Brexit atter blev udsat, (men trådte i kraft nogle måneder efter) - og ikke mindst, hvor virus simulationen Event 201 fandt sted i USA, samtidig med et internationalt militær arrangement i… Wuhan…

 

Hvad disse begivenheder angik skulle der også gå et par måneder, førend betydningen stod mere klart…

 

Her i februar tager Saturn så igen fat i en formørkelsesgrad og måneden, især den anden halvdel af måneden, er altså dermed en periode, som skarpe øjne bør holde nøje øje med!

 

Samtidig er det heller ikke hvilken som helst formørkelsesgrad, der udløses ved, at Saturn går i opposition til den.

 

Det drejer sig om en Solformørkelse tilbage fra d.  11. august 2018,  som faldt på samme gradtal som - og dermed linker tilbage til - den famøse ”Nostradamous Storkors formørkelse” 19 år før, i august 1999 – den nok mest kendte og omtalte Solformørkelse i nyere tid –  18°42  Løven.

 

”End of the World – stemning”  er derfor blevet et tema for denne formørkelsesgrad – eller "the end of the world, as we know it" – og det må jo siges at have været tilfældet i årene siden 2018 formørkelsen fandt sted, hvor den har været aktiv og udløst flere gange undervejs.

 

Solformørkelser i Løven forbindes især med stats – og kirkelige overhoveder, såvel som de royale og stjernerne; eliten, deres opstigning/ ankomst til magten/toppen eller deres fall from grace, afsættelse, abdicering eller død.

 

Fra befolkningens side kan der være projiceringer, der må tilbagetrækkes fordi nogle, der hidtil er blevet set op til, viser sig ikke ligefrem at være særligt beundringsværdige, når det kommer til stykket...eller ikke længere er tilgængelige…

 

Formørkelser i Ild elementet henviser også til guld, varme, tørke, brande - og nogle gange også begyndelsen på krige…

 

2018 formørkelsen stod i forvejen til at ebbe ud snart, men Saturn sørger for, at det bliver gjort med eftertryk og med længerevarende effekt og betydning.

 

Derudover er USA nu også i gang med deres transformerende Pluto return, som bliver helt eksakt første gang d. 20. februar.

Så noget kommer til at ændre sig uigenkaldeligt derovre i år, med indvirkning på resten af verden.

 

Endelig går Jupiter også i sekstil til Uranus, i anden halvdel af februar.

 

Deres indbyrdes cyklus tog sin begyndelse for 12 år siden.

 

2010 var på flere måder startskuddet til et helt nyt potentiale for kollektiv bevidsthedsudvidelse og opvågning på et højere niveau, end før muligt.

 

Uranus ”The Awakener” gik nemlig ind i Vædderen og tog dermed hul på en hel ny runde i Dyrekredsen og heri ligger der altid en mulighed for at gøre det på et højere niveau end tidligere.

 

Så var der den langvarige, turbulente, dramatiske, opruskende og opvækkende Uranus – Pluto kvadrat, der for alvor tog til i kraft.

 

Og så var der også en Jupiter – Uranus konjunktion, helt i starten af Vædderen, i den høj potente 0. grad det år, der også startede en ny cyklus op med særdeles store udviklingsmuligheder, hvad bevidsthedsudvidelse, opvågning og individuel frihed angik.

 

Vi har stadig 2 år tilbage af den indeværende cyklus og når nu til et af de sidste stoppunkter undervejs, hvor der vil ske videre udvikling.

 

Ved den indkommende sekstil siges en cyklus’ tema at kunne trænge igennem og blive til en mere naturlig del af hverdagslivet, med en indsats og samarbejde fra dem, der ønsker det.

 

Jupiter og Uranus er de to mest frihedselskende planeter, så tilsammen og harmonisk forbundet, giver de altså særdeles gode muligheder for dem, der ønsker frihed  – altså ÆGTE frihed og ikke bare den slags pseudo frihed - ”ophævning af restriktioner og så ikke heeelt alligevel og hvor vi i øvrigt også bare trækker et af de andre kort op af hatten” - som vi får serveret nu.

 

Så mere udbredt opvågning, bevidsthedsudvidelse, frihed, frigørelse og befrielse kommer altså inden for rækkevidde og kan måske også omsættes til noget, der kan have en indvirkning på alles hverdagsliv, så det er bare med at gribe ud efter disse energier og sætte dem til at arbejde for sagen.

 

Når vi går ind i marts begynder årets helt store aspekt Jupiter- Neptun konjunktionen så at sætte ind.

 

Men her og nu altså februar, der bestemt heller ikke tegner kedelig.

 

Så kom godt igennem måneden.

 

Freedom Truth Light Peace and Love Tina

 

Start Februar 2022

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

 

År 2022

 

Et nyt år tager sin begyndelse, mens vi stadig befinder os under et energimæssigt peak, med  Saturns & Uranus’ kvadrat, Jupiters tegnskifte d. 29 og Mars’ genudløsning af decembers totale Solformørkelse, i dagene henover Nytår.

 

Saturn – Uranus har været det primære aspekt i 2021 og har udmøntet sig i meget splid, uforsonlighed, opdeling i A og B hold, udskamning, kulde og afstandstagen. Såvel som censur, restriktioner, oprør, prisstigninger, jævnlige nedbrud af diverse art & tegn på himlen….

Efter den præcise fase ender lige efter Nytår, vil aspektet stadig være tight hele januar og derefter begynde at aftage og i marts helt ebbe ud for en stund.

 

 

Med Jupiters tilbagevenden til Fiskene, (den kiggede lige indenfor tegnet i maj - juli i 2021), begynder vi så småt at geare op til det næste store aspekt.

En Jupiter – Neptun konjunktion i Fiskene, i foråret, fra marts – maj, med peak i april.

Et ganske markant aspekt, da begge planeter er på hjemmebane i eget tegn og dermed har ekstra kraft bag sig.

 

Og hvad byder dette aspekt & optakten dertil så på?

 

Lad os tage den udfordrende og mere dystre del først, men hang in there, for der er heldigvis også store positive potentialer ved denne konjunktion 😊

 

Meget af det, vi er blevet truet og har fået tudet ørene fulde med, de sidste par år, kan nu rent faktisk ske; voldsom stigning i sygdomme, et sygehusvæsen, der presses til det yderste eller bryder helt sammen og også potentielt stigende dødstal…

Selve årsagen eller rettere årsagerne kan dog let fortabe sig i Neptunske tåger og røgslør, da det vil være et sammensurium af mange ting, der nu har fået lov til at hobe sig op.

 

Udover ”varianter”, så er der ophobningen af alle andre sygdomme og behandlinger, der er blevet nedprioriteret og udsat, de sidste par år, konsekvenser af håndtering og restriktioner, som tildækkede luftveje over længere tid, mindre motion og bevægelse, isolation, ensomhed, stigende afhængigheds- og misbrugsproblemer, folk der psykisk ikke kan klare mere af det her og simpelthen giver op.

Så skrues der også højere op for 5 g  - og endelig kan ukendte langtidsbivirkninger af vacciner også begynde at vise sig.

I 2022 når vi ud over et år efter første udrulning og så må vi jo bare inderligt håbe at ”videnskaben” var så fantastisk og medicinal industrien havde så rene intentioner, som rigtig mange har sat sin lid til, for ellers bliver det godt nok ikke særligt sjovt…

 

Jupiters tilstedeværelse i Fiskene sætter ekstra fokus på Big Pharma og kan faktisk meget vel også give disse et kæmpe moralitets tjek i 2022.

 

Fiskene OG Jupiter – Neptun sætter derudover også fokus på netop sygehusvæsen, hospitaler, såvel som plejehjem, hjemmepleje, diverse bosteder og institutioner og fængsler.

De nedskæringer, den udsultning, den ledelsesstil og de arbejdsforhold, der har skabt en større medarbejderflugt fra alle disse steder hævner sig nu gevaldigt .

Det handler om en mange årig proces, der går helt tilbage til slutningen af 00’erne.

Jupiter - Neptuns cyklus tager nemlig ca. 13 år og den indeværende, der slutter til foråret, startede i 2009. 

 

(Som en indskudt bemærkning, var der vist også noget med en svine influenza og et skandaløst forsøg på udrulning af vacciner, der dog ret hurtigt blev stoppet, netop det år…hmmm.)

 

Samtidig med dette aspekt har vi i 2022 også Pluto gående hen mod de sidste grader af Stenbukken og vi når dermed nær den sidste del af dens oprydnings- og nedbrydnings proces, hvad stat, myndigheder, ”væsener” og samfundsmæssige højborge, offentlige som private angår – og det kan godt blive ret ekstremt.

 

Pluto har haft sin gang her siden 2007 – 2008 -  bemærk, at det er synkront med Amternes nedlæggelse og Regionernes opståen, som interessant nok har haft ret stor indflydelse på flere af de ovennævnte områder, som Fiskene repræsenterer.

 

Det er jo forfærdeligt for de patienter, beboere og  øvrige, som kommer i klemme det her, men der er mange med tilknytning til disse steder, der har forsøgt at råbe op, advare og få folk højere oppe i systemet til at gribe ind og gøre noget, gennem mange år nu   – men kun meget lidt er blevet gjort og nu kan det meget vel være for sent at rette op - og så er vi dér, hvor det hele må bære eller briste…

 

I det hele taget er det et gennemgående tema, at mange tidligere ydre velkendte holdepunkter kan bryde (yderligere) sammen (Pluto) eller gå i opløsning (Neptun) i 2022.

 

USA, verdenens hidtidige stormagt, når til det præcise punkt af sit Pluto return i 2022, (med første hit i slut januar – marts ) – og landet vil i bedste fald skulle til at genopfinde sig selv, i værste fald bryde fuldstændig sammen/ blive splittet op.

Det vil selvfølgelig ikke kunne undgå at påvirke resten af verdenen   - og vi lever jo i et land, der har lænet sig meget op ad USA, så det gælder så sandelig også DK…

 

Det er kun anden gang, at Jupiter og Neptun mødes i Fiskene, efter Neptuns opdagelse.

Første gang var faktisk lige derefter, i midten af 1800 tallet.

En tid, som der interessant nok har været en del ”Neptunsk” mystik og fascination omkring, de senere år.

For er der foregået noget dengang, som er gået i glemmebogen?  har der været oversvømmelser, mudderflode, massive dødstal og en højtudviklet civilisation, der gik tabt og sidenhen blev glemt/fortiet?

 

Vi genkender tematikken fra tidligere fortællinger om Atlantis og Lemuria. Såvel som den Bibelske syndflod, som i øvrigt går igen i alle andre religioner og kulturer også.

Det gennemgående tema er, at højere magter enten griber ind overfor massivt moralsk forfald eller at mørke kræfter griber ind og overtager, fordrejer og misbruger noget højtudviklet, harmonisk og højfrekvent.

 

Der skal godt nok ikke bruges meget kreativ licens til en fortælling om, at nutidens korruption og moralske forfald er kommet SÅ langt ud, at højere magter kunne se sig nødsaget til at gribe ind.

 

Om vi ligefrem skal have en ny syndflod eller ej - så ER der rent faktisk stærkt forhøjede chancer for større oversvømmelser med Neptun, havets hersker, i eget Vandtegn, Fiskene – og Jupiter, som normalt forstærker alt hvad den rører ved og her, som nævnt, også er på hjemmebane og har ekstra power.

 

Eller at andre markante begivenheder, der har sit udgangspunkt på/i vandet, vil påvirke os.

Vand i alle sine former bliver i det hele taget et tema. Det samme kan søfart blive.

 

Et andet gennemgående tema i de ovennævnte fortællinger er de overlevende, som starter forfra.

 

Fiskene er det sidste tegn i Dyrekredsen,  så det er dér, hvor vi afslutter en cyklus og nulstiller, inden vi tager hul på en ny.

 

Eftersom, at det er så sjældent, at begge Fiskenes herskere mødes i tegnet, kan der sagtens blive tale om en ekstra ”stor nulstilling”, i forbindelse med 2022 konjunktionen her.

 

At visse har hijacket frasen, ”den store nulstilling”/”The Great Reset” betyder dog ikke nødvendigvis, at det er deres version og agenda, der kommer til at slå igennem. Der kan være mange forskellige former for reset - også et med et væsentligt mere positivt outcome.

Men det er jo netop det hele slaget står om.

 

En vigtig ting at holde sig for øje er, at der til Fiskenes nulstilling ofte også hører et dyk i ”glemslens vande” med, førend den nye begyndelse.

Det kan derfor være vigtigt at være ekstra opmærksom på back up af alle former for dokumentation, omkring hvad der er foregået og hvad du selv har oplevet, de sidste par år,  fordi det kan være vigtigt for eftertiden – og fordi, at der højst sandsynlig også kommer til at være en del fremtidig mystik om hvad der egentlig foregik i start 2020’erne og om hvordan det dog kunne ske.  Fornægtelse er også muligt.

 

At 2022’s nulstilling også indbefatter økonomi, energikilder, ressourcer og fordelingen af dem, fortæller formørkelsessæsonen over Tyr/Skorpion aksen, som OGSÅ finder sted i foråret, ret klart.

Om det bliver tale om ændringer, der gavner de mange eller kun de meget få, afhænger igen af, hvem der vinder den subtile krig, vi befinder os i.

 

Men ingen tvivl om, at foråret er 2022’s helt store og afgørende energimæssige peak.

 

Sammenfaldende med Jupiter – Neptun konjunktionen i foråret, når Jupiter og Saturn også til det første afgørende punkt i deres indbyrdes cyklus, efter Den Store Konjunktion mellem de to i december sidste år, der kickstartede intet mindre end en ny flere hundredårig lang æra, i Luft elementet.

 

Mens energien dengang fra officielt hold blev brugt til at udråbe en sprøjte, som det store håb og det eneste lys i mørket, var der dog også en masse spirituelt mindede og frihedselskende mennesker verdenen over, som brugte Den Store Konjunktion til at sendte en masse ganske anderledes, positive intentioner ud i æteren, i manifestationen af en ny fri gylden tidsalder.

 

Med forårets semisekstil vil vi begynde at se nogle synlige resultater af alle de frø, der blev sået i 2020, i december, omkring Vintersolhvervet, som vi så kan arbejde videre med.

 

Hvilket så også bringer os til de positive potentialer ved Jupiter – Neptun konjunktionen:

nemlig en kæmpe spirituel og kreativ renæssance.

 

Det er en SUPER kreativ kombination og placering, der virkelig gøder forestillingsevnerne og hvor inspirationen bare vil flyde.

I forvejen kreative mennesker – og man kan jo være kreativ på rigtig mange måder - vil selvfølgelig især kunne gøre fordelagtigt brug af dette.

Men det kan også vække en trang i folk, der ikke normalt kendetegner sig selv som kreativ til at begynde at dyrke den side af sig selv noget mere.

 

Nogle af de større kunstneriske udfoldelser, der kan komme ud af dette, vil være noget, der taler til og løfter sjæl og ånd og fremkalder en større følelse af samhørighed og forbundethed.

 

I det hele taget vil der være en trang til at bringe noget smukkere og mere næstekærligt ind i verdenen, ja, nærmest forsøge at trække drømme agtige tilstande og paradisiske energier ned på Jorden.

 

Jupiter – Neptun i Fiskene står for en meget blødere energi end den, vi har levet med det sidste år. Kombinationen er meget idealistisk, medfølende og har en stærk fornemmelse af samhørighed og bevidsthed om at vi, trods forskelligheder, alle er forbundet.

 

 

Ligeledes vil spiritualitet, det indre liv, at lytte til og følge sin intuition og indre stemme, såvel som mulig ”overjordisk guidance” være noget, der kommer til at optage mange flere mennesker.

 

Jupiter – Neptun henviser også til et indre moralsk kompas, der intuitivt klart kan fornemme, hvad der er rigtigt og forkert.

Dvs. at efter et par år, med konstante ydre dikterende stemmer, der har forsøgt at micro manage ned i de mindste detaljer, bliver det i løbet af 2022 tid til at lytte noget mere til sig selv.

 

Der kan være forskellige veje henimod at tage sin intuition, indre stemme og indre moralske kompas mere alvorligt; enten at få bekræftet, at noget, man fornemmede, der måske virkede ret usandsynligt eller gik totalt imod strømmen faktisk var rigtigt, eller modsat, at man ignorerede nogle alarmklokker eller andre fornemmelser og sidenhen finder ud af, at dét skulle man nok ikke have gjort.

Man kan også føle sig totalt fremmed fra at lytte til sit eget indre, men samtidig føle sig så vildledt og bedraget af andre i det ydre, at en trang til at finde ind til og optræne sin ”intuitive muskel” opstår.

 

Det kan derfor sagtens være nogle af de mindre rare ting, der faktisk skubber en bredere spirituel vækkelse i gang. 

Såsom kæmpe illusionstab, afsløring af bedrag, at nogle/noget viser sig slet ikke at være, det man troede. Såvel som muligheden for at en hel del sjæle forlader denne verden og/eller at en masse ydre ting går i opløsning.

 

På den ene eller den anden måde, kan der i hvert fald i 2022 meget vel opstå en følelse af, at der ikke længere er nogen anden vej end at søge indad og/eller opad mod spirituelle højere magter, fordi mange af de ydre, jordiske faste holdepunkter vil have spillet synligt fallit.

 

Alternativt kan der også komme en udefrakommende ”bølge” af kosmisk energi, der svømmer ind over os og højner bevidsthedsniveauet og dermed manges spiritualitet.  For mystiske og magiske ting kan såmænd sagtens ske under denne kombination.

 

Er du i forvejen spirituelt anlagt er der selvfølgelig generelt bare fantastiske muligheder for at udvikle dig og din bevidsthed yderligere, opnå nye peak oplevelser og mere klar kontakt med højere dimensioner.

 

Til maj går Jupiter så ind i Vædderen, det første tegn i Dyrekredsen og alt efter hvad der er gået forud, kan der enten opstå en overvældende følelse af en spritny begyndelse, spændende nye muligheder, blomstrende optimisme, gejst og gåpåmod eller også kan der være en udbredt vrede, ja decideret raseri – der også godt kunne gå hen og blive udadreagerende.

Der kan selvfølgelig også være tale om begge dele på samme tid, i forskellige segmenter af befolkningen…

 

Og herefter bliver det så repeat performances og efterspil i resten af 2022.

 

Saturn og Uranus går i aspekt igen fra sommeren af og kommer meget tæt på hinanden, uden at være eksakt i sensommeren/tidlig efterår. Aspektet er derefter aftagende, men stadig aktivt resten af året, hvorefter det vil være helt ovre.

Jupiter returnerer til Fiskene i efteråret og kommer også i nærheden af Neptun igen, men konjunktionen bliver ikke eksakt igen, der er tale om et one time hit i foråret.

Og så får vi endnu en formørkelsessæson i efteråret med samme Tyr/Skorpion tematik igen. Pluto går som nævnt i nogle af de sidste grader af Stenbukken hele året. Og Jupiter går ind i Vædderen igen til december.

 

Så foråret er klart dér, hvor der  er allermest smæk på energierne, men samtidig også der, hvor der størst mulighed for ny udvikling – og det kunne jo nok være tiltrængt!

 

Det er derfor tilrådeligt allerede her fra årets start, at gøre dig nogle tanker om, hvordan du bedst bruger forårets energier positivt og så gå i gang.

Det gælder allerede nu om at begynde at lytte noget mere til din egen indre stemme og lade ydre stemmer glide mere i baggrunden.

Det gælder om at aktivere dine forestillingsevner og ad den vej bane vejen for, at du havner i den kategori, hvor optimisme, gejst og en spændende ny begyndelse åbenbarer sig til foråret.

 

Afslutningsvis vil jeg sige en stort tak til alle klienter, såvel som alle læsere & følgere, som har støttet op om mine astroskriv i det forgangne år, på gensyn i det nye 😊

 

I ønskes alle et rigtig godt nytår <3

 

 

 

Ønsker du at få 2022 sat i et helt personligt perspektiv, så har jeg fortsat 10 % rabat på  mine skriftlige Årshoroskoper frem til d. 20/1 2022.

 

28/12 2021

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Hold hovedet koldt og hjertet varmt

 

Ud over at vi befinder os i en formørkelsessæson, så foregår der også andre ting på bagtæppet.

 

Fra på mandag og 3 uger frem vil Jupiter og Pluto igen befinde sig 30 grader (+- 1 grad) fra hinanden.

Dette mindre aspekt, kaldet en semisekstil, er ret vigtigt lige nu fordi, det repræsenterer det første ”stop” i den indbyrdes cyklus og nye runde, som planetparret indledte i 2020, da de var i konjunktion.

Videreudvikling og en synlighed af frø sået dengang, vil altså nu for alvor vise sig i den ydre verden.

 

På dagen i april 2020, hvor konjunktionen peakede første gang fandt folk over hele verden sammen i en rekordstor massemeditation, for uanset forskellige opfattelser af, såvel som tvivl og forvirring om, hvad der egentlig foregik på daværende tidspunkt, kunne vi (dengang) finde sammen om, at vi alle ønskede, at det snart fik en ende og at alle skulle komme bedst muligt igennem det.

 Og uanset om man nu opfattede det som en kurve af reelt syge og indlagte med corona eller en kurve af forskellige i forvejen velkendte respiratoriske sygdomme omklassificeret som en ny sygdom eller en blanding af begge dele, så faldt kurven faktisk markant LIGE bagefter denne kæmpe verdensomspændende masse meditation & manifestation – og ”første bølge” trak sig derefter tilbage, til ”eksperternes” store overraskelse.

 

Med andre ord, har det altså en mærkbar effekt, når en stor nok forsamling af mennesker vælger at sætte sig ud over deres forskelligheder og stå sammen om det, de kan blive enige om, f.eks. som her ved at meditere og manifestere det højeste gode udfald for alle.

 

Et smukt tegn på himlen fik vi også efter endnu en sådan massemeditation, da en komet overraskede alle og blev synlig med det blotte øje, under konjunktionens 2. hit i sommeren 2020.

 

Ved 3. og sidste hit var der også et kæmpe momentum i gang, første udkast af epidemiloven blev forkastet efter daglige, larmende demoer foran Christiansborg og fakkeloptog gennem byen, den brede befolkning var dybt forargede over Minkgate, der var igen verdensomspændende masse meditationer, såvel som nationale, daglige fælles meditationer.

 

Men da konjunktionen var endeligt ovre og andre energier satte ind, tog det hele et mere dark turn og blev væsentlig mere opsplittet.

 

Nu når vi så til et punkt, hvor synligheden af de frø, der blev sået sidste år under de 3 peaks af Jupiter – Pluto konjunktionen begynder at manifestere sig mere i den ydre verden.

Det samme gør dog også de tiltag, der blev plantet fra officielt hold under selvsamme konjunktion.

Planet kombinationen kan godt være temmelig ekstrem og blev da også brugt til meget ekstreme indgreb og tiltag. (Jupiter står for lovgivning).

 

Og spørgsmålet er nu om disse skal have lov at gro videre og vokse sig større og stærkere eller om de skal rives op med roden, inden de kommer endnu mere i vækst.

 

Eller om det i stedet bliver alle de gode intentioner og sammenholdet fra konjunktionen, der går helt ud, visner og forgår, inden det rigtig voksede sig til noget reelt brugbart og vedvarende.

 

Pluto har det generelt med at teste os for hvor langt vi vil gå og ligeledes for hvor dybt vi vil synke. Og dette spørgsmål er og bliver højaktuelt for os alle den kommende tid.

 

Grundet Plutos placering i Stenbukken  vil vi hver især skulle forholde os til, om vi vil gå så langt eller synke så dybt, om man vil, som ”Stenbuk repræsentanter” som stat, statsledere, myndigheder og store virksomheder og firmaer nu gør.

 

Og også for hvor langt du vil gå i din respons.

 

Det handler meget om din moral, etik, højere principper og overbevisninger, som Jupiter repræsenterer.

 

Og uanset hvad du her i år,  har valgt for dig selv, din krop og din sjæl, i det, efter sigende, frivillige valg, vi alle blev stillet over for, så bør du kunne se, at et der lige nu sker et voldsomt samfundsmæssigt skred i måden vi behandler medmennesker på.

 

 

Du bliver dermed også stillet overfor det moralske og etiske dilemma, om du nu også synes, at det, der sker i DK – såvel som verdenen over – lige nu er ok og rimeligt og om du vil være med til at støtte op om og leve i sådan et samfund fremadrettet, uanset om det lige rammer dig – (her og nu,  for bare vent, down the line rammer det os ALLE, hvis det får lov at fortsætte) -  eller ej.

 

Samtidig strammer Saturn og Uranus’ kvadrat til.

Med det aspekts energier kan det på mange måder også være forførende let at lade sig glide med på den hårdhed, kulde, foragt og opdeling af mennesker i A og B hold, der lægges for dagen.

 

Aspektet peaker juleaften – og uanset om du fejrer jul eller om julen betyder noget for dig eller ej, så er der i hvert fald  én ting, der er i den grad er værd at have med sig konstant her i tiden frem mod jul; nemlig at højtiden er HJERTERNES fest.

 

Så hvad siger dit hjerte dig, hvis du for en stund lige skubber din frygt, hvad end du nu frygter, lidt væk og mærker efter?

 

For lige nu bliver du nudged, fra utallige leder og kanter, til at lukke helt af for dit hjerte, hvorved det så også vil være så let som ingenting at glide ud af et så uforsonligt spor, at der ikke er nogen vej tilbage derfra – også selvom du senere skulle fortryde.

 

Og når mere opblødende energier så sætter ind til næste år, kan det være for sent og de kan så i stedet blive brugt på salte tårer, blødende hjerter, bitter fortrydelse og skam, i stedet for noget væsentligt mere konstruktivt, smukt og tiltrængt.

 

Eller også kan vi igen forsøge at finde mere sammen; blive enige om at være uenige om nogle ting og så fokusere på det vi trods alt kan blive enige om og samle tråden op igen fra det sammenhold og de fælles positive manifestationer vi skabte i 2020, der gik på at forbedre situationen for os alle.

 

Og nytilkomne som måske ikke var med dengang, men som nu begynder at mærke kaldet og at vi befinder os på en meget farlig glidebane, skal også være hjerteligt velkomne og tages imod med åbne arme, for der er brug for så mange som muligt, hvis fremtiden skal udvikle sig til en, der er overhoved er ønskværdigt at leve i.

 

Fra nu gælder det for alt i verdenen om at holde hovedet koldt og hjertet varmt.

 

Freedom Truth Light Peace and Love Tina

 

12/11 2021

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

PLUTONISK PEAK

HOTSPOT TID

 

I denne uge går vi ind i regulær ”hotspot tid" – hvor meget kraftige energier peaker.

 

På onsdag, hvor det også er Nymåne , skifter Pluto retning og går direkte, hvorefter dens kvadrat til Eris peaker en sidste gang, få dage efter, på lørdag.

 

Da Pluto nærmest stadig er stillestående, mens dette peak finder sted, kan energien dårligt blive mere intens og transformativ.

 

Så high alert for højdramatik, turbulens, markante omvæltninger, stagede begivenheder og/eller vilde afsløringer.

 

Som altid med Pluto – Eris kombinationen gør du klogt i ikke bare at tage de officielle forklaringer og udlægninger for pålydende.

Vandende er ekstremt mudrede og der kan gå et stykke tid, førend klarhed kan indfinde sig.

 

Potentialet for reelle markante afsløringer og hvad der vil vise sig at være positive fremskridt er såmænd også til stede. 

Modsat kan det også gå grueligt galt.

Så det gælder om at holde tungen lige i munden og ikke drage forhastede konklusioner.

 

Pluto bevæger sig altså fra på onsdag fremad igen og nu hen i de 5-6 sidste grader af Stenbukkens tegn.

 

Pluto bringer os kollektivt altid ud i ekstremerne af det tegn, den befinder sig i – og når den er nået hen mod slutningen af tegnet, ja, så bliver det altså let virkelig ekstremt; så langt ude, at det bliver et spørgsmål om tid, førend at tilstanden ikke kan opretholdes meget længere.

 

Da Pluto var i slutningen af forrige tegn; Skytten, var der vild forbrugsfest og en naiv tro på evig vækst, alt kunne ikke blive stort eller dyrt nok, hvad end det drejede sig om rejser, samtalekøkkener el. a. – og banken lånte mere end gerne ud til det hele – ja, opfordrede nærmest til det.

 

Positiv psykologi gennemsyrede alt; den kollektive fortælling var, at alt kun gik en vej; op ad, op ad op ad, hele tiden på vej mod noget endnu større og bedre, alt var en gave og jo, træerne voksede bestemt ind i himlen.

 

Enkelte vise stemmer, der forsøgte at gøre opmærksom på, at evig vækst var utopi og at det her altså ikke kunne blive ved for evigt – såvel som paradokset i, at mens positiv psykologi og tænkning blev kørt helt ud på overdrevet, så havde der aldrig været flere mennesker, der gik ned med stress eller måtte medicineres for depression og angst - blev enten latterliggjort eller ignoreret af øvrige både såkaldte eksperter og den generelle befolkning.

 

Indtil BANG!!! – så skiftede Pluto tegn og så ramte vi kollektivt muren, med finanskrisen – og måtte lære på den hårde måde at jo, der ER altså grænser og efter det har gået opad, opad, opad, så går det også uundgåeligt nedad igen.

 

I starten handlede det om at blive mere realistiske, hvilket bestemt var sundt og tiltrængt.

 

Hen ad vejen, mens Pluto kom længere ind i Stenbukken, begyndte værdierne også at ændre sig; genbrug, bæredygtighed og downsizing blev nu decideret trendy og noget, der skulle efterstræbes.

 

Da Pluto nåede over i sidste 3. del af tegnet nåede vi så til den mere ekstreme afdeling.

 

Hvor det under Plutos ophold i sidste 3. del af Skytten var mere end velset at prale af store og dyre verdensomspændende rejser og gerne så mange af dem, som muligt, skal vi nu nærmest have dårlig samvittighed, hvis vi bare overvejer at sætte os op i et fly…hvis der altså ikke er endnu en lockdown i gang, så flyene slet ikke letter og vi kun må bevæge os udenfor eget hjem, under stærkt restriktive forhold.

 

Fra frie rammer til at kunne boltre os over hele verdenen, udelukkende for vores egen fornøjelses skyld, uden tanker for evt. konsekvenser, til lukkede grænser og den totale, restriktive micro managing af vores liv, der tangerer indespærring.

 

Fra kollektiv naiv overoptimisme til kulsort pessimisme og dødsangst.

 

 

Ja, sådan får Pluto pendulet til at svinge mellem polariteten i tegnene, der følger hinanden.

 

Lærdommen ligger selvfølgelig i, ikke at lade sig rive med af denne ekstremisme eller lade sig forføre af dem, der agerer talerør for den – heller ikke selv om de oftest består af nogle, du sikkert er blevet opdraget til netop at skulle lytte på og sætte din lid til.

 

Nu var det ikke alle, der deltog i forbrugsfesten dengang, dels var det ikke alle, der havde fede friværdier at fyre af, men det var heller ikke alle, der fandt nogen værdi i dette overforbrug eller følte trang til at gøre, som alle andre – for dem blev overgangen væsentlig mindre brat.

 

Andre blev selvsagt tvunget til at sænke forbruget en hel del, da muren ramte, men blev ellers ikke dybere berørt, på nogen skadelig vis.

 

Og så var der dem, der VIRKELIG kom i klemme og nærmest fik deres liv ødelagt, da ”eksperternes” udsagn om, at der ikke var nogle tegn på, at vækstkurven nogensinde ville knække viste sig at være løgn.

 

For hvem indsigten om, at bankrådgiveren altså ikke sad der udelukkende for deres skyld – og at deres ”rådgivning” faktisk kunne være direkte vildledning samt, at der fandtes dem, der direkte spekulerede i andres ulykke - blev en yderst bitter pille at sluge.

 

Ligesom nogle af dem, der havde været lagt deres skrøbelige psyke i hænderne på diverse behandlere, der påstod, at man kunne komme sig over selv de dybeste traumer, ved blot at tænke positivt, måtte indse at den fulde indsigt i den menneskelige psyke nok ikke havde været til stede – og i nogle tilfælde havde gjort mere skade end gavn.

 

Der var store samfundsmæssige konsekvenser ved det hele, ingen gik helt fri – og for mange enkelt individer også en meget dyr pris at betale.

 

Hvis vi overfører et lignende  scenario til nu og de kommende år; så endte folk dengang med at føle sig stærkt vildledt af bl.a. diverse vækst guruer, bankrådgivere og finansielle eksperter.

 

Stenbukken repræsenterer i stedet stat, regeringer, myndigheder og Big Business.

 

Og de næste år vil vise, i hvilken grad folk, der blindt har fulgt deres ”rådgivning” og diktater vil føle sig vildledt – og hvor store konsekvenserne og hvor dyr prisen bliver denne gang.

 

Konsekvenser er der jo allerede, men kun toppen af isbjerget har åbenbaret sig på nuværende tidspunkt.

 

Pluto befinder sig i slutningen af Stenbukken frem til foråret 2023, hvor den for første gang kigger inden for i Vandbæreren – og forlader endeligt Stenbukken i 2024.

 

Så vi har minimum 1,5 år endnu, hvor tingene faktisk kan blive endnu mere ekstreme – hvis flere ikke stopper med bare blindt at følge med pendulets sving, til den bitre, uundgåelige ende af denne omgang ud i ekstremerne  - med endnu flere ødelagte liv til følge.

 

 

At Pluto nu bevæger sig gennem de sidste grader af Stenbukken har også betydning på anden front.

Uanset ens opfattelse af tingenes sammenhæng og evt. politiske tilhørsforhold, kan alle nok godt se, at der er sket noget markant med landet USA, både de senere år og også her for ganske nyligt.

 

Der er langt fra tale om den samme velkendte stormagt som tidligere.

 

I USA’s horoskop befinder Pluto sig sidst i Stenbukken og landet står derfor overfor et Pluto return meget snart – hvilket vil sige at landet uundgåeligt vil skulle genopfinde sig selv på en ny måde, hvis det skal overleve.

 

Med Pluto er et form for sammenbrud, muligvis også et totalt kollaps, før at en potentiel omstrukturering og en ny udgave senere kan opstå, nemlig mere end sandsynlig.

 

Det plejer at være sådan, at hvad der foregår i USA har stor indflydelse på resten af verden – det er slet ikke givet, at det vil være sådan fremover, på længere sigt, men mens det her står på, i denne overgangsperiode vil det selvfølgelig påvirke resten af verden markant og den mest intense del af den fase finder sted lige efter årsskiftet, men vi er allerede very close...

 

Så forvent altså også en del tumult og omvæltninger derovre fra, fra nu af.

 

Udover, at Pluto går direkte og at dens kvadrat til Eris peaker i weekenden,  går Saturn også direkte på næste mandag, hvorved dens kvadrat til Uranus, der peaker Juleaften, for alvor begynder at geare op igen.

 

Så ja, det er uomtvisteligt hotspot tid fra nu af; energierne kommer op at koge og nærmest alt kan ske.

 

So, hang in there

 

Freedom Truth Light Peace & Love Tina

 

4. oktober 2021

 

 

 

 

DEN KOMMENDE TID: ENERGIMÆSSIG HEFTIG SENSOMMER

 

Mars, den klassiske eclipse trigger, har de seneste måneder bevæget sig igennem de tegn, hvor der er sensitive grader, der hvor tidligere, stadig aktiverbare Solformørkelser har fundet sted.

Denne uge tager Mars, som gennemgået andetsteds, så fat i de sidste af den slags i denne omgang.

 

Senere på måneden bliver det energimæssigt endnu vildere, når Pluto og den super langsomtgående Eris tørner sammen igen, i en uharmonisk vinkel, hvilket de også gør endnu engang i oktober - deres aspekt vil være konstant aktiveret i den mellemliggende tid og trækker allerede godt op.

 

Derfor kan den kommende tid sagtens blive temmelig heftig, da det er to meget ekstreme energier, der støder sammen. En tid, der vil være yderst afgørende for fremtiden.

Det betyder, at vi meget snart bevæger os ind i en periode, hvor der er forhøjet mulighed for:

 

Stagede begivenheder eller udmeldinger, der har det formål enten at skabe yderligere splittelse, splid, kaos og destabilisering af samfundet eller at øge kontrol og magtgrebet – eller slå to fluer med et smæk og gøre begge dele på samme tid.

 

Der kan altså forventes yderligere:

 

Bedrag, manipulation, hælden benzin på bålet, nye kontrolgreb og magtdemonstrationer fra officiel hold på den ene side,  såvel som at kampen for frihed, retfærdighed og sandhed på den anden side kan nå nye højder.

Begge sider kan meget vel bevæge sig ud ekstremer, da det er meget yderligtgående energier, der aktiveres.

 

Outsidere, der enten føler sig eller bliver direkte behandlet som andenrangsborgere, kan potentielt komme til at spille en særlig rolle og måske ligefrem overtage spotlightet/tøjlerne fra noget af det ellers selvdeklarerede ”gode selskab” og skabe transformation.

 

Ligeledes kan disse outsidere dog også infiltreres og ad den vej bruges til at skabe ønskede resultater for skjulte insidere.

 

Ja, vandene er meget mudrede her – og der vil skulle graves dybt, for reelt at  kunne afgøre hvem der egentlig gør hvad og hvorfor.

 

Så tag ikke hvad som helst  for face value eller pålydende! Både når det drejer sig om budskaber, du måske frygter eller noget du gerne høre.

 

Under alle omstændigheder kan STORE omvæltninger meget vel ske. Et breakthrough er muligt.

 

Planeternes indbyrdes kvadrat, der peakede 3 gange sidste år, var sammen med de markante konjunktioner mellem Jupiter, Saturn og Pluto medvirkende til at gøre 2020 til et år, der aldrig vil glemmes.

 

Og nu tager vi altså for Plutos og Eris’ vedkommende en runde til her de næste par måneder, hvor der ser ud til at være afgørende slag, der skal udkæmpes på flere fronter.

 

Forhåbentlig vel optanket af de indkommende energier og Lyskoder, her i dagene omkring Nymånen og peaket af Lions Gate, såvel som nye frø sået for en bedre og lysere fremtid, bliver det herefter tid til at klargøre sig til en energimæssig hot og heftig sensommer og tidlig efterår.

 

Freedom Truth Light Peace & Love Tina

August ´21

 

 

Jupiter returnerer til Vandbæreren

 

De seneste dage har, som ventet, været begivenhedsrige, grundet 2 aktiverede tidligere Solformørkelser og en Fuldmåne i lørdags, der aktiverede Den Store Konjunktion fra sidste års Vintersolhverv, der kickstartede en ny lang æra.

 

Vandbærer temaerne har bestemt ikke fornægtet sig.

Vi oplevede endnu et større globalt servernedbrud, der forgrenede sig ud til flere større hjemmesider verdenen over i fredags.

 

En meteorisk ildkugle var på himlen over Norge, i weekenden.

 

Fuldmånen lignede også nærmest selv en orangerød ildkugle, da den steg op.

 

Rundt om i verdenen nåede protestbølgen nye højder og selv mainstream medierne kunne ikke længere ignorere de mange deltagere eller blot reducere dem til minimale tal.

 

Herhjemme var der dog ikke just noget at råbe hurra for.

Mens udlandet skelede mod DK’s protestbevægelse for 7-8 måneder siden, er DK tilsyneladende nu nærmest hægtet af, ikke bare i fremmøde, men også i ånd – i et meget mærkbart disconnect fra det energetiske influx og momentum, der rides højt på, andre steder…

 

Men ok, det var Fuldmåne i lørdags, hvor det altid er på sin plads, at slippe det, som måske har været passende før, men nu har udspillet sin rolle – og den dag blev det så synliggjort, at der ikke længere bare kan køres videre i samme rille, noget må slippes og noget nyt og anderledes sættes i stedet.

 

Nytænkning og opfindelsen af alternativer er passende nok klassiske Vandbærer talenter.

 

Vandbærer energien får nu yderligere support af, at Jupiter onsdag vender tilbage til tegnet, efter et par måneder i Fiskene.

 

Jupiter forstærker og forstørrer alt, hvad den rører ved.

 

Så ikke bare nytænkning, men også fritænkning, frihedskamp, protestbevægelser, modstand, oprør, uroligheder og alternative muligheder, såvel som alt hvad der måtte befinde sig i himlen og rummet, kommer alt sammen endnu mere i fokus og får et ordentligt boost af  Jupiters tilstedeværelse i tegnet, resten af året.

 

Jupiter har et spirituelt link til - og føler sig særdeles godt tilpas i  - Vandbæreren og kan derfor trænge godt  igennem der.

 

Jupiter er traditionelt hersker over Skytten - og Skytten & Vandbæreren er netop de to mest frihedselskende og sandhedssøgende tegn i Dyrekredsen.

 

Så frihed og sandhed kommer virkelig til at banke på døren.

 

Og nu hvor råbet om frihed for alvor er begyndt at gjalde verdenen over, bliver det også sværere at dæmpe det ned igen.

Der vil skulle mere drastiske tiltag til, men indførelsen af den slags kan også meget vel ende med at backfire.

Den næste tid bliver yderst interessant…

 

 

Mens Jupiter har gået i Fiskene har vi fået en forsmag på 2022 temaer.

 

Herunder:

 

Virus sagaen fortsættelse.

 

Vand issues. Da planeten nåede tilbage til den kraftfulde 0° grad af Vandtegnet fandt kraftige oversvømmelser i Europa sted. Andre steder lider under mangel på vand og slem tørke.

 

En større fællesskabsfølelse var og er denne placerings potentielle modvægt til den opsplittende Saturn – Uranus kvadrat.

Det blev så fodbold, der primært fik æren af at skabe denne fællesskabsfølelse – selvom der også er de af os, der ikke kunne være mere ligeglade med nogle mænd, der render rundt efter en bold 😉 Men vi er så i fåtal  - og glæden og det escape, det gav, er jer andre vel undt.

 

Som skrevet da Jupiter gik ind i Fiskene ville det blive spændende at se om flere kunstnere, især musikere, ville hoppe med på protestvognen.

 

Og noget skete der da også på den front.

 

Herhjemme dog mest i fornærmede pip om hvorfor musikarrangementer skulle nedprioriteres, når nu musikere og arrangører havde støttet så meget op om de officielle tiltag?  Og dermed gav de så selv svaret på spørgsmålet.

Vi lever nemlig i en tid, hvor vi kollektivt lærer hårde lektioner om konsekvenser af samtykke.

 

Men der kom da også en herlig dansk satire musik video frem, med mere bid i, end på noget andet tidspunkt under 2020-21 krisen.

Så måske der er mere i vente på den front fremadrettet.

 

I udlandet var det lidt mere markant.

Især Clapton har været fremme med både sin fortrydelse af stikket og hans ærlige betragtninger om frygten for at blive isoleret og udskammet af sine nærmeste, ved at tale imod regeringers tyranni.

 

Han, såvel som også et par andre kunstnere har for nyligt også udmeldt, at de nægter at optræde til shows, hvor dele af befolkningen udelukkes og ikke alle er velkomne.

Mere af det, tak!

 

På en anden front, åbnede en tidligere popprinsesse for første gang munden og afslørede hendes slavelignende liv for offentligheden.

 

Jupiter returnerer til Fiskene ved årsskiftet og går i konjunktion med Fiskenes hersker Neptun i 2022.

 

Og mere om, hvad der gemmer sig bag underholdningsindustriens glitrende glamourøse facade kommer sikkert frem da.

 

Men de næste måneder er det altså Vandbærer temaer, Jupiter sætter fokus på.

 

Udover den kraftfulde aktivering af Vandbærer energien, har vi lige nu og her også en aktivering af det modsatte tegn Løven – et andet tegn, der også omhandler stjerner og underholdningsindustrien.

 

Derudover også statsoverhoveder, royale og eliten.

Statsoverhoveder er netop lige blevet afsat i Tunesien, vi får at se hvad resten af ugen byder på, hvad Løve Solformørkelses temaer angår…

 

Fra på onsdag og frem til d. 5/8  befinder Jupiter sig i den 29. grad af Vandbæreren, som er wildcard graden hvor alt – også temmelig bizarre og chokerende ting – meget vel kan ske.

Jupiter aktiveres også yderligere af Mars i Løven senere på ugen.

Så ingen tvivl om, at et kæmpe energetisk momentum for forandringer er til stede, nu er det bare med (hurtigt) at finde ud af hvordan energien bedst bruges, så øjeblikket ikke går til spilde.

 

©Astrologer Tina Reinhardt Hansen

Juli 2021

 

 

 

Saturn-Uranus kvadrat, 2. hit.

 

Tirsdag d.1. juni begynder den 2. præcise fase af Saturn og Uranus’ kvadrat.

 

Dette 2. direkte hit varer i knap fire uger frem til og med d. 26,  med peak d. 14 -  og overlapper dermed også med indeværende formørkelsessæson.

 

Dette er 2021’s primære store aspekt, som især omhandler den opsplitning og adskillelse, der er sket af og i samfundet og befolkningen siden 2020, som kun er eskaleret siden 1.  direkte hit i februar i år. Aspektet har da også været tight hele foråret, men går altså nu ind i endnu en afgørende fase.

 

Adskillelsen starter oppefra med diverse opsplittende tiltag og udsagn og drypper derfra videre nedad og ud i snart sagt alle situationer og relationer, vi indgår i.

 

Der skubbes og manipuleres kraftigt fra både officiel OG uofficiel hold til at ”begge fløje” skal se modparten, ikke bare som stående i vejen for deres foretrukne livsførelse, men også som direkte farlige for deres helbred og overlevelse - og begge sider nudges hen imod at være/blive mere eller mindre ligeglade med, hvad der måtte ske med ”de andre”, hvad end det drejer sig om udelukkelse eller det, der er værre, i fremtiden - ”for de har jo selv valgt, som de har gjort – og de kunne jo bare have gjort/valgt det samme som mig.”

 

Denne de-sensitivisering er, hvis den lykkedes, selvfølgelig enorm behændig, hvis agendaen skulle få lov til at rulle videre derudaf til det punkt, hvor der for alvor begynder at ske virkelig ubehagelige ting med dele af befolkningen…

 

Hverken Saturn eller Uranus er da just heller kendt for deres empatiske kvaliteter, men snarere for kulde og distance.

 

Her under deres andet møde er Saturn dog retrograd, dvs. at der nu åbner sig en mulighed for at gå tilbage og genoverveje om det her nu også ER den vej vi ønsker at gå videre ud ad fremadrettet, som samfund.

 

Muligheden for at det hele på et tidspunkt vendes på hovedet og at der switches mellem, hvem der så er ”ude og inde i varmen” er faktisk til stede, men det er værd lige at holde for øje, at det stadig vil have givet de mørke kræfter, hvad de ønskede – og så er vi sådan set lige vidt…

 

Frygt – og hver fløj frygter hver sine ting, som der lige nu spilles gevaldigt på fra forskellige vinkler – Splitting og Divide & Conquer er gamle velafprøvede metoder, men jo kun effektive, hvis vi spiller med og lader dem virke!

 

Som modvægt har vi lige nu Jupiter placeret i Fiskene, der opfordrer til større indbyrdes medfølelse, forståelse og samhørighed – også selvom det måtte være på afstand, (det handler altså ikke nødvendigvis  om hvem du socialiserer med, men mere om hvordan du reagerer, når der begås uret mod dine medmennesker eller de på anden måde er i nød). Dette bliver også et kæmpe tema til næste år.

 

Men til næste år er det måske bare på mange måder for sent…

 

Så det er nu, der skal sadles om, hvis det skal være!

 

En sådan omsadling kan dette 2. direkte hit i juni sagtens bruges til, hvis man ønsker det.

 

Saturn og Uranus’ øvrige temaer vil selvfølgelig også intensiveres nu og videreudvikles. Det samme vil de temaer, som planeternes tegnplaceringer repræsenterer: Saturn i Vandbæreren og Uranus i Tyren.

 

Det drejer sig bl.a. om:

 

Frihed versus restriktioner, især i det sociale liv.

 

Teknologi og brugen af den; faldgruber og fordele.

 

Internettet,  sociale medier, fri tale versus censur.

 

Himlen, himmellegemer, rummet, UFO’er, E.T’s, disclosure.

 

Alternative løsninger og fritænkning.

 

Økonomiske ændringer, indgreb, krise, eller introduktion af nye økonomiske systemer.

 

Ejendomme og ejendomsret.

 

Naturen.

 

Selvforsyning, fødevare mangel, opfindelsen af alternativer til mangler.

 

Klima agendaer.

 

Sammenholdt med den igangværende Formørkelsessæson og dens temaer bliver de kommende uger en energimæssig heftig tid – hvilket sikkert også vil afspejle sig begivenhedsmæssigt…

 

Så spænd sikkerhedsselen, hold hovedet koldt og hjertet varmt.

 

Freedom, Truth, Light, Peace & Love

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Slut maj 2021

 

Jupiter i Fiskene

 

14. maj lige over midnat skifter Jupiter tegn.

 

Vi har i en del år haft Jupiter gående i et tegn ca. et års tid ad gangen.

Men her i 2021 begynder vi en fase, hvor Jupiter vil skifte frem og tilbage mellem tegn.

 

Vi har haft Jupiter gående i Vandbærerens tegn siden december, planeten stikker så her i midt maj- slut juli foden indenfor i Fiskenes tegn og går derefter tilbage til Vandbæreren resten af året, hvorefter den fra slut december og godt ind i 2022 vil bevæge sig frem og tilbage igennem hele Fiskenes tegn – afbrudt af et ophold i Vædderen også.

 

Jupiter forstærker og styrker generelt alt det, den berører.

Det får den så særlig mulighed for i Fiskene, som den er gammel hersker over (før Neptun blev opdaget) – og dermed er på hjemmebane og har ekstra kraft - på godt og ondt.

 

Dette er altså en forsmag på 2022 temaer vi får nu.

Til næste år går Jupiter nemlig også i konjunktion med  Neptun, altså begge Fiskenes herskere, stående sammen i Fiskene – meget mere ”fisket” kan det dårligt blive.

 

Og lad os bare få den kedelige del af vejen med det samme – ja, Fiskene/Neptun er tegnet/planeten, der repræsenterer både virus og vacciner.

 

Og ingen orker vel rigtig mere fokus eller forstærkelse af den saga. Men det er der nok ikke nogen vej udenom…

 

Bivirkninger ved sidstnævnte hører også herunder og må forventes at blive et big issue, især til næste år.

 

Medicinal industrien kan godt forvente forstærket fokus.

 

Positivt set, kunne Jupiter byde på et kæmpe moralitets tjek af Big Pharma, i forhold til deres etik -eller mangel på samme -  og deres ageren og motiver…

DET kunne jo selvfølgelig godt blive rigtig interessant!

 

Jupiter her, kan dog både kaste lys over bedrag og afsløre det eller forstærke selve bedraget.

Som altid handler alt om samtykke eller det modsatte.

 

Ellers er Jupiter i Fiskene en super kreativ kombination og sætter fokus på kunst, kunstnere og kultur, herunder især musik og film.

 

Det bliver interessant at se om der kommer nogle flere kunstnere på banen i forhold til protestbevægelsen.

 

Jupiter gående frem og tilbage mellem Fiskene og Vandbæreren burde i hvert fald give en vis medvind til protest sangere/musikere og øvrige kunstnere.

 

I tidligere tider var det jo netop dem, der gerne gik foran i protest movements.

Det har vi, med enkelte undtagelser, så godt nok ikke set så meget af, so far.

Så nu handler det mere om at hoppe med på en allerede kørende vogn.

Men et incitament til at gøre netop det, kan måske begynde at indfinde sig nu.

 

Etablerede musikere må jo i hvert fald nu have indset, at deres larmende tavshed og ærligt talt pinlige underkastelse jo så ikke redede deres sommer festival jobs alligevel…

 

I filmverdenen nåede Oscar uddelingens seertal et all time low, til trods for, at folk ellers burde være udhungrede efter underholdning.

Men for mange har nu gennemskuet hvad disse shows egentlig handler om og gider det simpelthen ikke mere.

 

Så kunstnere og kunstformer, samt deres fejring af dem selv, må til at genopfinde sig selv, hvis de skal have nogen som helst relevans for fremtiden.

 

Den genopfindelse kan Jupiter i Fiskene sagtens bruges til, for dem som måtte ønsker at tage udfordringen op.

 

De få kunstnere, der allerede har været på banen og er gået imod strømmen, kan måske også være heldige at opleve mere medvind og større exposure.

 

Kriteriet for succesfuld kunst, vil med Jupiter i Fiskene være noget, der taler direkte til sjæl og hjerte, som kan opløfte og kan føre tilhørere/seere ud af denne verden.

 

Eskapisme trangen vil  i det hele taget være stor.

 

Og her gælder det selvfølgelig om at lade det være mere konstruktiv brug af eskapisme og ikke lade sig friste til at lade sig helt opsluge af noget, der skaber uheldig afhængighed eller det, der er værre.

 

Større fokus på decideret misbrug og afhængigheds problemer – meget af det helt sikkert skabt eller forstærket af måden 20’erne er startet og håndteret på, er højst sandsynlig.

 

Vi er i det hele taget nød til at blive mere opmærksom på, hvad det er for en verden og et samfund vi er i gang med at kreere og hvad det gør ved mennesker.

Det nytter ikke noget, at det en verden, hvor der konstant er brug for at dulme sig, for overhoved at kunne holde ud at være i den.

 

Trangen til at eskapere en hård, tung og nedtrykkende verden kan for nogle desværre også blive så presserende, at de vælger den ultimative vej ud.

 

En større selvmordsbølge kunne godt blive et mere tragisk udfald af Jupiter i Fiskene, hvis den ydre verden forbliver i denne meget tyngende tilstand. Fordi sirenernes kald fra andre tilsyneladende blidere og lysere, mere paradisiske verdener så simpelthen bliver for tillokkende.

Og det gælder for sensitive mennesker i alle aldre.

 

Så er vi er altså nødt til at ændre kurs nu, for ellers kan dette blive et rigtigt stort problem – meget større end det allerede er - til næste år!

 

Konstruktivt set, kan denne placering dog også bruges til at bringe noget smukkere og mere retfærdigt ind i denne verden, hvorved lysten til at være her selvfølgelig også forstærkes.

 

Det er en meget idealistisk og spirituel placering.

Alle kreative  og spirituelle forehavender - alt hvad der på en sund måde bringer dig i større kontakt med din indre verden eller andre verdener/dimensioner, højere magter er oplagt brug af placeringen.

 

Længslen efter en frelser kan dog blive enorm – og muligvis vil en frelser af en eller anden art også præsentere sig - her gælder det dog om at være varsom med ikke at lade sig forblinde af illusioner – og lulle sig ind i fantasier om at denne klarer ærterne for dig.

 

Vær på vagt overfor alt som pacificerer og fratager dig dit eget ansvar og indsats, da det højst sandsynligt vil være et bedrag.

 

Reel udefrakommende hjælp fra højere magter er på ingen måder udelukket – men det vil i så tilfælde være af den slags, hvor der også kræves noget af dig.

 

Pacificering er en klassisk Fiske/Neptun – blindgyde.

 

Du kan også blive bedt om at ofre noget – vær dog i den sammenhæng yderst opmærksom på, om det er et offer, du virkelig ønsker at yde.

 

Dette er på mange måder en sneaky og dobbelttydig placering, da røgslørene kan være enormt tykke og det kræver derfor både skarp årvågenhed og en stærk intuition, at kunne navigere i det.

 

Dette år har hidtil har været meget opsplittende og fremmedgørende, qua Saturn – Uranus aspektet, som vi langt fra er færdige med endnu – tværtimod…

 

Men i bedste fald kan Jupiter i Fiskene disse næste måneder og til næste år dog være med til at opbløde noget af denne hårdhed og adskillelse og fremkalde større følelser af sammenhold og enhed – om ikke andet så på et ikke-fysisk plan.

 

Vi er alle forbundet – også selvom vi vælger forskellige veje og er dybt uenige – og den følelse kan, hvis vi ønsker det, blive mere fremtrædende nu og igen i 2022.

 

Næstekærlighed, medmenneskelighed, medfølelse og følelsen af at være en del af et hele er nemlig den optimale udtryksform af Jupiter i Fiskene, såvel som næste års Jupiter – Neptun konjunktion i tegnet.

 

Har du vigtige placeringer ml 0-2° grader Fiskene får de nu besøg af Jupiter – hvilket kan henvise til større udviklingsmuligheder på de områder, som planeten/punktet symboliserer eller nogle gange endda rendyrket held.

 

Det samme gælder for alle vedr. det livsområde, symboliseret ved det hus, hvori 0-2° gr Fiskene befinder sig, i dit horoskop.

 

Lad os med denne placering få bragt noget mere kreativitet, medfølelse, sjæl og ånd ind i denne verden igen.

 

Freedom Truth Light Peace and Love

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Maj 2021

 

 

 

Aprils kraftfulde trigger

 

 

På et tidspunkt i december, i den hvirvelstrøm af konstante astrologiske happenings, der foregik op til ”Den Store Konjunktion”, ved Vintersolhvervet, blev det vist for mig, at det på en eller anden måde ville være signifikant, når Saturn nåede hen og befandt sig omkring de 12 grader i Vandbærerens tegn.

 

Ved et tjek i ephemeriden kunne jeg se, at det skete her i april, lige efter påske, altså i denne uge….

(Regner vi den sædvanlige +- ene grad med, begyndte det allerede lige før påske).

Ydermere går Saturn retrograd 13° Vandbærer, i maj og kommer altså af denne årsag til at befinde sig netop omkring de 11-12-13 grader i tegnet, i flere måneder, som så altså skulle være markante på den ene eller den anden måde.

 

Disse måneder indbefatter da også vigtige astrologiske events, som en formørkelsessæson i maj- juni. Jupiters tegnskifte i maj og 2. direkte hit af Saturns kvadrat til Uranus i juni, sidstnævnte aspekt er desuden p.t. tight og dermed aktiveret hele foråret.

 

Og sidst, men bestemt ikke mindst, kommer vi her i april også til at opleve en meget powerful eclipse trigger, som det i den grad er værd at være obs på…

også i forhold til potentielle ”verdensbegivenheder” – det være sig udvikling af allerede eksisterende situation eller nye begivenheder…

 

Blandt de mere notoriske formørkelser, inden for de sidste årtier, var der ”1999 storkors – Nostradamous formørkelsen” og så var der formørkelsen ved Sommersolhvervet i 2001.

 

Formørkelser ved Solhverv og Jævndøgn er meget sjældne og meget, meget kraftfulde, grundet deres placering 0 grader i et kardinalt tegn, som er der, hvor Solen super potent kickstarter en ny årstid – dette skal lægges oveni, at formørkelser i sig selv er de mest powerfulde lunationer, der findes…så der er virkelig smæk på energierne over denne kombination.

 

19 år efter Sommersolhvervs formørkelsen i 2001, havde vi sidste år også en Solformørkelse lige efter Solhvervet, samme sted: 0° Krebsen.

 

Til sammenligning var der ikke en eneste 0° formørkelse ved nogle Solhverv/Jævndøgn i hele det forrige århundrede…

 

2001 formørkelsen er dog ikke kendt for hvad der skete under - eller omkring - selve formørkelsen, men for hvad der skete, da den klassiske eclipse trigger, Mars, udløste formørkelsen første gang.

 

Det skete i dagene d. 8 – 13 september 2001 og lige præcis en vis dato deriblandt, husker vi jo nok alle, resten af vores dage!!!

 

Som et ekko fra dengang, kommer vi nu igen til at opleve, at en meget kraftfuld Solhvervs Solformørkelse udløses af Mars for første gang her i april; i dagene d. 22- 26/4.

 

Muligvis kan dagene rundt omkring de datoer også være ”sensitive” – og bemærk desuden at disse dage også lægger nøjagtig i en vis periode; en tid på året, der har, skal vi sige ”tradition for i forvejen at kunne være begivenhedsrige”… 

                               

I øvrigt imens, at Saturn fortsat befinder sig netop de 12° Vandbæreren…OG  i en igangværende kvadrat til Uranus.

(Et samtidigt igangværende større kollektivt aspekt forøger naturligvis chancen for markante events og/eller udviklinger.)

Genopfriskning gerne betydningen af Saturn i Vandbæreren, Uranus i Tyren og deres indbyrdes aspekt, da alle disse temaer meget vel kan spille en vigtig medvirkende rolle i april triggeren.

 

Ligesom sidste år fandt Solhvervs formørkelsen i 2001 sted under en formørkelsessæson, der både bød på formørkelser over Krebs/Stenbuk aksen, såvel som Tvillingerne/Skytten.

Sommer Solhvervet er desuden der, hvor Solen tegnmæssigt forlader Tvillingerne og går ind i Krebsen, inddrager vi konstellationer, overlapper TEGNET Krebsen også med STJERNEBILLEDET Tvillingerne.

 

I september 2001 og i implikationerne af de dage, så vi da også et mix af disse.

Tvillingerne gjorde sig gældende i Tvillinge tårn symbolikken, såvel som på handels området.

Vi så nye love implementeret, såvel som indgreb i rejse og bevægelsesmuligheder (Skytten), indført af stat og myndigheder (Stenbukken), der med ny fokus på national sikkerhed, oprettede homeland security og tog nye radikale midler i brug, under påskud af at ville beskytte befolkningen og fædrelandet (alt sammen Krebs – symbolik).

 

Nogle af de typiske temaer Solformørkelser i Krebsens tegn – og udløsningen af dem - kan bringe i fokus på er:

 

- nationale sikkerheds issues

 

- Tiltag, der igangsættes under påskud af at ville ”beskytte og passe på”

 

- mad, fødevareforsyning og bespisning

 

- vand (i alle sine former – have, søer, søfart, regn, for meget af det; oversvømmelser/ voldsomme regnskyl, eller for lidt: tørke. Drikkevands issues e.l.)

 

- folkestemningen  - ændringer heri.

 

- Omsorgs-arbejdere

 

- Historie – (både bagudrettet, som i ny forståelse af fortiden, men også som i, at nutiden kan vise sig at være historisk; en tid, der får stor indflydelse på eftertiden)

 

- Rødder, forfædre, tilhørsforhold og fædreland

 

- Månen

 

- Feminin/Moderlig/Gudinde energi

 

- Boligmarkedet

 

- Sølv

 

Hvad sidstnævnte angår, så har det rumsteret omkring sølv i undergrunden et stykke tid, det har det gjort før, men med udløsningen af denne kraftfulde formørkelse i tegnet, der repræsenterer sølv, kunne det rent faktisk godt vise sig at få en større impact denne gang…

 

Handel, rejse/bevægelsesmuligheder, trafik, lovgivning og nyhedsformidling er også blandt det, der kan spille en rolle i april triggeren.

 

På det personlige plan handlede formørkelsen meget om hjem, bolig, familie, bofæller, dit fundament og mulighed for tilbagetrækning og refleksion.

 

Sjældent har så mange tilbragt SÅ meget tid i deres hjem og med dem, de nu måtte bo sammen med, som efter serien af formørkelser i Krebsen, hvoraf Solhvervs formørkelsen var den sidste.

 

Modsat har mange også oplevet adskillelse fra familiemedlemmer, hvad end det skyldes restriktioner, der har forhindret samvær eller splittelse pga forskellige holdninger og opfattelser.

 

Hvad end, du personligt har oplevet, er du nu nogle erfaringer rigere, nogle af dem måske dyrekøbte, på området, som du kan tage med dig og - hvis påkrævet - evt. kan ændre dit liv derudfra.

 

 

Da formørkelsen, som nu snart bliver udløst, fandt sted sidste sommer opfordrede jeg folk til at:

 

” bruge denne kraftige energiportal til at dirigere de uundgåelige ændringer, der er igangværende og det nye, der er under opsejling i en positiv retning, så vi alle har en god fremtid at se frem til.

Både det at formørkelsen finder sted i den 0. grad af et kardinalt tegn, såvel som at det er en Nordlig Måneknudeformørkelse, der peger fremad mod nye tider og guider os derhen, hvor det udviklingsmæssigt er bedst for os at bevæge os hen, gør dagene omkring Solhverv og formørkelsen til et helt særligt fremtidsskabende tidsvindue. Så det er bare med at tage skaber kræfterne i brug”

 

I de april dage, hvor Mars udløser formørkelsen åbner dette vindue sig igen og der vil energimæssigt være mulighed for at arbejde videre med selvsamme.

 

Og det gælder uanset om vi derudover kommer til at se misbrug af disse energier, dramatiske begivenheder, flag af de falske slags vejre i vinden eller nye udviklinger, negative eller positive…

 

Så sæt x i kalenderen, holdt et vågent øje med hvad der sker og sørg for at gøre din del for at dreje energierne og april triggeren i en positiv retning.

 

Freedom Truth Light Peace and Love

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

6. april 2021

 

Patrons fik tidlig adgang til en engelsk udgave af denne update allerede sidst i marts på:

https://www.patreon.com/tinaastrologer

 

 

Counter Culture

 

Vi har lige nu Solen og 4 planeter (Merkur, Venus, Jupiter og Saturn) placeret i Vandbærerens tegn og de venter på at få selskab af Månen også, i næste uge, så de kommer op på hele 6 af de klassiske himmellegemer i tegnet.

 

Dette stellium inviterer os til at hæve os op over vores preprogrammering til partout at holde med enten den ene eller den anden side, som f.eks. rød eller blå - og ligeledes over vores ego & følelsesmæssige attachments til vores side/hold, såvel som behovet for at få ret i den opfattelse, vi nu har haft af det, der foregår.

 

Og så bare lige prøve at se det hele oppefra og måske fra den synsvinkel få øje på nogle sammenhænge vi ikke så tidligere.

 

Tages der ikke imod tilbuddet om et mere helhedsorienteret og åbensynet helikopter syn – vil vejene splittes helt og aldeles herefter – der bliver så ikke tale om noget større fællesskab i denne nye æra, men om flere mindre fællesskaber og netværk blandt ligesindede – hvilket der selvfølgelig slet ikke er noget galt med, bortset fra, at det meget vel kan ende ud med at, man overhoved ikke har noget som helst at gøre med ”dem i de andre netværk”/”dem på den anden side” – og at familier og venner vil blive splittet af det.

 

Vandbærerens to herskere, Saturn og Uranus befinder sig nemlig i et indbyrdes aspekt, som fra på lørdag går ind i sin præcise fase.

Det er et uharmonisk aspekt – der netop vidner om (mere) splittelse. Splittet mellem den gamle verden og den nye, splittet mellem de forskellige retninger, der kan gås i herfra og splittelse mellem mennesker, som ikke er af samme opfattelse.

 

Og nu er der så også oppefra  blevet indført tiltag, (oh, what a surprise, at endnu en ”konspirations teori” nu sørme blev realitet), der deler folk op i et A og B hold og hvem der kan få lov til hvad.

 

Sidst vi havde sådan en større forsamling af placeringer i dette tegn, var i februar 1962 – og årene der fulgte derefter var, ligesom tiden nu, et vigtigt nedslagspunkt i den lange glidende overgang hen mod Vandbærerens tidsalder.

 

I 1960erne opstod der som bekendt en counter culture – der selvom, det langt fra var alle, der deltog i den, blev det vi stadig husker årtiet for den i dag.

 

En sådan modkultur kommer der så uundgåeligt også nu, da tingene er blevet så groteske og tilspidsede, at også folk, der måske aldrig havde anset dem selv for at være specielt kontrære eller revolutionære ser sig nødsaget til at blive det.

 

Altså en counter culture indbefattende dem, i alle aldre vel at mærke, der nægter at makke ret og underkaste sig for vanvid og frygt – og ikke falder for det åbenlyse pres og den frivillige tvang.

 

Nu er det sådan, at der findes rigtig mange kreative mennesker heriblandt – så pressionen med at blive udelukket fra diverse kulturelle arrangementer er altså ikke så slem, som magthavere sikkert tror den er …for vi  kan jo bare lave vores egne arrangementer – som der allerede er blevet gjort (ganske lovligt!) flere gange, de forgangne måneder.

 

Hvilket jo så også er endnu en forklaring på hvorfor mediedækningen af de store fredelige demonstrationer, med et par tusinde deltagere, med en aldersspredning fra børn til et par i 90’erne og alt derimellem, har været så sparsom, ja nærmest ikke eksisterende.

 

For hvis den sande – og fantastiske - historie var kendt blandt flere, at en flok mennesker, i vinterhalvåret, på få dage kan skillinge sammen, få opsat både scene, toiletter og boder med varme drikke, hvor der ind imellem taler har været masser af forskellig optræden med musik, samt komik,  så virker truslerne om udelukkelse fra etablerede kulturelle oplevelser godt nok mindre skræmmende, når den dag – som nu er oprandt – hvor v-passet, (som hele tiden har været planen), skulle introduceres.

 

For forestil jer lige, hvad der så ville være muligt for denne forsamling at smække på benene om sommeren og med længere planlægningstid!

 

Store internationale navne bliver det måske ikke til, men man skal aldrig sige aldrig, for det kunne jo godt være, at der deriblandt på et tidspunkt også ville være nogen, der synes, at det var cool – især også da modstanden mod prikket er væsentlig større i andre lande, så det kunne også blive en økonomisk nødvendighed for dem– og så kan der jo også være noget med hvilket slags publikum at det er fedest at optræde for 😉

 

Skulle denne counter culture gå hen og blive for stor og faretruende skal vi selvfølgelig også regne med yderligere infiltrering og forsøg på pacificering.

 

Igen som et ekko fra 1960’erne, hvor CIA udsendinge uddelte gratis nye psykedeliske stoffer ved musikalske events, for at få den nye oprørske generation hooked og pacificeret.

(Du kan læse mere herom i bl.a Musical Truth af Mark Devlin og Weird Scenes inside Lauren Canyon af nu afdøde David Mcgowan).

 

Til næste år kommer der faktisk et aspekt, som kunne bruges til noget lignende, så det er værd at skrive sig bag øret, især dem, som måtte have tilbøjelighed til at føle sig fristet af løftet om nye ”bevidsthedsudvidende metoder”…

 

Nu opstod der jo tydeligvis panik i november/december, hvor man pludselig fik super travlt med at udrulle næste akt, allerede i december – for ellers er jeg nemlig overbevist om at manuskriptet og planen var, at stikket først skulle have været udrullet i 2022, under  Jupiter- Neptun konjunktionen i Fiskene, hvilket også ville have været et mere realistisk scenario, i forhold til troværdighed – det ville stadig have været forholdsvis hurtigt, men trods alt mere plausibelt, at det kunne lade sig gøre på 2 år.

 

Men med opspeedningen af agendaen bliver det så i stedet nok bivirkninger, der for alvor viser sig i 2022, såvel som ”kreative forsøg” på at få noget andet ind i kroppen på dem, som ikke har taget den og så samtidig også få pacificeret al modstand.

Så der gælder det om lige at være årvågen.

 

Vi går i hvert fald nu ind i den fase, hvor vi skal begynde at skabe noget helt nyt og anderledes, som kommer til at blive noget af det, 20erne vil blive husket for, adskillige årtier frem.

 

En sidste tur op i helikopteren for at se, om der ikke kan findes fælles fodslag, kan dog stadig lige nås, hvis det ønskes – og ellers må vi nu videre herfra.

 

Uranus – Saturns præcise fase varer fra d. 6. februar – 3. marts, med peak d. 17/2 og undervejs vil vi alle blive klogere på vores fremtidige retning.

 

Freedom Truth Light Peace & Love

 

4. februar 2021

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

År 2021

 

I forhold til det energimæssige BOMBARDEMENT, vi har været udsat for, i snart rigtig mange år nu, med bl.a. de 7 direkte hits af den højdramatiske og turbulente Uranus – Pluto kvadrat i 10erne, kulminerende med det tunge, tunge år 2020, hvor vi havde flere markante konjunktioner på en gang, så sker der faktisk et bemærkelsesværdig fald i aktivitet, hvad de større planeter angår, i 2021.

 

Ikke at året er helt uden udfordringer.

Men de store planeter indgår faktisk kun i 2 indbyrdes aspekter og de 2 kan slås sammen til bare ét aspekt; Jupiter & Saturn i kvadrat til Uranus, hvor Jupiters involvering så bare er ret hurtigt overstået, allerede her i starten af året, hvorefter vi så bare har Saturn - Uranus at forholde os til resten af 2021.

 

Der sker også et fald i intensitet, i forhold til hvilke store planeter det så er, der er involveret i disse aspekter, for efter, at den mest intense af dem alle; Pluto, i 12 år konstant har været aktiveret qua sin medvirken i flere store og markante aspekter,  giver den os meget snart et break fra sin transformerende - alt eller intet - total nedbrydning før genopbygning - død og genfødsels - energi.

 

Så sammenlignet med de sidste mange år, er det jo liiiiige før, at meget af 2021 kan se tilnærmelsesvis  ”rolig” ud – dog som sagt ikke uden udfordringer…

Vi står trods alt på helt nyt territorium - men også med mange spændende nye muligheder.

 

Den Store konjunktion, der peakede ved Vintersolhvervet er stadig aktiv og selve opstartsfasen på den nye æra er igangværende frem til slut februar.

De nye indkommende energier skal altså stadig bruge noget tid på at forankre sig. …

 

Både Jupiter og Saturn påbegyndte deres kvadrat til Uranus i december.

 

Jupiters og Uranus´ kvadrat peaker allerede i midt januar og ebber helt ud i februar.

 

I kombination med Den store konjunktion handler Jupiter – Uranus meget om bevidsthedsniveau og opvågning…

Vi runder med peaket i januar et skarpt hjørne i deres indbyrdes cyklus og muligheden for et kollektivt leap i bevidsthedsniveau skal altså indfris og finde sted inden for årets første måneder, hvis det skal være, i denne omgang.

 

Individuelt er der selvfølgelig altid mulighed herfor.

 

Chokerende events kan med denne planet kombination ikke helt udelukkes, da Jupiter går ind og forstærker og forstørrer Uranus - ”The Awakener”, der har det med at slå ned med sine indsigter på pludselig dramatisk vis, som et lynnedslag.

 

Der kan såmænd også sagtens være et humoristisk og underholdende element inde over, som dem med en mere skæv form for humor, vil formå at sætte pris på.

 

Jupiter står for udvidelse af horisonten og med dens ophold i Vandbæreren og forbindelse til Uranus kan vi bevidsthedsmæssigt nå nye højder - og måske også helt bogstaveligt få adgang og kontakt til både højere dimensioner, såvel som andre planeter og fjerne galakser og universer.

 

 

Geniale ideer kan især komme til dem, som i forvejen tør tænke ud af boksen, her i starten af året.

 

Nye vilde og spændende muligheder vil også åbenbare sig for dem, der tør gribe ud efter dem.

 

Sker der ikke et fælles bevidstheds - leap i januar/februar, som bare får alle med på vognen, så kører vi herefter ud af flere spor, der kan se vidt forskellige ud, for forskellige mennesker.

 

Den mere langvarige del af 2021s primære aspekt; Saturns og Uranus’ kvadrat - med 3 direkte hits i februar, juni og december og et efterspil i 2022 - omhandler netop dette split.

 

Ved en fælles kollektiv oplevelse handler det om splittet mellem den gamle verden og den nye, om forskellig grad af tilknytning til tiden, før den gamle verden ”gik af lave”.

Om at finde sig til rette med at noget uigenkaldeligt er ovre, hvor det for nogle først lige vil være gået op for dem, mens andre både har været klar over og mere end klar til det længe. 

Vi kan ikke vende tilbage, men nogle ting fra den gamle verden kan vi godt tage med os, i ny form, så splittet kan også handle om forskellige meninger om præcis hvad vi skal tage med os, hvad vi ikke skal og hvordan den nye æra i det hele taget skal bygges op og forme sig, så den kommer alle til gode.

 

Kører vi derimod ud af forskellige spor omhandler dette aspekt:

 

Splittet mellem de nye muligheder, den nye æra bringer, dem vi får serveret og dem, nogle selv vælger at skabe.

Splittet mellem mennesker, herunder familiemedlemmer, partnere og venner, der vælger vidt forskellige veje. 

Splittet mellem frihed og tryghed, frihed og begrænsninger, mellem autoritetstro og systemkritik & fritænkning.

Muligvis også splittet mellem dem, der får adgangsbillet til visse gode og dem som ikke gør. Splittet mellem teknologi/kunstig intelligens/transhumanisme og natur, det organiske, økologi og menneskelighed.

 

Alt sammen emner og dilemmaer, der skal tages stilling til og foretages valg ud fra, i 2021

 

Med Jupiter og Saturns gang gennem Vandbæreren bliver teknologi, som nævnt, (ved deres entrance i tegnet i december), et kæmpe tema vi skal forholde os til og hvor vi skal gøre op med os selv, om det er os der skal styre teknologien eller den, der skal styre os – og om i hvor høj grad vi ønsker at smelte sammen med den eller ej.

 

Uranus har gået i Tyren et par år nu og de temaer, som den transit fører med sig, bliver nu højaktuelle når først Jupiter og siden Saturn tager rigtig fat i Uranus, fra deres nye hjemsted i Vandbæreren, som Uranus ovenikøbet hersker over.

 

Vandbæreren og Uranus står begge for alternativer.

 

Mange nye alternativer vil derfor blive præsenteret/opfundet i 2021.

 

Nogle vil blive serveret som et tilbud, andre vil folk selv opsøge og skabe, nogle fordi de nu føler sig super inspireret til det, andre måske fordi de ikke kan se sig selv i det, der bliver den ”nye normal” i samfundet generelt.

 

En del nye eksperimenter kan komme på banen – tiltag, der ellers før ville have synes som utopi kan nu faktisk blive til virkelighed

 

Det gælder også fra officiel hold, hvad bl.a. økonomi og økonomiske systemer, som hører under Tyrens domæne, angår, – f.eks. kan ting som gældseftergivelse og/eller borgerløn sagtens komme på tale.

 

Dog afhænger meget af om det er uden betingelser eller med – og hvilke!

 

I den ene option drejer det sig om, at ressourcer, der er blevet uretmæssigt ranet til sig på bekostning af andre, i den forgangne æra, nu bliver omfordelt, så alle får gavn af dem, og hvor enhver så selv frit kan administrere dem, no strings attached.

Denne option vil selvfølgelig give væsentlig mere frihed, da adgang til penge og ressourcer - og hvor mange af døgnets timer, der har været brugt på at anskaffe dem - har været en hel enorm styrende faktor, i livet, i materialismens æra, som vi netop har lagt bag os.

 

Den anden option er, hvor der gøres noget a la det samme, men her under nogle betingelser, der i virkeligheden slavebinder folk yderligere og stjæler endnu mere af deres tid og energi og hvor det så også kun er dem, der takker ja til betingelserne, der får adgang til ”goderne”.

 

Den tilsyneladende samme nye økonomiske strategi kan altså både frigøre og slavebinde – alt efter hvem afsenderne er og hvilke betingelser, der tilknytter sig eller ej  – så det gælder det selvfølgelig om at være yderst obs på, inden man bare gladelig siger ja tak til sådan en potentiel ”gave”.

 

Bliver det den sidste option, vil vi jo så også se et andet split, mellem dem, der takker ja og dem, der takker nej til betingelserne.

 

En forudsagt tilbagevenden til mere selvdyrkning og selvforsyning, mens Uranus går gennem Tyren i årene 2018/19 -26, bliver med Saturns udløsning af Uranus også endnu mere højaktuel, men kan også udspringe af to vidt forskellige årsager.

 

Det kan udspringe af reel større respekt for den natur, vi udvinder af og dyrker på, et værdi skifte, hvor vi her i den nye æra vælger at agere anderledes og bringe os mere i samspil med naturen og Moder Jord.

 

Det kan dog også udspringe af nødvendighed, grundet mangel og knaphed, ægte eller orkestreret.

 

Eller det kan blive særligt aktuelt for nogle, som har takket nej til tilbud, hvor dele af goderne omhandler adgang til visse madvarer.

 

En ting er sikkert, temaet om naturen, ressource fordeling og fødevarer bliver aktuelt i 2021.

 

Bliver nogle af os ”lukket ude”, fordi vi takker nej til tilbud, der har en lidt for høj pris, skal vi såmænd ikke være så bekymrede, for der er med de nye fremherskende energier langt større medvind og råderum til selv at skabe alternativer i stedet… 

 

2021’s energier er klart MED alternative og fritænkende folk – og taler i den grad for alternativ levevis og metoder.

 

Det hele afhænger blot af, om det skal være en fælles oplevelse for alle, hvor vi i fællesskab skaber et alternativ til den gamle verden eller om der bliver serveret et sådan, som ikke alle kan godtage og hvor en del af os så vælger at skabe vores eget alternativ i stedet.

 

Alternative løsninger og tiltag kommer i hvert fald, på den ene eller den anden måde, i rigt mål – og dem der i forvejen er i stand til at tænke i sådanne baner, har altså en klar fordel, her i den nye epoke.

 

Netværk mellem ligesindede vil også spille en langt

større rolle fremadrettet.

 

Det gælder bare om at forstå nu, at vi under ingen omstændigheder kan vende tilbage til tingenes tilstand før 2020, men at der til gengæld vil vise sig nogle helt andre muligheder nu og så turde gribe ud efter dem.

 

Formørkelses serien over Skytten/Tvillingerne fortsætter i 2021, så vi kommer fortsat til at beskæftige os med: opfattelse af virkeligheden, sandheden, nyhedsformidling, udveksling af informationer, propaganda og mindcontrol, såvel som lovgivning og konsekvenser af at omgå væsentlige principper, ved årets formørkelsessæsoner i maj – juni og november - december.

I sidstnævnte sæson tager vi med en enkelt formørkelse også hul på nye temaer om bl.a netop ressourcefordeling, med en formørkelse over Tyr/Skorpion aksen.

 

Jupiter ræser i årets første 4-5 måneder igennem Vandbæreren, og når også at tilbringe noget tid af året i Fiskene, som den er gammel hersker over, inden den returnerer til Vandbæreren igen.

Det er det eneste tegnskifte, vi har blandt de store planeter i 2021.

Jupiter, planeten for håb og optimisme, vækst, nye udviklingsmuligheder og udvidelse af horisonten føler sig ganske godt tilpas i begge disse tegn og har dermed også væsentlig bedre mulighed for at trænge igennem til os med netop disse egenskaber, i 2021, end i det forgangne dystre år, hvor den var på udebane og svækket.

 

Afslutningsvis skal et stort tak fra hjertet lyde til alle, som har valgt at få lagt horoskop hos mig i år og ligeledes tak til alle, som har læst med og støttet op om mine astro updates, i dette totalt bizarre år – og tak til alle, som på hver deres måde har kæmpet for sandheden og friheden og har været medvirkende til at mørke kræfter nok nåede langt, men ikke fik taget totalt over.

 

På gensyn i det nye år,  hvor en ny alternativ verden for alvor skal skabes og bygges op - og hvor lyset vil bryde mere og mere igennem for dem, som vover at gå imod strømmen og tage imod det.

 

Rigtig godt Nytår!

 

Ps. Ønsker du år 2021 sat i helt personligt perspektiv er der fortsat 10 % Nytårsrabat ved bestilling frem til og med d. 7. januar, her

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

 

 

December 2020

- Begivenhedsrig optakt til Den Store Konjunktion og den Nye æra

 

Udover at vi befinder os midt i en formørkelsessæson  går vi fra uge 50  ind i en afgørende fase, hvor der sker vigtige astrologiske happenings, hver anden dag, nogle gange dagligt, frem mod Vintersolhvervet, Den Store konjunktion og Jul.

 

AFRUNDINGEN PÅ SATURNS OPHOLD I STENBUKKEN & SATURN -PLUTO KONJUNKTIONEN

 

D. 7. december når Saturn den sidste 29. grad af tegnet Stenbukken.

 

Sidst den befandt sig dér, var i øvrigt i dagene d.  10 – 22. marts i år (!)

 

Universet har altså været så venlige at give os 2 chancer, hvad Saturns overgang fra Stenbukken til Vandbæreren angår, så vi, med dén tidligere erfaring i bagagen, har mulighed for at takle tingene noget anderledes denne gang. Så er det så op til os om vi griber den chance…

 

Vi skal nu igennem det aller sidste stretch af en 3 årig periode, hvor Saturn – med et par måneders undtagelser – har befundet sig i sit eget tegn.

 

Med Saturn i d. 29. grad, i denne omgang, i en 10 dages periode, fra d. 7 – 17/12, er det tid til at gøre status, drage konklusioner og foretage sidste korrektioner – og de korrektioner kan såmænd sagtens være et totalt retningsskifte, hvis fundet nødvendigt  - derfor har den 29. grad også ry for at være noget at et wildcard, hvor alt kan ske…

 

Denne tegnplacerings tema har været:

 

Hvor meget autoritet vi selv ville tage på os, i hvor høj grad vi selv vil styre vores liv eller hvor meget vi vil lægge ud til ydre autoriteter – og enhver må jo nu gøre op med sig selv, om de synes, de som individ og vi som befolkning er der, hvor vi burde være, på den front…

 

For nu skal det sidste slag stå og den endelige afgørelse falde.

 

I knap 2 af årene har Saturn ydermere været i konjunktion med Pluto, hvilket har været stærkt medvirkende til, at dette blev en tidsperiode, vi aldrig kommer til at glemme!

 

Den yderst heavy konjunktion synger også på sidste vers, (fra d. 17. bliver det en ude- af- tegn- konjunktion og dermed svagere) og den ebber endeligt ud i første uge af januar.

 

Så den konjunktions temaer skal vi altså også have afrundet, i en sidste etape nu.

Det drejer sig om:

 

Stat og myndigheders beføjelser versus borgernes rettigheder. Hvilket slags samfund det er, vi ønsker skal opbygges efter 2020 samfundsnedbruddet– hvad skal sættes i stedet. Hvilket slags arbejdsliv, erhvervsliv og økonomisk system vi skal have. Hvorvidt magthavere, samfundsinstitutioner og højborge, der beviseligt ikke har forvaltet deres opgaver og magt ordentligt kan fortsætte fremover. Om tillid kan genoprettes. Og igen; hvor meget magt og styring over eget liv, hver enkelt af os vil tage på os eller lægge fra os.

 

 

 

PLUTO – ERIS SIDSTE PEAK

 

D. 10 peaker Plutos kvadrat til Eris for 3. og sidste gang.

 

Det betyder, at der er i dagene deromkring er forhøjet mulighed for stagede begivenheder, der qua planeternes natur enten har til formål at skabe splid og kaos eller at øge kontrol og magtgrebet - eller begge dele på samme tid - så tag ikke alt, hvad du hører og ser for gode varer, da manipulation og iscenesættelse på højt niveau er nærmest garanteret.

 

Nogle kan nemlig nu vælge at rulle et ”gyldent æble” ind på scenen, vel vidende at lige netop dét vil skabe gevaldig ravage og uroligheder eller at det kan være vejen til den fulde kontrol og magtovertagelse…

 

Kampen for retfærdighed og sandhed, kan dog også nå et nyt og afgørende niveau, omkring peaket.

 

Eris repræsenterer nemlig dem, der stiller kritiske spørgsmål og ikke bare bøjer sig for autoriteter.

 

En outsider eller en gruppe outsidere kan potentielt også komme på banen og stjæle spotlightet fra det ellers selvdeklarerede ”gode selskab” i denne periode og skabe transformation.

 

Den præcise fase varer frem til januar og snart trigger Mars ydermere også aspektet.

 

MARS KONJUNKTION ERIS KVADRAT PLUTO HENOVER VINTERSOLHVERV & JULEN

 

De to forrige gange i år, hvor Mars - mens den har været boostet af placeringen i sit eget tegn, Vædderen - tog fat i de store planeter, er modstanden mod begrænsninger steget mærkbart og når man ser på nøjagtig hvilke dage, den her præcise udløsning finder sted; d. 19 -26/12(!) så skal der nok ikke strammes meget mere eller blandes sig for meget i befolkningens julefejring, førend vi vil se modstand og civil ulydighed på et hidtil uset niveau…

Men måske er det, det der skal til…

 

Tryk avler modtryk. Hvad der undertrykkes kommer før eller siden buldrende op til overfladen – og det kan meget vel blive hen over Vintersolhvervet og Julen.

 

Flere stagede begivenheder, yderligere undertrykkelse med stor modstand til følge, såvel som markante afsløringer er blot nogle af mulighederne i dagene, hvor Mars har fat i Pluto og Eris.

 

Denne udløsning repræsenter også den aller sidste dødsrallen fra den gamle verden, såvel som fødslen af den nye og det ser ikke ud til at være en hel let, men tværtimod en smertefuld og noget besværlig fødsel. Men det nye liv kommer og det vil være levedygtigt, trods evt. start problemer og setbacks.

Det kommer, det kommer, det kommer!

 

Oveni alt det andet, der foregår her i december, på den astrologiske front, begynder 2021s primære aspekt, en Saturn – Uranus kvadrat, også at røre på sig.

 

Vi går mere i dybden med betydningen, ved årets udgang, når der kigges på hele år 2021.

 

Her og nu skal blot informeres om, at aspektet begynder at trække op og at det vil kunne mærkes, som en understrøm nedenunder de mange andre astrologiske happenings i december og at det især vil kunne mærkes ved at:

 

splittet mellem den gamle verden og den nye verden, den forgangne æra og den nye æra lige foran os, nu bliver større og større og til sidst vil være umulig at skræve over – og ligeledes bliver splittet imellem menneskene, der vælger forskellige retninger det også.

 

Og at der er vigtige og uundgåelige valg, der må træffes nu, vidner Pluto Eris aspektets peak klart om.

 

Vi har en hel enorm slipstrøm af aspekter mellem de store planeter, der hhv. begynder, peaker og afsluttes her december og start januar.

 

Dette vil selvfølgelig også afspejle sig både kollektivt, såvel som individuelt, i form af både nødvendige afslutninger, afsked, læggen ting bag sig, kulmination, afklaring og nye begyndelser.

 

JUPITER SATURN GÅR IND I DEN PRÆCISE FASE AF DERES KONJUNKTION D. 12. 12. OG PEAKER D. 21

 

Jupiter og Saturn når d.12/12 inden for den magiske ene grad af hinanden, hvilket vil sige at den præcise fase af deres store konjunktion, der peaker ved Vintersolhvervet, officielt skydes i gang.

 

Dagene, hvor en præcis fase går i gang er altid værd at lægge særligt mærke til, i forhold til hints om fremtidige afgørende begivenheder.

 

F.eks. startede den præcise fase af årets andet helt store aspekt, Saturn - Pluto konjunktionen d. 31. december 2019, som ”tilfældigvis” var dagen, hvor en vis virus, iflg den officielle historie, blev anmeldt til WHO…

 

Den præcise fase af Jupiter – Saturn konjunktionen varer frem til d. 28. december og aspektet varer frem til slut februar 2021, så denne gang gælder det altså vigtige hints om de næste 2,5 måned.

 

Ligeledes er dagen, hvor en præcis fase starter særligt velegnet til manifestation af, hvor man ønsker at se hele perioden føre hen og hvad disse stærke indkommende energier skal bruges til af positive formål.

 

Denne konjunktion mellem Jupiter og Saturn er stor og bemærkelsesværdig af flere årsager.

 

Som nævnt andetsteds afslutter planetparret en flere hundredårig cyklus, hvor deres konjunktioner fandt sted i Jord elementet og påbegynder endeligt en ny lige så lang cyklus, hvor de vil finde sted i Luft elementet.

 

Altså en kæmpe afslutning og ny begyndelse - en overgang fra Jord; materialismens æra til Luft; ideerne og idealernes verden.

 

Peaket er også et meget vigtigt nedslagspunkt i den mere flydende og langvarige overgang fra Fiskenes til Vandbærerens tidsalder, her snakker vi så om tidsaldre, der varer over et par tusinder år – (hvor vi befinder vi os i en bevægelse fra Vand (og modpolen Jord) til Luft (og modpolen Ild))

Så historiske tider, indeed.

 

Ofte ser konjunktioner mellem de synlige-med det-blotte øje-planeter, her fra Jorden, ud som 2 planeter i nærheden af hinanden, lige over hinanden, men alligevel med en vis afstand, men også her skiller denne konjunktion sig ud, da Jupiter og Saturn denne gang vil komme så tæt på hinanden, at de næsten vil ud som om de smelter sm til en planet – også det er flere århundreder siden det sidst er sket.

 

Det er om eftermiddagen efter solnedgang og på den helt tidlige aftenhimmel, at det, ved klart vejr, nu er muligt at se Jupiter og Saturn nærme sig hinanden for til sidst at berøre hinanden lavt på himlen, i sydvestlig retning.

 

Vi får altså så mange tegn, som vi overhoved kan på, at det her er en gigantisk milepæl i Jordens og menneskehedens historie.

 

Og nedtællingen går for alvor i gang på den i forvejen magiske 12.12. dag.

 

2 dage efter den præcise fase begynder er der så en kraftfuld total Solformørkelse i Skytten d. 14. december, som er beskrevet her

 

Den præcise fase af Jupiter – Saturn konjunktionen finder ydermere sted hen over to tegn, da Saturn og Jupiter nu befinder sig i slutningen af Jordtegnet Stenbukken, men så begge går over i Lufttegnet Vandbæreren, hhv. d. 17 og 19,  inden konjunktionen peaker d. 21.

 

SATURN GÅR I VANDBÆREREN D. 17.

 

Som enkeltindivider og som befolkning har vi på dette tidspunkt fundet ud af, hvor meget ansvar vi reelt er villige til at tage på og for os selv eller hvor meget vi i stedet foretrækker at lægge ud på ydre autoriteter (Stenbukken).

 

Højere livsformål vil også stå klarere for en del af os, end for 3 år siden, da Stenbukken på et højere plan handler om netop dette livsformål og om Lysarbejde, med streg under arbejde – og mange lysende sjæle verden over har da i den grad også KNOKLET, især her i 2020, for at oplyse og opløse de mørke kræfters agendaer og bane vejen for at en ny fri, gylden og kærlig tidsalder, kan indfinde sig efter det store skifte lige foran os.

 

Vi havde 3 måneders prøvetid på Saturn i Vandbæreren i foråret.

 

Dog bliver energien ganske anderledes denne gang – dels har alle haft muligheden for at blive væsentlig  klogere siden da - om man har benyttet sig af den, er så en anden sag, men muligheden har været der!

 

Den handlingslammelse og det chok mange befandt sig i, i foråret er også væk nu, restriktioner og lockdowns er ikke just en ny og uvant ting længere.

 

Dels følger Jupiter jo også efter Saturn ind i Vandbæreren, blot 2 dage efter,  hvilket er en helt anden energi end i foråret, hvor Saturn stadig var i en tight konjunktion med Pluto – en mørk og tung kombination.

 

Jupiter tilføjer derimod en fornemmelse af håb for fremtiden og der kommer en stærk indstrømning af lysende og opløftende energier - også selvom det i den fysiske verden kan se meget mørkt og dystert ud.

 

Denne gang burde vi – i hvert fald de af os, som tog imod udfordringerne, Saturns transit i Stenbukken bød på, såvel som dem smagsprøven på Saturns transit i Vandbæreren bød på ,  – have væsentlig bedre forudsætninger for at kunne danne vejen og skabe den positive udgave af Saturn i Vandbæreren

 

Et split er dog under opsejling, Vandbærerens to herskere Saturn og Uranus går som nævnt i kvadrat i det nye år, så ikke alle vil vælge den samme vej – og sådan må det jo være, hvis vi reelt vil have den frihed, som Vandbæreren står for.

For så giver det jo så også andre friheden til at træffe et valg om at frasige sig deres frihed og rettigheder mod et løfte om større tryghed og sikkerhed, hvis de ønsker det.

 

Vi vil mere søge mod ligesindede og kindred spirits end blodets bånd fremefter, (selvom der selvfølgelig også kan være ligesindede blandt blodsbeslægtede).

 

Saturn i Vandbæreren kan både være manifestationen af ægte frihed og fællesskab, såvel som yderligere begrænsning af frihed og sociale relationer – valget er vores og lige nu og her er det aller, allersidste udkald for at hoppe på første option.

 

JUPITER GÅR I VANDBÆREREN D. 19.

 

D. 19.  kl. 14. 07 forlader Jupiter Stenbukkens tegn og træder ind i Vandbæreren – og mon ikke det sker med et lettelsens suk, for Jupiter har sådan set ikke følt sig specielt godt tilpas i dens gemakker, det sidste års tid.

 

Den har kunne forstærke og forstørre det, den var i kontakt med, men dens egne egenskaber og gavmilde gaver er for det meste kommet til kort.

 

De store armbevægelser er blevet stækket, lyset og håbet nærmest slukket, friheden inddraget,  udvidelsen af horisonten begrænset.

 

Men dog har der, trods alt, været udviklingspotentiale - på den hårde måde - og meget at lære.

Dem der har taget imod lektionerne er blevet klogere.

 

Men nu kommer der snart andre boller på suppen.

 

Nu bliver der energimæssigt ikke bare plads til større armbevægelser, men vi kan potentielt udvide horisonten så meget, at vi når helt ud til fjerne galakser og modsat kan alt, hvad der befinder sig der jo så også potentielt nå frem til os 😉

 

At der må frihed og sandhed til er Jupiter og Vandbæreren mere end enige om.

Ligesom at optimisme, håbet og lyset nu kan spire og vokse sig større igen.

 

Hvad vi anser for at være lys og håb i mørket er dog tydeligvis ret forskelligt og vi bevæger os mere og mere ud af forskellige timelines, men sådan må det så være -  netop i frihedens navn.

 

VINTERSOLHVERV, PEAKET AF DEN STORE KONJUNKTION OG MASSE MEDITATION D. 21

 

D. 21. kl. 11.02 er det Vintersolhverv, vinterens officielle begyndelse - dér hvor Lyset efter, denne årets korteste dag, endelig begynder at tiltage igen, hvilket vi fejrer henover Julen.

 

På dagen for the Return of the Light nås så også det eksakte punkt af Den Store Konjunktion mellem Jupiter og Saturn, 0°29 Vandbæreren, mandag aften kl. 19.22.

 

Der igen arrangeret global masse meditation og ligesom ved Saturn – Pluto konjunktionen i januar og Jupiter – Pluto konjunktionens første hit i april, ser der internationalt heldigvis ud til at være en villighed til at finde sammen på tværs af grupperinger og holdninger, da mange kan se, at øjeblikket for at samskabe en ny, bedre, lysere, kærligere og mere retfærdig verden er alt for stort til at lade gå til spilde i uenigheder og ego fnidder.

 

Hvis du også vil være med så se er der en guidet udgave af meditationen her 😊 :

 

https://youtu.be/BafdAGKvR38

 

Det er altså mandag aften kl. 19.22 dansk tid at meditationen starter.

 

Let the Light truly return now!

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

December 2020

 

 

 

 

Åbent brev

 

 

Hej …..(hvad end I nu helst vil kaldes)…

 

Jeg ville bare lige høre, hvad planen er, nu hvor der ikke kan vrides meget mere ud af den Jupiter  - Neptun sekstil?

 

For det var da godt nok imponerende, som dette relativt lille aspekt kunne stjæle hele overskriften for 2020   - og ligefrem overskygge en historisk Jupiter – Saturn - Pluto konjunktion og få det meste af verden til at tro, at det var en meget farlig virus (Neptun), der forårsagede globale samfundsnedbrud, øgede statslige beføjelser og mindskede rettigheder for befolkningen,  økonomisk krise og nedsmeltning af arbejdsmarked og erhverv.

 

Men effektivt var det – om end virkelig dark and twisted, så må jeg tage hatten af for hvor genialt udtænkt det var.

 

Men nu hvor illusionen snart skal stå til at stå på egne ben, uden energetisk backup hvad så?

 

Kommer virus så på et tidspunkt til at opløse sig og forsvinde ud i den blå luft – sådan så vi aldrig rigtig finder ud af hvad og hvordan det skete?

 

Jeg kan jo godt se, at det ville være en ”super neptunsk” udgang og det var så også forudsagt af hende der Brown.

Vi skal jo altid informeres på forhånd, ved jeg.

 

Og nu er der jo også kun nogle uger tilbage med den totale overvægt af de store nyklassiske planeter  i feminine tegn, så troværdigheden i forhold til den der med, at alt hvad der bliver gjort, kun er for at beskytte os og især passe på de svageste iblandt os, synger jo også på allersidste vers.

 

Men det var måske meningen at kontrolgrebet, som Saturn-Pluto blev brugt til, på nuværende tidspunkt skulle have været så totalt og komplet, at det var fuldstændig underordnet hvad befolkningen rundt omkring i verden egentlig troede og mente.

Skulle vi bare makke ret nu ?

 

Nja, altså I kom tæt på, virkelig tæt, faktisk - men havde så nok alligevel forregnet jer lidt, for, uden at træde for meget i det, så virker det måske ikke heeelt som om at alt er under kontrol. 

Og så er der lidt for mange lysende sjæle verden over, der ikke samtykker – og så går den jo ikke, som I ved.

 

Selvom I måske alligevel lige vil forsøge at stramme grebet endnu engang her i slut november op til formørkelsen?

 

Eller skal vi måske ha invasion fra rummet til december?

I forbindelse med at Jupiter og Saturn skifter tegn og går i konjunktion?

 

For der skal jo godt nok en hel del til at overgå det her stunt og ændre fokus, men DET ville da virkelig give os noget andet at tænke på OG være bange for, for jeg går ud fra, at det så selvfølgelig bliver ”fjendtlige aliens” eller alternativt et farligt himmellegeme, I bringer ind - for frygt må der jo til.

 

Men altså, grunden til at jeg bare spørger jer direkte nu, er at det kosmiske ur tikker og tikker og vi har faktisk ikke rigtig tid til mere af det her drama. 

 

Vi har en hel ny æra og verden vi skal have bygget op og de energier, der kommer ind ved den lejlighed er jo ikke rigtig noget for jer vel; frihed, fællesskab, sandhed, fred, lys og kærlighed og alt det der, puha.

 

Så, I ved jo lige så vel som jeg, at jeres tid faktisk er ovre.

I har helt ret i, at verdenen aldrig bliver den samme igen, at en kæmpe omstilling er undervejs og en ny form for normal vil indfinde sig,  men det bliver så bare ikke den twistede udgave I havde planlagt.

Så hvad med om vi bare stoppede her? Og I sparede både jeres og vores kræfter.

 

I kunne f eks selv hoppe på et rumskib e.l. og bare forsvinde herfra på mystisk vis og bruge energierne på den måde - bare et forslag.

 

Og så må i meget gerne lige tage jeres sorte ritualer, hvor I misbruger astrologiske konstellationer og aspekter til egen vinding og skade for andre, med jer - den slags kommer vi nemlig ikke til at gøre brug af i den nye æra.

 

Prøv at hør, I behøver ikke engang at se det her som et nederlag.

 

“Look at this way,…You didn’t lose the game, you just ran out of time”

 

Bye bye

 

 

 

Energier peaker i intensitet:

Sidste præcise fase af Jupiter – Pluto konjunktionen & Plutos kvadrat til Eris

 

Ingen er vel i tvivl om at energierne allerede befinder sig på kogepunktet.

 

I denne uge går vi ind i den 3. og sidste afsluttende præcise fase af to af årets helt store aspekter - og da Pluto indgår i dem begge er der ingen vej udenom at vi altså kommer til at opleve endnu et markant nøk opad i intensitet og garanteret også i surrealisme.

 

En oplevelse af at virkeligheden overgår fiktionen, såvel som at fiktion udgives for at være virkelighed må forventes.

 

I dag begynder den sidste præcise fase af Jupiter – Pluto konjunktionen i Stenbukkens tegn, der varer 14 dage frem til og med d. 19.

Aspektet ebber helt ud ved udgangen af året.

 

På søndag begynder så den sidste præcise fase af Plutos og Eris’  kvadrat.

Dette er en længerevarende fase på et par måneder, der peaker i december. D. 10/12 helt præcist.

 

Dette uharmoniske aspekt, der har trukket op et stykke tid, peger på:

Iscenesættelse, staging af begivenheder, at skabe splid med vilje, ved at rulle et ”stridens æble” ind på banen velvidende hvilken ravage lige præcis dét, uundgåeligt vil skabe.

Mulige uroligheder og borgerkrigslignende tilstande. En outsider eller en gruppe af outsidere der pludselig indtager scenen og overtager spotlightet. Kamp for retfærdighed.

 

Sidst dette aspekt peakede brød der voldsomme race og sociale uroligheder ud i USA, efter ”Minneapolis begivenheden” –  lige efter at mange stater netop havde åbnet op igen og lempet deres Corona restriktioner, kom der så i stedet bare andre, bl.a. udgangsforbud, pga disse uroligheder, hærgen og ødelæggelse.

 

Ved dette peak er der jo allerede lagt i kakkelovnen til langstrakt drama i USA igen.

Men også her i Europa har vi kunne se, mens begge disse aspekter har trukket op, at vi nu åbenbart ikke bare skal være bange for smitte, sygdom og nye muteringer, men  også for at blive udsat for religiøst motiverede terrorangreb.

 

Alt i alt altså en masse mørke, frygt og kaos, der konstant pumpes ud i hovedet på os.

 

Det gælder derfor om at have is i maven, at søge ind mod orkanens øje og holde fokus.

 

Vi står på kanten af en hel ny æra og vi er nødt til at holde fokus på to ting.

 

Dels er det sidste udkald for at sige fra overfor de ting fra den gamle verden, såvel som nye planlagte tiltag og mørke agendaer, som vi på ingen måder ønsker skal med ind den nye æra.

 

Og vigtigst af alt, skal der fokuseres og manifesteres på hvordan vi ønsker, at den nye æra skal tage sig ud.

 

2 gange før i år har mange verden over brugt Jupiter – Pluto konjunktionens tidligere peak til at gøre netop dette, ved massemeditationer, med rekordhøjt antal deltagende.

”We Love Mass Meditation” har også denne gang en guidet meditation til lejligheden,  - og hvis dennes ord og intentioner resonerer med dig,  så kan du gøre brug af den eller du kan lave din egen, eller gøre begge dele.

 

De har valgt at bruge den magiske 11. 11 portal i kombination med det forestående peak af dette vigtige aspekt, så det fælles meditationstidspunkt er d. 11. november kl. 23.11 dansk tid.

 

Jeg vil også opfordre til at meditere/manifestere igen ved det reelle peak af aspektet d. 12 kl. 22.39

 

Hvad end du vil bruge den samme meditation begge gange eller freestyle 😊

 

Har du ikke mulighed for at gøre det på nogle af de to tidspunkter er det også bedre at gøre det, når du nu kan, end at undlade at gøre noget.

 

Det vigtigste er nemlig at gøre brug af det store potentiale dette aspekt faktisk har.

 

Jupiter gør det nemlig tilladt og muligt at tænke, drømme og manifestere særdeles stort. Pluto sørger for at tingene virkelig kan ændres på omfattende vis.

 

Planetkombinationen kan bl a bruges til:

 

At alt hvad der er foregået i ly af mørket, nu kommer frem i lyset - Sandhedens time er inde- Retfærdighed sker fyldest - Al fordækt og unødvendig lovgivning afskaffes - Skabelsen af en lysere fremtid -  ABUNDANCE-  uendelige ressourcer og rigdomme fordelt til gavn for alle - Skabelsen af et helt nyt  samfund og arbejdsliv -friheden til at leve dit liv, som du ønsker det, med udvikling, udforskning, fornøjelser og udførelsen af højere livsformål  i højsædet.

 

Vi har allerede plantet vigtige frø tidligere på året, nu er det alle gode gange 3, hvorefter der skal  høstes og skabes resultater.

 

En gammel verden og æra, der nu har under 7 uger tilbage, falder sammen om ørene på os, med al det kaos og uro det nu medfører – såvel som desperation fra mørkes kræfter side, i deres iver for ikke bare at bevare, men også styrke deres kontrol over den nye tid, som de har planlagt deres forskruede version af  længe. Men det kan de godt glemme alt om!

 

Så nu gælder det for alt i verden om ikke at lade sig skræmme og aflede så meget, at potentialet for at sam-skabe en ny fantastisk gylden og fri æra for os alle går tabt.

 

Rigtig mange af os er her netop pga denne tid  - og det er nu vi skal gøre det, vi er kommet her for; at sikre at overgangen til den ny tidsalder går som den skal.

 

5.november 2020

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Slut oktober update

 

Vi har som bekendt flere store aspekter i gang og under optrapning – og tingene bliver synkront hermed da også mere og mere ekstreme.

 

Der er nu lidt over 2 uger til Jupiter – Pluto konjunktionen peaker, den præcise fase begynder om en uges tid.

 

Det var under første fase af Jupiter – Pluto konjunktionen, at der i foråret herhjemme blev vedtaget flere midlertidige hastelove.

 

Her under den sidste fase, forsøges så at gøre en endnu mere ekstrem lov - en epidemilov - permanent!

 

Selvfølgelig taler de astrologiske aspekter og energier for at et nyt slags samfund og en ny styreform opstår fra vinteren af.

 

Enhver borger i dette land bør dog lige gøre sig selv den tjeneste at sætte sig lidt nærmere ind i dette epidemi-lovforslag og så afgøre om det er DET slags samfund og DEN slags styre, de ønsker at leve i og under fremover, mens vi stadig har noget at skulle have sagt.

 

Men hvis det er ok med dig at leve i et fascistisk diktatur, hvor EN minister har helt og aldeles fuldkommen magt, selv kan definere, hvad der skal betragtes som en ”samfundskritisk sygdom” og dermed hvem der er  ”syge”, hvor tvang, internering og forcering ind i dit hjem er midler, der kan tages i brug, uden NOGEN som helst former for retssikkerhed, så skal du endelig bare lukke øjnene og læne dig tilbage, for så er det, det du får!

 

Så har vi alle de nye restriktioner, der mildest talt ikke giver meget logisk mening, såvel som påbud og anbefalinger om at drosle helt ned på alle sociale aktiviteter.

 

I den sammenhæng kan det jo lyde utroligt smukt, at der nu skal kastes millioner efter at styrke ”det digitale samvær, som værn mod ensomhed”, hvis det altså ikke lige var fordi, at det, sådan helt tilfældigt, hørte til den længe planlagte, mørke udgave af den nye æra som Jupiter - Saturn konjunktionen kickstarter om under 8 uger. Som beskrevet i midt september:

 

”Luftelementet omhandler meget vores sociale liv og idealer.

Det er i Lufttegnet Vandbæreren, at Jupiter og Saturns endelige møde finder sted i december.

Vandbæreren er tegnet for frihed, fritænkning, lige rettigheder for alle, fællesskab og netværk på tværs af tilhørssted, baseret på åndeligt slægtskab. Såvel som tegnet for teknologi.

Og det er jo ret tydeligt, at det især er disse områder, der enten er under stærkt angreb eller misbruges nu.

Mørke kræfter er mere end godt i gang med at stjæle vores frihed og rettigheder, der er enten skrap censur mod – eller latterliggørelse af - kritiske røster, der kan tænke ud af boksen, der skabes splittelse og fællesskabet forsøges nedbrudt, vores sociale liv forsøges styret over i  ”social distance og bobler”  - og i sidste ende henimod et ”socialt liv”, der primært kommer til at foregå teknologisk, fysisk adskilt og evigt overvåget”

 

Men igen, hvis det er den slags ”sammen- hver for sig” - verden man ønsker at leve i permanent fremover, skal man da endelig bare læne sig tilbage – og mens man sidder der tilbagelænet, kan man jo passende begynde at planlægge sin digitale jul over skærmen med sine nærmeste...

 

En af de ting, der vil stå tilbage ved dette år, er hvordan det at spille på ellers smukke dyder og ting, som at tage os af og passe på hinanden og især de svageste i samfundet, på fællesskab, på musik og (fælles)sang, i den grad er blevet vendt på hovedet, udnyttet og misbrugt i forsøget på at indføre denne mørke agenda.

 

Det er meget, meget grimt at være vidne til, det er decideret ondskab – og fri os fra det!

 

Heldigvis virker det da til, at der lige blev gået en anelse for langt denne gang -  (det er jo det Jupiter gør; overdriver, forstærker og forstørrer og Pluto er bare ekstrem i sig selv), så flere og flere da også har indset, at det her overhoved ikke hænger sammen eller kan have et positivt intent…

 

Kritiske røster vinder mere indpas, noget er begyndt at ulme…

 

Slut oktober 2020

 

 

Midt oktober Update

 

Mars har som nævnt nedenfor været godt i gang med sin aktivering af heavyweights som Saturn, Eris, Pluto – og er nu på vej til at gribe fat i Jupiter, ( den præcise udløsning nås næste mandag).

 

Jupiter har bl.a. med  lovgivning, retslige anliggender, retfærdighed, tro, udland, rejser og øvrige bevægelsesmuligheder at gøre.

 

Siden Mars for anden gang tog fat i disse planeter (første gang var i august), har indgreb og restriktioner, tolkningen og håndhævningen af dem, såvel som stærkt stigende modstand mod dem, som forventet været et kæmpe tema og vi er altså ikke færdige endnu.

 

I denne uge går Solen nemlig ydermere ind og kaster sit lys over de selvsamme planeter og temaer.

Det kulminerer med en Super Nymåne på fredag, hvor hele bagtæppet er særdeles hårdt spændt op.

 

Da Jupiter indgår i 3 af årets vigtige aspekter har Mars (og Solens) udløsning af planeten også større vægt end ellers.

 

Jupiter – Neptun sekstilen er højaktuel netop nu, Jupiter – Pluto konjunktionen trækker også godt op,  vi går ind i den 3. og sidste afgørende præcise fase i starten af november – og så er vi jo som bekendt i gang med nedtællingen til den helt store og historieændrende Jupiter – Saturn konjunktion i december, med peak ved Vintersolhvervet.

 

Lige nu og her befinder vi os midt i den sidste præcise fase af Jupiter – Neptun sekstilen – den er faktisk peaket her i dag.

 

Det har bestemt ikke skortet på hverken drama, skandaler eller ”store historier” i både ind og udland, lige siden den præcise fase satte ind 1. oktober.

Men grundet dette planetpars natur, hvor røgslør, illusioner, propaganda, falske narrativer og bedrag har lette vilkår, kan du være helt sikker på, at der enten er væsentligt mere til og bag det, du får fortalt eller at det er en afledningsmanøvre fra noget helt andet.

 

Det begynder dog at blive sværere at køre disse tricks af  - og der skal derfor også mere og mere til, både for at opretholde  fortællingen eller for at aflede, det er derfor, at vi let bevæger os ud i ekstremer og hvad der kan virke som vanvid nu.

 

Vi er dog stadig ikke helt der, hvor den fulde klarhed og det totale overblik kan indfinde sig, så det er yderst klogt at vente med at afsige endelig dom over nogen eller noget som helst lige nu…

 

Snart vil det dog ikke bare være svært, men umuligt at opretholde de illusioner, afledningsmanøvre og fortællinger, der har været i gang her i år  - og så bliver det jo for alvor interessant. 

 

Klarhed vil tage mere og mere over efter denne præcise fase, der slutter næste uge - og fuld klarhed vil senest have indfundet sig ved udgangen af november og indgangen til december.

 

12. oktober 2020

 

 

Sidste præcise fase af Jupiter & Neptuns sekstil

 

Mars’ udløsning af Saturn, Pluto & Eris

 

I denne uge, hvor vi tager hul på en ny kalendermåned, finder en stærk energimæssig intensivering sted, da et stort udvalg af vigtig planetarisk aktivitet er i gang på samme tid.

 

Saturn skiftede retning i går, hvor Mars også var præcist 0.00 i kvadrat til Saturn. 

 

Dette gav sig herhjemme til udtryk ved, at myndighederne (Saturn) blev udfordret for åben skærm, ved et pressemøde.

 

Relevante, kritiske spørgsmål er mildest talt ikke hvad vi har været forvænte med, ved disse ”briefings” og det var yderst interessant, meget underholdende og ikke mindst tankevækkende at se myndighedsrepræsentanters reaktion på uventet at få et sådan.

Reagerer man sådan, hvis man ikke har noget at skjule?

 

Journaliststanden burde også virkelig kigge indad nu og i stedet for at forsøge at latterliggøre spørgeren, tænke meget nøje over hvorfor, der skulle en udefrakommende til at gøre, hvad der burde være deres job. 

 

Især fordi de kan forvente at komme ekstra i søgelyset senere på året, når det bliver Formørkelsessæson i november-december, hvor mediernes rolle i alt det, der foregår, bliver et KÆMPE fokustema,  så vil man overleve i faget – ja, hvis faget overhoved skal overleve - skal man nok til overveje at ændre kurs!!!

 

Mars’ første udløsning af de store planeter Saturn, Pluto og Eris i august var synkront med nye drakoniske tiltag, men også med at modstanden imod dem steg markant, nu her ved anden udløsning, blev der så i går taget et nyt vigtig skridt i modstandskampen.

 

Mars har stadig stærkt fat i Saturn nogle dage endnu og bevæger sig derefter direkte videre og stiller sig oven på Eris i weekenden og går derefter i en præcis kvadrat til Pluto næste uge.

 

Mars’ præcise udløsning af Saturn, Pluto og Eris  giver forhøjet mulighed for manipulation, staging af begivenheder, splid, stridigheder, temperamenter i kog, mulige uroligheder, flere indgreb og restriktioner, samt øget modstand og kamp for retfærdighed, sandhed og individuelle frihedsrettigheder.

 

Samtidig står Pluto stille og skifter retning søndag – så intensiteten af energierne i starten af oktober vil være yderst markant.

 

I morgen, d. 1. oktober, går Jupiter – Neptun sekstilen ydermere ind i sin sidste præcise fase, der varer frem til d. 21.

 

Aspektet peaker d. 12. oktober og er endeligt ovre i slut november.

 

Så vi vil nu kunne forvente at propaganda maskinen komme på overarbejde, at virus fortællingen når nye højder, at der præsenteres nye ”løsninger” og at vi meget let kan bevæge os ud i ekstremer – men det er måske i virkeligheden også nødvendigt, for at boblen til sidst kan briste, bedraget kan afsløres og røgslørene endelig kan vige til fordel for fuld klarhed.

 

30. september

 

 

Jupiter – Saturn Konjunktionen

 

Fra i dag af - og de næste måneder frem - vil alle årets 5 store aspekter være aktive på samme tid, da Jupiter – Saturn konjunktionen nu også for alvor begynder at trække op.

Altså en yderligere intensivering energimæssigt…

 

 

En væsentlig grund til at 2020 er så skelsættende og vanvittigt, som det er, er de 3 markante konjunktioner året byder på.

 

En konjunktion er der, hvor 2 (eller flere) planeter mødes, afslutter en indbyrdes cyklus og påbegynder en ny.

 

I 2020 har vi hele 4 forskellige større cyklusser, der ender og begynder på én gang.

Vi har en 12 årig, en 20 årig, en 34 årig – og mest spektakulært en ca. 240 årig.

 

Jupiter – Saturn konjunktionen, som dette opslag handler om, står for både den 20 årige og den 240 årige.

 

Jupiter og Saturn mødes nemlig fast omkring hver 20. år, så vi befinder os altså dels i slutningen af en cyklus, der begyndte ved årtusindeskiftet.

 

Men dette  Jupiter-Saturn møde er MEGET større end det – for denne gang foretager planeterne også et endeligt tegnmæssigt elementskifte fra Jord (det fysiske plan, ”materialismens æra”) til Luft (det mentale plan, ”ideernes og idealernes verden”).

Det specielle ved de to planeters indbyrdes cyklus er, at de gennem flere hundrede år mødes i det samme element, (hvert element består af tre tegn).

 

Vi har siden start 1980erne levet i en overgangsfase, da vi der havde den første konjunktion i et Lufttegn, vi var dog ikke færdige med Jordelementet endnu, da der ved årtusinde skiftet fandt en sidste Jupiter – Saturn konjunktion sted i Jordelementet.

Men ved årets udgang, siger vi altså endeligt farvel til Jord og velkommen til Luft elementets æra.

 

Jupiter og Saturn er tilsammen herskere over netop

tidsaldre og æraer, såvel som nye samfundsidealer.

 

Planetparret symboliser en regent, en statsleder, en styreform, en samfundsstruktur, et regime, en supermagt, en ideologi eller et trossystem, som enten må afgive magten, gå af, bliver afsat, dør, slutter, får en ende, hvorefter en ny/ noget nyt, efter en periode med kaos, tager over.

 

Når vi snakker en cyklus, der varer længere end den menneskelige levealder, som er i sin allersidste fase i  år, hvor vi også har en markant Saturn- Pluto konjunktion, ( se opslag nedenfor), er det jo ikke så underligt, at så meget af det gamle velkendte bryder sammen netop nu.

Ej heller, at det føles som the end of the world – for det er det sådan set også, altså the end of the world, as we know it.

Den del af det var og er uundgåeligt og her hen over efteråret vil vi se endnu mere forgå.

 

Længslen efter at vende tilbage til tiden før… er forståelig, men må nu slippes, da den båd  for længst er sejlet. 

 

Det, det gælder om nu, er at sætte AL fokus ind på hvilken slags nye æra, det er vi ønsker, vælger og tillader at skyde i gang, ved årets udgang, med andre ord; hvordan den nye verden, samfundet og vores liv skal se ud fremadrettet.

 

For hvis det skal være et sted som overhoved er værd at leve i, må vi alle sammen på banen og gøre brug af vores medskaber evner NU.

 

For der er mørke kræfter, der har været på forkant og har planlagt deres version af dette skifte længe - og mens den slags verden de ønsker, selvfølgelig er til gavn for dem selv, er den det så absolut ikke for flertallet af os andre!!!

 

Luftelementet omhandler meget vores sociale liv og idealer.

 

Det er i Lufttegnet Vandbæreren, at Jupiter og Saturns endelige møde finder sted i december.

 

Vandbæreren er tegnet for frihed, fritænkning, lige rettigheder for alle, fællesskab og netværk på tværs af tilhørssted, baseret på åndeligt slægtskab. Såvel som tegnet for teknologi.

 

Og det er jo ret tydeligt, at det især er disse områder, der enten er under stærkt angreb eller misbruges nu.

 

Mørke kræfter er mere end godt i gang med at stjæle vores frihed og rettigheder, der er enten skrap censur mod – eller latterliggørelse af - kritiske røster, der kan tænke ud af boksen, der skabes splittelse og fællesskabet forsøges nedbrudt, vores sociale liv forsøges styret over i  ”social distance og bobler”  - og i sidste ende henimod et ”socialt liv”, der primært kommer til at foregå teknologisk, fysisk adskilt og evigt overvåget.

Teknologi misbruges imod os, til at skade os, frem for at hjælpe, helbrede og frigive mere tid til at beskæftige os med andre vigtigere og sjovere ting.

 

I forgangne tider sagde man, at en regent/leder ville dø eller gå af, når Jupiter og Saturn mødtes og at en ny stor regent/leder ville komme til.

 

Under Vandbærerens indflydelse er der et kæmpe potentiale for, at menneskeheden kommer så meget i kontakt med deres egen ”indre regent”, at der reelt ikke længere behøver at være nogle jordiske øvre af slagsen eller at de i hvert fald kun får minimalt at skulle have sagt.

Den ”nye regent” er altså med andre ord, hver enkelt af os.

 

Sammenholdt med Saturn – Pluto konjunktionens tema om, at vi hver især må indtage vores egen indre autoritet er budskabet meget klart; at tiden er inde til at tage vores power tilbage, indtage den fuldt ud og bruge den konstruktivt, til gavn for både os selv, vores individuelle frihed, såvel som helheden og fællesskabet

 

At vi indfrier dette potentiale er de mørke kræfters største skræk, for så kan vi ikke længere styres og udspille vores slaverolle i det fascistiske rige, de har planlagt.

 

Det er derfor, at de nu går all in, i håb om at undertrykke og totalt forpurre potentialet, indgangen til den nye æra byder på.

Så det gælder i den grad om ikke at falde for deres tricks og skræmmekampagner og om ikke at deltage i nogle former for undertrykkelsesritualer.

 

Jupiter – Saturn aspektet peaker d. 21. december ved Vintersolhvervet, dagen hvor ”the Return of the Light” finder sted.

 

Heri ligger et smuk symbolsk potentiale for, at Lyset ved indgangen til den nye store æra, for alvor kan vende tilbage til Jorden, til jordboerne og vores liv, men det kræver, at vi modigt og frygtløst baner vejen derhen til, fra nu af.

 

Aspektet ebber ud ved udgangen af februar ’21.

 

I modsætning til årets andre konjunktioner, så har Jupiter og Saturn den addede bonus, at begge planeter er synlige med det blotte øje.

 

De har allerede været tydelige på aften og tidlig nattehimlen i nærheden af hinanden, her hen over sommeren og vil nu kunne ses nærme sig hinanden mere og mere på aftenhimlen hen over efteråret, inden de smelter helt sm, tidligt på aftenen, ved Vintersolhvervet.

 

Du kan let spotte dem efter Solnedgang i sydlig retning, Jupiter er den store klare ”stjerne”, Saturn er den lidt mindre, til venstre for Jupiter.

 

Mens du nyder synet af dem, så sørg også for at sende dine intentioner ud og manifester hvilken slags ny fri og gylden æra, du ønsker at se starte til december.

Gør det gerne allerede i aften, hvor der også er manifesterende Super Nymåne energi til rådighed.😊

 

17. september 2020

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

 

SÅ TRÆKKER DET OP:

SATURN & PLUTO TIGHTENS.

MARS OG JUPITER SKIFTER RETNING

 

SATURN – PLUTO: HEAVY DUTY

 

I dag når Saturn og Pluto under de mærkbare 3 grader af hinanden, hvilket de vil være frem til midt oktober.

Saturn – Pluto konjunktionens temaer ( store samfundsomvæltninger - nedbrud, forfald og kollaps af kendte strukturer, systemer og institutioner - ændringer i stat og myndigheders beføjelser - ændring af borgereres rettigheder - stigning i kontrol, censur, overvågning, restriktioner og socialadfærdsregulering –- stigning i borgeres modstand - synliggørelse af svindel, korruption og magtmisbrug - ændring af ledelsesstil - ændringer af arbejdslivet -  begrænsninger  – nedskæringer - økonomisk krise – knaphed - mangel - konsekvenser, ansvar -  ydre autoriteter versus indre autoritet -afvikling af karma – tung og mørk energi),  intensiveres derved.

 

Med dette aspekt, der peakede i januar, var det givet på forhånd, at verdenen ville ændre sig markant i år og at 2020 ville gå over i historien.

 

Da denne tunge planet kombination tidligere har været aktiv ved store, omvæltende – og meget voldsomme – verdensbegivenheder, som f.eks. begyndelsen på både 1. og 2. verdenskrig, ved 9.11 og begyndelsen på ”the War on terror”, var der altså på forhånd tale om den slags verdensbegivenheder, hvor noget ændrer sig endegyldigt.

 

Saturn – Pluto konjunktionen begyndte at trække op i start 2019 og gik ind i den præcise fase på årets sidste dag.

 

I løbet af 2019 blev vi bombarderet med udmeldinger om skandaler, omfattende svindel, korruption, magtmisbrug , svigtende systemer, ressourcemangel og dårlig ledelse – flere samfundshøjborge havde tydeligvis spillet fallit og var nået forfaldsstadiet, befolkningens tillid var væk.

Der manglede blot et eller andet til at tilvejebringe det endelige skub, så at det uundgåelige kollaps kunne finde sted - og som måske også, belejligt nok, kunne fjerne fokus fra den råddenskab, der havde forårsaget det hidtidige svigt og forfald.

 

Men hvad kunne – i hvert fald ud ad til – forårsage dette sidste skub, så et samfundsnedbrud, en medfølgende økonomisk krise og skærpede myndighedsbeføjelser kunne blive en realitet?

 

I den præcise fase af konjunktionen (hvor Saturn og Pluto befandt sig under 1 grad fra hinanden) i perioden d. 31. december ´19 – d. 24. januar i år, fik vi flere forskellige bud.

 

Der var den gamle kending: krigsmodellen -  sablerne raslede i hvert fald ualmindeligt voldsomt, mellem USA og Iran, ved årets begyndelse….

 

Så var der naturkatastrofe modellen - elementerne rasede på det tidspunkt fuldstændig vildt og vanvittigt, rundt omkring i verdenen, med bl.a historiske skovbrande, jordskælv og oversvømmelser

 

Og så var der virus modellen, som vi jo så i dag ved blev den, der løb med ”æren”…

 

Netop på den allerførste dag. i den præcise fase; d. 31. december, på grænsen mellem et forgangent årti og et spritnyt, modtog WHO, iflg. den officielle historie,  meldingen om et virus udbrud i Kina.

Ved udgangen af fasen, var de første drakoniske tiltag mod virus netop sat i værk i landet, heriblandt tiltag, som resten af verden også skulle få at mærke efterflg.

 

Som en ”anonym insider” mystisk nok kunne advare andre om allerede sidst i januar ( altså FØR noget større udbrud havde fundet sted i Europa!) ville Italien være det første vestlige sted, hvor sådanne tiltag ville blive ”afprøvet”.

 

Omkring 3 uger senere fandt de første Italienske regionale lockdowns sted, da Saturn og Pluto nu var lige lidt over 3 grader fra hinanden, sidenhen fulgte resten af landet.

 

Da vi nåede til lockdown fasen herhjemme i marts var Saturn og Pluto over 4 grader fra hinanden.

 

Så når vi nu bevæger os under de 3 grader igen, de næste 5 ugers tid, kan det med andre ord oversættes til; mere tungt og intensivt end i marts!

(De øvrige større aspekter, der var aktive i marts er nemlig også aktive nu). 

Så at der vil blive forsøgt at få flere drakoniske tiltag og indgreb indført her i efteråret siger næsten sig selv…

 

Konjunktionen ebber endeligt ud ved årsskiftet, så den kommende tid er der hvor slaget skal stå sin gang om hvor aspektets temaer skal lande.

 

Det er den kamp, der kæmpes nu, på mange forskellige niveauer, nogle meget synlige, andre mere usynlige og da en konjunktion er afslutningen på en cyklus og begyndelsen på en ny, bliver udfaldet noget, der har effekt ret langt frem i tiden – og ligeledes på flere niveauer.

 

Intet er givet endnu og nok aldrig har så stort et ansvar hvilet på vores skuldre.

Det er derfor bydende nødvendigt, at vi alle hver især nu må arbejde med at slippe vores frygt og agere ud fra hvad vores indre autoritet, vores samvittighed og vores sjæl befaler os. 

Ingen kan klandre en anden for at gøre noget, der reelt udspringer derfra.

At vende det blinde øje til det, der foregår, hvis man inderst inde godt kan mærke, at noget er helt galt, er derimod en anden sag…

 

MARS - RESISTANCE

 

I dag har Mars desuden også skiftet retning og er gået retrograd - og det er vigtigt fordi:

 

Mars, som ellers er en hurtigtgående planet, nu vender om, netop som den var nået til udgangen af sit eget tegn, Vædderen og dermed forbliver endnu længere tid placeret på sin absolutte hjemmebane – og ikke mindst fordi den så også senere på måneden endnu engang går op imod de tunge drenge Saturn og Pluto,  fra uharmonisk vinkel og kaster yderligere brænde på bålet, ved at aktivere deres indbyrdes aspekt.

I oktober tager Mars også fat i Eris og Jupiter og deres respektive aspekter.

 

Modstanden mod nye drakoniske tiltag steg mærkbart, da Mars første gang aktiverede alle disse planeter  og aspekter i august. Splittelse og konflikt ligeså.

 

Modstandskampen går dog ind i en ny fase nu,  synkront med Mars’ retrograde fase frem til midt november, hvor det nu gælder om at tænke og agere mere strategisk, frem for impulsivt  - det er klogt at gå tilbage, evaluere og revurdere tidligere ageren, for fremadrettet vil der i nogle henseender nu lige skulle afventes, aflæses og planlægges grundigt, førend der handles, hvis succes skal opnås.

 

 

Det kan også sagtens tænkes at yderligere indgreb og tiltag vil besværliggøre modstandskampen, så det simpelthen bliver påtvunget at tænke i andre metoder end hidtil.

 

Der er uendelige mængder ild, mod og kampgejst at hente i Mars tegnmæssige placering. Under den retrograde fase, gælder det dog bare særligt om at holde hovedet koldt, vælge sine kampe med omhu, sætte fokuseret ind og bruge energien målrettet og  at tjekke sit ego ved døren, så det primært handler om sagen og ikke en selv, for ellers render man meget let hoved mod muren.

 

JUPITER: HAPPY ENDING?

 

På søndag skifter Jupiter også retning og går direkte - og det er vigtigt fordi:

 

Jupiter indgår i 3 af årets primære aspekter.

 

Mens den store konjunktion med Saturn, ved Vintersolhvervet, bliver et onetime hit, med én præcis fase i december, byder  Jupiter – Neptun sekstilen og Jupiter – Pluto konjunktionen på tre omgange, hvor vi for begges vedkommende har været igennem de to. Med Jupiters retningsskifte begynder vi så at geare op til 3. og sidste præcise fase af dem begge.

 

Jupiter – Neptun sekstilen ( virus – spredning – bølger – vand -  medicin, vacciner og medicinalindustrien -kure og andre ”løsninger” – noget, der må ofres – propaganda, røgslør, illusioner og bedrag -   bedraget afsløres, illusioner brister – fuld klarhed indfinder sig- spirituelt gennembrud ) satte ind i januar og har sin sidste præcise fase i oktober, hvorefter aspektet ebber helt ud i slut november.

 

Dette aspekt er klart det mindste af årets aspekter, men bemærk, at det er det aspekts temaer, som den officielle narrativ har pustet op til at været årets altoverskyggende - selve årsagen, som nærmest alt har handlet om …

Det kan astrologien dog fuldstændigt dementere;  det er det ikke. Så langt fra! 

(En Jupiter – Neptun sekstil har bestemt sit at byde ind med, men trumfer altså ikke på nogle måder konjunktioner og kvadrater, som en planet som Pluto indgår i, ha ha).

Aspektet peger nærmere imod, at det har været det, der har været mest medvind til at bruge som coverstory.

Det vil der så ikke længere være, når aspektet er ovre…det bliver interessant!

 

Jupiter – Pluto konjunktionen  ( ændringer i lovgivning, stat og myndigheders beføjelser  - ekstremer -  eskalering af magtmisbrug, manipulation, mørke agendaer –  men også større mulighed for at afsløre dem – medvind til research, opklaring og detektiv arbejde - sandhedens time kan indtræffe - retfærdighed, etik og moral i højsædet – økonomisk turbulens - mulig omfordeling af uretmæssigt tilbageholdte og kaprede ressourcer og rigdomme -  abundance - ændringer og  omstrukturering af hele arbejdslivet - ændringer i relation til udland og rejsemuligheder  – Lysarbejde - at lyse mørket op  - indtage sin power, bruge sine skaberevner og manifestionsevner) satte ind i februar, peaker for 3. og sidste gang i november og slutter ved udgangen af december.

 

Det var ved dette aspekts to hidtidige peak, i start

april og sidst i juni at et rekordstort antal mennesker kloden over valgte at meditere og manifestere på samme tid, med et fælles positivt intent for Jordens fremtid.

 

Med Jupiters retningsskifte kan nogle af de frø vi i fællesskab såede der, nu for alvor begynde at spire, den fulde blomstring kan vi forvente i november – december, hvis vi altså formår at passe, pleje og beskytte det plantede frem til da!

 

For mens Jupiter generelt består af positiv og opløftende energi og hovedsageligt er på Lysets, sandheden og retfærdigheden side, er det nemlig vigtigt også at huske på Jupiters tendens til at forstærke og overdrive alt hvad den kommer i berøring med, dvs. at mørke kræfter også kan bruge dens energi til at køre tingene endnu længere ud i forhold til de aspekter, som Jupiter indgår i.

 

Så vi kan altså både forvente, at tingene bliver (endnu) mere ekstreme herfra og at mørke kræfter kan finde på hvad som helst for at holde frygt- og dødsangst suppen i kog, men også at Lysets kræfter vil få mere medvind og opbakning, at sandheden kan komme frem, så vejen kan banes frem mod en ægte gylden og fri tidsalder, med start i december ved den store Jupiter – Saturn konjunktion.

 

Den konjunktion kigger vi nærmere på næste uge, da aspektet dér begynder at trække op - og geare hen mod det spektakulære december møde. So, Stay tuned 😊

 

10. september ’20

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Astrologisk overblik over et vildt efterår 2020

 

Sensommer begynder nu at forvandle sig til efterår og det gælder om at få suget de sidste af Sommerhalvårets solstråler til sig, for nu tager mørket snart over – og hvis vi ikke passer rigtig meget på, bliver det i mere end en forstand…

Der er i dag præcis 16 uger til den store konjunktion ved Vinter Solhvervet, hvor en ny æra, der rækker flere hundrede år frem i tiden indledes – og månederne op til bliver uden tvivl nogle af de mest afgørende af vores liv.

De valg, vi hver især foretager har konsekvenser og forpligter i en grad, som aldrig før og det gælder både på det ydre og ikke mindst på et dybt sjæleligt plan.

 

Som forudsagt blev anden præcise fase af Jupiter – Neptun sekstilen desværre brugt til at skrue op for Corona knappen igen, først via massiv medie propaganda, så anbefalinger og derefter - blottet for al logik i forhold til indlæggelsestal og sundhedsfaglige eksperters egne udsagn om manglende/minimal virkning - blev der indført nye indgribende tiltag, i form af påbud om mundbind i al offentlig trafik, døgnet rundt.

(Bemærk i øvrigt lige, hvordan årets nye formørkelsestemaer, qua formørkelser over Tvillingerne/Skytte aksen - som omfattede netop mediernes rolle og ageren, samt rejser og trafik - blev bragt i spil her).

Vi blev også stillet i udsigt, at påbuddet meget vel kan sprede sig til andre steder også, såvel som om, at vi, med efterårets komme, nok skal til at se færre mennesker igen.

 

Indgreb - og varslerne om flere - blev udmeldt netop som Mars udløste Pluto – Eris kvadraten, så at det ville medføre splittelse i befolkningen var givet.

At  drakoniske tiltag og manipulation ikke bare ville blive stiltiende accepteret af alle, var også givet. Efterfølgende (mens Mars har udløst Saturn-Pluto) er

modstanden da også vokset og vokset.

 

3. og sidste præcise fase af Jupiter – Neptun sekstilen følger i oktober, (netop som årets influenza sæson jo  traditionelt har det med at sætte ind… (eyeroll)), men heldigvis er det også her, at de Neptunske tåger og røgslør endelig kan begynde at forvandle sig til klarhed –  hvor bedraget kan afsløres og hvor falske illusioner må briste.

Aspektet afsluttes helt ved udgangen af november, hvor fuld klarhed gerne senest skulle være sat ind. Det ER trods alt en sekstil, med gode chancer for et positivt outcome.

 

Men der er andre udfordringer på horisonten…

Saturn - Pluto konjunktionen bød på et one-time præcist hit i januar, men aspektet er yderst aktivt året ud og de to heavyweight planeter kommer nu under 3 gr. af hinanden, her i september - hvilket faktisk er det tætteste, de har været siden februar - og stærk energimæssig intensivering må derfor forventes snarligt.

 

Det er her i Saturns sidste stræk, gennem tegnet Stenbukken, frem til d. 17. december, (hvorefter Saturn – Pluto konjunktionen også begynder at ebbe ud), at vi bl.a. skal nå frem til, hvor hele temaet om autoriteter og myndighedernes beføjelser versus borgeres rettigheder skal lande - og der, hvor det så lander, ser ingenlunde ud til at blive en midlertidig tilstand…

Så enhver må nu se sig selv dybt i øjnene og agere ud fra hvad deres sjæl og samvittighed byder dem, i forhold til hvilken slags ny æra det er, de ønsker, der skal kickes i gang til december, ved den store elementskiftende konjunktion ml Jupiter og Saturn.

 

Går det helt galt ender det med et mørkt, fascistisk globalt rige, med en reduceret befolkning af underkastede slaver, der lever adskilt fra deres kære i evig ”social distance”.

 

Går vi derimod ud af det absolut optimale spor kan det her blive et kæmpe ”Return of the Light” på Jorden, hvor den fulde sandhed om den forgangne æra er frit fremme for alle, hvor vi som frie individer kan indrette vores liv, som vi ønsker det, så længe vi ikke skader andre, hvor der er uendelige ressourcer til rådighed for os alle, såvel som gavnlig og helbredende teknologi  og hvor vi har til kontakt til stjernebrødre og søstre fra andre planeter og galakser – hvorved der også vil opstå en ny form for fællesskabsfølelse hernede, for så er vi jo alle sammen, trods vores store forskelligheder, bare Jordboere.

 

Vi manifesterer således meget, meget langt frem i tiden med vores ageren nu, så det er noget af et tungt ansvar, der hviler på vores skuldre og energien er – og bliver - da også meget tung og intens.

 

Da der KONSTANT er markant aktivitet blandt de større planeter, skal vi heller ikke forvente noget som helst energimæssigt pusterum frem mod Vintersolhvervet.

Herunder kan du se et datomæssigt overblik.

 

VIGTIGE ASTROLOGISKE DATOER OG PERIODER FREM TIL VINTERSOLHVERV

 

( Der gøres opmærksom på, at her udelukkende ”kun” er nævnt the biggies and the heavyweights😉 )

 

SEPTEMBER

 

d.10.: Saturn og Pluto kommer under 3 grader af hinanden igen, frem til midt oktober  (Konjunktionen ebber helt ud ved årsskiftet).

 

d.13.: Jupiter skifter retning og går direkte

 

Midt september: Jupiter -Saturn konjunktionen begynder at trække op, peaker i december, slutter  februar.

 

d. 25/9 – d. 13/10: udløser Mars igen Saturn – Pluto konjunktionen, fra udfordrende vinkel

 

d. 29.: Saturn skifter retning og går direkte

 

OKTOBER

 

d. 1 – 20., med peak d. 12.: Tredje og sidste præcise fase af Jupiter – Neptun sekstilen (Aspektet ebber helt ud ved udgangen af november)

 

d. 1.- 13  Pluto - Eris kvadraten (og Saturn – Pluto konjunktionen) udløses af Mars

 

Start oktober: Pluto står stille og går så direkte d. 4. oktober

 

d. 6 – d. 21:  Jupiter – Pluto konjunktionen udløses af Mars fra udfordrende vinkel.

 

NOVEMBER

 

d. 5. – 19 november: Tredje og sidste præcise fase af Jupiter – Pluto konjunktionen. Peak d. 12. (Aspektet ebber helt ud slut december)

 

d. 8. og resten af november: Tredje præcise fase af Pluto - Eris kvadraten begynder, varer til januar’ 21

 

d. 20. november: Formørkelsessæson begynder

 

d. 30. november: Måneformørkelse 

 

DECEMBER

 

Fortsat formørkelsessæson

 

Hele december: Tredje præcise fase af Pluto – Eris kvadraten, med peak d. 11. december.

 

d. 12. - 28 december: Den præcise fase af Jupiter – Saturn konjunktionen

 

Midt december: Kvadrat mellem Jupiter + Saturn og Uranus, (som bliver 2021’s primære aspekter) begynder at trække op og kunne mærkes.

 

d. 14. december: Total Solformørkelse

 

d. 17. december: Saturn skifter tegn

 

d. 19. december: Jupiter skifter tegn

 

d. 20 – 25. december: Pluto udløses fra uharmonisk vinkel af Mars

 

d. 21. december: Vintersolhverv & Jupiter – Saturn konjunktionen er præcis. En lang æra slutter og en stor ny begynder.

 

Og SÅ trænger vi nok alle sammen til en MEGET lang juleferie, ha ha.

 

Undervejs vil jeg selvfølgelig gå i dybden med betydningen af, såvel som positivt potentiale og pitfalls ved disse placeringer og aspekter, så følg endelig med 😊 

 

Man kan jo godt lige tabe pusten, når man ser sådan et massivt bombardement foran sig.

Men som foroven, så forneden og sådan ser det altså ud, når en verden forandrer sig endegyldigt.

Vores opgave er så, på hver vores måde, at sørge for,  at det bliver en forandring til det gode. Tiden er inde. Let’s do it.

 

31. august 2020

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

 

Astrologisk begivenhedsrig  forsommer & højsommer

 

Forsommeren og selve sommeren er propfyldt med markante astrologiske begivenheder og dertilhørende kraftfulde energier, som gennemgås her.

 

FORMØRKELSESSÆSON

 

Som beskrevet andetsteds er det nu Formørkelsessæson, med 3 kommende formørkelser, en Skygge Måneformørkelse  d. 5. juni i Skytten, en kraftfuld ringformet Solformørkelse i Krebsen, lige efter Sommersolhverv og endnu en Skygge Måneformørkelse i Stenbukken d. 5. juli.

 

Og BAM!!! Hvad skete der netop som Formørkelsessæsonen satte ind – 10 dage før den første formørkelse – urolighederne efter ”Minneapolis – begivenheden” startede og spredte sig hastigt.

 

Skytten er et ILDTEGN og nu dominerer overskrifter som ”Amerikanske byer brænder” pludseligt nyhederne.

 

Måneformørkelsen i Skytten udløser Ascendanten i USA’s (Sibley) horoskop, ligesom den senere formørkelse i Stenbukken vil være i opposition til USA’s Sol.

Så, Amerika vil på mange måder være stærkt i fokus denne Formørkelses sæson – som et epicenter for ting, som spreder sig til/har indflydelse på resten af verdenen…eller som minimum vil dominere nyhedsstrømmen verdenen over.

 

Formørkelser over Skytte/Tvillingerne aksen omhandler netop spredningen af informationer, vores opfattelse af virkeligheden, nyheder, medier, disinformation og sandhed.

 

Nu har ALT de sidste mange måneder udelukkende handlet om en ting - og en ting alene; virus - og VUPTI så indtræffer der pludselig en ny kæmpe krise, der kommer i nyhedsrotation med udsendte rapportere fra hele verdenen på stedet og konstante liveopdateringer – og det er nok ikke helt tilfældigt…

 

Det tog heller ikke lang tid for protesterne at brede sig udover USA's grænser, sågar også med en støtte demonstration herhjemme.

Men det tog så heller ikke lang tid for årvågne sandhedssøgere at finde beviser på, at Minneapolis historien ikke hænger særligt godt sammen og at meget ikke er som præsenteret; ”hovedpersonerne” er ikke nødvendigvis dem eller det, de skal forestille at være og urolighederne med hærgen og plyndringer er tydeligvis instigeret af indsatte elementer.

 

Den slags iscenesættelse er selvfølgelig ikke bare en hån mod dem, der æder nyhederne råt, men især også mod dem, der lider under reelle problemer med racediskrimination og politibrutalitet.

 

Men en stor del af temaet og lektionen i denne formørkelsesserie er netop at blive (endnu) mere bevidst om hvor ”staged” meget af ”virkeligheden” faktisk er og mediernes rolle i det - og hvorfor…

 

PLUTO – ERIS KVADRATEN 2. DIREKTE HIT

 

Midt juni byder også på andet peak af Pluto - Eris kvadraten… aspektet er allerede meget tight nu og dets temaer er tydeligt genkendelige i den aktuelle iscenesættelse; vi har outsiderne, (dem, der føler sig som) andenrangsborgere, vi ser splittelse, uro og krigslignende tilstande og så er der den planlagte del af det; et ”stridens æble”, der på manipulerende vis rulles ind på banen, velvidende at lige netop dét uundgåeligt vil skabe endnu mere splittelse, konflikt og destabilisering af samfundet.

 

Ikke overraskende er de anvendte løsninger på begge af 2020s store ”problemstillinger”- so far - at sætte ind med mere politi/ militær – og indførelsen af indgreb, der begrænser folks frihed.

Hvis der ikke er sociale restriktioner, (som nu de ny indførte udgangsforbud mange steder i USA), pga. det ene, så er der det pga. det andet - og netop som der tilsyneladende var ved at komme lidt ro på den ene situation, tager den anden bare over…og selvfølgelig perfekt timet i forhold til astrologiske aspekter og formørkelser…

 

JUPITER – PLUTO KONJUNKTIONEN; 2. PRÆCISE FASE d. 18/7 – 10/7.

 

D. 18. juni begynder den præcise fase af 2. omgang af Jupiter – Pluto konjunktionen, når de to planeter igen når inden for den kritiske ene grad af hinanden, med kulmination d. 30/6 og varighed frem til d. 10/7.

 

Pluto er jo i en klasse helt for sig, hvad medfølgende drama og surrealistiske happenings angår og Jupiter forstærker alt hvad den rører ved, såeh, helt stille blive det jo nok ikke, når de to nu mødes igen.

 

Konjunktionen i Stenbukkens tegn sætter bl.a fokus på ændringer og  omstrukturering af hele arbejdsmarkedet og de vilkår, der arbejdes under, på ledelsesstil, på ændringer i relation til udland og rejsemuligheder, på økonomisk turbulens, mulig omfordeling af ressourcer og rigdomme, ændringer i stat og myndigheders beføjelser, suspekt lovgivning, magtmisbrug, manipulation, mørke agendaer og eskalering af dem, men også større mulighed for afsløringen af dem og dermed et helt særligt momentum for at sandhedens time for alvor kan indfinde sig her i 2020.

 

Denne gang er begge planeter retrograde, hvilket vil sige at vi må kigge bagud, gøre op med fortiden, både længere bagudrettet, men også i forhold til, hvad der egentlig foregik under første fase af dette aspekt.

 

Dette aspekt satte ind i februar i år og første præcise fase fandt sted i marts/april.

Og der er næppe nogle, der glemmer lige præcis de måneder, i deres tid her på Jorden, foreløbigt –  det er ikke for ingenting, at denne planet kombination er kendt for at kunne køre ting ud i ekstremerne…

 

Og når det ovenikøbet foregår samtidig med en stadig igangværende Saturn – Pluto konjunktion, ja så skrives der verdenshistorie…

 

Det var en periode hvor mørke agendaer tog et kvantespring frem mod mållinjen – men også hvor endnu flere vågnede op og gav Lysets kræfter mere medvind.

 

D. 5. april kulminerede aspektet og ved den lejlighed var der arrangeret flere masse meditationer, for at stoppe virus og dertilhørende dark agendas, med et enormt antal deltagere verden over - og det er jo værd at bemærke, at kurven pudsigt nok begyndte at gå nedad lige derefter.

Sundheds eksperter herhjemme har efterflg udtalt flere gange, at de ikke helt kan forstå hvad der skete der i starten af april - ej heller hvorfor det voldsomme peak, vi var blevet stillet i udsigte efter påske aldrig fandt sted.

 

Så når mange vælger at meditere samtidig, ved kulminationen af et vigtigt astrologisk aspekt, med et fælles positivt intent, HAR det altså en effekt på begivenhedernes gang her på jorden.

 

Men det er så sandelig også på høje tide, at der kommer et stærkt modspil til det mørke, sorte rituelle  misbrug af astrologiske aspekter, der har stået på i umindelige tider, til selvisk gavn for en elite af ganske få og med ganske negative konsekvenser for alle andre.

 

Nu må det simpelthen få en ende, så vi i stedet kan bruge aspekter som konstruktive pejlemærker, der vejleder og gavner helheden og os alle her på jorden.

 

Der opfordres til fælles meditation igen tirsdag d. 30, når aspektet er præcist kl. 7.46  Så sæt x i kalenderen.

 

Her følger nogle inspirationspunkter til hvordan Jupiter og Pluto kombinationen især kan bruges konstruktivt og positivt:

 

- Skabelsen af en lysere fremtid.

 

- Overdådighed af rigdomme og ressourcer, fordelt så alle får gavn af det. ABUNDANCE

 

- Alt hvad der er foregået i ly af mørket kommer nu frem i lyset.

 

- Sandhedens time er inde.

 

- Retfærdighed sker fyldest.

 

- Al suspekt, uretfærdig og unødvendig lovgivning afskaffes.

 

- Et helt nyt arbejdsmarked, med nye jobmuligheder og fritidsmuligheder og vilkår opstår.

 

- Friheden til at leve dit liv, som du ønsker det, da indtjening af penge/ ståen til regnskab for ydelser modtaget, ikke er et primært issue længere.

Dine basale behov er dækket, uden betingelser og kontrol.

 

- Langt mere tid til fornøjelser, udforskning, selvudvikling, udfoldelse af evner og talenter og udførelsen af højere livsformål og til at hjælpe andre.

 

”We Love Mass Meditation” har en guidet meditation til lejligheden, hvis du ønsker at gøre brug af en sådan.

Og ellers gør du det bare freestyle eller, som mig, begge dele efterfulgt af hinanden.

 

Det vigtigste er at gøre noget – at gøre brug af det store potentiale aspektet har.

 

Jupiter gør det tilladt og muligt at tænke, drømme og manifestere særdeles stort. Pluto sørger for at tingene virkelig kan ændres på omfattende vis.

 

Og det gælder i den grad om at få vendt skuden i rette retning, så vi rent faktisk formår at gøre konstruktivt brug af både 3. og sidste omgang af Jupiter – Pluto aspektet til november og ikke mindst årets 3. helt store konjunktion mellem Saturn og Jupiter, der afslutter og påbegynder en ny flere hundred årig element cyklus og æra ved Vintersolhvervet i december.

 

Har man ikke mulighed for at gøre det omkring kl. 7.46 er det også bedre at gøre det senere på dagen end at lade vær.

 

Et par andre kraftfulde og oplagt meditations og manifestations tidspunkter, som jeg vil opfordre dig til at gøre brug af er: Sommersolhvervet d. 20 lige før midnat og Solformørkelsen morgenen efter d. 21/6, som du kan læse mere om, hvordan du kan gøre brug af her

 

2 dage efter Jupiter – Pluto konjunktionens kulmination, følger så et vigtigt tegnskifte, når

 

SATURN RETURNERER TIL SIT EGET TEGN, STENBUKKEN D. 2. JULI

 

D. 2. juli kort efter midnat vender Saturn tilbage til Stenbukkens tegn igen. Saturn er på total hjemmebane her og dermed meget kraftfuld.

Det vil også sige, at den stadig igangværende Saturn – Pluto konjunktion, der peakede i januar, bliver en in – sign konjunktion igen og dermed også mere koncentreret og stærk.

 

Vi får altså nu 5,5 måned, hvor vi igen har både Jupiter, Saturn og Pluto gående tæt op ad hinanden, i sidste del af Stenbukkens tegn.

Pluto har gået i Stenbukkens tegn siden finanskrisens start i 2007/2008. Saturn fulgte efter i slut 2017 og Jupiter i slut 2019 og da de 3 begyndte at indgå i indbyrdes præcise konjunktioner her i 2020 blev det for alvor vildt!

 

Hvilke beføjelser stat og myndigheders skal have fremover, hvilke love og regler vi skal have fremover, hvilke rettigheder befolkningens skal have fremover, hele arbejdsmarkedet, arbejdsløshed, fremtidige jobmuligheder og betingelser for ledige – er alt sammen emner vi skal gøre op med, frem imod at både Jupiter og Saturn forlader Stenbukken og går ind i Vandbærerens tegn fra december af.

Saturn tog så en afstikker derind allerede efter forårsjævndøgnet og frem til start juli.

 

TILBAGEBLIK PÅ FORSMAGEN PÅ SATURN I VANDBÆRERENS TEGN

 

Her fik vi en smagsprøve på hvordan livet med Saturn i Vandbæreren kan udforme sig– og heldigvis har universet været så forudseende og nådige at give os 2 chancer… for det var desværre ikke lige fra den mest heldige side, at vi gav den placering lov til at vise sig fra!

 

Da Saturn gik ind i Vandbæreren d. 22. marts var det på et tidspunkt hvor de fleste var i chok og fuldstændig handlingslammede - og det går simpelthen ikke næste gang, hvor det virkelig gælder, da vi til december, som nævnt også har den store elementskiftende konjunktion ml Jupiter og Saturn, der former fremtiden flere århundreder frem.

 

Så hvordan vi bruger og tillader – og især ikke tillader - andre at bruge denne energi, har vidtrækkende konsekvenser meget langt frem og der hviler derfor et stort ansvar på vores skuldre.

 

Så det er klogt lige at tænke lidt nærmere over hvordan 2020 egentlig har været samfundsmæssigt og socialt indtil nu – og hvis det, eller noget tilsvarende, ikke er noget, du ønsker skal være en permanent ting fremover, så må der udtænkes andre måder at gribe tingene an på og at reagere på.

 

Nu er vi nogle erfaringer rigere – og flere er heldigvis også vågnet op pga. nogle af de groteskheder, der har udspillet sig undervejs -  og er dermed også væsentligt mere beredte til at kunne sige fra over for negative Saturn i Vandbærer agendaer, som kunstige satellit tog, der indtager og forpurrer stjernehimlen - (og der er planlagt mange, MANGE flere), den sundhedsskadelige 5g udrulning, øget overvågning, indgreb i vores rettigheder, frihedsberøvelse og social distance som ”den nye norm”.

 

Saturn i Vandbæreren kunne optimalt set også sagtens være f.eks. manifestationen af større frihed og mere fællesskab, en gylden tidsalder, med positiv teknologi,  såvel som fysisk kontakt med stjernebrødre og søstre fra andre planeter og galakser.

 

Valget er vores  - og det handler i dén grad om hvad vi er villige til at finde os i.  Så vi er nødt til at være mere modige fremover.

 

Og her kommer Mars meget behændigt ind i billedet.

 

MARS I VÆDDERENS TEGN FRA SLUT JUNI OG RESTEN AF 2020

 

Mars vil nemlig ret usædvanligt, for en hurtigtgående planet, befinde sig, stærkt placeret, i sit eget tegn, Vædderen, fra søndag d. 28/6 af og meget længe frem, helt til starten af 2021.

 

Det giver selvfølgelig uundgåeligt større potentiale for endnu mere splid og konflikt i resten af 2020, men jeg opfatter det også sådan, at universet igen har været med os og på det helt rette tidspunkt er behjælpelige med at give os adgang til masser af mod, den rette kampgejst og villighed til at stå op for det vi tror på, så chancerne for igen at blive tromlet over af bizarre og mørke agendaer formindskes kraftigt.

 

Føler man sig nervøs, ængstelig eller handlingslammet over alt det, der foregår, kan det være godt at tune ind på lige netop denne placering og hente ildfuld energi ned derfra – og den er som sagt tilgængelig fra på søndag og resten af året ud.

 

Søndag d. 5. juli har vi så den sidste formørkelse i indeværende formørkelsessæson; en Skygge Måneformørkelse i Stenbukken, som du kan læse om her.

 

Når Formørkelsessæsonen og den præcise fase af Jupiter – Pluto konjunktionen ebber ud, tager et andet aspekt over, nemlig

 

JUPITER – NEPTUN SEKSTILEN; 2. PRÆCISE FASE d. 18/7 – 7/8

 

Første præcise fase var i februar.

Dette ellers på overfladen så uskyldige og ”harmoniske aspekt” mellem 2 godt samarbejdende planeter, kan sagtens gå hen og give yderligere medvind til hele virussagaen igen, da Neptun er planeten, der står for virus og andre ting, der spreder sig som ringe i vandet. Jupiter forstærker alt hvad den rører ved og ved en sekstil flyder energien bare uhindret, uden modstand…

Så flere meldinger om større spredning, stigning i antal, bølger, større fokus på medicinal industrien, sundhedsorganisationer, test, kure, vacciner og andre ”løsninger” kan meget vel blive resultatet, i takt med at dette aspekt spidser til.

Typiske Neptun følgesvende som røgslør, illusioner, forvirring og bedrag må også forventes, såvel som nye mulige ofre, der kræves.

 

Optimalt set kan illusionerne og bedraget også afsløres nu og større klarhed indfinde sig, selvom den fulde klarhed måske nok først helt kan indfinde sig i forbindelse med 3. og sidste fase i oktober, men sommeren er bestemt et godt sted at starte.

 

Vand i alle dets støbninger udråbes også atter til et kæmpe tema (hvilket også understreges af Solformørkelsen i Vandtegnet Krebsen og det faktum, at der vil være hele to Nymåner i Krebsen i år), hvad end vi snakker om for meget og voldsom regn, oversvømmelser eller modsat mangel på vand, issues med drikkevand, havene e.a.

 

Selvom aspektet let kan misbruges i den ydre verden, så er dette aspekt MEGET positivt og behjælpeligt på det indre plan.

 

Det indre liv, spiritualitet, drømme, forstærkede intuitive fornemmelser og klarhed, inspiration og kreativitet får alt sammen et kæmpe boost af dette aspekt

 

Så det er en periode, hvor nye lag kan gennemtrænges og nye niveauer, både højere og dybere kan nås. Så sørg endelig for at gøre brug af den mulighed.

 

Selvom sommeren 2020 uden tvivl også bliver ret udfordrende, er der også et kæmpe potentiale for at influere og dreje tingene i en positiv retning, både kollektivt og individuelt.

 

Så, nu gælder det virkelig om tage dine medskaber og manifestations evner på dig og gøre din del for at disse tider med ekstrem forandring, ender med at blive positive forandringer i sidste ende.

 

Hermed ønskes du en anderledes, men god sommer –

lad os skabe en lysere fremtid for os alle.

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Sommer 2020.

 

 

Saturns tegnskifte til Vandbæreren

&

Jupiter – Pluto konjunktionens kulmination:

 

The truth is out there

 

Siden d. 10. marts har Saturn befundet sig i den sidste grad af Stenbukkens tegn.

Den 29. grad af et tegn kan være lidt af et wildcard, hvor meget kan ske - og samtidig har Saturn også ekstra kraft her, da Stenbukken er dens eget tegn - og meget er da så sandelig også sket, hvad restriktioner og grænser angår (!), her mens planeten for netop begrænsninger og grænser, står på GRÆNSEN ml Stenbukken og Vandbæreren.

 

Fra d. 22. marts går Saturn så ind i Vandbærerens tegn nogle måneder.

Vi er nemlig ikke færdig med Saturn i Stenbukken – tematikkerne endnu, for den returnerer igen til sommer, førend den endeligt bevæger sig ind og igennem Vandbæreren fra december '20 og frem til foråret 2023.

 

Forståelig frygt for sygdom og for at miste elskede personer får lige nu mange til at acceptere/bifalde frihedsbegrænsninger og kontrolforanstaltninger, de ellers aldrig ville have fundet sig i… selvfølgelig også ud fra en opfattelse af, at dette er et nødvendigt onde, i en midlertidig krise situation, der går over igen, for det er jo det, vi får fortalt.

 

Men de aktuelle energier og planetplaceringer peger dog bare på en reel fare for, at nogle af disse tiltag vil vise sig at være knap så midlertidige endda….

 

Saturn er nemlig en planet, der står for ting, der varer i lang tid og det her blev igangsat i et kardinalt tegn, hvor nye æraer begynder, nu efterfulgt af ophold i Vandbæreren, som er et af de faste og vedligeholdende tegn.

 

Så det er vigtigt, at det, blandt dyder, som ”samfundssind”, fortsat også er tilladt at stille kritiske spørgsmål til tiltagenes omfang, såvel som til hvorvidt virus nu vitterlig er en årsag eller et påskud.

 

For astrologisk set, er der desværre meget, der peger på sidste…

 

Længslen efter at kunne vende tilbage til livet og hverdagen som vi kender det, vil lige nu være stor hos mange og kun blive større som dagene går.

 

Men dette er sket under en Saturn – Pluto konjunktion og en Jupiter- Pluto ditto - og som enhver, der har oplevet at have Pluto stående ovenpå en personlig planet eller punkt i deres horoskop, ved, så bliver livet bare aldrig bliver det samme igen derefter…

 

På et eller andet tidspunkt opstår der selvfølgelig en ny form for hverdag igen, men noget har ændret sig uigenkaldeligt og bliver aldrig det samme igen.

 

Så hvor svært det end er, er det faktisk spild af energi kun at fokusere på at kunne vende tilbage til det gamle og velkendte, for det løb ER kørt…i stedet kan energien med fordel bruges på hvordan du, (når nu tingene VIL ændre sig for altid), ønsker den nye verden og dit nye liv skal se ud på den anden side - ellers bliver beslutningen taget for dig og det er ikke sikkert, du vil bryde dig om resultatet, når først chokket over det, der sker lige nu og her, har lagt sig.

 

Jeg har skrevet om et uundgåeligt samfundsnedbrud og økonomisk krise/kollaps længe – og om hvordan der i ruinerne af det faldne også lå et kæmpe potentiale for at kunne bygge en mere retfærdig, fri og ligelig fordelt verden op…

 

Ligesom jeg også har skrevet længe om, at hvor tingene ender med at bære hen, afhænger af hvad folk er villige til at finde sig i.

 

Saturn i Vandbæreren kan hvis vi går ned på stikords niveau både betyde: længerevarende begrænsning af frihed og fællesskab, såvel som: manifestation af frihed og fællesskab. Heri lægger vores valg - det er temmelig op ad bakke lige nu for sidstnævnte mulighed, men ladesiggørligt, hvis der tænkes ud af boksen.

 

STRANGE HAPPENINGS IN THE SKY

 

Alt hvad der befinder sig i himlen og i rummet sorterer under Vandbæreren. Med Saturn her, kan rum udforskning, rumteknologi, synlig manifestation af intelligent liv i rummet og/eller ukendte himmellegemer meget vel være noget af det, der bliver aktuelt.

 

Sidst Saturn gik i Vandbæreren var i start 90’erne.

 

Selv havde jeg som ung en spændende UFO oplevelse, da Saturn sidst stod lige 0 grader Vandbærer.

Andre her i lokalområdet så også mystiske ting på himlen i de efterflg måneder.

 

Det var også i de år, at den ikoniske serie ”The X files” blev skabt og for første gang ramte tv-skærmene.

 

Her en Saturn runde senere er vi måske ved at være nået dertil, hvor at det går op for flertallet, at X files ”mytologien” om et hemmeligt syndikat, der på tværs af landegrænser styrer verdenen og begivenhedernes gang, om aliens og andre mystiske væsners eksistens og indflydelse på vores liv ikke kun var ren science fiction…. Hvem ved, vi får at se….

 

The X files indeholdt dog også plots om fake aliens og arrangerede begivenheder …og det er også meget godt at have i tankerne, hvis vi pludselig ser magiske ting ske på himlen eller blot hører officielle meldinger om noget derude; at det så både kan være ægte, såvel som staged - eller være halve sandheder…(og det gælder selvfølgelig også i den grad for aktuelle ting på landjorden!).

 

Hvad vi mennesker hidtil har gjort og nu beskæftiger os med i himmelrummet bliver i det hele taget et kæmpetema.

 

Et vanvidsprojekt er allerede i gang, hvor en rigmand lige nu skyder et ekstremt antal af satellitter op og - trods internationale protester - har tænkt sig at fortsætte…

Ikke bare bliver himmelrummet fyldt med junk, men udsynet til stjernehimmelen vil for evigt forandres og forringes herefter, hvis det ikke bliver stoppet nu!

At nogle overhoved kan få lov til gøre noget så destruktivt og indgribende som dette, bare fordi de har råd til det, er en gåde. Men det er altså den verden vi lever i.

 

I det hele taget igangsættes der meget lige nu, bag løfter om ”hurtigere internetforbindelse”...Nede på jorden, er 5g udrulningen også i fuld gang, uden nogen former for hensyntagen til hvad de frekvenser, der nu vil blive taget i brug gør ved insekter, dyreliv, natur og menneskets helbred.

Lige nu sættes hele verden i stå, for at beskytte svage og svækkede mod en virus…men samtidig er man fra myndighedernes side villig til at skyde 5g i gang, uden at være i nærheden af at have undersøgt ordentligt, hvad det her gør ved levende væsener…

Hvor er beskyttelsen og forsigtighedsprincipperne der?

Noget hænger ikke sammen…

 

Eller også hænger det netop sammen, for det forlyder, at mens resten af landet er lukket ned og de fleste folk er sendt hjem fra arbejde, så fortsætter opstillingen af 5g master ufortrødent….Hvis det er sandt, er det godt nok højst besynderligt, at lige netop den opgave skulle høre under ”kritiske funktioner”?!? Men som nævnt i seneste opslag (se nedenunder) er der jo i det hele taget bare rigtig mange ting at ”undre sig over” for tiden…Things that make you go... hmmm...

 

Det er ikke spor for meget at sige, at menneskehedens fremtid er på spil her i 2020.

Mennesket er ikke perfekt, det kan være umådelig stærkt, smukt og kreativt, men er også sårbart og fejlbehæftet.

 

Et forvrænget brug af Vandbærer energien kan godt give nogle en trang til at ”tweake” og ”optimere” mennesket så meget, at vupti, så var det pludselig slet ikke et menneske mere….og det scenario kan meget vel manifestere sig i denne periode, hvis vi ikke får sagt nej tak og stop.

 

Som skrevet om Saturn i Vandbæreren i opslag om 2020 ved årsskiftet så:

 

”bliver teknologi det helt store tema og et emne vi i den grad bliver nød til at forholde os til og tage ansvar for.

Det vil blive mere synligt og konkret, hvad der på nuværende tidspunkt kan lade sig gøre rent teknologisk og hvor vi så må tage ansvar for, hvad vi vælger at gøre med de muligheder, såvel som de faldgruber og farer, der ligger deri.

Det vi skal gøre op med er, om det skal være os, der bruger teknologien eller om det er den, der skal overtage og bruge os.

Der kan være ny teknologi, der forbedrer livet og/eller frigør os til at gøre andre vigtigere og/eller mere fornøjelige ting – og så er der den slags teknologi, der begrænser os, overvåger os, overflødiggør os, gør os syge eller i sidste ende forvandler os til maskiner…”

 

 

Internet og sociale medier sorterer også under Vandbæreren og med Saturns ankomst kan vi godt komme til at opleve begrænsninger på det område, hvad end det er i form af skrap censur eller decideret nedbrud.

Så vær beredt på det!

 

DEN NÆRMESTE FREMTID:

 

THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO INVENT IT

 

Udover Saturns tegnskifte, (der er mest mærkbart, mens Saturn står 29° Stenbuk og 0° Vandbærer fra d. 10/3 til d. 6/4), har vi også den tiltagende Jupiter - Pluto konjunktion i Stenbukkens tegn.

 

Denne kombination står bl.a. for ekstrem lovgivning og indgreb i folks hverdag og rettigheder, økonomiske omvæltninger, arbejdsmarkedsmæssige omvæltninger, rejsemæssige omvæltninger, optrapning af vildledning og mørke agendaer, men samtidig også større synlighed og spotlight på selvsamme og forhøjet mulighed for at gennemskue, opklare og afsløre: så kæmpe potentiale for at sandheden nu kan komme frem.

 

Efter den konjunktion trådte i kraft, i februar, har tingene og begivenhederne eskaleret fuldstændig vildt, både globalt og herhjemme, helt i tråd med at Jupiter går ind og forstærker den i forvejen mest ekstreme og omvæltende planet af dem alle; Pluto.

 

Det bliver jo så ikke mindre ekstremt, når vi fra d. 27. marts og frem til d. 15. april, går ind i den præcise fase, af 1. hit, med kulmination d. 5.

 

Efter midt april vil konjunktionen stadig være kraftfuld, som den jo er nu og har været et stykke tid ( og så følger 2. direkte hit ovenikøbet i sidste halvdel af juni/start juli…)

 

Det er altså utopi at tro og håbe på, at det her blot er en kortvarig midlertidig situation, som er overstået inden påske and ”then back to normal”, beklager...

 

For at vende tilbage til The X files, så betroede et af medlemmerne af ”Syndikatet” sig på et tidspunkt til Scully om deres trækken i tråde bag kulisserne og sluttede af med ordene ”the best way to predict the future is to invent it”.

 

Hvis fremtiden skal have nogle som helst chancer for at gå i en positiv retning, så er det umådeligt vigtigt at vi, som ”dem, der trækker i trådene” forsøger at styre og manipulere, også tager vores iboende skaberevner i brug og går i gang med at opfinde og skabe NU.

 

Det er svære og tunge modgangstider vi lever i, med meget frygt og adskillelse - og den nødvendige opfindsomhed og skabelse kræver både inspiration, kampgejst og mod.

 

Heldigvis er det Forårsjævndøgn på fredag og blot få dage derefter Nymåne i Vædderen, hvor netop disse egenskaber vil være tilgængelige til at tanke op af, for alle som vælger at tuner ind. Mere om dette her

 

Indtil da, pas godt på dig selv, dine kære, dine medmennesker OG på din & vores frihed <3 Tina

 

16/3 2020

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

 

Tilbageblik på Vinterhalvåret

 

Things that make you go… hmm…

 

Forårsjævndøgnet og sommerhalvåret er nu blot 9 dage forude.

At det ville blive et uforglemmeligt og mørkt vinterkvartal var jo givet på forhånd, med de aspekter der var igangværende, men præcist HVOR mørkt, bizart og uforglemmeligt det endte med at blive - wow, tak for kaffe!

 

Lad os tage et astrologisk tilbageblik på en vinter, der vejrmæssigt slet ikke var vinter, men til gengæld var fyldt med begivenheder og masser af ”things that make you go… hmmmm” - og så i dén grad!

 

Først spoler vi dog lige tiden 15 måneder tilbage.

I december 2018 skrev u.t. følgende om den opkommende Saturn – Pluto konjunktion, hvis indflydelse startede i starten af 2019, kulminerede i starten af 2020 og varer året ud:

 

”Kombinationen har et temmelig blakket ry. Bl.a. fordi den var aktiveret ved begyndelsen af både 1. og 2. verdenskrig, (som i øvrigt også kom lige efter en Uranus-Pluto kvadrat og Uranus var trådt fra Vædderen ind i Tyren, i 1930erne), såvel som ved 9.11 og begyndelsen på ”the War on Terror ”…..

…. det er vigtigt at være opmærksom på, at der er mange ligheder nu med de tidsperioder, hvor der før er sket virkelig voldsomme verdensbegivenheder og på at energien KAN (mis)bruges på denne måde, hvis dem, der trykker på knapperne, ønsker det og får lov til det.

Hvis nogle i magtpositioner skulle gå med våde drømme om at indføre en total politi/militær stat, så kan denne kombination i Saturns eget tegn, Stenbukken (der står for stat og myndigheder) også meget vel (mis)bruges til at tage store skridt derhenimod eller ligefrem gå all the way…

Ekstreme grader af censur, overvågning og social adfærdsregulering og et meget lille individuelt råderum kan blive resultatet, hvis vi ikke passer på. ….selv den mest autoritetstro (kan) ende med at blive meget ubehageligt overrasket over hvilket samfund, de ”pludselig” befinder sig i, ved dets nye årtis begyndelse”.

Hmmm….

 

Så spoler vi tiden frem til sensommeren 2019, på tærsklen til det vinterhalvår, der nu snart får sin ende.

 

”Oktober 2019” blev ved med at ”poppe op” hos mig; og til sidst så jeg ordene “October 2019 has been written and planned for a very, very long time” skrevet på en tavle, hvilket jeg også brugte som overskrift i et af mine daværende astro updates.

 

Planeterne pegede da også på en tung og afgørende måned, med mulighed for markante og vidtrækkende begivenheder, Saturn og Pluto gik nu begge direkte og begyndte at nærme sig hinanden og deres fælles mødested i januar.

 

Samtidig udløste og afsluttede Saturn en tidligere Solformørkelse og eftersom denne formørkelse havde været i dens eget tegn, Stenbukken, havde Saturn derfor også ekstra meget kraft.

 

 

Oktober kom og gik og bød da også på Brexit drama og endnu en udsættelse, men det var vi jo efterhånden så vant til, såvel som optakten til den senere amerikanske rigsretssag - men kaotiske tilstande i amerikansk politik er vi jo ligesom også så vant til…

 

Endelig forlød der rygter i undergrunden om et muligt planlagt, muligt afværget ”angreb” på flere europæiske lande i slutningen af måneden.

 

Men ellers, skulle vi, helt i Saturns ånd; (planeten, står nemlig for forsinkelser, udsættelser og resultater & ting, der først viser sig senere), faktisk godt ind i januar førend det kom frem, at oktober 2019 rent faktisk havde været mere begivenhedsrig og relevant for fremtiden end som så…

 

For det viste sig, at der i sidste halvdel af oktober, på den amerikanske østkyst, var blevet afholdt et arrangement med en stor ”øvelse” for relevant personel, vedrørende spredning af en corona virus, først spredt fra dyr til mennesker i et lokalområde og sidenhen til et helt land og derefter, pga internationale rejsende, til hele kloden.

Undervejs i øvelsen satte deltagerne diverse foranstaltninger ind, som stærk censur mod kritiske røster, indgreb i folks hverdag og til sidst ”martial law” i et forsøg på at inddæmme og afbøde, men udkommet var - desværre - alligevel at millioner døde og en total krakket verdensøkonomi…hmmm

 

Værterne for dette arrangement, var et trekløver bestående af dem, der nu dagligt opdaterer os med, hvor mange smittede, raske og døde, der er på verdensplan og den fond, som har patent på lige netop denne virus og ”arbejder på en kur”, såvel som et verdensomspændende økonomisk forum… hmmm

 

Mystisk nok, blev der på selvsamme dag i oktober, som denne øvelse, også afholdt et stort militær arrangement, med deltagere fra hele verden, i lige netop DEN kinesiske provins, der blot uger senere skulle blive verdenskendt, som det sted hvorfra det ”reelle udbrud” udsprang…hmmm

 

En provins, hvor mange af indbyggerne i øvrigt siges i forvejen at have lidt under respiratoriske problemer pga virkelig stærk forurening og hvor der også lå et bio-laboratorium, lige ved siden af det madmarked, der blev udpeget som oprindelsesstedet for virus.

 

I øvrigt pudsigt nok, nøjagtig samme biolab, som optræder i en gammel krimi, skrevet af en kendt forfatter ,der omhandler en virus – et biologisk våben, der slipper løs derfra…hmmm

 

I december under de forudsigende ”Hellige Nætter”, drømte jeg både om udgangsforbud og inddelte zoner, såvel som om et kæmpe crash.

Hvad sidstnævnte angik, så havde samfundsnedbrud og økonomisk krak jo stået "skrevet i stjernerne" længe, så det fandt jeg egentlig ikke så underligt, men hvad lavede flere læger mon dog i ”crash drømmen”? Hmmm, det forstod jeg umiddelbart ikke betydningen af først, men det skulle jo så hurtigt give mening i det nye år…

 

Virusudbruddet blev indrapporteret til Verdens sundheds organisation d. 31/12, PRÆCIS samme dag som Saturn og Pluto nåede inden for den kritiske ene grad af hinanden og påbegyndte den præcise fase af konjunktionen…hmmm

 

I denne præcise fase, var der, udover verdenens stigende kendskab til udbruddet også historiske skovbrande og voldsomt gang i krigstrommerne; drab på generaler, flynedskydninger, såvel som rigsretsags cirkus, men alt det fizzlede tilsyneladende ud igen…

Det gjorde virus sagaen så ikke…

 

Efter at Saturn og Pluto havde påbegyndt en ny cyklus i januar, satte et Jupiter – Neptun også aspekt ind, (begge planeter hersker over Fiskene - og Jupiter gik nu ind og forstørrede og forstærkede Neptun i Fiskene)

Både heftige regnskyl, oversvømmelser og virusspredning fulgte med …og tingene begyndte da også for alvor at blive ”fishy” …

 

Samtidig nærmede Jupiter sig nu også Pluto, hvilket åbnede op for at tingene kunne blive mere ekstreme, mulig eskalering af mørke agendaer, men at de så til gængæld også ville blive mere transparente…

 

Kendskabet til oktobers begivenheder begyndte nu at sprede sig blandt folk, der søger deres nyheder uden for det etablerede nyhedssystem.

 

På januars sidste dag advarer en finansiel anonym insider, med bekendtskaber i store sundhedsmyndigheder, så andre investorer på et messageboard om, at virus vil forårsage at aktiemarkedet og verdensøkonomien krakker i marts – det skulle ifølge denne allerede være en kendt sag blandt højprofils investorer, der så diskret som muligt allerede var begyndt at sælge ud – men MEST utroligt af alt, var at samme insider sørme også lige i forbifarten kunne nævne, at det første vestlige land, hvor internationale sundhedsmyndigheder havde planer om ”at afprøve” at sætte ind med drastiske indgreb og metoder a la Kina ville være…. Italien…HMMM!!!!

 

Den tager vi lige igen: slut januar! Altså omkring 3 uger FØR udbruddet eskalerede vildt hen over en weekend i Nord Italien (samtidig med at Mars udløste en tidligere stadig aktiv formørkelse i Stenbukken) og omkring 5 uger før at hele landets borgere pludselig var under lockdown og karantæne…

 

Hvad var det nu, der stod på den tavle der?

Nå, jo, “written and planned for a very, very long time”….hmmm

 

Første smittede/ karantæneramte herhjemme var tilfældigvis mediepersonligheder, der så lige kunne rapportere fra deres hjem og belære befolkningen om hvad det vil sige at være i hjemmekarantæne…Man kunne endda følge med i mundskrab INDEN første diagnose var givet… Hmmm… men det kan man da selvfølgelig kalde public service!

 

Og a pro pro etablerede medier, har ingen af dem sjovt nok beskæftiget sig med eller oplyst om det pudsige tilfælde, at ovennævnte øvelse fandt sted, blot uger før et reelt udbrud af nøjagtig samme sygdom og samme scenario… heller ikke selvom hele øvelsen blev filmet og videodokumentationen er offentlig tilgængelig ….hmmm

 

Som beskrevet i december, da Jupiter gik i Stenbukken, har der her i vinterkvartalet været en total overvægt af feminine placeringer blandt de store ny-klassiske planeter og faren i denne ubalance lå i at det let kunne udnyttes og fordrejes. Ved at spille på ”feminine egenskaber og dyder” og dårlig samvittighed kunne folk let forledes til at agere på måder, der ikke var hensigtsmæssige.

I sidste uge var der så ovenikøbet en aktivering af en tidligere Solformørkelse i Krebsen (tegnet for omsorg og beskyttelse og ”almoderlighed”.)

 

Jeg ville da være den første til at sige, at vi skal passe ekstra godt på de svageste og svækkede i samfundet…og har sådan set også brugt tusindvis af timer af mit liv på helt konkret at gøre netop det…men derfor VED jeg jo så også hvor ringe vilkår, man hidtil ikke har haft nogle som helst kvaler ved at byde mange af dem – og derfor kan det jo godt undre mig bare en smule, når der nu pludselig er en villighed til at gå til fuldstændig uhørte længder ”for deres skyld”… tja, hmmm…

 

Ja, man må da godt nok sige, at det har været en vinter med mange ting ”at undre sig over”…

 

Nu står foråret og sommerhalvåret snart foran os og der er fortsat masser af planetarisk og energimæssig aktivitet.

 

I næste uge kigger vi nærmere på, at Saturn skifter tegn og går ind i Vandbæreren d. 22, to dage efter Forårsjævndøgnet og så er der også Jupiter – Pluto konjunktionen, som går ind i sin præcise fase fra d. 27. marts og kulminerer d. 5. april.

 

Og med forårets komme er det da vist på allerhøjeste tid at Sandhed og Lys bryder igennem <3 Tina

 

11/3 2020

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

 

Jupiter – Pluto konjunktion

Stenbukken 2020

 

Vi er udfordret på lys p.t., både pga af årstidens dagslængde og de få dage med klart vejr denne vinter hidtil har budt på , men især også pga de fremherskende energier, verdensbegivenheder og nyheder, der bugner af mørke, manipulation og frygt.

 

Der har fra flere sider været konstante forsøg på implementering af diverse agendaer taget lige ud af Saturn - Pluto drejebogens worst case scenarios, siden årets start.

 

Selvom vi nu har lagt den præcise fase af de to tunge planeters konjunktion bag os, er aspektet stadig meget stærkt og vil fortsat udfordre os - og samtidig trækker det næste vigtige aspekt op, da Jupiter i starten af næste uge når så tæt på Pluto, at deres konjunktion, der når sit eksakte punkt første gang i april, så også begynder at have effekt.

 

Jupiter har den egenskab at den forstørrer og forstærker alt den rører ved.

Nu behøver Pluto sådan set ikke nogen former for hjælp til at være hverken kraftfuld, markant, transformerende eller ekstrem, men det får den så alligevel og da det foregår i Stenbukken vil det fortsat især være: 

 

Autoriteter, myndigheder, stat, lovgivende instanser, politikere, regeringer, trossystemer, religiøse figurer, arbejdsmarkedsparter, forretningsverdenen, finansverdenen, toppen af samfundet og eliten, der kommer ENDNU mere i fokus –   og sikkert ofte på temmelig uheldig vis, da de nu vil blive yderligere testet og udstillet i forhold til Jupiters krav om etik, moral, retfærdighed og generøsitet.

 

 

Fortsatte forsøg på implementering af lovgivning, der griber væsentligt ind i folks hverdag og rettigheder kunne også godt få yderligere et nøk opad, nu hvor Jupiter nærmer sig Pluto (og Saturn).

 

Ligeledes kan begivenheder, der forsøger at manipulerer folk til at godtage disse tiltag blive endnu mere udtalt. 

 

I det hele taget vil alle former for mørke agendaer forstærkes, men dermed også blive mere synlige og lettere kunne afsløres.

 

Hvor det hele bærer hen, afhænger altså i dén grad af, hvor meget vi hopper på og hvad vi vil finde os i.

 

For mange vil et kæmpe stort tema også være/blive arbejde, arbejdsmarked og vilkår– herunder også tilknyttede områder, som aktivering, jobcentre etc.

 

Mange vil føle nærmest død energi eller mærke megen modstand omkring deres arbejde/ fag, hvad end det drejer sig om rigide systemer, der blokerer og forhindrer i at udføre kerneopgaven, som er den meningsgivende faktor eller dårlig ledelse, da uhensigtsmæssig ledelsesstil er en anden kæmpemæssig arbejdsglædestjæler.

Såvel som ulig arbejdsfordeling og forhold blandt kollegaer.

 

For andre vil træthed, kedsomhed, mgl. arbejdslyst og tvivl om retning fremover være udtalt, uden at der nødvendigvis kan sættes en finger på noget konkret, andet end bare en følelse af at arbejdet stjæler al for meget tid og energi fra andre vigtigere forehavender i livet.

 

Nogle bliver ligefrem syge af deres arbejde eller det system de befinder sig i.

Andre har måske nok energien og lysten til at arbejde og udføre projekter, men møder modstand og frustreres over resultater, der udebliver.

 

Alle disse issues forstærkes blot yderligere af, at hele to markante konjunktioner i Stenbukkens tegn nu vil være virksomme samtidig.

 

Konjunktioner er der hvor en cyklus ender og en ny begynder.

 

Den døde energi handler om at hele arbejdsområdet og måden vi har indrettet det på, står over for en større transformation; det gamle er forfaldent og dødt og det mærkes, men det nye har endnu ikke vist sig på horisonten.

 

Det nye er noget vi først skal til at skabe. Vigtige pejlemærker i denne skabelse er spørgsmålene:

 

Hvis penge og indtjening ikke var et issue, hvad ville du så beskæftige dig med ? Og i hvor mange timer i løbet af en uge?

Hvis der var mindre kontrol, bureaukrati, ligegyldige opgaver og diktater, der stjal din tid eller forhindrede dig i at … (indsæt selv)… hvad ville du så kunne udrette?

 

 

 

Følelsen af modstand og manglende belønning og resultater skyldes, at energierne her i 2020 kræver hårdt arbejde her og nu, et langt sejt træk, hvor belønning må vente til senere, så for dig, der føler dig på rette spor, men mærker stærk modstand, gælder det altså om ikke at give op nu.

 

Store ændringer er i gang og  nej, der kommer ikke mere ro på foreløbig, med de aspekter der i gang,  noget VIL ændre sig markant, noget kommer til at kollapse, da tingene ikke kan blive ved med at køre i den samme rille.

 

Pluto energien tillader det simpelthen ikke - og 2020 er året hvor vi kommer til at sige farvel til en masse af det gamle velkendte og for længst udspillede.

 

Se yderligere herom nedenfor

 

7. februar 2020

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

2020

 

FRA MØRKE, FORFALD, NEDBRUD OG KOLLAPS TIL LYSETS TILBAGEVENDEN

 

Ikke bare et nyt år, men et nyt årti er på trapperne og det er blevet tid til at se på de astrologiske tendenser og energier for 2020 – og det ser bestemt ikke kedeligt ud!

 

Året og årtiet lægger hårdt ud, da den tunge og omvæltende Saturn-Pluto konjunktion Nytårsaftensdag går ind i den præcise fase med kulmination d. 12. januar. Samtidig befinder vi os lige midt i en Formørkelsessæson…så, energierne er på alle måder ”ramped up” og vi er der, hvor nærmest alt kan ske, når som helst, her, når vi tager afsked med 10erne og tager hul på 20erne.

 

Det nye år slutter på lige så afgørende vis med en KÆMPE mulighed for en hel ny begyndelse i forhold til hvordan vi lever vores liv og måden vi indretter vores samfund og verden på, når Saturn og Jupiter går i konjunktion 0 grader i Vandbæreren, ved Vintersolhvervet december 2020.

 

Så hvor årets start meget vil handle om forfald, nedbrud og sammenbrud, hvilket desværre er nødvendigt for at få ryddet op og fjernet en masse råddenskab, er slutningen af året der, hvor en ny verden – i ruinerne af den gamle – for alvor kan begynde at forme sig og som ligefrem vil bære spor med sig flere århundreder frem. Meget større bliver det vist ikke, så at vi lever i en afgørende tid, kan ikke understreges nok!

 

Lad os tage det fra en ende af.

 

Vi har som bekendt både Jupiter, Saturn og Pluto gående i Stenbukkens tegn. Hvilket fører til flere konjunktioner.

Det bliver i det hele taget de markante konjunktioners år.

 

Den allerede meget omtalte Saturn - Pluto konjunktion, (samfundsomvæltninger- ændringer i stat og myndigheders beføjelser- ændring af borgereres rettigheder - mulig stigning i borgeres modstand - mulig stigning af censur, overvågning og socialadfærdsregulering - ændring af ledelsesstil - ændring af arbejdsmarkeds vilkår og organisering af arbejdsliv - synliggørelse af svindel, korruption og magtmisbrug - nedbrud, forfald og kollaps af kendte strukturer, samfunds institutioner, såvel som too big to fail institutioner - mangel, begrænsninger - konsekvenser, ansvar, afvikling af karma), som har påvirket os hele 2019, afslutter en 38 årig cyklus og påbegynder en ny 34 årig, d. 12. januar, (hvor konjunktionen også indbefatter Solen, Merkur og Ceres. Derudover er Jupiter og Sydlige Måneknude også i konjunktion i Stenbukken).

Efter den præcise fase slutter d. 24/1 vil konjunktionen fortsætte med at påvirke os resten af 2020.

 

Samtidig vil Jupiter og Pluto gå i konjunktion i Stenbukken 3 gange i løbet af året – og de måneder, hvor det sker, april, juni og november, vil kun yderligere sætte forvaltning af magt, økonomi og fælles ressourcer på dagsordenen. Såvel som lovgivning, der måske ikke tåler nærmere gennemsyn…

 

Pluto går atter i præcis kvadrat til den næsten stillestående Eris hvilket peger på, at der også i 2020 kan komme en eller flere outsider(e) ind på banen og skabe splid og stridigheder blandt ”det gode selskab” og vende op og ned på det hele.

Og at vi vil alle vil blive stillet overfor vigtige valg, der må træffes ud fra vores individuelle værdigrundlag…

 

Uranus går direkte om knap et par uger, faktisk dagen før Saturn – Pluto konjunktionen peaker, og fortsætter sin gang fremad gennem Tyren og dertilhørende temaer (Økonomiske omvæltninger/ eksperimenter -  ændringer vedr. ejendom/ejerskab – fokus på fødevarer, madvaner, natur, miljø, klimavenlighed, bæredygtighed - selvdyrkning, økologi, biodynamik, permakultur versus sabotage af grøn, bæredygtig levevis og sund mad + misvisende klimafortællinger i forsøg på manipulation & indtjening – mulig mangel på og rationering af ressourcer og fødevarer – opfindelse af alternativer til noget, der mangler/udgår – ændringer i værdier og værdisætning - individuelt stigende behov for at leve sit liv ud fra egne sande værdier og stå fast på dem) vil buldre videre derudaf.

 

Årets første måneder er meget ensidigt præget af Jord og Vandelementet, især Jordelementet, hvad de ny-klassiske store planetplaceringer angår. Men så sker der et skift, når vi når til foråret.

 

Saturn går ind i Vandbæreren

 

Saturn er i særlig fokus det nye år, da den dels har æren af at indgå i hele 2 ekstremt markante og vigtige konjunktioner og samtidig skifter tegn og både hersker over det tegn, den kommer fra og ligeledes er medhersker af det, den går ind i.

 

Inden denne store konjunktion med Jupiter i Vandbæreren, ved Vintersolhvervet i december, får vi i foråret 3 måneders prøvetid med Saturn i det maskuline lufttegn Vandbæreren, til at klargøre os til denne energi.

Saturn forlader nemlig Stenbukken for en stund, lige efter Forårsjævndøgnet og frem til start juli, hvorefter den returnerer til Stenbukken og færdiggør den tematik, inden den endeligt går ind i Vandbæreren i december.

 

Med denne placering bliver teknologi det helt store tema og et emne vi i den grad bliver nød til at forholde os til og tage ansvar for.

 

Det vil blive mere synligt og konkret, hvad der på nuværende tidspunkt kan lade sig gøre rent teknologisk og hvor vi så må tage ansvar for, hvad vi vælger at gøre med de muligheder, såvel som de faldgruber og farer, der ligger deri.

 

Kunstig intelligens, 5G og smartgrid er selvfølgelig alt sammen en del af det – og skulle meget nødigt komme dertil hvor det fra visse sider er planlagt!

 

Derudover kan der blive tale om anden teknologi, som allerede eksisterer, men som hidtil er blevet holdt skjult og nu præsenteres. Såvel som om reelle nye opfindelser.

 

Det vi skal gøre op med er, om det skal være os, der bruger teknologien eller om det er den, der skal overtage og bruge os.

 

Der kan være ny teknologi, der forbedrer livet og/eller frigør os til at gøre andre vigtigere og/eller mere fornøjelige ting – og så er der den slags teknologi, der begrænser os, overvåger os, overflødiggør os, gør os syge eller i sidste ende forvandler os til maskiner…

 

 

Alle tegn har positive og negative træk og vi står derfor ved en skillevej – hvor vi skal gøre vores yderste for at fremelske de positive elementer af Vandbæreren.

 

At forholde sig til og tilgodese menneskelige følelser er ikke Vandbærerens og ej heller Saturns stærkeste side og derfor er det yderst vigtigt at have hjerte og sjæl med, i de beslutninger der træffes. Da det hele ellers kan blive for distanceret, koldt, robotagtigt og i sidste ende ødelægge mennesket, hvis vi ikke passer på.

 

En anden måde denne placering vil give sig til udtryk ved er, at vi vil bevæge os langt ud over de hidtil kendte rammer og helt ud i rummet.

Rum udforskning, manifestation af liv i rummet og konkretisering af rumteknologi kan meget vel være en vigtig del af det, der kommer til at ske, såvel som ”ny” viden, oplysninger og afsløringer af hvad og hvem, der reelt findes derude.

 

Tilbage på jorden kan denne placering (i kombination med Uranus i Tyren) derudover også potentielt give sig til udtryk ved en konkret omfordeling - en mere ligelig fordeling af ressourcer og goder, da Vandbæreren og Uranus netop går for at være lighedens og fællesskabets tegn/planet.

 

Endelig vil alt alternativt kunne håndgribeliggøres i større grad, så alternative metoder og tanker vil vinde mere frem, accepteres og i nogle tilfælde måske også ”bevises”.

 

 

Vi får disse måneders prøvetid til at klargøre os til den æra, der skydes i gang ved udgangen af ’20 - for derefter er der ingen vej tilbage og hvad vi beslutter os for, igangsætter, accepterer eller ikke accepterer vil have ekstremt langvarig effekt – faktisk så langvarig, at det er svært at begribe.

 

Jupiter – Saturn konjunktionen i Vandbæreren

 

Året slutter som nævnt med et brag af et Vintersolhverv, hvor Jupiter mødes med Saturn 0 grader i Vandbæreren.

 

Saturn og Jupiter mødes ca. hver 20 år og dette planetpar kaldes tilsammen for herskere over tidsperioder/æraer…

 

Men deres 2020 møde er MEGET større og mere bemærkelsesværdigt end blot afslutningen af en 20 år lang cyklus og begyndelsen på en ny, selvom det også er det.

 

Jupiter - Saturn konjunktioner foregår nemlig, med enkelte undtagelser, altid i samme element i langt over 200 år.

Når konjunktionerne så skifter endeligt element, som de gør her i slut 2020, fra Jord til Luft, er det altså samtidig en flere hundred år lang element cyklus, der ender og en ny, der begynder - og det plejer at falde sammen med et tilsvarende markant vendepunkt i verdenshistorien.

 

Så det er altså en kæmpestor cyklus, der går langt ud over den menneskelige levealder, der både får sin ende og tager hul på en ny runde, på et andet niveau.

Og at det lige sker ved Vintersolhvervet, gør det jo kun endnu mere spektakulært, da det kan ses som en ekstraordinær mulighed for et banebrydende ”return of the light” her på Jorden, hvis vi bruger energierne rigtigt.

 

Jupiter og Saturn er begge synlige med det blotte øje, så dette er også en smuk visuel oplevelse, hvor vi gennem efteråret vil kunne se de to nærme sig hinanden, lavt på den tidlige aftenhimmel og til sidst smelte sammen ved indgangen til Vinteren og den nye æra.

 

Jupiter - Saturn parløbet handler om ideer, inspiration, muligheder og potentiale manifesteret og omsat til den konkrete fysiske verden, såvel som om udviklingen af nye samfundsmæssige og sociale strukturer.

 

Hvad skal kasseres fra den gamle æra, som qua konjunktionerne i Jord elementet gn 240 år, primært har været materialismens æra? Hvad skal med ind i den nye? Og hvilke helt nye ting skal nu udtænkes, opfindes og bygges op?

For det vil nu være det mentale plan, ideernes og idealernes verden, der i højere grad tager over.

 

Selve ”Vandbærerens tidsalder” har ikke noget fast starttidspunkt, men er en lang glidende proces, men det her er uden tvivl et vigtigt punkt i overgangsfasen fra Fiskenes til Vandbærerens tidsalder. Så det er på alle måder stort det her.

 

Mange af jer, der læser dette, vil være her netop pga denne tid, hvor så mange cyklusser; korte, mellem, lange og virkelig lange ender og begynder på samme tid.

Fordi I har en særlig rolle at udføre i forhold til at bære den nye æra ind for at sikre, at den går i den rigtige retning, til menneskehedens, øvrige væseners, Jordens og Universets bedste.

For selvfølgelig er der mørke kræfter, der har forberedt sig på dette længe, som vil forsøge at fordreje og forvrænge de kollektive energier til deres fordel og bestemt ikke til helhedens, hvilket vi meget nødig skulle ende ud i.

 

Det forgangne årti, plus de sidste år af det forrige, hvor vi konstant blev bombarderet af vilde, turbulente, men opvækkende energier, har været en vigtig del af dette. Der er brug for os. Der er brug for dig. Til at gøre din del.

 

Måske skal du ufortrødent fortsætte det, du allerede er i gang med, måske skal der bygges noget nyt ovenpå eller måske skal du nu foretage et vigtigt skifte. (Hvis du ønsker mere klarhed over din rolle, så se her).

 

For alle gælder det om at fokusere din energi, skære distraktioner og ligegyldigheder væk og så vidt mulig ikke lade dig slå ud af den modstand, som der helt sikkert vil være en del af i 2020 – og så opprioritere det, du virkelig føler er vigtigt; det, du er her for.

The time is now – det vil kræve hårdt arbejde og sikkert også afsavn, men er en særlig chance, vi på ingen måder har råd til at forspilde.

 

2020erne kan løbe helt af sporet – med konsekvenser flere hundrede år frem - eller blive ret fantastiske, alt afhængig af, hvad vi enkeltvist og i fællesskab vælger at skabe og tillader eller ikke tillader blive indført.

Så lad os hver især gøre vores del og sammen bringe en ny smuk æra til verden ved det nye års udgang, der gavner både helheden og individet - og ikke kun de få.

 

Ud over den Formørkelsessæson vi befinder os i nu, har 2020 to øvrige Formørkelsessæsoner, hvoraf den første byder på 3 Formørkelser i juni-juli, hvor vi fortsætter stimen af Formørkelser over Krebs/Stenbuk – aksen, (herunder en Solformørkelse ved Sommersolhvervet, så det er altså nogle meget markante Solhverv vi får i 2020!), men også siger velkommen til en over Tvillingerne/Skytte aksen og dertilhørende temaer om informationer, nyheder og folks opfattelse af virkeligheden. Året slutter med en 3. og sidste sæson i november–december, med 2 Formørkelser, igen i Tvillingerne/Skytten. 

 

2020s første update herfra bliver om den kommende Måneformørkelse d. 10. januar i Krebsen.

 

På gensyn i 20erne.

 

Lad os gribe denne enestående chance som begyndelsen af det nye årti giver os for, for alvor at lade Lyset returnere her til Jorden.

 

Rigtig godt Nytår

 <3 Tina

 

29/12 2019

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

 

Jupiter fra Skytten til Stenbukken

 

 

I dag, d. 2. december, forlader Jupiter Skyttens tegn og går ind i Stenbukken, hvor den vil befinde sig det næste års tid.

 

Som forventet og forudsagt bragte perioden hvor Jupiter gik igennem sit eget tegn, Skytten, særligt fokus på diverse retslige og juridiske anliggender.

Både i forhold til konsekvenser af nogle af de afsløringer om svindel, magtmisbrug og overgreb, som kom frem mens Jupiter gik i Skorpionen, hvoraf nogle nu skulle for retten, men også i forhold til selve retssystemet og dets fejl og mangler.

 

Herhjemme var det den hyppede B. Nielsen sag, teledata skandalen og mængden af henlagte sager, der blev de primære symbolsager på det.

 

Både her og i Europa blev visse banker og øverste bankledelse nu også holdt juridisk og økonomisk ansvarlig for tidligere svindel og fejlrådgivning.

 

Internationalt var det selvfølgelig Epstein sagen, der var symbolsagen over dem alle - en ekstrem repræsentant for den mørke perverterede, fordækte adfærd, som Jupiter i Skorpionen forinden havde sat i søgelyset. Jupiter i Skytten bragte hans tidligere indgåede sweetheart deal med det amerikanske retssystem op til overfladen igen og helt frem i lyset for alle at se og forarges over.

En opsigtsvækkende arrestation blev efterfulgt af officielle meldinger om et selvmord i en ubevogtet celle, som meget få troede på.

Sagen bragte dermed også et klart skred i den generelle befolknings tro på officielle udmeldinger, (tro og opfattelse er et andet Jupiter/Skytte område).

Flere hoveder er rullet i forbindelse med denne sag og her mens Jupiter gik i sine sidste grader af Skytten, (en såkaldt royal planet, i et af de royale tegn), fik sagen også konsekvenser helt ind i royale kredse, (interessant, nok da Jupiter var lige præcis på det Galaktiske Center, set fra Jorden), med en prins, der om ikke blev stillet juridisk til ansvar, så i stedet blev fældet af offentlighedens fordømmelse.

 

Der er stadig mange flere lag i denne sag, som vi garanteret ikke har hørt det sidste til.

 

Afslutningsvis bød de sidste dage med Jupiter i Skytten så på fokus på for tidlige prøveløsladelser via ”hændelser” i London.

 

Nu bevæger Jupiter sig så videre og vil nu i stedet rette forstørrelsesglasset mod dem, der udstikker rammerne for bl.a. retssystemet; selve lovgiverne, politikerne og regeringer.

 

Derudover sættes fokus på alle øvrige former for ledere, magthavere og toppen af samfundet.

Herunder især store firmaer og topfolk derfra.

Stat, samfunds-institutioner, -højborge og systemer kommer også under lup.

 

Det er alle disse områder og personer, som Jupiter nu vil sætte ekstra fokus på hvad holdbarhed, bæredygtighed, forsvarlighed, effektivitet, etisk og moralsk adfærd - eller nok nærmere mangel på samme - angår…

 

Og da det samtidig er blevet tydeligt, at status, titler, penge og magt ikke nødvendigvis beskytter helt på samme måde som før, så der er nok en del, der ryster i bukserne p.t. - og med god grund!

 

For Jupiter er jo ikke ene om at befinde sig her, men går nu ind og temamæssigt forstærker den allerede meget omtalte konjunktion mellem de to energimæssigt tunge planeter Saturn og Pluto længere fremme i Stenbukken, der i forvejen peger på store samfundsmæssige omvæltninger, magtskifte, konsekvenser, payback og time to face karma i alle lag, fra top til bund, men ISÆR i toppen.

 

Så vi er nu nået til den del af fasen, hvor alt kan ske i forhold til Saturn Pluto temaerne, her knap 6 uger før konjunktionen er præcis.

 

 

Jupiter føler sig faktisk ikke særligt godt hjemme i Stenbukken, da den ikke kan udfolde sig naturligt her.

Dens store armbevægelser stækkes. Dens iboende optimisme kommer ikke nemt til udtryk.

Det er vækstens planet på besøg i begrænsningernes tegn. 

 

Stenbukken repræsenterer vinteren, den årstid hvor det meste, som bekendt, stopper med at gro.

Jupiter, Saturn og Pluto her peger altså stærkt i retning af knaphed, mangel, nedskæringer, faldende vækst, recession og krise.

 

Lige efter sin indgang i tegnet går Jupiter i harmonisk aspekt med Uranus i Tyren, - det sætter kortvarigt lidt mere spræl under Jupiter og frigør den til at kunne give medvind til dem, som kan tænke ud af boksen, være kreative og opfinde.

Men dette aspekt kan grundet Uranus placering i netop Tyren meget vel også bare forstærke økonomisk ustabilitet og forhøje chancen for et eller andet form for kollaps…

Så vær forberedt på lidt af hvert fra nu af.

 

Generelt er det i hvert fald bare en tid, hvor meget let kan bryde sammen, hvor der er store regninger, der skal betales og konsekvenser, der må ses i øjnene- og hvor nødvendigheden af at tage ansvar vil gennemsyre næsten alt.

 

Ved hårdt arbejde vil det være muligt at skabe noget, der lønner sig på længere sigt, men resultaterne vil først vise sig senere.

Så der altså tale om mulig senere belønning for en stor indsats her og nu og ikke - som Jupiter klart foretrækker – at heldet lige pludselig bare gavmildt tilsmiler en, som en foræring.

 

Fra nu af og frem til lige efter Forårsjævndøgnet befinder vi os i den særlige situation, at 4 ud af de 5 nyklassiske store planeter er placeret i Jordtegn, 3 i Stenbukken, & 1 i Tyren - og 5 ud af 5 i såkaldte feminine tegn, da Neptun stadig befinder sig i Fiskene.

 

Det er en meget koncentreret fordeling – og derfor vil næsten alt omhandle Jorden, dens tilstand, dens ressourcer, fordelingen af dem og forvaltningen af dem.  

 

Og så er der stærk overvægt af feminin energi, som det bestemt kan være godt, at få en indstrømning og forankring af.

 

Men når det er så ensidigt bringer det også ubalance og kan let bringe os ud i ekstremerne

 

Med denne tegnfordeling vil ubalancen meget handle om sortsyn på Jordens tilstand - og en dertilhørende frygtelig dårlig samvittighed over hvordan det er kommet hertil.

Dårlig samvittighed og skam kan martre og handlingslamme eller føre til handlinger, der ikke er hensigtsmæssige.

Og så kan begge dele misbruges og fordrejes til enkeltes fordel.

Der kan tjenes penge på alt – og tag ikke fejl, nogle har for længst planlagt at skrabe masser af penge og andre goder ind på dette, ikke for at redde jorden og klimaet, som påstået, men for egen gevinst.

 

Så det er med ikke bare at hoppe på alle foreslåede løsningsmodeller, der lover en form for aflad, men at undersøge tingene grundigt og derefter kun at gøre det, dit hjerte og dine værdier byder dig - og ej heller forfalde til total sortsyn, selvom det for en stund kan komme til at se meget sort ud.

 

Hvad ansvar angår, så det gælder om at tage ansvar for egne tidligere og nuværende handlinger og at ændre adfærd, der hvor det reelt er nødvendigt og gør en forskel.

 

Jupiter er overskuddets planet, så har du ligefrem overskud til at tage yderligere på dig, som egentlig ikke er dit ansvar, fordi du føler at der simpelthen bare må gøres noget ved det, så fint – go for it.

Men lad være med at tage noget på dig som hverken er dit ansvar eller noget du har overskud eller ressourcer til at gøre noget ved, men som andre forsøger at pådutte dig – send i stedet ansvaret og regningen til de rette vedkommende, (som meget vel kunne være de selvsamme, som nu vil forsøge at suge energi og fordele af din påduttede dårlige samvittighed).

 

Tiden frem mod Forårsjævndøgnet kan godt blive ret ekstrem, da der er mulighed for endnu mere forfald og store nedbrud eller sammenbrud hvad de hidtil kendte rammer angår.

 

Men i ruinerne af det faldne vil der så også være mulighed for at få bygget et mere retfærdigt og etisk samfund op, som optimalt set er det Jupiter i Stenbukken repræsenterer.

 

På det individuelle plan opfordrer Jupiter i Stenbukken til at blive ved med at gøre en indsats og knokle for at skabe det, du ønsker, selv når det ser sortest og mest umuligt ud– da resultaterne og belønningen vil vise sig senere hen.

Den kommende tid handler nemlig om den lange bane og om ikke at lade sig slå ud af modstand eller give op.

 

Det/de huse, hvori du har Stenbukken er de(t) livsområde(r), hvor du det kommende år både vil møde udfordringer, men også vil opleve særligt udviklingspotentiale og hvor du senere kan høste frugterne af det, du vælger at så nu. Nogle kan også være ”heldige” at høste gode resultater af en tidligere stor indsats på området.

 

Afslutningsvis er det vigtigt at huske på, at alt er en fase; en del af en større proces, planeterne bevæger sig altid videre, det gør tidsånden og tilstanden her på Jorden også.

Det samme gør årstidernes, vi går både bogstaveligt og i overført betydning ind i en lang og mørk vinter, men en dag bliver det forår igen og heri ligger en stor spirituel visdom, som det er vigtigt at huske på, når alt ser mørkest ud, nemlig at; this too shall pass. <3 Tina

 

2. december 2019

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

Saturn – Pluto konjunktionen

 

Efteråret er over os og det tegner på alle måder til at blive en mørk tid vi går ind i.

 

I anledning af, at Saturn skifter retning på onsdag og de næste måneder bevæger sig direkte fremad mod dens endelige mødested med Pluto; 22°46 Stenbukken, i januar 2020, er det værd lige at genopfriske og uddybe betydningen af Saturn - Pluto konjunktionen, som har været mærkbar hele 2019 og fortsat vil være det hele 2020 med.

 

Denne kombination og tegnplacering bringer omfattende samfundsomvæltninger med sig,  meget af den hidtidige struktur og de kendte rammer for systemet vil sprænges i en sådan grad, at flere ting ikke kommer til at fortsætte som hidtil…

 

Organiseringen og struktureringen af arbejdslivet er en af de ting, der står overfor større ændringer, pga det stærke fokus på Saturn og Stenbukken. Det samme gælder ledelsesstil og metoder.

 

Flere af statens, regeringens, autoriteters og myndigheders, såvel som andre samfundsmæssige institutioners beføjelser kommer til at ændre sig markant – og det kan både gå i retning af væsentlig mere eller mindre magt. 

Borgeres rettigheder eller mangel på samme ligeledes så.

 

Mistillid mellem borgere og autoriteter og myndigheder kan let nå nye uhørte højder.

 

Myndigheder kan i desperation meget vel forfalde til at slå ekstra hårdt ned mod kritik og modstand. Ekstreme grader af censur, overvågning og social adfærdsregulering kan blive resultatet, hvis der ikke bliver sagt fra i tide.

 

Samtidig er det en tid hvor både magtfulde enkeltindivider, magtfulde dynastier, (velkendte, såvel som skjulte) og samfunds institutioner og højborge, der opfattes som ”too big to fail”, faktisk kan bryde sammen og miste grebet om magten.

 

Ingen fra top til bund kan nemlig føle sig sikre i sædet i disse tider, da Plutos lektion er, at intet varer evigt, alt har sin tid, alt får en ende, hvorefter noget nyt kan komme til.

 

Det er derfor, at meget nu synes at være under forfald og ikke længere fungerer, det er derfor vi konstant får serveret historier om myndigheder og samfundsinstitutioner, der åbenlyst ikke længere varetager de opgaver, de, på papiret, var sat i verden for at udføre, derfor vi konstant får meldinger om skandaler, svindel, svigt, fejl, ressourcemangel og dårlig ledelsesstil og derfor at vi ser tidligere magthavere, der trods forsøg på at klamre sig til fortidens magt, i stedet ender med at få ikke særlige værdige exits.

 

Forvent at alt dette kun bliver yderligere intensiveret her i efteråret og ind i vinteren.

 

Denne konjunktion, handler dog ikke bare om 2019 - 2021, hvor Saturn og Pluto er indenfor mærkbar afstand af hinanden.

 

Denne kombination handler nemlig også om den lange bane, både bagud og fremad.

Vi befinder os i slutningen af en større cyklus der tog sin start i 1982, da planeterne sidst var i konjunktion og som nåede sit dramatiske midtpunkt, ved oppositionen, i 2001.

 

Magthaveres beslutninger og handlinger, både de åbenlyse og de skjulte agendaer, den førte politik, de økonomiske og samfundsmæssige beslutninger, der blev truffet, de krigserklæringer der blev givet i de år, såvel som folkets reaktion på det eller mgl på samme, er alt sammen noget vi mærker konsekvenserne af nu.

Vi høster nu, som der blev sået i de år. 

Og hvis tingene ikke føles særligt holdbare lige nu, er det nok fordi, at de frø, der blev sået ikke var særligt sunde og ej heller blev lagt i jorden med de bedste hensigter!

 

Der er ting, der kommer til en naturlig ende og på graciøs vis kan give plads til noget andet/nogle andre og så er der det, som er pilråddent og må tvinges væk nu.

 

Alt det som ikke længere er levedygtigt, det, der hører fortiden til, som ikke har nogen fremtid, vil blive ubønhørligt destrueret.

For vi er ved at være nået til den sidste dødsrallen – den aller sidste fase, lige før det er endeligt slut, hvorefter et kæmpe genopbygningsarbejde, hvor noget nyt kan begynde at tage form, venter.

 

Hvordan det nye så bliver, har alle os, der er på kloden i denne tid, medindflydelse på og ikke mindst medANSVAR for.

 

Fremadrettet betyder det også, at de beslutninger og handlinger, der træffes og foretages nu her ved begyndelsen af den nye cyklus, der starter i januar 2020, vil have konsekvenser adskillige årtier frem og derfor gælder det selvfølgelig om at tænke sig grundigt om og træde varsomt, hvad end det er dig selv eller dine efterkommere, der må leve med konsekvenserne til den tid.

 

Det gælder om at være væsentligt mere vågne og opmærksomme, ved denne cyklus’ start, med henblik på hvad vi tillader, at der bliver iværksat fra højere hold, såvel som hvad vi selv sætter i gang, i begyndelsen af 20erne, end vi/de var i start 80erne og starten af dette årtusinde.

 

På det personlige plan er det helt store tema og spørgsmål, hvor meget autoritet og magt du vil tage på dig eller frasige dig og lægge ud til andre.

 

Hvordan forvalter du den magt du har over andre? Hvordan du forholder du dig til andre, der har magt over dig?

 

Hvor meget er du villig til at finde dig i fra f.eks. en leders side? eller fra myndigheders eller andre autoriteters, især hvis de hverken gør det de burde eller opfører sig ordentligt eller retfærdigt?

 

I hvor høj grad er du villig til selv at styre og sætte rammerne for dit eget liv?

 

Hvor meget vil du give køb på mod lovning om sikkerhed og tryghed - også selvom løfterne ikke nødvendigvis bliver overholdt?

 

Der hvor Saturn-Pluto = mere magt og kontrol til autoriteterne, så er valget dit, om det skal være dig, som tager din indre autoritet på dig og dermed får mere magt og styring over dit liv eller om det bliver de ydre, der skal tage endnu mere over, med et meget lille individuelt råderum til følge.

 

I de sammenhænge, hvor Saturn-Pluto = med systemets og den kendte strukturs sammenbrud, så består dit valg i, hvad du så vil sætte i stedet.

 

Har du personlige planeter/vigtige placeringer i nærheden af 22° Stenbuk/Krebs/Vædder/Vægt er/ bliver du især berørt/påvirket af dette på et personligt plan og/eller du er en af dem, der spiller en vigtig rolle i alt det her.

Det samme kan også gælde for vigtige planetplaceringer omkring 22 grader Tyr/Jomfru og Skorpion/Fisk.

 

 

På et højere plan handler denne planetkombination og cyklus om karma; afvikling af karma og af karmiske relationer.

Det handler både om at høste, som du vitterligt selv har sået, men også om at blive klogere på mørke parasitiske kræfters indblanding, skjulte agendaer og magtmisbrug, der kan have medført, at du ganske ufortjent slås med og bøder for noget, der egentlig ikke burde være på dine skuldre.

 

Indsigt herom kan sprænge rammerne for hele karma og (re)inkarnationssystemet og de hidtidige fortællinger herom og bringe større spirituel modenhed med sig og give langt større valgmuligheder og frihed – også udover dette liv.

 

Så ja, der er bestemt store ting i gang i denne tid!

 

Saturn – Pluto er en virkelig alvorlig og tung kombination og der er da også før sket virkelig voldsomme og negative verdensbegivenheder, når de to er tørnet sammen.

Konjunktionen tynges blot yderligere af tegnplaceringen i Saturns eget tegn, Stenbukken, så der er ingen grund til at ”sugarcoate” eller forgøgle at det her er eller bliver en let proces, for en vigtig del af processen handler netop om at vi må være/blive modne nok til at se den mørke, barske sandhed i øjnene.

 

Men det er som bekendt også mørkest før daggry og ligesom forår og lyse tider altid følger efter efterår og vinter, så er dette også en helt særlig mulighed for at kunne skille os af med en masse råddenskab og sætte noget nyt og bedre i stedet for alt det, som ikke længere fungerer eller tjener os og starte forfra – og det gælder på alle planer.

 

Vi står ved en skillevej og de valg, der træffes nu og det næste stykke tid har langvarig effekt og konsekvens, både individuelt og kollektivt, på både et jordisk og et spirituelt plan, så det er en ret unik og ansvarsfuld tid at være i live i.

Du opfordres derfor til at bruge energien varsomt, vågent og klogt.

 

Særlige stops på vejen hen mod den præcise konjunktion, hvor processen for hver gang gradvist intensiveres er når:

 

Saturn går direkte på onsdag

 

Pluto står stille sidst i september, lige efter Efterårsjævndøgnet, for derefter at gå direkte d. 3. oktober

 

Saturn udløser og afslutter en tidligere Solformørkelse i Stenbukken fra januar i år, fra d. 13. oktober – 13. november.

 

Jupiter går ind i Stenbukken &

Saturn og Pluto når inden for 3 grader af hinanden i starten af december

 

Solformørkelse i Stenbukken 26. december.

 

Saturn og Pluto når inden for 1 grad af hinanden og den præcise fase af konjunktionen begynder d. 31. december.

 

Konjunktionen når sit præcise punkt d. 12. januar 2020.

 

Lad os bruge denne udfordrende sidste fase af cyklussen og optakten til den nye, til at lyse mørket op og få skabt en grobund for bedre fremtidsudsigter for os alle.

 

<3 Tina

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

16. september 2019

 

 

 

 

Uranus i Tyren

 

Så fik vi taget hul på marts og nu er det ved at være nu!

Næste uge skifter en af de kraftfulde ydre planeter tegn, når Uranus, onsdag morgen d. 6. marts, forlader Vædderen og går ind i Tyren, hvor den vil tilbringe de næste godt 7 år.

 

Nye tider, ny epoke, nu hvor Uranus for alvor træder ind i 2. fase (i dens 84 årige lange cyklus med 12 faser i alt) – med dertilhørende nye temaer, som kan genopfriskes her og her

 

Ydre planet tegn skifte har det med at give genlyd på flere niveauer, så næste uge og sådan set hele marts måned kan godt gå hen og blive en ganske interessant og markant tid - læg mærke til hvad der sker omkring dig, både på verdensscenen, i dit ydre personlige liv og i dit indre, da budskaber og tegn vil kunne aflæses som vigtige fingerpeg på om, hvor det hele bærer hen de næste 7 år.

 

Tiden med Uranus i Vædderen har været akkompagneret af Uranus’ kvadrat til Pluto i Stenbukken, den træder nu ind i sin absolut sidste fase, som en ”ude af tegn kvadrat”, nu hvor begge planeter vil være i Jordtegn og slutter endeligt 19 dage efter tegnskiftet, d.25. marts, efter i alt 11 års turbulent aktivitet. Så marts vil også være præget af en sikkert dramatisk afslutning på kvadratens virke.

Markant tid, med store afslutninger og nye begyndelser!

 

Via de større planeters placeringer bliver der nu et enormt fokus på Jordtegn. 

Både Saturn, Uranus og Pluto befinder sig efter d. 6. marts i Jordtegnene, Stenbukken og Tyren (og fra sidst på året følger Jupiter såmænd også trop, i Stenbukken).

 

Dette er helt synkront med, at vi nu går ind i en tid, hvor vi helt konkret og bogstaveligt må forholde os til ændringer her på Jorden, i naturen, klimaet, i måden vi omgås og fremover behandler Moder Jord og hvordan vi udnytter og fordeler hendes ressourcer.

Som den sidste store planet, har vi Neptun i Vandtegnet, Fiskene.

Placeringerne i Jord og Vand giver et stærkt fokus på introvert, feminin energi. Gudinde energi kunne være et andet ord for det.

Lad os bruge disse energier til at dreje Jordens fremtid i en positiv, grøn, frodig og bæredygtig retning, til gavn for helheden, frem for kun de få!

 

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Marts 2019

 

 

 

2019

 

Et nyt kalenderår venter forude, det sidste i dette årti.

 

Da vi har levet med ganske turbulente kollektive energier i over 10 år nu, kan ingen fortænkes i, efterhånden at længes efter bare en smule fred, ro og stabilitet.

Men det bliver så ikke lige nu og her, for selv om 2019 er året, hvor vi siger endeligt farvel til dramatiske planetplaceringer, som Uranus i Vædderen og Uranus’ langvarige kvadrat til Pluto, så tager det næste markante og tunge aspekt, i form af en tiltagende Saturn-Pluto konjunktion, faktisk bare over med det samme…

Så kollektivt set, har vi altså flere store arbejdsopgaver, der skal løses, førend vi forhåbentlig kan slappe mere af og nyde livet.

 

Lad os først kigge på de energier, vi tager afsked med her i årets første måneder og derefter på betydningen af de nye tilkommende.

 

I november gik Uranus tilbage til Vædderen (2010/11 – 2018/19), dermed kom oprørs- og protestånden, der har præget os siden årtiets start, som ventet og forudsagt, tilbage for fuld styrke, right on cue, (arbejdsnedlæggelser, strejker, "gule veste", såvel som diverse andre demonstrationer).

 

På det nye års første dag kommer så Uranus - Pluto kvadraten (2008- 2019: finans & gælds krise - lederskabskrise –magthaveres fald/ afsættelser/abdiceringer - forskydning af magtbalancer - afsløring af korruption, magtmisbrug og andre dystre agendaer - fokus på ulighed, uretfærdighed og undertrykkelse - protester- demonstrationer - oprør - uroligheder – eskalering af terror/ false flags – klima forandringer – ekstreme vejr begivenheder - markante individuelle livsforandringer – stærkt behov for individuel frihed - udviklingspotentiale - OPVÅGNING) tilbage inden for orbis og aktiveres en aller sidste gang…

 

I marts siger vi farvel til begge, når Uranus går endeligt i Tyren og Uranus-Pluto derefter ebber helt ud og vi vil til den tid kunne gøre status over hele den gigantiske globale forandringsproces kvadraten symboliserede og hvor langt vi nåede.

 

Vi fik allerede en forsmag på de temaer, der følger med Uranus i Tyren, i det halve års tid Uranus kiggede indenfor i tegnet, i det forgangne år.

Dem skal vi nu til at gå i dybden med de næste 7 år.

Mens denne Uranus placering måske nok er mere neddæmpet end den foregående er den ikke mindre omvæltende, eller indgribende.

Selv om Tyren er noget længere om at komme op af stolen end Vædderen, så er der jo som bekendt den røde klud, der kan få den til at gå amok og den røde klud skal Uranus nok finde frem og vifte med i løbet af de 7 år.

Kombinationen står for:

Økonomiske eksperimenter/ændringer/omvæltninger, der rækker helt ind i den individuelle pengepung – ændringer vedr. ejendom/ejerskab – fokus på og ændringer vedr. fødevarer, madvaner, natur og bæredygtighed - potentiel grøn bølge, med opblomstring i selvdyrkning, økologi, biodynamik, permakultur og evt. helt nyopfundne grønne metoder versus sabotage af grøn, bæredygtig levevis og sund mad - klima forandringer/vejrmæssige forhold/ manipulation, der ændrer udkommet af afgrøder, priser og tilgængelighed – mulig knaphed og rationering af ressourcer og fødevarer – opfindelse af alternativer til noget, der mangler/udgår – ændringer i værdier og værdisætning - individuelt stigende behov for at leve sit liv ud fra egne sande værdier og stå fast på dem.

 

 

Oven i dette siger vi goddag og velkommen til en Saturn-Pluto konjunktion, i Stenbukken.

 

De to når deres præcise møde i starten af 2020 og kommer inden for den kritiske ene grad allersidst i 2019, men kommer allerede her i januar 2019 så tæt på hinanden, at indflydelsen skydes i gang og vil kunne mærkes hele året.

 

Kombinationen har et temmelig blakket ry.

Bl.a. fordi den var aktiveret ved begyndelsen af både 1. (reelt inden Pluto var opdaget) og 2. verdenskrig, (som i øvrigt også kom lige efter en Uranus-Pluto kvadrat og Uranus var trådt fra Vædderen ind i Tyren, i 1930erne), såvel som ved 9.11 og begyndelsen på ”the War on Terror ” (hvor vi også havde en serie af formørkelser, som faldt de samme steder, som flere af de formørkelser vi har i disse år, i tiden omkring Saturn og Plutos 2020 møde).

 

Det skal understreges, at Saturn og Pluto har været i forbindelse adskillige andre gange også, uden så voldsomme udfald - men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er mange ligheder nu med de tidsperioder, hvor der før er sket virkelig voldsomme verdensbegivenheder og på at energien KAN (mis)bruges på denne måde, hvis dem, der trykker på knapperne, ønsker det og får lov til det.

 

Hvis nogle i magtpositioner skulle gå med våde drømme om at indføre en total politi/militær stat, så kan denne kombination i Saturns eget tegn, Stenbukken (der står for stat og myndigheder) også meget vel (mis)bruges til at tage store skridt derhenimod eller ligefrem gå all the way…

 

Så nej, det blakkede ry er ikke uden grund, men som altid afhænger udfaldet af hvad folk vil finde sig i - og så gælder det om at finde andre mere konstruktive måder at bruge energien på.

 

Hvor Uranus-Pluto meget handlede om afsløringerne, opvågningen, forargelsen og begyndelsen på oprøret, handler Saturn-Pluto mere om, at nu hvor realiteterne er set i øjnene (eller bliver det i årets første måneder, som er absolut sidste udkald!), så derefter at tage konsekvenserne og ansvaret på sig og selv gøre en indsats for at skabe det liv, det samfund og den verden man ønsker for sig selv, sine nærmeste og sine medmennesker.

 

 

 

Med Saturn-Pluto er omfattende samfundsomvæltninger nemlig uundgåelige.

Den nuværende struktur og de kendte rammer kommer på mange måder til at sprænges og flere ting kommer ikke til at fortsætte som hidtil… og det kan jo både være godt og skidt.

 

Statens, regeringens, autoriteters og myndigheders, såvel som andre samfundsmæssige institutioners beføjelser vil ændre sig markant – og det kan både gå i retning af væsentlig mere eller mindre magt.

Borgernes rettigheder eller mangel på samme ligeledes så.

 

Mistilliden til ydre autoriteter og både statslige og private institutioner, der betragtes som samfundsmæssige højborge, vil nå sit absolut højeste.

Mangt og meget har allerede lidt alvorlige tillidsknæk de seneste år, (tænk blot på ting som medier, det politiske system, banksystemet, skattesystemet osv. osv.), nogle vil mene de allerede har spillet totalt fallit - og i deres nuværende form bliver det i hvert fald ikke bedre, de kommende par år.

 

En anden samfundsinstitution, der kommer ekstra i søgelyset i 2019 er, grundet Jupiters placering i Skytten, retssystemet, både i forhold til nogle af dem, der skal stilles til ansvar for deres korrupte gerninger, men også selve retssystemet i sig selv.

Og det vil vise sig om det, i dets nuværende form, er levedygtigt fremover…

 

Organiseringen og struktureringen af arbejdslivet står også overfor større, markante ændringer, med det stærke fokus på Saturn og Stenbukken.

 

Mistilliden vil også gå den anden vej, fra autoriteter/myndigheder mod borgerne, så der vil værre en større tendens til at slå hårdt ned mod disse.

Hvad end det gøres i et reelt forsøg på at opretholde lov, orden og sikkerhed eller udelukkende for at klamre sig til magten og kontrollen over en befolkning, der i stigende grad vil have fået nok …

Ekstreme grader af censur, overvågning og social adfærdsregulering og et meget lille individuelt råderum kan blive resultatet, hvis vi ikke passer på.

Hvis roret bare overlades til andre, kan selv den mest autoritetstro ende med at blive meget ubehageligt overrasket over hvilket samfund, de ”pludselig” befinder sig i, ved dets nye årtis begyndelse.

 

Både magtfulde enkeltindivider, magtfulde dynastier, velkendte, såvel som skjulte, og samfunds institutioner, der opfattes som ”too big to fail”, kan dog rent faktisk vise sig at falde under denne indflydelse.

 

For ingen fra top til bund kan føle sig sikre i sædet i disse tider, da Plutos lektion er, at intet varer evigt, alt har sin tid, alt får en ende og noget nyt vil derefter komme til.

Hvordan det nye så bliver, har alle os, der er på kloden i denne tid, medindflydelse på.

 

Pluto er altså gengangeren i de markante aspekter, der præger os i denne særlige overgangstid.

 

Pluto går i løbet af året også i præcis kvadrat til den næsten stillestående Eris, hvilket vidner om, at en eller flere outsider(e) kan komme ind på banen og skabe splid og stridigheder blandt ”det gode selskab” (eller dem, som selv opfatter sig som værende det) og vende op og ned på det hele.

Ligeledes om, at vi alle vil blive stillet overfor vigtige valg, der må træffes ud fra vores individuelle værdigrundlag…

Og så er vi tilbage ved Uranus i Tyren temaet om den tiltagende vigtighed af leve sit liv ud fra sine sande værdier og ikke ud fra noget, der bliver påduttet én udefra.

 

Dine værdier og hvad du vil finde dig i, bliver altså på alle måder et kæmpe tema i 2019.

 

Inden for de rammer, som de pågældende energier giver, er mulighederne for konstruktiv brug:

 

I langt højere grad at sætte rammerne for dit eget liv, både arbejdsliv og privatliv - tage autoriteten og styringen i stedet for at overlade det til ydre autoriteter.

 

Kort sagt, i de sammenhænge hvor Saturn-Pluto = mere magt og kontrol til autoriteten, så er valget dit om det skal være dig, som tager din indre autoritet på dig og dermed får mere magt og styring over dit liv eller om det bliver de ydre, der skal tage endnu mere over.

 

I de sammenhænge, hvor Saturn-Pluto = med den kendte strukturs sammenbrud, så består dit valg i, hvad du så vil sætte i stedet.

 

Det at måtte tage ansvaret mere på egne skulder, kan alt efter opfattelse, både føles som en byrde og en kæmpe befrielse.

Det er helt sikkert en energi, der stiller store krav til folk.

Det er ikke en periode, hvor man får noget foræret, der er højst sandsynligt goder, der må opgives, men hvor meget andet til gengæld kan opnås, hvis man er villig til at gøre en indsats.

 

Neptun i Fiskene minder os om ikke at forglemme medansvaret for dem, som ikke er stærke nok til at klare sig selv og da Neptun er i harmonisk aspekt til Saturn (og Pluto), kan det faktisk godt lade sig gøre at få alle med og gavne helheden, frem for kun de få.

 

Jupiter i Skytten er på mange måder lyset i mørket, letheden blandt de tunge energier.

Det er herfra, at vi kan hæve os over det nuværende mørke og tungheden og se fremad mod lysere tider og finde inspirationen til hvordan vi kommer frem til noget bedre og langt mere etisk.

 

Dog kommer en Jupiter - Neptun kvadrat med en advarsel om ikke at fortabe sig i drømme og illusioner, især ikke af den slags, hvor en Messias, aliens, engle eller andre skal komme og redde os fra det hele.

 

Dermed slet ikke sagt, at hjælp udefra er udelukket, men blot, at der, med de fremherskende energier, bare ikke er nogen vej udenom, at ansvaret primært er vores, dit og mit…

 

En anden advarsel går på ikke at være for skråsikker i sin tro på, at man har patent på sandheden og forfalde til fanatisme og ekstremisme.

 

Kan der styres uden om de faldgruber, kan Jupiter i Skyttens optimisme og fremadskuen og Neptun i Fiskenes medfølelse, spiritualitet og enhedsfølelse være særdeles nyttige redskaber til at få os ud af den suppedas, vi befinder os i og til at skabe en bedre fremtid for os alle.

Jupiter forbliver i Skytten frem til december.

 

Året byder på 5 formørkelser fordelt over 2 hele sæsoner og begyndelsen på en 3.

 

Vi afslutter serien af formørkelser over Løve/Vandbærer aksen med endnu en Blodmåne over DK, meget tidligt om morgenen d. 21. januar, derudover bliver det formørkelser over Krebs/Stenbuk aksen og den medfølgende tematik, der blev skudt i gang i sommeren 2018, som dominerer.

 

Da den første formørkelsessæson begynder allerede ved årets begyndelse, ved Nymånen i Stenbukken, vil du kunne læse meget mere om betydningen af dette, i det nye års første dage.

 

Så nej, med Uranus – Pluto kvadratens genaktivering d. 1. januar og begyndelsen på en formørkelsessæson i årets første uge og Saturn og Pluto, der kommer inden for mærkbar afstand af hinanden i midt januar, lægger år 2019 bestemt ikke stille ud, energimæssigt!

 

Det kan være skræmmende når meget af det velkendte, (uanset hvad man mener om det), bryder sammen og forgår.

 

Men samtidig er det også en spændende og ganske unik tid at være i live, med en hel særlig mulighed for at være med til at skabe en ny æra; en ny måde at leve på.

 

Der har været profeteret om denne tid, de første årtier af dette årtusinde og de store ændringer Jorden ville komme ud i, i uendelige tider.

Nu er det nu! - og det er ikke tilfældigt, at lige præcis DU er her på kloden netop nu, det er fordi du har noget at byde ind med, en særlig opgave, der er en vigtig brik i det store puslespil.

 

Hvis du ønsker at vide mere om hvordan disse kollektive energier kommer til at påvirke lige præcis dig og hvad din rolle er i alt det her - såvel som om dine egne individuelle progressioner, der udelukkende omhandler dig og dit liv, så har jeg fortsat 10 % rabat på Årshoroskoper, ved bestilling frem til og med d. 6. januar.

 

Lad os tage opgaven på os og bruge energierne til at få afsluttet dette vilde årti på en konstruktiv måde og få lagt en grobund for nogle fantastiske 20’ere!

 

Rigtig godt Nytår!

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 Slut december 2018

 

 

 

Jupiter fra Skorpionen til Skytten

 

Vi er nu ved at afslutte de 13 måneder, vi har haft Jupiter gående gennem Skorpionen, hvor den har kastet sit lys over mørket og dermed afsløret flere af de ting, der foregår i ly heraf...

Få dage før Jupiter gik ind i Skorpionen, sidste oktober, begyndte Weinstein afsløringerne at rulle, få dage efter Jupiter var trådt ind i tegnet blev #metoo kampagnen skudt i gang, ( i øvrigt genoptaget fra en tidligere bevægelse fra 2006, hvor Jupiter sørme også var, you guessed it; i Skorpionen!) - og så tog det ellers fart.

 

Det kan man vælge at se som et klokkeklart organisk opstået eksempel på synkronicitet mellem planeternes stilling og begivenheder her på jorden; som foroven, så forneden…

Man kan også vælge at se det som begivenheder, der var orkestreret af nogle, der gemmer sig allerbagerst i mørket, som netop har indgående kendskab til energierne og synkronicitet og som vidste, at der nu uundgåeligt ville komme lys over mørket og for at være på forkant, brugte deres magt og evne til at iscenesætte i god tid og satsede på at slibrige sexskandaler og misbrug blandt kendte og privilegerede kunne aflede folket fra ting, som var endnu værre, fra deres egen hånd …

Uanset hvad, så kørte tegnskiftet og medfølgende begivenheder fuldstændig som et manuskript.

 

Siden da har det, som forventet, væltet frem med afsløringer om skorpionske/plutoniske emner som magtmisbrug, økonomisk svindel, korruption, seksuelt misbrug, pædofili – og går man lidt under overfladen også om rituelle ofringer, regulær vampyrisme og kannibalisme…

Nej, kønt og behageligt er det bestemt ikke, når der kastes lys over mørket - men nødvendigt!

Nu forlader Jupiter så Skorpionen og går ind i Skytten om 5 dage og nye temaer vil begynde at forme sig.

 

Og hvad kommer næste kapitel af manuskriptet så til at bestå af?

 

Nogle af de afsløringer om diverse former for misbrug og korruption, der er kommet frem vil have retslige opgør som følge og da retslige anliggender netop er både Jupiter og Skyttens domæne, kan lige præcis det komme til at fylde rigtig meget, det kommende års tid.

Der kommer i det hele taget fokus på love, på domme, på jura og selve retssystemet.

 

Jupiter står stærkt i Skytten, da det er dens eget tegn, både planet og tegn har en tendens til at overdrive, forstærke og forstørre, så vil vi få både det bedste og det værste af energien.

 

Det bliver en tid med stærk fokus på sandhed; søgen efter sandheden/ sandheden der nu må komme frem.

 

Bagsiden af medaljen er, at folks opfattelse af sandheden og rigtigheden af netop deres overbevisning kan være så stærk, at det kan føre til fanatisme og få nogle til at gå til yderligheder. Det gælder både religiøse, politiske og øvrige former for overbevisninger og livsfilosofier.

Ikke at gå ud i ekstremerne, men at udvise mådehold vil være yderst vigtigt og tilrådeligt!

 

Man fristes til at spørge hvornår udlændinge/indvandrere/flygtninge ikke et hot topic?

Men emnet bliver i hvert fald ikke mindre aktuelt det kommende år, da både Jupiter og Skytten netop repræsenterer udland, fremmede kulturer og menneskene derfra.

 

Vi stiler mod enden af et årti og da Skytten er et fremtidsorienteret tegn, vil vi være ganske optaget af hvordan vi ønsker 20’erne - og også tiden derefter - skal forme sig og på at skabe en bedre fremtid.

 

Der vil generelt være fokus på vækst, udvikling og den højere mening med det hele.

Uddannelsessystemet kan også stå overfor ændringer, der geare mere mod nyere tider.

 

De(t) hus(e) hvori du har Skytten + evt. planeter og punkter i Skytten, får altså besøg af Jupiter, i løbet af det kommende år og de viser tilsammen hvor du har størst muligt udviklingspotentiale i perioden.

Måske også hvor du kan være decideret heldig at opleve, at lykken tilsmiler dig, da Jupiter som bekendt også går for at være ”heldets planet”.

Men først og fremmest handler Jupiter om udvikling.

 

Overordnet set bliver det en tid, hvor vi ikke er ude af mørket endnu, men hvor vi ser frem mod - og kan arbejde på at skabe - lysere tider

Det er jo netop Skyttens absolutte fineste egenskab, at den midt i det sorteste mørke kan holde lyset forude for øje og glæde sig over det.

Og et optimistisk syn på fremtiden er hvad der i den grad bliver brug for det næste års tid.

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

November 2018

 

 

 

Uranus returnerer til Vædderen i 4 mdr

 

Så nåede vi til november, der byder på et par væsentlige tegnskifte, lige oveni hinanden, i næste uge.

På tirsdag afslutter vi den halvårige ”generalprøve” på de 7 år, der venter os forude, fra foråret 2019 og frem til 2026, hvor Uranus vil befinde sig i Tyren.

 

Som forventet, har vi fået adskillige tegn og eksempler på, at det gamle/nuværende økonomiske system trænger gevaldigt til oprydning og fornyelse.

Det har ikke just skortet på skandaler og groteske afsløringer/fortællinger om svindel og korruption på denne front – og dette var kun begyndelsen, som måske baner vejen for et decideret oprør…

 

Vi har i samme periode også set yderst usædvanligt vejr, med dertilhørende konsekvenser for natur og udkomme af afgrøder/fødevarer, der, som forudsagt, vil give sig til udtryk i knaphed/mangel på visse ting, såvel som dyrere priser…

 

Det har også forlydt, at der skulle være en mætning i marked for økologi og at der derfor ikke er mulighed for at flere kan omlægge til økologisk landbrug lige foreløbigt, selvom de måtte ønske det…Altså den ventede modstand mod den grønne bølge, som Uranus i Tyren optimalt set kunne blive.

 

To be continued, når Uranus for alvor går ind i Tyren i marts og syv år frem, Læs meget mere om temaerne for denne 7 årige periode nedenfor.

 

Nu skal vis så have bundet en sløjfe på de temaer, som Uranus’ gang gennem Vædderen, fra 2010/2011, har bragt med sig. Nedenfor kan du også læse/genlæse om betydningen af Uranus i Vædderen og præcis hvad det er, vi skal have gjort op med de næste 4 mdr.

 

Forvent at den noget iltre kombination af Uranus i ildtegnet Vædderen vil give både gemytterne og den generelle stemning nogle nøk opad mod det røde felt…

 

Har du vigtige placeringer sidst i Vædderen- såvel som i Krebsen, Vægten eller Stenbukken - vil disse altså aktiveres en sidste gang af Uranus og temaer fra det sidste halvandet års tid af dit liv vil nå et klimaks/ en afslutning.

Du er sikkert blevet bevidst om, hvad du gerne vil være fri for og fra, nu skulle du gerne blive klogere på, hvad du vil være fri til at gøre, fremadrettet.

 

Uranus befinder sig i den kritiske sidste grad af Vædderen, hvor energien er særlig intens, fra på tirsdag og en måneds tid frem, til starten af december og igen fra februar - marts.

 

Fra januar – marts 2019 aktiveres også Uranus’ dramatiske, turbulente, men også opvækkende kvadrat til Pluto, der har præget os siden slutningen af sidste årti, en aller sidste gang.

Og kender man de energier ret, kommer det sikkert ikke til at gå stille for sig. Så nej, det er fortsat bestemt ikke kedelige tider vi lever i!

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

1. november 2018

 

 

Uranus fra Vædderen til Tyren

 

Det giver altid gevaldig genlyd, når en ydre planet skifter tegn.

Vi står netop nu over for et markant tegnskifte, da den ydre planet, Uranus, her fra maj 2018 kigger inden for i Tyren i et halvt års tid.

Sidst på efteråret returnerer Uranus til Vædderen en sidste gang, for så at gå endeligt ind i Tyren i foråret 2019.

 

Lad os først tage et tilbageblik på Uranus’ gang gennem Vædderen, inden vi kigger fremad mod betydningen af Uranus i Tyren.

 

I 2010 begyndte Uranus ligeledes at gå frem og tilbage henover tegngrænsen mellem Fiskene og Vædderen og gik endeligt ind i Vædderen i foråret 2011.

 

Nu var dette dog ikke bare et tegnskifte, som Uranus foretager hvert 7. år. Eftersom Fiskene er det sidste tegn i Dyrekredsen og Vædderen det første, var dette også enden og begyndelsen på en ny 84 år lang cyklus.

 

Det endelige tegnskifte i marts 2011 var da også ekstra voldsomt og dramatisk på begivenhedsfronten, da det faldt nøjagtig sammen med tsunamien i Fukushima, Japan, da Uranus stod aller, allersidst i Fiskene (vand). Tsunamien blev i øvrigt også livestreamet, (Uranus = teknologi), så hele verden for første gang kunne følge med i en katastrofe in realtime, hjemmefra sofaen og udviklede sig fra en natur - til en atomkatastrofe, dagen efter, hvor Uranus trådte ind i Vædderen (ild)…

 

Som foroven, så forneden…hvad end det er organisk eller orkestreret…

 

Helt i Uranus´ ånd blev tegnskiftet til Vædderen, fra 2010 af, også ledsaget af en bølge af utallige demonstrationer, protester, oprør, uroligheder og revolution rundt omkring på kloden. Og så startede det ovenikøbet i verdensdele, hvor den slags indtil da ville have været fuldstændig utænkeligt.

Men kombinationen af Uranus’ oprørske, omvæltende, frihedselskende energi, der gerne kæmper for lige rettigheder for alle og Vædderens ilterhed, kampgejst, samt en ”ingen skal holde MIG nede”- attitude, fik simpelt hen låget til at springe fuldstændig af.

Uanset om de mange forskellige protester opstod helt spontant, fordi folk simpelthen havde fået nok – eller nogle af dem var orkestreret af folk, der forstod at benytte energierne til egne skjulte agendaer og kunne manipulere folk med på en bølge, som måske i virkeligheden handlede om noget helt andet end det mange af deltagerne troede, så har ”protest ånden” været kendetegnende for perioden.

(”Det Arabiske forår”, ”Occupy” bevægelsen, uroligheder og undtagelsestilstande i bl.a. London, Stockholm, Egypten, Tyrkiet, Thailand og Brasilien, Black Lives Matter i USA, anti Trump demoer osv. er blot et lille bitte udpluk af noget af alt det, der har foregået henover de sidste 7 år).

 

Og så er der også blevet raslet en del med sablerne nationer imellem og trusselsniveauet er steget. (Vædderen = ”krigerens tegn”).

 

Heftigheden og den generelt opildnede stemning, i de år Uranus har gået gennem Vædderen, skal selvfølgelig også ses i lyset af Uranus’ meget omtalte kvadrat til Pluto, der, med kun ganske få korte pauser undervejs, har været aktiv i alle årene.

Siden Plutos gik ind i Stenbukken i 2008 og Uranus i Vædderen 2010, har det globalt været en yderst markant tid, hvor verden-  og menneskene i den - har forandret sig rigtig meget.

 

På det personlige plan har, den del af det, som Uranus stod for, meget handlet om et stærkt stigende behov for individuel frihed, friheden til at beskæftige sig med og gøre det man har lyst til og friheden til at gå efter det man vil have, uden unødig indblanding og restriktioner fra andre.

 

Det kan godt være, at Uranus’ skift fra Vædder til Tyr ikke er helt lige så markant, som da en hel ny Uranus cyklus blev skudt i gang for 7 år siden. Men man behøver jo blot at nævne parallellen fra anden halvdel af 1930’erne(!), hvor Uranus også havde forladt Vædderen og var gået ind i Tyren, hvor der også blev sagt farvel til en Uranus -Pluto kvadrat og der ligesom nu er udsigt til et vigtigt Saturn – Pluto aspekt, for at forstå, at vi stadig lever i yderst markante tider og at de kommende år bliver afgørende.

 

Forandringens tid er bestemt ikke ovre endnu – for som alle de 3 ydre planeter Uranus, Neptun og Pluto er helt enige om; så er en af de eneste sikre ting i livet; forandring.

 

Vi står nu der, hvor nye strømninger og temaer, der vil præge os markant de næste 7-8 år, vil begynde at gøre sig gældende og blive mærkbare.

Fra midt maj – november 2018, går vi ind i en ny afgørende fase, hvor Uranus kigger indenfor i Tyren.

Vi får dermed en yderst vigtig forsmag på noget af det, der kommer til fylde rigtig meget, i årene 2019 – 2026, hvor Uranus går endeligt ind i -  og igennem - Tyren.

 

Især perioden frem til slut 2024 er på tegnebrættet, for her befinder de 3 ydre planeter, der tilsammen beskriver de kollektive strømninger og tidsånden, sig i de tegn, de også vil være i fra maj – november: Uranus i Tyren, Neptun i Fiskene og Pluto i Stenbukken.

 

Så slutningen af dette årti og den første halvdel af det næste, er altså in the making right now – og den observante iagttager af både ydre omgivelser og indre fornemmelser, vil nu begynde at få stærke hints om, hvor det hele bærer hen, både kollektivt og individuelt.

Er du typen, der er forud for din tid, har du sikkert allerede mærket til dette et godt stykke tid nu.

 

Med Uranus’ tegn skifte fra Vædder til Tyr, kommer der et klart energi- og tema skifte.

 

Mens Uranus og Vædderen sagtens kan blive enige om hurtigt at ryge op i det røde felt, gøre oprør og kræve forandring NU, er Tyren anderledes rolig og temmelig nølende overfor forandring, vil faktisk helst beholde status quo, hvis muligt.

Men det bliver så ikke muligt, for når en ydre planet, som Uranus, er på spil, er forandringer ikke til at komme udenom og nu vil de især indfinde sig på Tyrens domæne, dvs.: økonomi, ejendomme, værdier, fødevarer og naturen.

 

I undergrunden har der længe været tale om et forestående crash eller økonomisk reset. Så er det i disse år at den fiat/gældsbaserede økonomi får en ende?

Tja, vi kommer i hvert fald til at værdi sætte på en anden måde og Tyren står unægtelig for langt mere konkrete og håndfaste værdier end ”out of thin air”.

Men om der bliver tale om en mere fair omfordeling eller om den ene procentdel blot finder nye spidsfindige måder at blive endnu rigere på, mens resten af befolkningen bliver fattigere, siger Uranus i Tyren ikke noget om.

Det eneste, der er sikkert er, at det i hvert fald ikke komme til at køre videre som hidtil.

Der er dog potentiale for økonomiske eksperimenter og nytænkning, som sagtens kunne komme alle til gode, såvel som for oprør mod økonomiske uretfærdigheder.

Præcis hvilken vej de økonomiske vinde kommer til at blæse, afhænger i sidste ende af, hvad folk fremadrettet vil finde sig i – og hvad du personligt vælger at tjene dine penge på, såvel som at bruge dem på… Omprioriteringer kommer i hvert fald helt sikkert på dagsordenen.

 

Er der noget, der kan virke som den famøse røde klud og få den sindige