Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Forsiden

 

 

Kollektive tendenser og strømninger

De store planeters aspekter og tegnskifte

 

Jupiter udløser alle de ydre planeter på én gang

Jupiter – Uranus konjunktionen foråret 2024

2024

Store tegnskifte og de sidste Store Konjunktioner 2024 -2026

Gunstigt Jupiter – Saturn aspekt

Pluto returnerer til Stenbukken

Jupiter i Tyren 2023/24

Pluto i Vandbæreren 2023/24- 2044

Saturn i Fiskene

Afslutninger, videreudvikling, Saturn & Pluto, Jupiter & Chiron

Pluto når tegngrænsen mellem Stenbukken og Vandbæreren

2023

Lysglimt i mørket

Afslutning på Saturns Vandbærer transit

Afslutning på Plutos Stenbukken transit

Efterårskvartalet 2022

Sommerkvartalet 2022

Jupiter i Vædderen – ny udviklingscyklus sætter ind.

Jupiter – Neptun konjunktionen 2022 part 2

De store konjunktioners tid;

Jupiter – Neptun konjunktionen 2022

Sceneskift

 

Ældre opslag 2018 – 2021/22

Ældre opslag 2012 - 2018

 

 

Jupiter på overarbejde –

udløser alle de ydre planeter på én gang

 

Mens Jupiter – Uranus konjunktionen buldrer derudaf og de næste 5-6 uger går med, at de tos vilde nystartede cyklus får fodfæste, kommer to andre cyklusser involverende Jupiter og ydre planeter nu også ind i billedet igen.

Menneskeheden har været udsat for ikke så lidt her i 2020erne.

Startende i år 2020 med de tre Store Konjunktioner mellem hhv. Saturn & Pluto, Jupiter & Pluto, Jupiter & Saturn, der parvist startede nye indbyrdes cyklusser op og gjorde året mildest talt ”uforglemmeligt”.

Blot et år og få måneder efter sidstnævnte i december 2020, fandt så den næste Store konjunktion mellem Jupiter & Neptun sted i 2022.

Og nu her foråret i 2024 kom så den femte konjunktion mellem Jupiter & Uranus. (Efterfulgt af den sjette og sidste mellem Saturn & Neptun i 2025 -26.)

Udover den femte igangværende konjunktion, er nr. 2 fra 2020 og nr. 4 fra 2022 nu også aktuelle igen, da de begge når til nye stops i deres respektive cyklusser dette forår.

Jupiter & Pluto mødtes 3 gange i 2020, hvilket var starten på en ny indbyrdes cyklus mellem de to, der vil vare frem til 2032, som nu er nået til trigon fasen. Det er dén af alle de igangværende cyklusser fra 2020’erne, der er nået længst frem.

Jupiter & Plutos Store 2020 Konjunktion omhandlede især:

Mørke agendaer, vedrørende magt og kontrol, der blev taget ud i ekstremerne, men samtidig så også blev mere synlige, så flere fik øjnene op for dem.

Ekstreme former for lovgivning, hastevedtagelser og omgåelse af helt grundlæggende rettigheder.

De lovgivere, der foretog disse ændringer og i flere tilfælde også foreslog endnu mere ekstreme udgaver end det, der blev vedtaget, (hvilket ikke siger så lidt!), såvel som dem, der advarede og oplyste andre og protesterede imod det.

Massemeditationer verdenen over, der nåede et rekordhøjt antal deltagere. Disse deltagere og alle de intentioner, manifestationer og forhåbninger, der i fællesskab blev sendt ud i æteren, hører også denne konjunktion til.

Der var i starten også tale om et stort sammenhold. Trods forvirring og forskellige opfattelser af, hvad der foregik, kunne alle ved første peak, i april 2020, blive enige om, at det igangværende helst skulle stoppes og at så få som muligt skulle tage nogen former for skade.

Den famøse kurves uforklarlige fald i april fulgte lige i hælene på denne mediterende udvisning af menneskeligt sammenhold jorden rundt.

Siden hen fulgte mange flere internationale, nationale og individuelle meditationer og bønner. Det samme gjorde mange forskellige former for oplysningsarbejde.

Larmende klinky klonky /pots & pans  demo’er og fakkeloptog (mod førnævnte lovgivning) og forkastelse af første udkast af epidemiloven, såvel som Mink skandalen med et dertilhørende, kortvarigt, skift i folkestemningen fandt altsammen sted under sidste direkte hit af Jupiter – Pluto konjunktionen.

Hvorefter andre energier så satte ind, tog over og det hele blev til en noget anden historie derefter.

Splittelse på kryds og tværs, nærmest uanset hvilket emne og tema, det drejer sig om, har præget livet på jorden lige siden – var divide and conquer målet, så må man sige mission accomplished.

Men det oprindelige sammenhold, ved første hit, ER dog stadig indkodet i lige netop denne cyklus’ start.

Da Jupiter og Pluto sidenhen nåede til næste fase af deres indbyrdes cyklus, sekstilen, forlod den daværende justitsminister – og dermed øverste ansvarlige for førnævnte ekstreme 2020 lovgivning, efter eget valg, politik.

Da vi nåede til kvadratfasen sidste forår blev flere fremtrædende figurer fra 2020’s protest bevægelser og partier beskyldt for at være mis – og disinfo agenter for fremmede fjendtlige magter, i heftige fremstød, i landets medier. DK’s statsminister både i 2020, sidste år og nu, kom i spil til en international post, men fik den ikke – og er samtidig blevet tiltagende upopulær herhjemme.

Her ser vi altså tydeligt både hvordan temaer og fremtrædende figurer fra konjunktionsfasen på forskellig vis kommer i fokus, frem i manégen, i vælten, op at vende igen, ved de efterfølgende stops og nu når vi så til trigon- fasen, der består af en totalt flowende energi.

Noget af det, der blev igangsat, nogle af ideerne og de bagvedliggende motiver fra konjunktionens start kan derfor nu nå til blomstring og også accepteres mere vidt og bredt; de kan lettere forstås, motivere og inspirere andre.

Sammenholdet fra starten af konjunktionen kan for nogle – dér, hvor løbet ikke er kørt - potentielt også blive lettere at finde ind til igen, da det er et harmonisk punkt i cyklussen, set ud fra at energien er let, uhindret flydende og optimistisk.

Men man skal dog huske på, at det er energien så også for de mere negative former for 2020 iværksættelser og agendaer, der nu også kan flyde lettere og uhindret fremad mod blomstringsstadiet…

Det er derfor, at det er så utroligt vigtigt at være bevidst om, hvad der igangsættes og hvad der samtykkes og ikke samtykkes til under en Stor Konjunktion, fordi det får betydning og konsekvenser lang, lang tid derefter.

(Der er på ingen måder tale om noget, der lige tager 2 uger inden en påske eller blot varer hen over jul og nytår – ikke bare trak det gevaldigt ud, mens det stod på, men vil også have konsekvenser og eftervirkninger i årevis derefter).

Den fjerde Store Konjunktion i 2022 mellem Jupiter & Neptun blev tydeligvis overgangen fra én historisk begivenhed og større agenda til den næste og indeholdt faktisk temaer fra dem begge.

Som vi altså nu, hvor Jupiter og Neptun mødes igen i deres første primære aspekt siden 2022,  også kan støde på igen, på en eller anden vis, i form af videreudvikling og/eller diverse konsekvenser.

Den fjerde konjunktion i 2022 foregik helt synkront med afrundingen på lockdowns, frivillig tvang og diktater omkring vaccinationer, masker og dets lige, der så gik direkte over i Ukraine krigen, propaganda, indrømmet billedmanipulation, energikrise, vilde prisstigninger, inflation og rentestigninger.

Mens de fleste steder havde lagt lockdown perioderne bag sig eller var i gang med det – kunne hele verdenen dog bevidne Shanghais indespærrede befolkning skrigende i frustration fra deres balkoner, NETOP de dage, som Jupiter - Neptun Konjunktionen peakede og tog hul på en ny cyklus i april, hvilket dermed altså også bragte dét tema med ind i den nye cyklus…

På selve peak dagen blev det ydermere også meldt ud at 66 % (!) af verdensbefolkningen nu havde taget mindst et shot.

Mens sekstilen er det første større aspekt efter konjunktionen blev skudt i gang – hvor vi altså stadig befinder os i første del af en større cyklus - er dette dog samtidig også sidste gang, at Jupiter og Neptun, (begge medherskere over tegnet Fiskene), mødes, mens Neptun stadig er placeret på hjemmebane i eget tegn.

Faktisk vil Neptun nå den til sidste wildcard grad af Fiskene her i maj, mens Jupiter tager fat og forstærker og forstørrer. 

Så vi får skruet MAX op for Fiske – Neptun energien!

Sygdomme, kure, medicin, vaccinationer, bivirkninger, medicinal industrien, kemi og kemiske våben,  misbrugs- og afhængigheds issues. ”Sundhedsvæsen” og ”Sundhedsorganisationer”, hospitalsverdenen samt pleje – hjælpe brancherne sorterer alt sammen herunder.

En sekstil består ligeledes af let, flowende energi, (men kræver lidt mere arbejde end trigonen), så det er jo nok ikke helt tilfældigt, at WHO har valgt netop maj måned til at forsøge at tilrane sig endnu mere magt, i et ønske om fremover at kunne overrule både de enkelte nationers beslutningsmuligheder og det enkelte menneskes bestemmelsesret over egen krop…

Jupiter befinder sig i Tyren - et tegn, der er særligt tilknyttet til netop sin krop, så der kan dog potentielt være noget modstand ad den vej…

Derudover er krig, energikrise, inflation, rentestigninger, faldende rådighedsbeløb og levestandarder, som nævnt, blandt denne cyklus’ største temaer  - (og Tyren står jo også netop for økonomi og basale ressourcer.)

Dertil kommer ting som:

Medfølelse og begivenheder, der trækker i hjertestrengende og trangen til at hjælpe.

Propaganda, manipulation, bedrag, vildledning, røgslør - især via billed- og videomateriale.

Længslen efter en frelser.  Illusioner, der opstår eller brister.

Begivenheder til vands og tematikker vedrørende vand, i alle dets former.

Sekstil fasen er stadig tidligt i cyklussen, så det et rigtigt godt udlugningstidspunkt, hvor noget af det, der helst ikke skal nå til fuld blomstring, med fordel kan rives op inden det får dannet et for stærkt rodsystem og kommer i vækst.

Lige såvel som noget af det positive og berigende kan arbejdes videre med, passes og plejes og bringes til vækst.

Mens der måske ikke foregik super mange fede ting i det ydre dengang, var både planet energierne og tegnplaceringen for 2022 konjunktionen super introvert, således at noget af det vigtigste faktisk kunne foregå på de indre planer.

På det personlige plan er dette en super kreativ og åndelig kombination. Der ligger enormt meget inspiration og modtagelighed heri – og nu hvor Jupiter siden har bevæget sig videre og langt ind i et Jordtegn foreligger også muligheden for at trække noget højere og finere ned og manifestere det rent fysisk i konkret form.

Så det er der i hvert fald mulighed for at gøre brug af på det personlige plan.

Hvad Jupiter – Pluto kombinationen angår handler det meget om indtagelsen af egen power og kraft og at gøre konstruktiv brug af den, med udvikling, visdom og det højeste gode for alle, for øje.

Kom godt videre igennem alle de forskellige energier, der skal navigeres igennem resten af Forårskvartalet.

Da vandene højst sandsynlig vil tilmudres yderligere og diverse agendaer let kan komme til at stå i kø, gælder det om at holde tungen lige i munden & holde sig skarp og vågen.

Freedom Truth Light ☮️ &💖 Tina

Midt forår 2024

 

 

Jupiter – Uranus Konjunktion foråret 2024

 

Jupiter haler nu godt ind på Uranus i Tyren og der geares dermed i dén grad op til forårets Store Konjunktion mellem de to, der peaker d. 21. april.  Dette er den femte af de i alt seks Store konjunktioner vi skal igennem her i første halvdel af 2020erne.

Allerede i sidste del af februar, da Jupiter kom 10 grader fra Uranus begyndte diverse tematikker ret tydeligt at gøre sig gældende - og fra nu af bliver det kun vildere og vildere.

Kombinationen byder nemlig både på spændende udviklingsmuligheder, såvel som et stort element af vildskab, bizarhed og utilregnelighed.

Nogle af de hændelser, der er indtraf, da de to nåede under 10 grader fra hinanden, giver ganske interessante fingerpeg om noget af det, der kan være i vente i foråret.

Det rygtedes, og bakkes op af data, at flere af verdens rigeste, såvel som andre med politisk indflydelse var begyndt at sælge ud af deres aktier – stort ud.

Landbrug, oprørske landmænd og klima + Co2 fortællingen fortsatte med at clashe – clashe hårdt.

Solen – (som måske nok også kunne have bare én lille ting eller to at sige i forhold til klimaet her på Jorden) – havde 3 STORE udbrud lige efter hinanden.

Simultant hermed skete større nedbrud af mobilnetværk og bredbånd i bl.a. USA. (Om det var Solen, et cyberangreb eller hacking er ikke endegyldigt fastslået).

Herhjemme så vi en række større hacking angreb.

Nogle har også oplevet strømafbrydelser

Og så blev der raslet ENDNU mere med krigssablerne.

 

Uranus hersker jo over Vandbæreren, så med Jupiters forstærkende indflydelse og Pluto samtidig placeret helt i starten af Vandbæreren, kan vi nu altså forvente Uraniske/Vandbærer tematikker på steroider de næste måneder. Hvilket netop sætter fokus på :

Teknologi, elektronik. Internet. Hacking. Cyberangreb. Strøm, atomkraft (og våben) og andre energikilder.  Nedbrud. Krak. Videnskabelige gennembrud. Vilde Soludbrud, anden kosmisk stråling/ indkommende energi. Himlen, himmellegemer, rummet og alt hvad der befinder sig og bevæger sig der. Ikke- jordiske intelligenser. Oprørsånd, protester, social uro, revolution og afsættelser.

Jupiter tilføjer etik, lovgivning, retsopgør, rejseaktivitet, tro og trossamfund, hvor Uranus så går ind og kan gøre det hele lidt mere grænseoverskridende, vanvittigt, bizart og potentielt fanatisk.

F.eks. var det under en tidligere J-U konjunktion at kometen Hale Bopp var på himlen og at en kult begik masseselvmord, for at ”komme med på det rumskib, der gemte sig bag kometen” da den kom tættest på Jorden. Så er stilen ligesom lagt…

Konjunktionen finder sted i Tyren, så ting, der sorterer under Tyrens domæne bliver selvfølgelig også yderst højaktuelt, såsom: naturen, landbrug, afgrøder, fødevareforsyning, priser, betalingsformer, valutaer, værdier og økonomi.

 

En J-U konjunktion bringer gerne en introduktion af noget nyt, anderledes og banebrydende med sig, der sidenhen får stor indflydelse og udbredelse, f.eks. blev bl.a. forløberen til internettet, såvel som Instagram og CD’en introduceret under tidligere J-U konjunktioner,

Om det bliver CBDC’en (altså en centralt styret, programmérbar og evigt overvåget digital valuta med diverse betingelser tilknyttet) denne gang eller noget andet vil tiden (snart) vise.

Økonomien kan i hvert fald komme stærkt i fokus - og nok ikke på den mest stabile måde…

Videnskabelige gennembrud/ introduktion af nye metoder (U) af den art, der samtidig rejser visse etiske spørgsmål og dilemmaer (J), som kommer op til hed debat, er et andet kendetegn ved denne kombination.

F.eks. var det under tidligere J-U konjunktioner at det første kunstige hjerte blev indopereret med (midlertidig) succes, at første henrettelse foretaget via indsprøjtning fandt sted og at det klonede får Dolly blev introduceret for verdenen.

På nuværende stadie kunne det jo meget vel have noget med indoperation af chips og menneskets sammensmeltning med maskiner og kunstig intelligens at gøre - eller måske noget helt andet og uventet.

Under flere tidligere J-U konjunktioner har der rundt om i verdenen været kæmpe demonstrationer, strejker, social uro, oprør, revolution, afsættelser, eller statsoverhoveder, der selv trak sig – og med en Pluto i Vandbæreren samtidig, er noget lignende næsten selvskrevet.

Under sidste J-U konjunktion blev flytrafikken over Europa lagt totalt ned over længere tid af et vulkan udbrud. 

Jupiter (rejser) + Uranus (himlen/rummet) står netop for flytrafik og rumrejser og under tidligere konjunktioner er der udover førnævnte totale flystop også både set introduktion af nye flytyper og rumfartøjer, voldsomme flystyrt, enten med mange passagerer eller med ”prominente passagerer”, såvel som rummissioner, der både lykkedes, (eller hævdedes at gøre det), såvel som fejlede og crashede.

Det, at flytrafikken blev lagt ned af naturens kræfter, henviser også til de uventede drejninger kombinationen er kendt for; det totalt utilregnelige og magtesløsheden, når nogle større kræfter spiller ind og det kan selvfølgelig også handle om meget andet end flytrafik.

Om det bliver naturens kræfter, menneskelig adfærd, med mere eller mindre ondsindede hensigter, et angreb af en art eller noget andet, så er temaet, at noget, der normalt tages for givet pludselig kan blive umuligt, utilgængeligt eller højst ustabilt over længere tid.

I forhold til tidligere tiders J-U konjunktioner, lever vi nu i et über digitaliseret samfund og er dermed sårbare, på en måde vi ikke har været før. (Især når man kigger på hvad lige netop disse to planeter repræsenterer!)

Så uanset årsag, kan det altså ikke tages for givet, at alt bare vil funke upåklageligt hele tiden eller vil være tilgængeligt dette forår.

Ej heller, at ting i det hele taget bare bliver ved med at køre, som vi hidtil har kendt det. For store omstillinger og omvæltninger kan meget vel forekomme.

Så det skader bestemt ikke lige at have lidt back up på plads; kontanter hjemme, noget ekstra mad, vand og andre fornødenheder, såvel som diverse alternative muligheder for at udøve det nødvendige.

Derudover også gerne let adgang til mange af dine værdier. Tyren plæderer netop for konkrete, håndgribelige, tilgængelige og nyttige værdier. Har du mange, så spred dem ud, læg ikke alt i en kurv.

Det mere spekulative – såvel som det, der i princippet bare er et nr. på en skærm kan især godt komme i fare…

Da foråret nærmer sig, er det selvfølgelig også oplagt at forspire, så, plante og dyrke spiselige afgrøder selv, i det omfang, som det nu er muligt.

Og når alt det praktiske så er på plads, så gælder det egentlig bare om at springe ud i de spændende muligheder, som konjunktionen jo også bringer med sig.

Jupiter - Uranus kombinationen står nemlig i dén grad også for:

Opvågning, bevidsthedsudvidelse, personlig udvikling, oplysning og sandhedssøgen og et stærkt indkommende energi influx, der understøtter alt dette.

Alt alternativt - alternative interesser, discipliner, behandling, livssyn og livsstil får ligeledes et kæmpe og gunstigt boost.

Jupiter og Uranus er samtidig de to absolut mest frihedselskende planeter.

Så alt, hvad der handler om frihed, frigørelse, friere rammer og om selv at kunne sætte rammerne og gå egne veje er befordret.

Ting kan vendes mere eller mindre på hovedet.  Chancer tages, i forhold til noget, du ønsker. Omlægning af eget liv er muligt. Tiden er inde til at prøve noget anderledes og nyskabende og en større vovethed kan indfinde sig.

En konjunktion udmærker sig ved at være dér, hvor både en cyklus ender og en ny begynder. Ligesom ved en Nymåne, her bare på et meget større og længerevarende plan og har derfor også et kæmpe manifestationspotentiale i sig. Det understreges kun yderligere af placeringen i Tyren, der netop omhandler fysisk og meget konkret manifestation.

Så J-U’s bevidsthedsudvidende energitilførsel skal altså både groundes og omsættes til noget konkret i praksis her på Jorden.

Manifestation, skaberkraft, kreativitet, kunstneriske, såvel som alternative udfoldelser er dermed stærkt befordret af J-U i Tyren.

Det samme er større samklang med naturen og himmelrummet og himmellegemerne. Himmel, jord og mennesket derimellem kan nu mødes og nærmest forenes.

J-U cyklussen tager ca. 14 år, så lige nu befinder vi os altså i den allersidste tid af en 14 årig cyklus, der startede tilbage i 2010-11.

I april starter så en ny 14. årig cyklus op. Denne gang foregår det ved et onetime hit, hen over nogle få måneder, (men kan så tilgengæld også blive mere markant, vildt og omvæltende på én gang…).

Det, der sættes i gang – både i forhold til, hvad du personligt iværksætter og det vi kollektivt sætter i gang eller tillader bliver igangsat - vil altså have indflydelse de næste 14 år, så høj bevidsthed og omtanke i forhold til hvad der foregår og hvad vi foretager os er nu påkrævet.

Der kan både blive noget, der skal siges klart NEJ TAK til såvel som et rungende JA TAK.

Tyren står også  for værdier – så det er en god idé at være/blive virkelig bevidst om dine personlige værdier, (ikke udefra dikterede), så du kan træffe dine valg derudfra, når situationen måske er lidt mere ramlende end lige nu og her.

Jupiter – Uranus kombinationen sætter virkelig smæk på energierne. Så sørg allerede nu for at tage godt vare på dig selv, på alle tænkelige måder, så du kan klare at modtage og forankre det energi influx, der kommer.

Da vi samtidig også går ind i en Formørkelsessæson undervejs i midt marts – midt april kan det godt blive VIRKELIG heftigt, men også utroligt spændende og berigende.

Jupiter – Uranus kombinationen er bestemt heller ikke uden humor, så undervejs kan der også sagtens blive noget at grine af, muligvis fordi det netop vil være totalt gakket og bizart.

Men mest af alt gælder det altså om at kunne bevare fatningen undervejs, at kunne favne energien og så bruge den til at skabe og igangsætte noget, der gør en positiv forskel i dit liv og omkring dig.

Konjunktionsfasen er nu i gang og varer minimum maj med.

God fornøjelse og hold på hat og briller!

Freedom Truth Light ☮️ &❤️ Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

1.     marts 2024

 

 

 

 

2024

 

Året lægger ud lige på og hårdt med Pluto i den aller sidste grad af Stenbukken og med anden indtræden i Vandbæreren d. 21. januar, ( varende frem til september. Tredje, endelige indtræden følger i november).

Så vi er faktisk lige fra årets begyndelse, dér, hvor alt kan ske – og det gælder egentlig for HELE år 2024, at vi konstant vil befinde os lige midt i sådan et spændingsfelt.

 

BEVIDSTHEDSUDVIDELSE

Både tegnskifte, såvel som nærmest alle de største astrologiske aspekter henviser dog samtidig til kæmpe potentiale for bevidsthedsudvidelse i 2024.

Derfor vil det segment, der i forvejen interesserer sig for alt alternativt, bevidsthedsudvidelse, åndelig udvikling, frihed og sandhed, få rige muligheder for at sprænge nogle hidtidige rammer og på mange måder kunne boltre sig mere frit end før.

Der kan også være mange flere, der får øjnene op for og begynder at interessere sig for den slags.

Der kan dog også sagtens forekomme begivenheder eller fremkomme nogle informationer af en art, der decideret påtvinger en bevidsthedsudvidelse hos os alle – eller de fleste. Noget, der totalt ændrer den generelle hidtidige opfattelse af ”hvordan tingene nu engang hænger sammen i denne verden” (+ udover denne verden…)

Når Jupiter og Uranus mødes i foråret, ved endnu en Stor Konjunktion, så afslutter de en cyklus, de startede tilbage i 2010.

Lige netop den cyklus var særlig powerful, fordi første begyndelse fandt sted  0. grader Vædderen, den max potente første grad af Dyrekredsen – der signalerer en hel ny begyndelse med potentiale for at tage det pågældende til et helt nyt og højere niveau. Det pågældende var i denne forbindelse: opvågning, bevidsthedsudvidelse, frihedstrang og sandhedssøgen.

I starten var rigtig meget af denne energi fokuseret på ”december 2012” – men det handlede selvfølgelig ikke om en specifik dato i et specifikt år, men om en meget længere proces, der ganske rigtig bød på enorme muligheder for bevidsthedsudvidelse og opvågning undervejs, for dem som var modtagelige herfor.

Ufattelig meget viden og dybe indsigter, der før kun var forbeholdt mindre okkulte kredse er om ikke blevet spredt ud som alment viden blandt den gængse befolkning, så i hvert fald nu frit cirkulerende og gjort tilgængeligt og forståeligt for enhver, som fatter interesse herfor og selv vælger at dykke dybere ned i det - og dét er blevet langt flere end tidligere. Dertil skal selvfølgelig også lægges helt selvoplevede, individuelle åndelige indsigter.

Den nye cyklus, der begynder i 2024 finder sted i Tyren, det vil sige, at nu skal alle disse indsigter groundes og omsættes til noget i praksis her på Jorden. Det er ikke bare nok at kunne gennemskue og forstå en masse eller have åbne kanaler opadtil længere, det skal også direkte afspejles i værdier, levevis og hele ens ophold og ageren her i den fysiske verden.

Ligeledes skal det energi influx, der kommer her i 2024 også forankres og hjælpes til at danne dybe rødder.

Det er dog efterhånden ret velkendt, at der er gedigen modstand imod, at menneskeheden højner bevidstheden af den simple årsag, at vi så selvfølgelige bliver væsentlig sværere – for ikke at sige umulige - at styre og kontrollere og samtidig også vil stoppe med at tillade diverse parasitter at suge vores energi. Der har længe været ført subtil krig imod os ved konstante forsøg på at fordumme, skræmme og holde bevidsthedsniveauet så lavfrekvent som muligt og det bliver selvfølgelig ikke mindre udtalt i 2024 med disse  stærke indkommende energier og muligheder.

Så alene af dén årsag – såvel som flere andre - kan 2024 godt byde på rigtig mange:

VILDE OG OMVÆLTENDE BEGIVENHEDER

Som nævnt sidste år kan det skifte i tidsånden, som Plutos tegnskifte symboliserer, godt blive ret chokerende for mange, der kan ende med at være i vildrede i flere år efter. Typisk kommer mange desværre også i klemme på en eller anden vis. (Du kan læse mere om hvordan tegnskiftet bedst håndteres her)

Grundet Plutos afrundende ophold i Stenbukken i 2024, vil dette skifte især være udfordrende for meget autoritetstro mennesker, såvel som for dem, der undervejs har forvaltet deres magt på, lad os sige, knap så yndig vis.

Ligeledes kan hidtidige velkendte samfundsstrukturer og institutioner ende med at bryde mere eller mindre sammen - dysfunktionsniveauet er jo for længst nået mange af disse steder.

Hele arbejdslivet kan også gennemgå en gennemgribende transformation.

 

Vandbæreren repræsenterer alt det, der befinder sig på himlen og i rummet. Herunder selvfølgelig også vores centrale stjerne, Solen, der synkront med Plutos overgang til tegnet sidste år begyndte at opføre sig vildere og vildere i sine udbrud og dette er fortsat ufortrødent siden. Nordlys på tidligere usædvanlige steder er nærmest blevet en norm nu.

Når vi til sidst, her i 2024, til den slags udbrud, der også kan forårsage større skader på teknologisk udstyr på Jorden?  Tja, det er jo yderst bemærkelsesværdigt, at Vandbæreren netop også står for den slags teknologi og at et Pluto besøg godt kan forårsage lidt af hvert - også i nedbrydende retning.

Det er i hvert fald nok ikke lige nu, at det er supersmart kun at forlade sig på diverse digitale løsninger eller at afskaffe kontanter.

Internettet og sociale medier sorterer også under Vandbæreren og vil jo nok ikke forblive i sin nuværende form, i de mange år frem Pluto skal opholde sig her (helt til 2044) – nogle af ændringerne kan potentielt også indfinde sig allerede forbindelse med tegnskiftet her i 2024.

Forsøg på mere censur, nedbrud, såvel  som større fokus på hacking og hackere og alternativer til nuværende sociale medier kan blive aktuelt, på forskellig vis.

Nettet buzzer her i slut 2023 også omkring mulighederne for et forestående større cyberangreb  - og dette ville faktisk også være lige efter Pluto i Vandbæreren drejebogen…

Lige inden Pluto i 2023 forlod Vandbæreren igen, kom der for første gang ”officiel disclosure” i form af en whistleblower, der overfor den amerikanske kongres afslørede, at flere regeringer havde bjerget både rumskibe og ikke -menneskelige kroppe hen over årene, på verdensplan.

Den timing var selvfølgelig ikke tilfældig og et klart tegn til de opmærksomme: ”to be continued”, når Pluto er tilbage i Vandbæreren igen.

Alt er sådan set muligt på denne front; lige fra den længe berygtede fake alien invasion til reel kontakt med andre ikke- jordiske intelligenser eller informationer, der udvider eller ændrer forståelsen af Jordens og menneskets rolle i det, der kaldes universet; sande såvel som usande.

En anden vild begivenhed, som nok ikke er til at komme udenom vedrører:

ØKONOMI

Da første omgang af Plutos tegnskifte fandt sted i foråret 2023 begyndte flere banker, helt efter drejebogen, at krakke og gå under eller blev opkøbt af større banker.

Da tingene mildest talt – til trods for de officielle udmeldinger, der må siges at have taget begreber som spin og gaslighting til absurd uhørte højder -  igen ikke så for godt ud, i forbindelse med at Pluto skiftede retning i efteråret, blev den veltjenende krigsmaskine så bare sat i ekstra omdrejninger.

Jupiter går direkte Nytårsaftensdag og vil derefter bevæge videre sig fremad gennem Tyren, tegnet for økonomi. Denne placering kan bringe vækst og overflod, hvad reelle, konkrete og brugbare værdier angår, men er kendt for IKKE at være venligsindet overfor den slags økonomiske spekulationer, der ikke har solid hold i virkeligheden, som ikke er bygget på noget håndgribeligt – med andre ord altså det, som det meste af verdensøkonomien, såvel som meget af aktiemarkedet er bygget op omkring…

På sin vej gennem Tyren vil Jupiter, som nævnt, også i foråret indhente Uranus, der længe har forvarslet enten et crash eller større økonomiske ændringer, af den mere gennemgribende slags og bliver nu altså yderligere forstærket og aktiveret af Jupiter - og da Pluto, der også omhandler økonomi og fælles ressourcer, samtidig når til sit point of no return i år, så ER der jo generelt bare lagt i den økonomiske kakkelovn her i 2024, må man sige!

En total omlægning af hele det økonomiske system kan meget vel være udkommet (mange af brikkerne er allerede gradvist faldet på plads i baggrunden).

Der er i hvert en hel del, der som minimum, ikke bare kommer til at fortsætte som hidtil, heller ikke økonomisk set.

 

KRIG OG FRED

Udover at krig i denne bizarre verden kan agere midlertidig redningsplanke for skrantende økonomier, så vil vi fortsat også have formørkelser i foråret og efteråret over Vædder/Vægt aksen.

Så yderligere krig eller krigstrusler, såvel som forøget krav om fredsforhandlinger og diplomatiske løsninger bliver fortsat et yderst højaktuelt tema i 2024 også.

Nu er der er jo mange forskellige former for krig  - som nævnt også den mere subtile psykologiske, bevidsthedsdæmpende krigsførelse og 2020erne har da heller ikke budt på andet, NONSTOP.

Hen ad vejen blev det så også til den slags krig, som de fleste forstår og opfatter som krig. 

Hvad ender det så ud med?  Tja, det afhænger dels  af hvor desperate nuværende magthavere bliver, såvel som igen meget om hvad bevidsthedsniveauet lander på og hvad menneskeheden fremover tillader disse magthavere at iværksætte.

Nu er det jo sjældent beslutningstagerne selv, der bogstavelig talt tager ud i marken og slås, så der skal jo ligesom også være nogle andre, der er villige til at udføre ordrerne og foretage handlingerne. Og disse kan selvfølgelig også påvirkes af hvor stort et folkeligt pres, der er for fredsforhandlinger og diplomati frem for krigshandlinger.

Det mest effektive er dog; hvis det ikke blot gøres for en specifik nation, befolkning eller under et specifikt flag – men for ALLE folkeslag og befolkninger, der lider under beslutninger og handlinger taget hen over hovedet på dem.

Disse formørkelser henviser også til nye alliancer, der indgås og gamle alliancer, der bryder sammen eller opløses.

Der er allerede gang i en hel del på den front og dét vil uden tvivl videreudvikle sig i 2024 og fremefter.

Kaster vi et hurtigt smugkig ind i 2025 (– 26), så vil Saturn og Neptun mødes i den sidste Store Konjunktion i rækken i denne omgang. Sidst de gjorde det faldt Berlinmuren og sidenhen gik Sovjetunionen i opløsning og en hel ny verdensorden opstod.

Det er altså dér vi er igen i disse år, bortset fra at vi nu faktisk har meget mere markant astrologisk aktivitet end dengang. (Vi har hele 6 Store Konjunktioner mellem de store planeter og 3 store tegnskifte, der finder sted inden for en ganske kort årrække.) 

Det er i sådanne perioder, at verdenen og manges levevis ændres totalt.

Udover decideret krig mellem nationer/ alliancer, så er der også stærkt forhøjede chancer verdenen over for:

OPRØR OG REVOLUTION

Der kommer jo VIRKELIG smæk på Vandbærer energien, der bl.a. er oprørets og revolutionens tegn, samtidig med, at Jupiter går ind og forstærker herskeren Uranus i foråret, (sidst de to mødtes, var der konstant oprør og demonstrationer over det ene og det andet, verdenen over) og går derefter i harmonisk aspekt til Pluto i Vandbæreren og forstærker også denne.

Generelt vil oprørstrangen derfor blive LANGT større og konstant ulme, så det med, at indgribende beslutninger bare trækkes ned over hovedet på befolkninger vil mildest talt ikke blive hilst velkomment og den type ledelsesstil vi har set de senere år, vil slet heller ikke blive accepteret på samme måde længere.

Det kan nogle steder i verdenen sikkert også udvikle sig endnu vildere end blot til protest og demonstrationer, så der bliver tale om decideret revolution og afsættelse af nogen med magt…

 

2020 SPØGER STADIG

Fordi så mange nye cyklusser blev startet op i 2020 vil vi jævnligt skulle vende tilbage til netop det år, når planeterne når videre frem i deres indbyrdes cyklus - og der ER jo også den velkendte elefant i rummet, der, utrolig nok, ikke er blevet gjort op med endnu.

Jupiter og Saturn går i kvadrat fra sommeren af og vil være det uafbrudt et år derefter. Kvadrat fasen er et decideret krisepunkt, hvor at det, der blev igangsat under konjunktionen, i dette tilfælde altså i tiden omkring december 2020 (!) uundgåeligt vil komme op og skal ses kritisk efter i sømmene.

Dette bliver nok den mest markante fase, vi indtil videre har haft siden da – og den er også temmelig langvarig. Så noget eller nogen fra dengang vil jo nok skulle stilles til én eller anden form for regnskab.

 

KOMMER DER NOGEN OG REDDER OS? (KIG I SPEJLET)

Neptun når helt til yderpunktet af sit eget tegn Fiskene i foråret, inden den vender om. Endnu en ydre planet, der har bevæget sig ud i ekstremerne af et tegn, inden et forestående energiskifte næste år.

Udpræget offermentalitet, nærtagenhed og drømme om diverse frelsere, der kommer og klarer alle ærterne for os, mens vi bare skal forholde os totalt passive, er dermed ved at være taget så langt ud som det kan komme – men også kun ved at være … det kan, for nogle, sagtens nå at blive mere ekstremt i år, da  Jupiter også går ind og forstærker her, undervejs. 

Men fra 2025 af vil et budskab om, at vi som individer altså i stor grad må sørge for at redde og frelse os selv, uundgåeligt begynde at blive hamret ind. Ligesom at højere magter, åndelige hjælpere og guides rent faktisk også er nødt til at se noget handling fra vores side, førend at de kan træde til og gøre noget - også vil blive tydeligere og tydeligere.

Så man gør nok ret klogt i, allerede i år, at begynde at forberede sig på det energiskifte og den omstilling. (Saturn i Fiskene prøver faktisk allerede nu at råbe folk op på den front med et realitetstjek).

Yderligere fokus på issues omkring medicin, misbrug af diverse substanser, sygdomme, hospitalsvæsen, plejebranchen, medicinal industrien – vand, oversvømmelser og begivenheder på havet, kan også forekomme med Neptun i de sidste grader af Fiskene.

(En Formørkelse i Fiskene i sensommeren understreger også de selvsamme Neptunske temaer.)

VÆLG DIN VEJ

Jupiter går ind i Tvillingerne i maj og forbliver der resten af året, hvilket er endnu en invitation til at udvide bevidstheden, sindet, dine mentale evner og din viden.

Der kan blive rigtig meget at tale om i løbet af 2024, måske netop grundet mange chokerende, omvæltende nyheder og begivenheder. Et væld af nye informationer kan komme på banen.

Ligesom der potentielt også kan opstå helt nye kommunikationsformer og komme andre vidensdelingsmetoder på banen.

Fremskridt og nye opfindelser er nemlig også en væsentlig del af Jupiter – Uranus konjunktionen, der er foregået lige forinden.

Alternativt kan gamle kommunikationsformer dog også genoptages - HVIS teknik eller internet går ned eller bliver ustabilt, kunne eks vis en ting som old school brevpost godt få en renæssance.

Jupiter i Tvillingerne kan også henvise til to vidt forskellige veje, der går i hver sin retning, hvad udvikling og bevidsthedsniveau angår.

Som du nok kan læse ud af alt det ovenstående kommer vi i 2024 nærmest til at balancere på et knivsæg mellem noget nær den totale destruktion og spændende nye udviklingsmuligheder og højere bevidsthed,

Så sørg endelig for BEVIDST at hægte dig på de energier, du ønsker og vælg den vej, der er den rette for dig og vær insisterende og stædig i forhold til at holde fokus, for det bliver der brug for, for at kunne få øje på og gribe de muligheder, der helt sikkert opstår undervejs, blandt alt det andet, der vil ramle, buldre og brage.

Kære alle læsere, følgere og klienter, I ønskes afslutningsvist et rigtig godt nytår – tak for det forgangne års support og på gensyn i - et vildt – 2024, kedeligt bliver det ihvert fald ikke! 😊🎉✨🎆🌟

Freedom Truth Light & Tina

 

Ønsker du dit kommende år sat i et helt personligt astrologisk perspektiv, så kan du bestille og få 10 % rabat på et Årshoroskop her:

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Slut december 2023

 

 

De Store tegnskifte og de sidste Store konjunktioner

 2024 - 2026

 

Neptun er netop nu nærmest stillestående inden et retningsskifte d. 6/12, hvor den går direkte. 

Herfra vil den bevæge sig videre gennem de sidste grader og også nå helt frem til d. 29. grad af Fiskene, hvor den så vil vende om igen næste forår.

Som bekendt er Pluto allerede i gang med at skifte tegn og gør det endeligt i 2024.

Alle tre ydre planeter skifter faktisk tegn de kommende år, da Neptun og Uranus følger lige i Plutos hæle, i  2025 ( & ind i ’26), hvor de begge bevæger sig hen over tegngrænser, til hhv. Vædderen og Tvillingerne.

At dette foregår med – for dem - så kort et mellemrum  er endnu en klar signifikator på at virkelig STORE forandringer er ovre os.

De ydre planeter omhandler generelt kollektive forandringer – ikke mindst i tidsånden og når de alle tre skifter endeligt i 2024 – 2025/2026, er det altså ikke bare dele af, men HELE tidsånden, der vil ændre sig gevaldigt.

For Neptuns vedkommende bliver det heller ikke bare et tegnskifte, men også begyndelsen på en hel ny runde gennem Dyrekredsen, når den træder ind i Vædderen i 2025. Så lidt af en event.

Den anden primære signifikator på at verdenen og hele vores levevis er under komplet forvandling er, som omtalt mange gange, de 6 Store Konjunktioner mellem de store planeter, vi gennemgår her i første halvdel af 2020erne – hvilket er et meget højt antal på så kort tid.

Her har vi to tilbage, hvoraf den næste finder sted i foråret 2024, når Jupiter & Uranus afslutter en cyklus og påbegynder en ny. Denne konjunktion omhandler bl.a. bevidsthedsudvidelse, udvikling, fremskridt og gennembrud. Det vil du kunne læse mere om ved udgangen af året, når opslag om 2024 kommer.

Den sidste Store Konjunktion, i denne omgang, bliver mellem Saturn & Neptun, der strækker sig over 2025 – 26, med første hit i foråret 2025.

Så ikke bare starter Neptun en ny cyklus gennem Dyrekredsen i 2025 , men den afslutter også serien af Store Konjunktioner, når Saturn indhenter den i Vædderen. ( Ja, Saturn starter såmænd OGSÅ en hel ny cyklus gennem Dyrekredsen i 2025.)

Sidst Saturn og Neptun mødtes var da Berlinmuren faldt – så der bliver altså tale om den type eventklasse med den konjunktion.

Verdenen – og hele ”verdensordenen” - har været, er og kommer under MASSIV forandring. Der er simpelthen ingen vej udenom, med den her sammenpressede form for markant astrologisk aktivitet, på blot nogle få år.

Denne proces har løbet nonstop her 2020’erne, siden første Store Konjunktion mellem Saturn & Pluto peakede i start 2020 og det stopper altså ikke førend en fuld transformation er gennemført, (så evt. længsler tilbage til tiden før da er  spildt energi…)

Udkommet af denne transformation og opløsning af den gamle verden, er det vi er her for at afgøre.

Mange sjæle vil være kommet hertil netop af denne årsag. Du kan meget vel være en af dem 😊

Pluto når snart igen til den kritiske sidste grad af Stenbukken her i december, lige før Vintersolhvervet og går så ind i Vandbæreren for anden gang d. 21.  januar og vil befinde sig i den 0. grad til godt ind i februar – så de næste måneder bliver meget vigtige i hele denne proces og grangiveligt også ganske turbulente, så det er vigtigt at holde højere formål og opgaver for øje nu og ikke lade sig aflede.

Ud af ruinerne af den gamle verden skal der skabes en ny og hel anderledes verden og levevis og nogle skal gå foran og vise at en positiv og berigende version heraf bestemt også er muligt.

Det starter typisk med egen livsform og egne valg, der sidenhen kan og vil inspirere andre.

Det, at de tre ydre planeter skifter tegn med så kort mellemrum betyder nemlig også at de alle tre vil befinde sig helt i starten af deres respektive tegn på samme tid og derfra vil danne et historisk gunstigt, frit strømmende, inspirerende og bevidsthedsudvidende aspektmønster imellem sig i 2025 – og dette aspekt begyndte allerede så småt at trække op her i 2023 og vil fortsat gøre det on & off frem til da.

Så midt i alle udfordringerne og alt det, der ramler om ørene på os, (og der vil helt sikkert blive tale om meget mere end på nuværende tidspunkt…), vil der også være store muligheder og energetisk back-up for dem, som føler sig kaldet til at skabe en ny, bedre og alternativ levevis, for dem som er åbne og modtagelige for dette energiinflux og som formår ikke blot at hænge fast i det forgangne, der alligevel ikke fungerer (længere).

Allerede nu har vi også et andet aspekt, der giver medvind på denne front.

Den gunstige Jupiter – Saturn sekstil fra i sommers er her i start december kommet inden for orbis igen og vil peake en sidste gang i slut januar og februar, faktisk lige efter Plutos entré i Vandbæreren.

Jupiter & Saturn startede deres indbyrdes cyklus ved Vintersolhvervet i 2020, i 0° Vandbæreren – netop dér, hvor Pluto vil befinde sig ved sidste peak af sekstil fasen af deres cyklus, så der er noget der går op i en højere enhed dér og giver nogle muligheder, som helst ikke skal misses.  Læs om sekstilens muligheder her

Den forestående tid er altså ret afgørende og der vil være forskellige ting, der vil være mest fordelagtige at gøre på forskellige tidspunkter.

Lige nu og her henviser Neptun med sit standstill og retningsskifte til, at det er fordelagtigt at vende sig mere indad  - der vil være ekstra hul igennem til andre dimensioner og du kan modtage vigtig inspiration og guidance. Læg mærke til dine drømme, såvel som vågne inputs, indsigter og budskaber, der kan komme til dig på forskellig vis.

Derudover handler det i høj grad om at tage dine egne forestillingsevner i brug og så efterfølgende gøre brug af din kreativitet, – og husk at man kan være kreativ på uendelig mange måder og områder – dine medskaber & manifestationsevner.

God fornøjelse & adventsweekend 🕯🎄

Freedom Truth Light ☮️ &❤️ Tina

Start december 2023

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

 

Sommerkvartal updates:

Vi er nu godt inde i anden halvdel af Sommerkvartalet og Pluto har samtidig bevæget sig så langt tilbage i Stenbukken, at den i uge 33 kommer inden for den kritiske ene grad af USA’s oprindelige Pluto placering.

Det vil Pluto så vedblive med konstant at være de kommende måneder, helt frem til december.

Denne sidste, afgørende fase af det famøse og omvæltende Pluto return – hvor landet sat på spidsen enten må genopfinde sig selv eller bukke under – har selvfølgelig også konsekvenser for resten af verdenen og hele ”verdensordenen” og vedkommer derfor os alle.

I hælene på afslutningen af dette Pluto return vil der til næste forår ydermere også forekomme en total Solformørkelse hen over dele af USA.

Denne Solformørkelse er opfølgeren til ”The Great American Eclipse” tilbage i 2017. Hvad der allerede dengang fik en hel del opmærksomhed var, at de to formørkelsers baner tilsammen danner et tydeligt kryds hen over landet, hvilket jo så enten kan tolkes som at landet er særlig udvalgt/ udpeget til et eller andet eller som, at landet - som vi hidtil har kendt det – simpelthen i 2024 vil være…færdigt

I kombination med et Pluto return er sidstnævnte bud bestemt ikke umuligt, i en eller anden grad.

Problemet med at være ”på toppen”, som den eneste tilbageværende ”supermagt” i forbindelse med et Pluto return – hvor en omfattende transformation er uundgåelig – er jo, at der så ligesom kun er en vej det kan gå derefter…

USA’s Pluto return finder sted på landets økonomi og værdi område.

At værdi kampe præger, splitter og nedbryder både landet, såvel som resten af verdenen –  herhjemme inkluderet – i højere og højere grad, kan ingen vist efterhånden være i tvivl om.

Denne sommer har vi ydermere også et Venus – Uranus kvadrat kørende,  der sætter ekstra fut under nøjagtig samme temaer, all over.

Hvad økonomi angår, har det fra start af, rent astrologisk set, været åbenlyst, at USA ikke kunne vedblive med at beholde deres hidtidige monetære særstatus.

Flere og flere lande og koalitioner har da også allerede undervejs, mens dette return hidtil har stået på bragt andre valutaer og udveje i spil.

Nu går vi så ind i sidste fase af den proces, hvor yderligere udvikling vil ske.

Men der er langt mere på spil end blot dollarens reservestatus – det handler i endnu højere grad om et helt nyt økonomisk system, som kan komme til at række ind i de flestes liv og fremtid.

Som forventet bragte Julis storkors (se nedenfor) mellem Pluto, Måneknuderne og Solen også yderligere udvikling på den front.

Transaktionsystemet FedNow blev officielt lanceret i USA,  Rusland præsenterede, at de havde en digital rubel, klar til her i august. Worldcoin, med deres creepy orb og iris analyse, som digitalt identifikationsmiddel, gik også fra prøvefase til officiel lancering, alt sammen i samme korte periode, mens Storkorset var aktiveret.

Så mange af de forskellige komponenter, der skal til for at gennemføre et større skifte til en udelukkende digital økonomi er altså allerede godt i gang med at falde på plads rundt omkring.

Vi mangler bare en større krise/event, der kunne gøre det mere appetitligt at indføre det all over og samtidig retfærdiggøre forsøg på at eliminere øvrige alternativer, gamle som nye.

For det er selvfølgelig først, hvis det bliver eneste option og den frie vilje ryger, at det går hen og bliver rigtig farligt for menneskeheden.

Digitale programmérbare valutaer, som eneste betalingsoption + påkrævet digital & biometrisk id + social credit scores, altså et adfærdsbetinget point system = et totalt overvågningshelvede, hvor alt hvad du ejer – hvilket ikke vil være meget! - med et enkelt tryk kan skrumpe eller helt fjernes, hvis du ikke makker ret. Og med ikke at makke ret, kan sagtens menes ting, som hidtil har været fuldstændig naturligt og i din fulde ret at gøre, mene og ytre.

Samtidig er vinduet selvfølgelig også åbent for at større økonomiske ændringer kan forekomme, der reelt retter op på nogle tiltrængte ting og gør verdenen og livet her til et bedre sted.  Det eneste, der er sikkert er at store forandringer KOMMER til at ske, med de energier der er fremherskende disse år.

De næste måneder kan blive ret afgørende i den proces – og vi vil nærmest konstant være i forhøjet chance for at noget vildt kan ske (og det rumler da også en hel del allerede i den finansielle verden).

Særlig koncentreret og intens vil energien dog være, når Pluto står stille, skifter retning og går direkte i start oktober

Det falder også nøjagtig sammen med, at vi går ind i en Formørkelsessæson, hvor vi undervejs i oktober også skal have en sidste formørkelse i Tyren, (tegnet for netop økonomi og værdier).

Lige forinden peaker førnævnte Venus – Uranus kvadrat også en sidste afrundende gang i slut september. Venus hersker over Tyren, Uranus befinder sig i Tyren. Der kommer altså i dén grad fokus på ressourcer, priser, valutaer, økonomi, ejendele og værdier den kommende tid.

Slut september & oktober kan dermed på mange måder betegnes som et hotspot inde i det hotspot, der begynder allerede nu.

Hele vejen igennem gælder det om at være særligt varsom og årvågen overfor, hvad det er vi tillader at blive implementeret såvel som udfaset, for vi er nødt til at holde fast i, at der også fremadrettet SKAL være plads til flere forskellige valgmuligheder, alternativer og ret til privatliv og frihed.

Hvordan forholder man sig så som individ bedst til alt det her?

Det får vi et astrologisk bud på, i og med at det samme dag, som Pluto når inden for en grad af USA’s Pluto også er Nymåne i Løven, hvilket sætter fokus på: forankring af indkommende Lys, en god kontakt til egen indre guddommelige gnist, styrke, opløftelse, (oparbejdelse af) overskud, generøsitet, at tage styringen over eget liv, selv udstikke rammerne, følge dit hjerte, være kreativ og tage dine medskaber evner i brug. Udtænke og kreere alternativer og gå andre veje, som er i fuld overensstemmelse med dine personlige værdier. Værne om din frihed.

Investeringer i guld og øvrige ædelmetaller (Solen & Løven = guld, Månen = sølv, Venus – der befinder sig tæt på Solen & Månen i Løven = kobber) kan også være en praktisk mulighed.

Vigtigst af alt handler det om at kende (eller lære at kende) og stå ved dig selv, vide hvem og hvad du er, kende dit værd og dine værdier, herunder at vide hvad du vil og ikke vil gå med til og så agere derudfra.

Om at takke klart nej til det, som simpelthen er for destruktivt, nedværdigende og lavfrekvent.

Om at lade dit hjerte guide dig til det, som du kan sige ubetinget JA til; som højner og forbedrer livet er og er fyldt med mening og formål.

Freedom Truth Light & Tina

August 2023

 

Måneknudernes tegnskifte & dramatisk Storkors i anden halvdel af juli.

Lige i hælene på Nymånen i uge 29, skifter Måneknudeaksen senere samme aften tegn fra Tyr – Skorpion aksen til Vædder – Vægt aksen. Med den Nordlige Måneknude i Vædderen, hvor den vil forblive det næste 1,5 års tid.

Qua forårets Solformørkelse i Vædderen har vi jo allerede taget hul på denne tematik, nu bliver den så kun endnu mere fremtrædende den kommende tid.

Højfrekvent brug af Vædder energien består af handlekraft, aktivitet og initiativrighed. Iværksætteri. Mod; at stå op for og kæmpe for det, der er vigtigt for én. Skabelsen af nye begyndelser og kapitler. Forankring og brug af guddommelig maskulin energi.

I den verden vi lever i, er det dog meget svært at forestille sig, at vi ikke også vil blive introduceret for langt mere lavfrekvent brug – såsom udpræget egoisme, hensynsløshed, mere konflikt, flere aggressioner, flere krigshandlinger og potentielt også på et niveau, der virkelig ændrer/ødelægger noget markant.

Overgangen fra den ene tegnakse til den anden er nemlig temmelig dramatisk trukket op, da Pluto fra første færd spænder Måneknudeaksen virkelig hårdt op.

(Måneknuderne bevæger sig baglæns, så første indtræden i et tegn foregår bagfra, i den 29. grad).

Natten efter Nymånen d. 17 vil først Månen og i dagene efterfølgende så Solen også indfinde sig sidst i Krebsen, hvorved et Storkors dannes mellem Måneknuderne og Månen/Solen og Pluto henover de 4 Kardinale tegn, i den kritiske wildcard 29. grad, hvor vilde ting og drejninger let kan ske.

De Kardinale tegn (Vædder, Krebsen, Vægten & Stenbukken) er dem som starter en ny årstid op, så der er på alle måder nye tider i luften og en ny sæson under opsejling.

Pluto omvælter og nedriver samtidig de gamle hidtidige strukturer, som Stenbukken repræsenterer og gør ad den vej plads til det nye.

Måneknuderne er stærkt skæbnebetonede og skubber os kollektivt hen imod dér, hvor vi ud fra et højere synspunkt er ment til at bevæge os hen og også her er der er nu en hel ny sti, som skal betrædes.

Himmellysene i Krebsen kan henvise til tiltag, der handler om beskyttelse, forsvar og national sikkerhed (eller hævder at gøre det…), såvel som fødevareforsyning og vand.

Hele Storkorset kan henvise til magt, der skifter hænder eller magtbalancer, der forskydes, der kan også være desperate forsøg på at bevare magten, samt indgåelsen af nye alliancer og fronter, der trækkes endnu hårdere og skarpere op.

Alt peger altså på, at der er i gang med at blive taget vigtige skridt i en hel ny retning og at der vil være konsekvenser ved det…

Økonomi og magt er jo gerne tæt forbundet – og økonomi highlightes da også i og med at Måneknuderne indgår i aspekt med en stillestående Venus ved deres skifte.

Der er faktisk potentiale for både positive økonomiske tiltag og for samarbejde, da det er et harmonisk aspekt, men det kan også blot betyde/udnyttes til, at der så er medvind til at indføre nye – længe planlagte – økonomiske tiltag, med mere dystert intent, mere gnidningsfrit…

Verdenen forandrer sig i hvert fald unægteligt gevaldigt her i 2020erne og bliver helt sikkert aldrig den samme igen– og den kommende tid kan være endnu et markant step på vejen, hvor der bliver mere nyt til historiebøgerne.

På et andet mere overjordisk plan er Den Nordlige Måneknudes indtræden i Vædderen et klart kald til alle Lyskrigere, da der kan være vigtige forestående kampe, der nu skal kæmpes, både her og på andre planer.

Nymånen kalder samtidig på Lysarbejdere, der formår at ”hold the Light” og forankre og danne beskyttende, nærende og healende energi.

Der bliver helt sikkert brug for begge dele og for at de kan samarbejde.

Venus kan også være behjælpelig i den sammenhæng.

I næste uge har vi altså via Måneknudernes tegnskifte og Nymånen - og deres aspekter -  et stærkt influx af både guddommelig feminin og maskulin energi på én gang.

Kombinationen af disse energier henviser,  hvis vi ellers formår at forene dem,  til et momentum med enorm stærk skaberkraft til rådighed.

Så der er altså store muligheder for at sætte dine medskaber - og manifestationsevner i konstruktiv brug og opnå nogle ekstraordinære resultater.

Som altid gælder det dog om ikke at lade sig aflede alt for meget af ydre støj og dramaer.

Freedom Truth Light & Tina

Juli 2023

 

Jupiter & Saturn forbindes harmonisk

Frugtbar periode for positive forandringer

 

Måske husker du, at der var en masse forhåbninger, visioner, meditationer og øvrige manifestationer i  den spirituelle og truth verdenen op til Vintersolhvervet december 2020, ved den Store Jupiter & Saturn Konjunktion, som indledte en flere hundredårig lang ny æra i Luftelementet, ved deres møde 0° Vandbæreren.

 ”The Age of Aquarius” skulle nu for alvor bringes endnu mere ind. En fri og gylden tidsalder med et dertilhørende højere bevidsthedsniveau for menneskeheden.

Denne fase af den nye tidsalder blev dog mødt med helt enormt meget ydre modstand og mørke; et halvt år med stramme restriktioner og nedlukning blev igangsat og ufattelig meget splid og uforsonende retorik fulgte omkring en eksperimentel væske udrulning, der også blev iværksat og præsenteret som det eneste lys i mørket, netop den december.

Men selv alt det kunne ikke slukke for det ægte Lys og de positive frø, der også blev sået og de visioner, der blev sendt ud i æteren af millioner af mennesker verdenen over, der følte sig kaldet hertil.

Det eneste, der kan det er, hvis de glemmes eller opgives.

Jupiter og Saturn er nu nået til første større stop i den indbyrdes 20 årige cyklus, de samtidig også startede den december.

Der er tale om det harmoniske sekstil aspekt, hvilket giver særlig gode muligheder for at arbejde videre med alt det positive, der blev sendt ud i æteren, på mere konkret og håndgribelig vis fra nu af.

Sekstilen er ikke et super påtrængende aspekt; dets energi kræver, at du bevidst går ind i at arbejde med det – men gøres det, er der så også kolossal medvind til at skabe succesfulde resultater. Det er et harmonisk, implementerende og meget produktivt aspekt.

Alt hvad der iværksættes under en konjunktion, ved en ny cyklus’ start, dukker som bekendt op igen og igen enten i form af næste kapitel af samme sag eller i form af konsekvenserne deraf, ved de forskellige stops undervejs.

Bliver uheldige ting igangsat under konjunktionen gælder det altså også om at få revet dem op med rode og/eller minimeret skadens omfang ret tidligt i cyklussen, for ellers kører det bare videre derudaf frem mod den endelige fuldførelse, (hvilket i alt kan foregå hen over årtier.)

Sekstil fasen er ganske velegnet til at få luget ud i noget af det negative, inden det kommer alt for godt i gang og det bliver for sent.

Se blot det Jupiter – Pluto kvadrat, vi har haft her i foråret, som rinder ud her om en uges tid lige efter Sommersolhvervet.

Jupiter og Pluto mødtes også ved en Stor Konjunktion i Stenbukken,  i det uforglemmelige år 2020,  der bød på hele tre Store Konjunktioner  - de to er dog nået længere frem i deres indbyrdes cyklus; kvadratet er næste fase efter sekstilen og henviser til et markant krisepunkt og har en mere påtrængende energi, der ikke er til at overse.

Det har, indtil videre, givet sig til udslag i at:

mange af de fremtrædende systemkritiske røster fra 2020 nu beskyldes for at være deciderede disinfo agenter for fremmede fjendtlige magter, resten for blot at være ”nyttefulde idioter”, (for det er åbenbart fuldstændig utænkeligt, at der kunne være noget reelt og berettiget at sætte spørgsmålstegn ved i dette samfund og at nogle af os selv kan være i stand til at ræsonnere os frem dertil…). I udlandet mistede en af de mere fremtrædende kritiske og opråbende doktorer i 2020, nu her i 2023, livet,  efter sigende på ret suspekt vis. Anden velkendt kritisk røst stiller op som præsidentkandidat i USA. Herhjemme er ”landsoverhovedet” i både 2020 og nu topkandidat til en stor international post. I England må den daværende premiere minister til gengæld helt forlade parlamentet nu.

Ja, sådan er der altså forskel på hvad energierne formås at bruges til og hvad der kollektivt - bevidst eller ubevidst - samtykkes til og ikke samtykkes til, rundt omkring…

Det er langt fra altid lige retfærdigt!

Men samtidig et klokkeklart bevis på, at temaer og nøglepersoner VIL dukke op og/eller træde frem i spotlightet igen og igen undervejs i løbet af en cyklus varighed, efter påstarten ved konjunktionen.

Nogle formår så bedre end andre at bruge energierne til egen fordel, såvel som at holde fast i og konstant arbejde videre på det, de iværksatte og de mål og motiver, de nu havde med det, ligesom nogle formår eller i hvert fald forsøger at sabotere andre, der kunne stå i vejen…

Men alt dette bør så også blot motivere yderligere til at tage skeen i egen hånd og gøre brug af Jupiter og Saturns næste fase, både til føromtalte lugning og til videreførelse af arbejdet med det, der ønskes manifesteret i konkret form, frem for blot passivt at lade øjeblikket passere og håbe på at andre klare skærene.

Den præcise fase af Jupiter og Saturns sekstil varer fra d. 14 – 24 juni, med eksakt peak d. 19. kl.  17.53.

(Selve aspektet er aktivt frem til d. 20. juli 2023. Selve fasen fra sekstil og hen mod kvadratet i Jupiters og Saturns cyklus varer frem til næste sommer 2024 og kommer også inden for en sidste præcis fase, uden et eksakt peak, i 2024’s første måneder ).

Så tiden er nu inde til at tænke nøje over og arbejde videre med hvordan både din personlige ”Vandbærerens tidsalder”, såvel som indbefattelsen af øvrige ligesindede - med mulighed for at sprede det videre ud til andre derfra - optimalt set skal udforme sig fra nu af.

Det starter typisk indefra, dernæst i det nære, i egne rækker og videre ud.

Saturn er stillestående, i forbindelse med et retningsskifte i weekenden lige før peaket mandag, hvilket blot giver aspektet ekstra manifesterende og konkretiserende energi.

Det er samtidig Nymåne på søndag d. 18, så Månefasen er også med os, hvad manifestationsmuligheder angår og så når Solen jo også sit peak i dagslys, under den præcise fase af aspektet, ved Sommersolhvervet d. 21, hvilket blot tilføjer YDERLIGERE manifestationsmuligheder.

Jupiter - Saturn konjunktionen i 2020 fandt sted i det dybe vintermørke, ved Lysets død og genfødsel, Jupiter -Saturn sekstilen finder sted under Lysets peak og fuldendelse – det er da en symbolik, der er til at tage at føle på og som vil kunne omsættes til noget brugbart, ved en indsats.

Jupiter og Saturn befinder sig ved peaket 7°12  i hhv. Tyren og Fiskene, dvs. at den fysiske og den spirituelle verden mødes og har særlig mulighed for at gå op i en højere enhed nu.

Det gælder altså om ikke at lade denne frugtbare mulighed for at skabe positive forandringer gå til spilde - og da der, som nævnt i tidligere opslag,  selvfølgelig også er andre mere intense og turbulente energier, igangværende på bagtæppet, især også om ikke at lade sig aflede!

God arbejdslyst 😊

Freedom Truth Light ☮️ &❤️ Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Juni 2023

 

 

Pluto returnerer til Stenbukken

Første ophold i Vandbæreren er snart ovre

 

Mens Pluto de seneste måneder har holdt første generalprøve på sit sidenhen 20 årige lange ophold i Vandbæreren er der sket interessante ting i samspillet mellem os og ting på himlen/ ”derude” ( som netop er Vandbærerens domæne) – herunder selvfølgelig ikke mindst vores centrale stjerne, Solen, der opfører sig tiltagende eskalerende i sine udbrud.

Lys og energitilførsler, både derfra, såvel som fra andre kosmiske kilder, har dermed nået et helt nyt niveau.

Hvilket har manifesteret sig på ganske fysisk og synlig vis her på Jorden, såvel som i helt individuelle oplevelser, ud over det sædvanlige.

Ekstraordinært Nordlys, momentvis gigastor udvidet regnbuehalo rundt om Månen og senest imponerende lysende natskyer er nogle af de synlige tegn, der har præget himlen over os, i et omfang ikke set før.

Nede på jorden synes den hidtidige matrix heller ikke altid at kunne opretholde sig selv længere.

Bevidsthedsmæssige upgrades er tilgængelige for de modtagelige, der formår ikke at lade sig aflede af andet – og det her var så kun starten, ganske spændende!

I forhold til hvad der ellers måtte findes derude, er der nu også kommet nye whistleblower afsløringer frem om verdensregeringernes bjergning af rester af rumskibe og ikkejordiske væsener gennem årene.

Hvad end der er tale om reelle afsløringer til den amerikanske kongres eller blot yderligere optakt til et forestående fake alien invasion show, så er det nok ikke helt tilfældigt, at det kommer frem her på falderebet af første smagsprøve på Plutos ophold i Vandbæreren 😉 to be continued, I’m sure…

 

Teknologi sorterer også under Vandbæreren og her har selvfølgelig især kunstig intelligens’ vilde fremmarch, såvel som all round digitalisering, fyldt meget og vi skal både som menneskehed og enkeltindivider finde ud af hvordan vi vil håndtere det her, hvis vi ikke skal miste styringen, såvel som os selv og vores menneskelighed – og vi har vist mildest talt temmelig travlt på den front!

 

Stenbukken og Vandbæreren repræsenterer hhv. systemet og ”systemfolk” versus systemkritikere og fritænkere.

Som tidligere nævnt er Plutos Vandbærer transit intet mindre end farlig for korrupte magthavere, der ønsker at bevare kontrollen og vedblive med at suge af andres energi, fordi Vandbærer energien i sig selv - udover ved (mis)brug af (fordrejet og/eller ”mørk”) teknologi – bare ikke er synderlig velegnet til den slags forehavender og opretholdelse.

Derfor har det i disse måneder også været temmelig tydeligt, at den energi bare ikke skulle have lov til at bryde for meget igennem og at folk skulle ”afskrækkes”.

Et stærkt system kan selvfølgelig sagtens rumme andre anskuelser og kritiske røster – et sundt og overskudsagtigt system vil endda ligefrem byde det velkomment, fordi der fra diverse skæve vinkler også kan komme tiltrængt nytænkning, tilgange og opfindelser, der bringer fremgang, opgraderinger og forbedringer af systemet og ikke mindst livet for de mennesker, der befinder sig i det.

Så det siger selvfølgelig en hel del om systemets sørgelige tilstand, når der slås SÅ hårdt og stigmatiserende ned mod alle former for kritisk tænkning, herunder også den relevante.

I og med, at Pluto står overfor at afrunde sin tid i Stenbukken, så kæmper systemet og dets repræsentanter nu for intet mindre end dets og deres overlevelse, for der vil være uundgåeligt være store dele af det, der ikke kommer til at klare den/være aktuelt fremover. Det er simpelthen Plutos præmis.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at der ikke vil være noget/nogle deriblandt, der klarer skærene – dels kan noget selvfølgelig fortsat have sin værdi og berettigelse, men der kan også være noget/nogen, der formår at skifte ham og overleve, selvom det ud fra et mere retfærdighedsmæssigt synspunkt langt fra ville være på sin plads -  den slags har vi jo set før…

Men der er altså en grund til at desperate tiltag nu bevæger sig længere og længere ud.

 

Folk, der resonerer med Vandbærer energien og dens kvaliteter som frihed, fritænkning, opvågning, oplysning og alt alternativt, kan nu passende bruge afslutningen på første runde til at reflektere lidt over hvordan evner og kapacitet her indenfor, såvel som deres egen energi, bedst bruges fremadrettet.

Der er igen nogle afkørsler, som nu er passeret og for ikke bare at gå i tomgang og spilde yderligere energi kræves der nok også noget omstilling og nytænkning, i egne rækker.

Det vil være op til os hver især at finde ud af hvordan Vandbærer energien bedst muligt inkorporeres i eget liv – på positiv og opdateret facon - og som en sidegevinst dermed også får den til at sprede omkring sig, fordi andre hen ad vejen simpelthen finder det enten interessant, attraktivt eller nyttigt.

Når Pluto på søndag returnerer til Stenbukken vil den befinde sig dér frem til januar 2024 – og igen i efteråret 2024 bevæge sig lige akkurat tilbage over tegngrænsen til Stenbukken og så tilbage til Vandbæreren igen for good.

Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at nogle af de signaturbegivenheder, der forbindes med Plutos sidste tegnskifte ved dens indtræden i Stenbukken tilbage i 2008, faktisk skete efter Pluto havde haft sin første generalprøve i tegnet og var vendt midlertidigt tilbage til Skytten, altså nøjagtig samme fase, som vi går ind i nu…

Selvfølgelig var det disponeringer lang tid før, der ledte til finanskrisen, men da Pluto første gang gik ind i Stenbukken begyndte det først for alvor at rumle problematisk i bankverdenen. Lige netop de begivenheder, som mange vil huske ved navn; Lehman Brothers krak og herhjemme Roskilde Bank, skete dog mens Pluto var vendt midlertidigt tilbage til slutningen af Skytten  - og da den så gik ind Stenbukken igen senere på året spredte krisen og nedgangstiderne sig til hele verden.

Vi har ligesom dengang set opkøbte og krakkede banker her i 2023, i forbindelse med Plutos første overgang fra et tegn til et andet, nu får vi så at se, hvad der venter i ”returneringsfasen”, resten af året…

Mens 2008 overgangen handlede om at gå fra opgangstider og naiv tro på evig vækst til smalhals, krisebevidsthed og bæredygtighed handler 2023/24 overgangen mere om et systemskifte og helt anderledes måder at gøre tingene på end hidtil.

Vi har kollektivt bevæget os en del længere ud i ekstremerne, ikke bare økonomisk, men på rigtig mange andre fronter end ved de fleste tidligere Pluto overgange, hvorfor resten af 2023 (og 2024) derfor også kan blive historisk ramlende og transformerende.

På det personlige plan vil afrundingen af Pluto i Stenbukken meget handle om, så vidt som muligt, at vende sig væk fra alt det, fra det gamle system, som ikke længere resonerer, som ikke længere fungerer, som dræner og er blevet alt for lavfrekvent og i stedet finde og/eller skabe andre veje.

Her gælder det bl.a. om at lade al det indkomne Lys og energitilførslen, nævnt i starten, være inspiration og guide for den vej ud i det nye og ukendte, der nu skal betrædes – for tingene kommer helt sikkert ikke bare til at køre videre ”som de plejer”.

Kom godt igennem Plutos juni tegnskifte.

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Juni 2023

 

 

Jupiter i Tyren maj 2023 – maj 2024

Jupiter – Pluto kvadrat

 

I hælene på en mildest talt syret Formørkelsessæson & start på ny Jupiter – Eris cyklus går vi direkte videre til næste astrologiske events.

Jupiter er nemlig nu ved at gøre sig klar til at forlade Vædderens tegn og træde ind i Tyren d. 16. maj, hvor den vil forblive frem til maj næste år.

Samtidig med dette tegnskifte går Jupiter også i præcis kvadrat til Pluto.

Den præcise fase af det aspekt varer fra d. 13. – 22. maj, med peak d. 18. maj, to dage efter tegnskiftet. Men aspektet ER allerede igangværende og mærkbart og vil også være aktiveret en lille måneds tid derefter.

Jupiter – Pluto kvadratet er et krisepunkt i den cyklus, de to startede op ved den ene af 2020’s tre famøse Store Konjunktioner.

Alt, hvad der igangsættes under en konjunktion dukker som bekendt op igen og igen undervejs i den efterfølgende cyklus, (nogle gange i samme form, andre gange i ny) - og kvadratfasen er et af de vigtigste stops undervejs.

Dette planetpar, der dengang mødtes i Stenbukken, havde ved cyklussen start især fokus på:

Myndigheder, lovgivere og lovgivning, der iværksatte og muliggjorde 2020’s shitshow, med dertilhørende ændringer, indgreb og forbigåelser af frihed og basale rettigheder. Etik og moral sat overfor mørke agendaer, der blev mere synlige.

Derudover også på de mennesker, der bevidsthedsmæssigt samledes i rekordstore massemeditationer, under konjunktionens tre peaks i løbet af året og de manifestationer der blev sendt ud i æteren ved de lejligheder, såvel som dem, der fysisk samledes til larmende protester og demonstrationer og alle dem, der lavede individuelt oplysningsarbejde.

Jupiter - Pluto konjunktionen havde også stor indflydelse på arbejds – og erhvervsliv og meget er aldrig blevet det samme igen siden – videreudvikling på den front kan også blive aktuelt nu.

Endelig handler Jupiter – Pluto kombinationen om økonomi, fælles ressourcer, rigdomme, overskud og fordelingen af det hele; altså hvor mange eller få det skal komme til gode.

Meget af det, der blev igangsat i 2020 har kostet MEGET dyrt (ikke mindst  menneskeligt, men også økonomisk) og med rundingen af krisepunktet, kan følger heraf nu også blive endnu mere mærkbare og synlige end hidtil.

Kvadratet indtræffer for begge planeters vedkommende, fra ganske nye tegnplaceringer; Tyren & Vandbæreren  - og trækker nogle skarpe linjer op.

Det være sig mellem teknologisk udvikling, digitalisering, kunstig intelligens overfor det naturlige, organiske og hvad der tjener mennesket bedst.

Såvel som forandring, frihed og oprør versus stabilitet, tryghed og forsøget på at klinge sig til det velkendte og status quo.

Økonomisk handler det også om et fremtidigt nyt system, hvor der kan blive tale om enten digitale, programmérbare valutaer, som eneste betalingsoption eller en økonomi bakket op af håndgribelige og reelle værdier og med adskillige alternative muligheder.

 

Det rumler i forvejen godt og grundigt i den økonomiske verden og det bliver bestemt ikke mindre med Jupiters transit gennem Tyren, det kommende år.

Tyren er nemlig tegnet for økonomi, valutaer og priser.

Med Jupiter, der anses for at være planeten for vækst og overflod, skulle man jo ellers tro, at det automatisk ville give økonomiske opgangstider og optur, men det er der faktisk slet ikke tradition for…

Tværtimod er det i stedet flere gange hændt, undervejs ved Jupiters transit gennem dette tegn, at det er gået GEVALDIGT ned ad bakke og bobler har bristet…

Og hvorfor så det?

Jo, fordi en stor del af verdensøkonomien længe har været baseret på alt andet end det, som lige netop Tyren repræsenterer: reelle, konkrete, solide, håndgribelige og brugbare værdier, som givetvis kan gå op og ned i pris, men aldrig miste sin værdi.

Det er hvad den slags værdier angår, at Jupiter gående her, bringer potentiale for øget vækst, belønning & abundance, men i forhold til alt det andet, som er baseret på bluff, tynd luft og lånte fjer vil Jupiters fokus blot gøre, at det får endnu sværere ved at opretholde den oppustede facade og dermed også lettere braser sammen.

At Jupiter befinder sig i et uharmonisk aspekt til Pluto fra det første sekund, den træder ind i Tyren indikerer kun, at det i denne omgang kan blive noget mere omfattende, omvæltende og udfordrende end ved tidligere transitter.

Da vi formodentligt står på randen af et helt nyt økonomisk systems indførelse, er der ingen garantier for noget som helst, for det afhænger selvfølgelig af hvilken fraktion og hvilken model, der vinder frem.

Men konkrete, solide værdier, såvel som langtidsholdbare ting, du reelt har brug for i dit liv er klart det, der giver dig den bedste chance under disse energier, hvis du er så heldig at have noget tilovers at investere med.

Jupiter kaster også sit fokus på naturen, landbrug, dyrkelse af jorden, afgrøder og fødevarer.

Flere issues, indgreb & protester heromkring kan dermed blive aktuelt.

At dyrke selv vil være særdeles fordelagtigt – og timingen af starten på transitten er jo årstidsmæssigt med os på den front, må man sige - så har du ikke selv allerede forspiret og er gået i gang/ på vej til at plante ud  - så er det bare med at komme ud og få fat i nogle planter og frø. Selv på meget lidt plads er det muligt at dyrke nogle ting selv.

I det hele taget inviterer denne placering til større samklang med naturen og den naturlige cyklus, hvilket kan blive enormt vigtigt –  for det vil på mange måder være herigennem, at du bedst vil kunne mærke og holde fast i dig selv, som et naturligt skabt menneske og dertilhørende sjæl og ånd.

Meget af verdenen bevæger sig længere og længere væk herfra og det vil kræve et  ret bevidst valg at gå den ”naturlige vej” – men samtidig kan Jupiter i Tyren også skabe et større boom af flere mennesker, der netop vender sig den vej, fordi det andet simpelthen bliver for menneskefjendsk, fremmedgørende og nedbrydende.

Uranus har længe befundet sig i Tyren og plæderet herfor - det samme gør den Nordlige Måneknude.

Til næste forår når Jupiter hen til Uranus, hvorved vi får den 5. af de 6 Store Konjunktioner, vi skal igennem her i første halvdel af 2020’erne, der tilsammen skubber til markante ændringer i levevis, samt hvad hele verdensordenen angår og dannelsen af en ny tidsæra.

Det kommende lille års tid byder altså på sidste del af den cyklus, de to startede op i 2010, hvor Jupiter og Uranus mødtes i den max potente og nyskabende 0. grad af selve Dyrekredsen og Vædderens tegn.

Dette kraftfulde udgangspunkt, har lige siden da givet ekstraordinære muligheder for opvågning og udvidelse af bevidstheden - uanset forudgående bevidsthedsniveau - for dem, som har ønsket at tage imod tilbuddet.

Nu går vi så ind i slutspurten af den 14 - årige cyklus, inden en ny starter i Tyren til næste forår, hvorefter, at det hele så skal til at groundes og manifesteres på det fysiske plan, på et helt nyt og andet niveau end tidligere.

Så alt i alt en ret spændende og afgørende Jupiter transit, vi står overfor, der altså starter med et markant Pluto aspekt og runder af med et ligeledes markant Uranus aspekt.

Jorden kan sikkert godt komme til skælve en del undervejs og fodfæstet rives mere eller mindre væk under os. Hvad der skal sættes i stedet er det, det hele handler om.

 

Har du vigtige placeringer i Tyren får de jo så besøg af Jupiter det kommende år, det samme gør det/de huse, der indeholder Tyrens tegn.

Jupiter anviser på det personlige plan spændende nye udviklingsmuligheder og kan bringe medvind og nogle gange også decideret held med sig.

(Hvad placeringer HELT i starten af Tyren angår vil de jo så også modtage et kvadrat fra Pluto og så opleves det jo nok ikke kun som smooth sailing 😉 - men udviklingsmuligheder vil der være.).

At leve dit liv ud fra dine sande personlige værdier. Dit forhold til naturen, dens cyklus og det naturlige og organiske. Livets og jordens skønhed. Nydelse, sensualitet og kroppen. Kunst og kreativitet. Jordforbindelse og manifestation på det fysiske plan er alt sammen temaer, der kommer i fokus.

Kom godt igennem Jupiters tegnskifte og kvadratet til Pluto.

Hvis du vil arbejde energimæssigt med tegnskiftet finder det sted tirsdag d. 16. kl. 19.20.

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Maj 2023

 

 

Pluto i Vandbæreren 2023/24- 2044

I den kommende uge vil Pluto – på torsdag – første gang brage ind i Vandbærerens tegn.

Plutos tegnskifte er enorm vigtige, da Pluto er en af de mest fremtrædende energier, der beskriver den til enhver tid gældende tidsånd – og med et nyt tegn, opstår der dermed også en hel ny zeitgeist, som kommer til at påvirke os alle.

Noget af det som Plutos mangeårige transit i Vandbæreren potentielt vil introducere, først som et modspil til dens forgangne tid i Stenbukken, typisk først set blandt dem, der har en særlig rolle som wayshowers for den nye tid, men sidenhen også som noget, der vil blive mere og mere alment udbredt blandt alle, er følgende:

Først og fremmest; FRIHED.

En fladere struktur - frigørelse/ frisættelse fra dikterende, styrende og kontrollerende overhoveder og deres micro managing.

At kunne tænke og agere selvstændigt, selv sætte rammerne, at kunne tænke ud af boksen og udtrykke sig frit bliver dermed mere eftertragtet og velset.

Fritænkning, systemkritik og at stille spørgsmål ved magthavere og autoriteters gøren og laden, såvel som det reelle behov for deres eksistens vil vinde mere frem og ses som en nødvendighed.

Hvem ved, måske bliver ”Sølvpapirshatten” ligefrem en del af modebilledet 😉

En ny oplysningstid, hvor væsentlig skjult, tilbageholdt eller fordrejet viden, hvis sande form kun har været forbeholdt de få, spredes ud blandt flere og flere og bliver alment kendt.

Det samme kan gælde diverse privilegier.

Der kommer nemlig større fokus på lige rettigheder for alle.

Lighed, men med plads til forskellighed og originalitet. Det originale og at turde gå sine egne veje, ophøjes.

Fællesskab baseret på ligesindede og interessefæller, kindred spirits med samme værdier og visioner for fremtiden, vil vinde mere frem.

Alternativ livsstil, metoder og behandling, hvoraf noget kan gå fra at være fringe til at vinde mere indpas all over.

Det vil også sige, at noget af det, som egentlig var det oprindelige igen kan blive opfattet som sådan, i stedet for noget ”alternativt”.

Nye opfindelser og ny revolutionerende teknologi introduceres.

Ændringer af internettet, som vi kender det i dag.

Ændring af energiforsyning. Fri energi er muligt hen ad vejen.

Himlen, rummet og alt hvad der findes - og ikke findes - deroppe/derude kommer også mere i fokus.

Ændring af/udvidelse af forståelsen af/teorier om himmel/rum/kosmos/Universet.

Kontakt med andre livsformer, nyopdagede himmellegemer eller sjældne himmellegemer, der returnerer, indkommende energi; vilde Sol storme eller andre former for indkommende energibølger er alt sammen muligt i løbet af de næste årtier.

 

Dem, der forsøger at fastholde den ledelsesstil, vi har oplevet de seneste år, vil uden tvivl blive mødt med en hel del protest og modstand, såvel som:

Oprør, strejker, demonstrationer, social uro, potentiel revolution og afsættelse.

 

For dem, som gerne vil beholde magten og fortsætte med at skumme fløden og suge af andres energi er denne transit uden tvivl noget sværere at få til at arbejde for sig end den forgangne.

Men til gengæld har dem på ”toppen af pyramiden” selvfølgelig også længe vidst at denne tid kom og har haft mulighed for at forberede sig…

Deres "bedste kort" - og altså det, alle vi andre skal være særdeles varsomme overfor - er misbrug af ny teknologi, der kan fører til et digitalt overvågningstyranni og helvede, der er ALT ANDET end frit for os.

Digitale valutaer som eneste betalings option, digitalt id som eneste måde at identificere sig på, udbredelsen af social credit score og så det hele kombineret i en yderst uskøn blanding.

Såvel som forsøg på at forføre mennesker mere over i at gøre sig afhængige af -og i sidste ende koble sig til og forenes med - kunstig intelligens og dermed faktisk stoppe med at være mennesker, med frie sjæle.

Samt diverse tiltag, der på overfladen ser ud til at handle om at udligne forskelle og uretfærdigheder, men bag facaden i virkeligheden gør det stik modsatte.

Derudover kan oprør orkestreres/ provokeres eller organisk opståede kan infiltreres for at fremme egne agendaer, aflede fra andet eller skabe så meget kaos og uro, at folk til sidst tryglende efterspørger, at der bliver slået ned "oppefra", hvorved vi jo så selv vil have bedt om fortsat at blive styret med hård hånd.

Og så er der selvfølgelig den længe ventede fake alien invasion eller alternativt et fake farligt indkommende himmellegeme , som kan sættes ind, hvis alt andet fejler.

 

Det gælder altså om at holde tungen lige i munden, den kommende tid og de kommende år,  inden man enten jubler eller græder over, hvad som tilsyneladende hænder eller udmeldes.

Vandbærerens force er dens evne til at hæve sig op over en given situation og deroppefra betragte den mere objektivt og dermed kunne danne sig og bevare overblikket. Det bliver vigtige egenskaber.

Fordi meget af det, der kommer til at ske kan være både organisk opstået og ægte, såvel som fake.

Og selvsamme begivenhed eller situation kan have vidt forskelligt udkomme, der ikke bare kan tages for givet fra start af.

F.eks. kan noget, der ses på himlen, som nævnt, være ægte eller fake.

Et oprør kan være ægte eller orkestreret og enderesultatet være godt eller modsat meget skidt.

Bankverdenens downfall – og enden på fiat systemet kan enten munde ud i førnævnte digitale tyranni eller en reel sundere økonomi, der gavner flertallet frem for de få.

Som tidligere nævnt ville udgangen af Plutos transit i Stenbukken uundgåeligt byde på økonomisk krise og sammenbrud.

Det startede med det og slutter med det, fordi vi, kollektivt, ikke ryddede ordentlig nok op efter sidste fadæse og blot er kørt endnu længere ud af et vanvittigt spor, med en økonomi baseret på bluff, tynd luft, fup og fidus.

Plutos tegnskifte var og er deadline for hvor længe dette max kan fortsætte.

At der først blev trykket på knappen SÅ tæt på denne første deadline, kan man jo så håbe skyldes, at der er ting i baggrunden vedr. det planlagte digitale økonomiske system, nogle ønsker skal tage helt over, der ikke fungerer optimalt endnu, så det bliver lettere for os andre at forkaste det.

 

Pluto vender tilbage til Stenbukken i juni og tilbringer resten af året der, inden Pluto igen indtræder i Vandbæreren i januar 2024 – og der kommer også et efterspil lige akkurat på tegngrænsen i efteråret 2024 - så der er stadig meget, der skal afrundes på den front.

Men nu får vi altså første stærke influx af en ny og hel anderledes energi og dem, som længe har længtes efter noget ganske andet og en ny tid, kan nu endelig begynde at ride på og arbejde med den bølge.

Udover at Pluto skifter tegn på torsdag, så skifter en af de mindre planeter, Mars, også tegn på lørdag.

Efter Saturn og Pluto nåede til næste fase af deres indbyrdes cyklus, startet tilbage i start 2020, her i starten af marts, har vi rundt omkring i verdenen set enkelte indrømmelser, turnarounds, såvel som afsløringer af  ”uheldige”  whats app beskeder og emails…og der er udkommet adskillige kritiske artikler, internationalt, i forhold til hvad der blev igangsat dengang.

Samtidig har Mars befundet sig i Tvillingerne og har ved den lejlighed også udløst et par tidligere Solformørkelser over Tvillingerne/Skytte aksen, der netop omhandler pressen og mediernes indflydelse på vores opfattelse af, hvad der egentlig foregår. Derudover står Tvillingerne også for korrespondance, som jo netop har været i fokus flere steder, med diverse afsløringer.

Noget er endelig begyndt at skride vedrørende den officielle 2020 fortælling, selvom det ikke har fået det helt endelige push..endnu

 

Når Mars går ind i Krebsen på lørdag vil planeten i den sammenhæng udløse en tidligere stærk og vigtig Solformørkelsesgrad 0 grader Krebsen.

Denne formørkelses udløsning omhandler skift i folkestemningen, såvel som mulige tiltag, der vil hævdes at være af hensyn til national sikkerhed og for at beskytte.

Derudover highlightes mad, vand og fødevareforsyning, såvel som evt. begivenheder på vandet.

Alt i alt er der altså lagt i kakkelovnen til både noget af en uge 12 og et forår.

Mens Pluto her i foråret befinder sig i Vandbæreren, får vi også en Formørkelses sæson med start i april, med formørkelser, der skræver over både Vædder-Vægt såvel som Tyr - Skorpion tegnaksen, en heftig Jupiter- Eris konjunktion i Vædderen i april,  Jupiter går også i kvadrat til Pluto selv og endelig skifter Jupiter også tegn i maj, hvor den går ind i Tyren.

Så denne første smagsprøve på Pluto i Vandbæreren kommer nok ikke ligefrem til at gå stille af sig.

Men et skifte er i den grad tiltrængt og nu begynder det.

Kom godt igennem den kommende tid.

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Marts 2023

 

Saturn i Fiskene

Hvis vejrudsigten ellers holder, så får vi et klart symbolsk varsel.

Synkront med, at Saturn går ind i Fiskene d. 7. marts bliver det nemlig ikke bare koldere, men MEGET koldt, hvorved Fiskenes vande uundgåeligt vil fryse til og stivne.

Og det er lige præcis hvad der kan ske med Fiske kvaliteter som medfølelse, empati, næstekærlighed, hjælpsomhed, samhørighed, inspiration, kreativitet, intuition, åndelighed og kontakten til højere magter, hvis vi ikke passer gevaldigt på de næste år.

Hvis vi udelukkende lader Saturn udfolde sig i sin hæmmende og begrænsende kapacitet, vil disse ting fryse til, stivne og i sidste ende blokeres helt

Saturn kan dog også bruges til at manifestere mere af det, den berører – og til at få det bragt ned på jorden i konkret og brugbart udtryk.

Men som vi så, under Saturns ophold i Vandbæreren, gik det jo mildest talt ikke for godt, kollektivt set, med klassiske Vandbærer kvaliteter som frihed, fællesskab og lighed.

Så vi skal altså oppe os en hel del, hvis vi skal have Saturn op i dens mere højfrekvente oktaver, hvor den konkretiserer og manifesterer mere empati, næstekærlighed, samhørighed, kreativitet og spiritualitet i dens tid i Fiskene, i årene frem til 2026.

Med Saturn handler det altid om modenhed og villigheden til at tage ansvar.

Så med Saturns indtræden i Fiskene bliver det nu altså tid til at blive mere åndelig moden og på mange måder ”smide suttekluden”.

Nu er det slet ikke alle, der er bevidst om, at der overhoved er en åndelig overbygning, til tilværelsen  – og i så tilfælde kan det jo være et passende sted at starte.

For de af os som allerede betegner os som spirituelle eller troende, kan et testende realitetstjek finde sted.

I den forbindelse kan der meget vel være nogle illusioner, som kommer til at briste den kommende tid, nogle fantasier og noget ønsketænkning, der nu må lægges i graven.

For alt det, som ikke holder vand, som ikke har nogen reel substans bag sig, får nu væsentlig sværere overlevelseschancer, de kommende år.

En test af og oprydning i diverse spirituelle fortalere, ”guruer”, såvel som ”frelserfigurer” og deres udsagn kan derfor komme på tale.

Modsat kan det, som reelt havde noget på sig selvfølgelig også komme til sin udfoldelse.

Alt efter, hvor barsk Saturn har tænkt sig at optræde, - og for den bløde og sensitive Fiske energi kan Saturn godt virke meget hård og barsk -, kan konklusionen enten blive, at det helt og aldeles er op til os selv at redde os selv eller at der, som minimum, vil være tale om et samarbejde, hvor at en større indsats fra hver enkelt af os også er påkrævet.

Vi lever i en hijacked verden og infiltrationen og korruptionen af den spirituelle, alternative verden er lige som på alle andre områder et faktum…

Iblandt dybe spirituelle sandheder, er der for lang tid siden bevidst plantet løgne, fordrejninger eller yderst vigtige udeladelser, for at pacificere og skabe accept af forfærdelige forhold og onde handlinger…  gerne tilsat lidt ego boostende eksotisk krydderi, som afledningsmanøvre.

Saturn i Fiskene inviterer til at fundere lidt nærmere over, hvem og hvad der måske i virkeligheden kunne drage størst fordel af ideer, som at negative ting bare helt skal ignoreres,  ”for ellers giver man det energi”, eller at der er nogle andre, der har styr på det hele, så det behøver vi ikke at bekymre os om, vi kan bare læne os tilbage, tænke positive tanker og stole på at andre klare ærterne/eller kommer stigende ned på jorden, hvad øjeblik det skal være og redder os.

ER der reelle hele eller delvise åndelig sandheder bag sådanne udsagn og ideer, vil de jo også sagtens kunne tåle et kritisk gennemsyn. Hvis ikke, så bliver det nu tid til at skippe dem.

Det, der står tilbage efter et sådant gennemsyn, vil så være det, du skal værne om.

Bliver Saturn fortsat brugt på samme måde, som under dens transit i Vandbæreren, vil vi nemlig kunne opleve forsøg på at afskære folk yderligere fra deres hjerte, sjæl og ånd og kontakt til højere magter.

Så vær indstillet på ikke at lade noget eller nogen som helst komme imellem dig, dine indre kanaler og højere guddommelige kilder eller diktere hvad du må og ikke må tro på eller praktisere.

Kreativitet, kunst og kunstnere sættes også i fokus af denne transit – også her kan nogle falde ned fra piedestalen, (hvis der ellers snart er nogle tilbage).

Positivt er der dog også potentiale for manifestationen af kunst, der kommer fra og taler til hjertet og som kanaliserer de ovennævnte Fiske kvaliteter ind i verdenen.

Men i Saturns hæmmende kapacitet, kan vi altså også komme til at se begrænsninger på mulighederne for kreativt udtryk.

Vi ved jo allerede nu, at kunstnere skal til at konkurrere med AI genereret kunst, der kan fremstilles på blot sekunder.

Så menneskeskabt kunst og menneskets kreativitet, der på en eller anden vis undertrykkes og begrænses kan altså blive et tema, vi skal være yderst varsomme omkring.

Samfundsmæssigt, sætter Saturn i Fiskene yderligere fokus på sygehusvæsen, ældrepleje, sociale tilbud etc.

Det har længe gået VIRKELIG ned ad bakke her - og som følge heraf, kan der nu være nogle barske beslutninger, der skal træffes, hvad fremtidig drift og mulighed for hjælp angår.

Medicinalindustrien highlightes også – og en ansvarsplacering for deres hidtidige ageren kunne potentielt godt komme på tale under denne transit. Forhåbentlig…

 

På det personlige plan er den absolut bedste måde at bruge denne transit på, klart at droppe alle former for virkelighedsflugt og i stedet bruge Saturn til at grounde og bringe til konkret udtryk.

Så tag din åndelig udvikling mere alvorligt.

Lyt til din intuition, stol på den og handl og agér på den, i den ydre verden.

Føl ikke bare empati og næstekærlighed, men sæt reel, konkret støtte og hjælp ind over for det, du føler for.

Udlev dine åndelige overbevisninger og principper; walk the talk! All the way.

Lad intuitive, åndelige input få reel og mærkbar indvirkning på hvordan du lever dit fysiske liv.

Omsæt inspiration og kreative ideer til reelle kreative produkter eller andre konkrete udfoldelser.

Udlev dine drømme.

Værdsæt og værn om hjerte, sjæl og ånd, samt menneskets kreative skabende evner.

 

Ligesom vejrskiftet og tegnskiftets sammenfald ikke er tilfældigt er det heller ikke tilfældigt, at Saturn skifter tegn, synkront med en Fuldmåne over Jomfru/Fiskene aksen. Den kan du læse mere om her

Jomfruens kritiske sans, skelneevne og praktiske, groundende energi og Fiskenes medfølelse, intuitive fornemmelser og modtagelighed for højere guidance, danner, når vi får dem til at arbejde sammen,  en yderst skarp og uovervindelig kombination -  og det bliver der helt sikkert brug for de kommende år.

Fuldmånen er præcis tirsdag kl. 13.40

Under en time senere går Saturn ind i Fiskene kl. 14.35.

Glædelig Fuldmåne og godt Saturn tegnskifte.

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Marts 2023

 

Afslutninger, videreudvikling; Saturn & Pluto, Jupiter & Chiron

Her i uge 8 sætter både den præcise fase af Saturn og Plutos semisekstil ind og Jupiter når inden for mærkbar rækkevidde af Chiron.

Begge aspekter peaker i marts, hhv. d. 3 og d. 12/3.

For Saturns og Plutos vedkommende er dette første stop i den cyklus, der blev igangsat under deres historiske konjunktion i Stenbukken i 2020.

Et aspekt, der blev brugt til at introducere det meste af verdenen for nedlukninger, restriktioner, begrænsninger, social adfærdsregulering, skræmmekampagner, mind control og magtmisbrug i en hidtil uhørt grad.

Hvor klassiske Stenbuk/Saturn repræsentanter, som regeringer og myndigheder, fuldstændig overtog folks liv og dikterede ned i mindste (latterlige) detalje og også gjorde flittigt brug af diverse divide and conquer metoder, der hen ad vejen formåede at splitte familier og venner ad.

Hasteudrulning af eksperimentelle væsker nåede lige at komme på plads og blive igangsat og et tilhørende opdelende vaccinepas rumsterede også allerede i baggrunden, inden dette aspekt var ovre i start 2021.

Hvad der igangsættes under en konjunktion vil vedblive med at have løbende konsekvenser resten af den cyklus, som i dette tilfælde altså varer helt frem til 2054…

Der blev dog heldigvis også sået andre slags frø.

På dagen for de to heavyweights møde, d. 12. januar 2020, slog en stor skare mennesker, som var bekendt med kraften og tyngden af denne konjunktion, sig sammen verden over. 

I modsætning til de senere endnu større 2020 verdensomspændende massemeditationer, var denne dags arrangementer ikke så meget en modreaktion på mørke kræfters vanvittige fremfærd, men mere en skabende event, der så et særligt potent øjeblik og benyttede sig af det, i en bevidsthed om, at der ud af ruinerne af alt det, der uundgåeligt stod til at falde sammen, kunne opstå en bedre verden, hvis vi ville det.

Internationalt var der flere inden for den spirituelle og truth verdenen, der gik sammen og lavede fælles arrangementer og masse meditationer denne dag, samtidig anbefalede arrangørerne også folk til at deltage i andres meditationer og manifestationer, der lå på et andre tidspunkter af dagen

Så det var en rigtig god dag med sammenhold, samarbejde, god stemning, gratis livestreamede events, vidensdeling, smuk musik og sang og flere masse meditationer spredt ud over dagen. Såvel som diverse individuelle tiltag derudover. Jeg ved, at jeg i hvert fald gjorde min del til at lyse mørket op og manifestere en mere fri og fair fremtid for os alle.

Nu får vi så at se, hvad dette første stop i cyklussen byder på.

Semisekstilen er der, hvor det, (eller konsekvenserne af det), der blev igangsat under konjunktionen for første gang bliver rigtig tydeligt og får en synlig og mærkbar effekt på livet, der leves.

Hvor de frø, der blev sået dengang, nu stikker hovedet så meget op over jorden, at spiren reelt kan ses og røres ved.

Vi kan jo ikke ændre på, hvad der ER sket af drakoniske tiltag, men vi kan sørge for, at der ikke køres mere ud af det spor – uanset hvad påskud og årsag så end måtte være – fremover.

Så lige netop den type frø og spirer bør nu rives op med rode ved dette første stop – men det er jo så op til os også reelt at gøre det.

 

Jupiter og Chiron afslutter samtidig en cyklus, der begyndte tilbage i 2009.

Det var faktisk en tripple konjunktion dengang, da Neptun også stod sammen med dem.

(Chiron bevæger sig hurtigere end Neptun, så Jupiter indhentede allerede Neptun sidste år, under 2022’s Store Jupiter – Neptun konjunktion.)

Neptun, (planeten der blandt mange andre ting står for sygdomme, virus, medicin og vacciner) var altså en vigtig ingrediens i den cyklus, vi står over for at afrunde.

Under 2009’s konjunktion blev der da pudsigt nok også erklæret svineinfluenza og en verdensomspændende haste vaccineudrulning  blev forsøgt sat i gang.  Denne udrulning fejlede dog og ebbede ret hurtigt ud igen.

Dengang fandtes der nemlig stadig enkelte kritiske journalister i mainstreammedierne, der råbte op og gjorde opmærksom på, når noget viser sig potentielt at være farligt for mennesker  (– eller som fik lov til at gøre det.)

Det var altså ”tilladt” dengang at skrive og udtale sig kritisk om medicinalindustriens milliard fortjeneste på et yderst spinkelt og gustent grundlag, om WHO’s manglende troværdighed og inhabilitet, om usikkerheden om sprøjteindholdets sikkerhed og om at kuren var langt farligere end sygdommen, hvilket selvfølgelig også har en yderst væsentlig effekt på folks villighed til at tage sprøjten eller ej.

Nu hvor vi står overfor at afslutte denne cyklus og påbegynde en ny, kan vi jo så bare konstatere hvor meget, der på den front havde ændret sig totalt, på blot lidt over et årti (!) – hvad der altså ikke gik dengang, tromlede nu bare fuldstændig ukritisk igennem, ved starten af dette årti.

Samtidig er dette også et godt eksempel på netop det med, at hvad der igangsættes under en konjunktion VIL dukke op igen og igen senere undervejs i den efterfølgende cyklus – og kan også nå til fuldførelse, hvis det ikke bevidst stoppes forinden.

I den henseende er det altså super vigtigt at være opmærksom på hvilke frø, der sås under en konjunktion, såvel som på hvilke planter, der efterfølgende skal rives op med rode og hvilke der skal have lov til at gro og vandes, passes og plejes frem mod fuld vækst og blomstring.

Jupiter og Chirons møde her i 2023 giver mulighed for vigtig læring og healing – og for at gå væsentlig klogere ind i den nye cyklus, de to påbegynder d. 11. marts.

På mange måder altså klog af skade - for der vil, med Chirons involvering, uundgåeligt være noget smertefuldt, der først skal kigges i øjnene og bearbejdes, hvis denne læring og healing skal opnås.

Men der ER bestemt mulighed for at tage både healing, healende metoder, lærdom og visdom til et højere niveau fremadrettet, da konjunktionen finder sted i Dyrekredsens første tegn, Vædderen, hvor en spritny mulighed for at starte på en frisk, på et højere bevidsthedsniveau er en option.

Som altid er det dog så op til os, hvor bevidst vi går ind i de her ting - om vi bare vil vedblive med at køre rundt i ring eller i stedet bevæge os rundt og op ad i spiralform.

D. 27. februar når Saturn til d. 29. grad  af Vandbæreren og begynder dermed også for alvor at gøre sig klar til sit tegnskifte til Fiskene d. 7. marts.

Overgangen til Fiskenes tegn bliver en engangsaffære, så det er altså her, at vi skal have endeligt afrundet denne transit.

Vi er selvfølgelig langt fra færdige med Vandbærerens tematikker, da Pluto som bekendt brager ind i tegnet nogle uger senere i marts, d. 23/3, for at være helt præcis.

Men Saturns ophold i tegnet synger nu på allersidste vers og det er tid til at gøre status, over disse godt 3 år.

Saturn kan både optræde som begrænsende, indskrænkende og hæmmende, som en hård og testende, men retfærdig læremester, men også som krystallisering, konkretisering og manifestation af det, den er i berøring med.

Vandbæreren repræsenterer teknologi, frihed, fritænkning og fællesskab, lige rettigheder og muligheder, samt alt, der befinder sig på himlen/i rummet.

I disse år har vi set:

Satellit tog, der indtog himlen, 5 g udrulning, digitalisering af snart sagt alt, kunstig intelligens’ fremmarch, herunder senest chatbots, med en temmelig bizar adfærd.

Strange as well as beautiful happenings  in the sky – udover førnævnte satellit tog, var der kometen Neowise i 2020 og her på det seneste har den fået på alle tangenter med mystiske balloner, ”ufoer” (der i disse år er blevet en ting, der omtales i mainstream medier, som ”en mulighed”, hvilket jo nok ikke er helt tilfældigt…),  en grøn komet, nordlys etc.

Derudover har det HELT store tema selvfølgelig været restriktioner og begrænsninger på frihed og fællesskab og en hård test af, hvor vigtig frihed og det frie valg egentlig var for hver enkelt af os.

Uanset hvilke valg og beslutninger, der blev truffet på den front, var der store konsekvenser, der var ikke rigtig nogen mulighed for bare at slippe let udenom det her, for nogen af os.

Øget overvågning, censur, voldsomme indgreb i vores rettigheder, social distance og forsamlingsforbud, samt diverse divide and conquer metoder har ikke just været særlig befordrende for lige netop frihed og fællesskab.

Ud af begrænsningerne på frihed og forsamling, samt censuren og undertrykkelsen af fritænkning og sandhedssøgen, opstod dog nye fællesskaber, men disse nye grupperinger blev undervejs også testet gevaldigt for om de reelt var bæredygtige, holdbare og havde noget at byde på, på længere sigt eller ej.

En afklaring af, hvad der reelt er fremtid i burde dog forelægge endelig på den front, nu her ved udgangen af perioden.

Vandbæreren står som nævnt også for lighed.

Mens Saturn har gået her, har større ulighed dog været udkommet; nogle få har skummet fløden, mens størstedelen har sat penge til, en del er blevet decideret fattigere.

Det har altså med andre ord, kollektivt, knebet gevaldigt med at få svunget Saturn op i sine mere højfrekvente udtryk og vi har set mest til dens hæmmende og begrænsende side. Vi får at se om det går bedre i Fiskene eller ej…

Alt i alt er disse 3 år, siden marts 2020, næppe nogle år, de fleste bare sådan lige glemmer foreløbigt…

På det personlige plan er det nu oplagt at foretage en revision og status over egne oplevelser, egne erfaringer og egne valg, i disse år, samt at reflektere lidt over eget forhold til lige netop teknologi, digitalisering, lighed/ulighed, frihed og fællesskab.

For disse erfaringer og konklusioner vil være vigtige for, hvordan du kommer bedst igennem de nært forestående Pluto i Vandbæreren år, med dit hjerte og din sjæl intakt.

Er der brug for en personlig sporændring, er det netop her i d. 29. grad, der er kendt som lidt af et wildcard, med mulighed for et sidste turnaround, i 11. time, at det med fordel kan foretages.

Kom godt gennem resten af februar og ind i marts, måneden hvor både Saturns og Plutos tegnskifte finder sted.

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Februar 2023

 

Pluto når nu den 29. grad

 

D. 11. februar begynder Pluto for alvor at gøre sig klar til overgangen fra Stenbukken til Vandbærerens tegn, når den når d. 29. grad af Stenbukken.

Den 29. grad er en kritisk grad; dels når vi der så langt ud i det pågældendes tegns energi og det, det repræsenterer, som det er muligt at komme. Da Pluto samtidig i sig selv repræsenterer en ret ekstrem energi, kan ting med Pluto i den 29. grad derfor også meget vel blive VIRKELIG ekstreme, hvorefter, at det så ikke vil kunne tages længere ud eller opretholdes længere.

Der er også mange ting, der skal afrundes og afsluttes – alle erfaringerne gjort under hele Plutos lange transit i tegnet, siden 2008.

Enden er altså i sigte, samtidig med at en anden modsatrettet energi – Vandbærerens - gør sig klar i kulissen til at tage over, d. 29. grad er derfor kendt som lidt af et wildcard, hvor uventede og vilde drejninger pludselig kan ske.

 

Sidst vi havde en af de større planeter placeret d. 29. grad af Stenbukken, på vej ind i Vandbæreren, var da Saturn stod her i marts 2020 og igen i december 2020. Begge gange valgte klassiske ”Stenbuk repræsentanter”, som regering og myndigheder at lukke landet ned og indføre diverse andre restriktioner og begrænsninger på folks levevis.

Første gang det skete, var det en fuldstændig uhørt og ukendt ting – som bestemt kan gå for at være en ”vild drejning.”

 

Godt nok havde Saturn dengang også ekstra punch i sit eget tegn Stenbukken, men Pluto er uovertruffen energimæssigt; endnu mere intens og omvæltende, så vil garanteret også, uden problemer, kunne skrive ny historie og skabe drama på en eller anden vis, den kommende tid!

Pluto i Stenbukken henviser bl.a. til:

Autoritativ/diktatorisk ledelsesstil, magtkampe, magtmisbrug, såvel som nedbrud, sammenbrud af - eller stop af - væsentlige samfundsmæssige funktioner.

Repræsentanter, der især highlightes af den afrundende transit, er udover regeringer og myndigheder; staten, det offentlige, diverse samfundshøjborge, væsener, samt store firmaer, erhvervsliv, arbejdsliv og arbejdsmarkedets parter.

Den Plutoniske energi nedriver og rydder ud i alt det ikke længere levedygtige eller holdbare her.

 

Individuelt handler det om relationen og tilliden – eller manglen på samme - til disse repræsentanter, samt om at tage eller fralægge sig egen autoritet og ansvar for eget liv, såvel som om klassisk arbejdsliv, karriere og ambitioner - og på et højere plan om livsformål og Lysarbejde, med streg under arbejde, hvor Pluto så rydder ud i alt det, som ikke længere er relevant for dette.

På flere af disse områder, vil de fleste sikkert have noget, der her i 2023 skal enten afrundes, omtænkes eller ændres.

Pluto befinder sig i den 29. grad fra d. 11/2 til 23/3.

Pluto genbesøger dog  denne grad to gange til i løbet af 2023, såvel som i et efterspil på tegngrænsen i efteråret 2024 – der er så meget at gøre op med fra den forgangne tid, at det bestemt ikke blot er gjort med én gang eller 1. 5 måned!

Allersidst i februar når Saturn ydermere også til d. 29. grad af Vandbæreren.

Så selvom marts er måneden, hvor disse to vigtige tegnskifte sker, er det altså her i februar, at optrækket for alvor går i gang – og hvor der nu skal til at holdes på hat og briller.

Det gælder om at ikke at lade sig blæse omkuld, af hverken ydre begivenheder eller af det yderst mærkbare energioptræk og skifte, men om at kunne bevare fødderne på jorden og sit fokus.

De kommende måneder repræsenterer en enorm vigtig tid og det er derfor absolut ikke en god ide at spilde energi nu på ligegyldigheder, fnidder, distraktioner eller noget, som egentlig er passé.

Et energifokus er nødvendigt for at komme bedst muligt igennem det her.

Du kan læse mere om Plutos forestående tegnskifte til Vandbæreren i nedenstående update om 2023.

Det er også værd at læse eller genopfriske den her, hvor der trækkes paralleller og vigtige lærdomme fra sidste gang Pluto skiftede tegn.

Kom godt igennem den kommende tid.

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Februar 2023

 

2023

 

Endnu et udfordrende år rinder nu ud og et sprit nyt kalenderår venter lige foran os.

For første gang siden 00’erne får vi et år uden større, langvarige astrologiske aspekter. Til gengæld får vi så markante og ret spændene tegnskifte.

 

ØKONOMI

 

Det område, som nok optager de fleste p.t., nemlig økonomi, inflation, priser og smalhals, vil fortsat fylde i 2023.

Pluto vil tilbringe 9,5 af årets måneder i de allersidste grader af Stenbukken – hvor det meget vel kan blive endnu mere knapt, begrænset og fattigt, inden det vender.

Arbejdsløsheden kan stige gevaldigt.

Ligeledes kan hidtidige velkendte samfundsstrukturer ende med at bryde mere eller mindre sammen.

 

Vi får også yderligere et par formørkelser over ressource aksen Tyr/Skorpionen i både foråret og efteråret, hvilket også highlighter ændringer hvad økonomi, energikilder, fødevarer, basale ressourcer og levestandarder angår.

 

Jupiter går til maj ind i Tyren, hvilket såmænd sagtens kunne bringe økonomisk vækst og abundance. 

MEN kriteriet for det er, at det skal være baseret på nogle konkrete, solide, holdbare og brugbare værdier.

 

Det kan den måde, vores nuværende økonomi er skruet sammen på, slet ikke leve op til og derfor ser vi store økonomiske problemer.

Det gjorde vi også sidst Jupiter gik ind i Tyren, i 2011; der satte Gældskrisen nemlig ind i kølvandet på Finanskrisen.

Dengang så vi lande på randen af konkurs, aktiemarked crash & panik – og gælden er jo kun vokset med vanvittige mængder siden da…

 

Men som sagt ER der muligheder for vækst og ekspansion  - men det kræver en større omlægning af en art. Det får vi måske også. Eller må selv skabe den…

 

Et boom i dyrkning af egne spiselige afgrøder  - at selvforsyne sig med naturens abundance  - fra foråret af, er også højst sandsynlig - og yderst klogt - med Jupiter i Tyren.

Kan dog sagtens blive fordi, at det ikke bare er sundt og fornøjeligt, men simpelthen også bliver et nødvendigt supplement for mange.

 

OVERGANGSPERIODE – TIDSÅNDEN ÆNDRER SIG I 2023 - 24.

 

Et par dage efter Forårsjævndøgnet i marts træder Pluto for første gang indenfor i Vandbæreren, hvor den vil opholde sig et par måneder, hvorefter den returnerer til Stenbukken i juni og forbliver der frem til januar ’24.

2023 er derfor noget af et overgangsår.

Det er gerne lidt af et chok for flertallet, når Pluto skifter tegn.

Pluto har nemlig et meget stærkt greb over masserne, da den er en af de primære repræsentanter for den til enhver tid gældende zeitgeist og samtidig står for massepsykologi.

Hen mod den sidste del af sin transit gennem et tegn, som nu i Stenbukken, (hvor den har været siden 2008), tager Pluto os kollektivt HELT ud i ekstremerne af det, tegnet står for, inden vi så ”pludselig” rammer muren og et markant og transformerende energiskifte finder sted og en ny modsatrettet trend sætter ind, her i form af Vandbærer energien.

Der vil dog være mange, som har identificeret sig fuldstændig med den levevis eller den fortælling, den foregående transit har repræsenteret eller budt på, der ikke bare sådan lige kan ryste den af sig igen, når energiskiftet sker og derfor kan være i vildrede et godt stykke tid.

Nogle vil højst sandsynlig også føle sig decideret vildledt og bedraget, da Pluto har det med at føre os ud i nogle temmelig mørke krinkelkroge - og kan som følge heraf være havnet i gevaldige problemer, der vil tage sin tid at komme sig ovenpå.

Som individ kan du dog gøre det lettere for dig selv ved at begynde at forberede dig mentalt på et snarligt sporskifte, når du nu bliver gjort opmærksom på, at det kommer til at ske.

Hvis du er meget autoritetstro af natur, kan det her skifte især blive en omvæltende oplevelse.

Der vil selvfølgelig også være nogle fremtidige wayshowers, der længe har stået på spring for at gå foran ind i den nye tid og energi.

Jeg gætter på, at en hel del af jer, der læser dette er i den kategori. Astrologi er jo trods alt en Vandbærer disciplin 😊

 

Til enhver tid vil der være nogle, der går imod strømmen, som har nogle andre værdier end den fremherskende tidsånd.

Som ikke bare følger blindt med Pluto pendulets sving ud i ekstremerne, (tiltagende i det sidste dekanat af det pågældende tegn, her senest: 2018 -2023). 

Nogle vil ovenikøbet også have et naturligt tilhørsforhold til det tegn, der følger efter, her Vandbæreren – og dets kvaliteter og egenskaber og derfor i forvejen allerede leve dele af deres liv ud fra disse og derfor med erfaring kunne agere reelle repræsentanter og positive rollemodeller herfor.

(Her menes bestemt ikke kun dem, som er Vandbærer af ”stjernetegn”, men alle med vigtige placeringer i tegnet, såvel som i 11. hus og/eller har forbindelser fra Uranus til deres personlige planeter. Så kan derfor lige så vel være f. eks en Stenbuk).

 

Det stærke influx af ny energi, der kommer i forbindelse med Plutos tegnskifte i 2023 & ’24 vil bestå af opvågning, frihed, sandhed, fritænkning, oprør, måske endda revolution.

Lige rettigheder for alle, men med plads til forskelligheder og originalitet.

En fladere struktur, uden topstyring.

Fællesskab baseret på ligesind og interesser. Alternative metoder og leveformer.

Derudover kommer der fokus på alt, der befinder sig i himlen/rummet, samt teknologi og fri energi.

Det er dog vigtigt at huske på, at det kun er 2,5 måned ud af 2023’s 12 måneder, at Pluto vil kigge indenfor i Vandbæreren.

Så det kommer nok ikke bare HELT op at flyve endnu i 2023, da vi er slet ikke færdige med at deale med Plutos Stenbuk transit, men der kan tages nogle vigtige skridt, som hidtil ikke har været mulige.

Du vil kunne bruge af det influx af Vandbærer energi, der kommer nogle måneder til at klargøre dig til start 2024, hvor det for alvor ruller eller til at forstærke og give et skub til noget, du måske allerede er i gang med eller ønsker at igangsætte, der indeholder Vandbærer kvaliteter.

Der kan også være nogle ting, der bliver lettere at få overblik over, efter at en anden energi midlertidigt har givet noget distance til nuværende suppedas.

Samtidig kan energiinfluxet selvfølgelig bruges som styrke og medvind til at holde fast i friheden og sandheden, no matter what.

Lige præcis denne overgangsfase vil nemlig uundgåeligt skabe enorm ængstelse blandt visse - og desperationen kan derfor også blive større end den allerede har været og dermed også potentielt farligere.

For når vi når helt til slutningen af Plutos ophold i Stenbukken vil det være blevet uomtvistelig synliggjort, hvor lavt klassiske Stenbuk repræsentanter som stat, regeringer, myndigheder, autoriteter, store firmaer og ”toppen af samfundet” egentlig var villige til at synke – og meget af deres magtgreb, vil som følge heraf ikke kunne opretholdes længere.

Det er nemlig det Pluto energien gør; synliggør mørket, korruptionen, magtmisbruget, det ulevedygtige, så vi får mulighed for at rydde ud i det og/eller fjerne vores energi fra det.

Derefter introducerer Pluto et modsvar i form af Vandbærer energien, der som nævnt repræsenterer frihed og en fladere struktur, hvor alle er lige, men forskellige og med respekt for den forskellighed.

For magtbegærlige væsener, der gerne vil fortsætte med at være i kontrol, topstyre, skumme fløden og suge af andres energi er alt dette selvfølgelig intet mindre end et mareridt.

Derfor kunne nogle deriblandt nok godt føle sig fristede til lynhurtigt at installere et system, der skal forsøge at forhindre, at vi overhoved når dertil.

Da ”reglerne” for denne verden nu engang er sådan, at det skal foregå inden for rammerne af de til enhver tid fremherskende energier, er det jo oplagt at bruge en twisted udgave af Vandbærerens relation til teknologi, internettet og alt digitalt– og ad den vej forsøge at indføre et tyrannisk digitalt overvågningssystem, der tager den sidste rest frihed fra folk, INDEN den nye energi er braget så meget igennem, at en stor del af menneskeheden er brudt ud af de strammende lænker og ikke kan indfanges igen – det vil altså sige, at det skal forsøges indført i løbet af 2023.

 

(Slår alt andet fejl kan ”truslen fra rummet” selvfølgelig også sættes ind, som distraktion, med Pluto i Vandbæreren 😉 )

Selvom friheden under Plutos 20 årige transit gn. Vandbæreren ikke vil kunne holdes nede for evigt, behøver vi VIRKELIG ikke flere problematikker, vi skal have rodet os ud af, efter alt det, vi allerede kollektivt har fået rodet os ud i, de seneste år.

Så lad os nu lige lade vær med at bare at glide med på noget, som måske kan lyde let og bekvemt her og nu, men tænk grundigt igennem hvad implikationerne af det egentlig er.

Vær især varsom overfor alt, der præsenteres som den ENESTE løsning, uden mulighed for alternativer. Der vil nemlig ALTID være alternative muligheder, under den rene Vandbærer energi.

Det være sig digitale, programmérbare valutaer, som eneste betalingsoption.

Digitalt id, som eneste måde at identificere sig på. Social credit scores, som den eneste måde at fordele ressourcer på etc.

Vær ligeledes ekstrem varsom med at lade (mere) ukendt teknologi entrere din krop.

Hvad end der måtte komme af teknologiske vidundere eller monstre, de kommende år, må det i hvert fald altid stå enhver frit for om de vil benytte sig af det eller ej – og der skal derfor også helt legalt altid være alternativer.

Formår vi at holde fast i det reelle frie valg og alternative options i 2023, kan det ikke gå helt galt.

 

HOLDER DET VAND?  DEN SPIRITUELLE VERDEN

Saturn skifter også tegn tidligere i marts, hvor den går ind i Fiskene.

Hermed sættes der fokus på hele den spirituelle verden – og hvad der her kan bære eller må briste, under Saturns testende realitetstjek.

Alt det, som ikke holder vand, som ikke har nogen reel substans, står derfor ikke gode chancer, de kommende år.

En test af og oprydning i diverse spirituelle fortalere, ”guruer”, såvel som ”frelserfigurer” og deres udsagn kan forekomme.

Det samme kan i øvrigt også gælde diverse kunstnere.

Desillusion blandt tilhængere kan godt følge, men vil være en nødvendig og sund proces, i form af hvad og hvem, der bør tilføres energi og tillægges værdi fremover.

En ny form for frelser kan også manifestere sig. En selvudnævnt messias eller noget, et system (som f.eks. ovennævnte digitale system) eller andet, der præsenteres, som det, der skal redde os fra den situation, vi er havnet i.

Der kan vi være helt sikre på, at hvis der er tale om noget, der bare skal overlades fuldstændig til denne anden/andre eller igen præsenteres som den eneste løsning IKKE er til vores gode.

Saturn kræver nemlig altid, at vi tager ansvar for os selv og selv gør en indsats.

Så ved evt. udefrakommende hjælp eller frelse, vil der altså også skulle kræves noget af dig, hvis det har noget reelt på sig.

Og ligesom Vandbæreren repræsenterer alternativer, repræsenterer Fiskene også mangfoldige muligheder. Der kan sagtens være den eneste rigtige løsning for dig, men det betyder ikke, at det så også er det for alle andre. Husk det i 2023.

Overfører vi hvad der skete under Saturns transit i Vandbæreren (fra 2020 -23), tegnet for frihed og fællesskab, til Fiskene kunne der i værste fald også komme nogle begrænsninger på muligheden for udøve spiritualitet eller at udtale sig herom.

Eller (yderligere) forsøg på at afskære folks kontakt til deres sjæl og ånd, såvel som højere magter.

Så vær indstillet på ikke at lade noget eller nogen som helst komme imellem dig, dine indre kanaler og højere guddommelige kilder eller diktere hvad du må og ikke må tro på eller praktisere.

 

SUNDHEDS, OMSORGS & HJÆLPEBRANCHEN

Derudover bliver der fortsat fokus på sygehusvæsen, ældrepleje, psykiatri, sociale tilbud etc.

Saturn her kan desværre henvise til yderligere nedskæringer eller begrænset drift, såvel som en debat om, hvor mange og hvem, der realistisk set kan hjælpes, inden for de givne rammer, efter området er kørt i sænk.

Derudover kan der, nok så vigtigt, også blive tale om et ansvar, der skal placeres, for de seneste års ageren i bl.a. medicinal branchen og det såkaldte sundhedsvæsen.

 

KRIG OG FRED

 

Udover de førnævnte formørkelser over Tyr/Skorpion aksen, får vi også et par Solformørkelser over Vædder/Vægt aksen, der sætter fokus på hhv. krig, militæroperationer eller andre aggressive handlinger versus diplomati, fredsforhandlinger og retfærdighed.

Freden ser ud til at have bedst chancer i efteråret, hvor formørkelsen i Vægten finder sted.

Individets vilje overfor hensynet til andre er også denne akses tema.

Vi har også Jupiter ræsende gennem Vædderen frem til Maj, hvilket også kan forstærke aggressioner og krigshandlinger.

Det kan dog også give individer større handlekraft, gejst, gåpåmod, spirende optimisme og et øje for nye spændende muligheder.

Individet vil generelt blive sværere at undertrykke under denne transit.

 

SMERTE, VREDE, RETFÆRDIGHED, HEALING & HÅB – 2020 SPØGER STADIG

Menneskeheden har været udsat for meget, de seneste år og bærer da også præg af traumatisering og max pres, som følge heraf.

Der er brug for noget healing – og den mulighed kommer også i 2023 .

Selvom der ikke er nogle større langvarige aspekter, er der skam kollektive aspekter og de optræder  interessant nok alle sammen ret koncentreret inden for blot nogle få måneder af året, fra slut februar/marts – juni/juli, hvor de ovennævnte tegnskifte jo sjovt nok også finder sted.

Jupiter stiller sig oven på Chiron i Vædderen.

Her bliver der netop mulighed for at opnå healing, såvel som vigtig læring, der fremadrettet kan udvikle sig til visdom og højere mening. Prisen for at opnå denne healing og læring er dog, at vi er villige til at kigge noget svært og smertefuldt i øjnene og påbegynde bearbejdelse.

Hvad dette smertefulde bl.a. kan være, får vi et stærkt hint om ved, at Saturn og Pluto på samme tid, for første gang siden deres konjunktion i 2020, når til et nyt punkt i deres indbyrdes cyklus.

Dette intense og tunge aspekt blev brugt til at skrive verdenshistorie med drakoniske tiltag verdenen over, nedlukninger, restriktioner, forbud og voldsomme begrænsninger i folks levevis og mulighed for at færdes, omgås og tjene til dagen og vejen.

Hvis vi ikke får revet det spirende frø op i 2023 vil den slags blive en tilbagevendende ting.

Mens det i de forgangne år hed sig, at det var pga en virus,  kan det blive alle mulige andre årsager og påskud, fremadrettet.

Eller også konkluderer vi i 2023 , at det var simpelthen for indgribende og for stort et overgreb overfor menneskeheden og lover hinanden aldrig at gå så drastisk til værks igen.

Men selvom vi potentielt får stoppet metodernes brug fremover, kommer vi altså ikke udenom at deale med konsekvenserne af det, der blev igangsat under den konjunktion.

Eftervirkninger, skader og traumer  vil uundgåeligt dukke op igen og igen de kommende år og årtier.

Uoprettelig skade er gjort på nogen fronter.

Andre ting vil kræve en indsats for at imødegås.

Så ja, healing er bestemt nødvendig og i bedste fald kan der også fremkomme nogle nye – eller gamle - healende metoder til dem, som på forskellig vis har taget skade, fysisk såvel som psykisk.

Efterfølgende kommer der så en enorm fokus på retfærdighed.

Dels stiller Jupiter sig oven på Eris i Vædderen.

Dem, der har følt sig lukket ude af det gode selskab, trådt på eller uretfærdigt behandlet, kan her få en form for oprejsning og/eller opmærksomhed.

Men der kan også blive tale om nogle, (ikke nødvendigvis de samme), som bliver meget, MEGET vrede og deciderede hævngerrige i foråret.

Det kan potentielt godt løbe helt af sporet og blive særdeles voldsomt og destruktivt.

I bedste fald finder vi en mere civiliseret måde at opnå retfærdighed for forurettede på.

Men regulær lynchstemning kan ikke udelukkes, med denne heftige kombination i Vædderen.

Derudover når en anden 2020 konjunktion mellem Jupiter og Pluto også til første krise punkt i deres cyklus, i form af et kvadrat, på nogenlunde samme tid.

Dette par sætter OGSÅ fokus på retfærdighed  - og henviser samtidig til et throwback til 2020’s ekstreme lovgivning og de lovgivere, der foretog den – og dem, der implementerede det.

 

Endelig er dette aspekt også med til at sætte yderligere fokus på  økonomi, ressourcer og fordeling.

Sidste aspekt er endnu en af De Store 2020 Konjunktioner,  der nu danner første større aspekt, en harmonisk sekstil, i deres indbydes cyklus, siden da, nemlig mellem Jupiter og Saturn, der dengang mødtes i Vandbæreren.

Dengang fik vi et ret klart eksempel på det med, at der vitterligt er nogle, der frygter det sande potentiale for menneskeheden, hvad den fritflydende Vandbærer energi angår.

 

For dette ellers ret håbefulde aspekt dengang skulle tydeligvis saboteres.

En sprøjte blev præsenteret som et videnskabeligt mirakel og det eneste håb i mørket,  -  (der var dén med den eneste løsning igen…) - og så blev vi ellers lukket ned og adskilt fra hinanden i MEGET længere tid end første omgang, (hvor der jo ellers ikke var noget ”supervåben”) – så Vandbærer konjunktionens indbyggede frihed, fællesskab, håb og lys fik meget trange kår for at kunne skinne igennem.

Ved alle tre af disse 2020 konjunktioner blev der dog, udover diverse officielle tiltag, også sået andre slags frø; andre former for håb og visioner for fremtiden som blev manifesteret og sendt ud i æteren.

Der gjorde sig især gældende ved Jupiter - Saturn konjunktionen i Vandbæreren, ved Vintersolhvervet 2020: The Return of the Light på Jorden, ”Vandbærerens tidsalder” - frihed, sandhed, fællesskab mellem ligesindede, lys og kærlighed – agape. Alle visioner om dette, som blev sendt ud dengang er heller ikke bare forsvundet, men har gesteret i det skjulte og når til foråret til et nyt – harmonisk - punkt, hvor det vil tage en mere synlig og konkret form og kunne bruges konstruktivt af dem, som ønsker det.

Det kommer samtidig med Plutos dansen frem og tilbage mellem Vandbæreren og Stenbukken.

Et tegn på at den rene Vandbærer energi altså ikke kan holdes tilbage for evigt.

Så nu gælder det om at fremelske de højeste kvaliteter af tegnet og ikke tillade flere mørke og twistede udgaver blive iværksat, ikke tillade mere distraktion eller sabotage, der blokerer for det sande potentiale.

 

Og så bliver der en hel masse at rydde op i fra den sidste del af Pluto i Stenbukken årene – og 2023 ser ud til at være året, hvor netop den oprydning for alvor kan gå i gang.

 

Alle frihedselskende sjæle, alle alternative, alle spirituelle, alle fritænkere, alle intuitive empater – der har ageret af et rent og ærligt hjerte og sind, med substans bag sig - det er jer, der nu i 2023 og ’24 får muligheden for at gå foran og agerer positive eksempler, på hjemmebane. Så gør jer klar.

 

Afslutningsvis skal et stort og hjerteligt TAK lyde til alle klienter, læsere og følgere her i det forgangne år.

 

Rigtig godt nytår 😊

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

28. december 2022

 

Lysglimt i mørket.

Vintersolhverv, afslutninger og nye begyndelser

Onsdag aften. d. 21 kl. 22.48 indtræffer Vintersolhvervet, når Solen forlader Skyttens tegn og går ind i Stenbukken.

Vintervejret må jo siges allerede at have meldt sig her i løbet af Skyttens overgangsperiode – men nu træder vi så også officielt ind i Vinterkvartalet.

Hermed går vi også ind i årets absolut mest traditionsrige periode, hvor vi bruger ikke mindre en 1,5 uges tid på at fejre Vintersolhvervet; det øjeblik, vi har set frem til hele den forgangne adventsperiode, under Skyttens indflydelse.

I første omgang handler det om Lysets tilbagevenden, hvor lyset efter Vintersolhvervet så småt begynder at tiltage igen.

Derefter handler det om den årscyklus, der kører fra et Vinter Solhverv til  det næste, fra Lysets genfødsel til dets laveste punkt/død, efterfulgt af endnu en genfødsel. Det fejrer vi 10 dage efter, ved at lade et kalenderår slutte d. 31. december og tage hul på et nyt d. 1. januar.

Men med økonomiske og samfundsmæssige  begrænsninger  for hvor meget julelys, der kan tændes, hvad der er råd til at komme på bordet og under træet  og hvor mange raketter, der kan fyres af - og en konstant bevidsthed og dertilhørende bekymring om uhyggeligt store regninger, der skal betales - bliver det jo så ej heller i 2023 den helt store nedtur fra de ekstravagante, opløftede og oplyste højder, når højtidsfejringen er ovre, for vi lever pt. i en nærmest ”konstant januar”.

Det skyldes, at Pluto befinder sig i den sidste del af sin transit gennem netop Stenbukken og at Pluto altid tager os HELT ud i ekstremerne af det, det pågældende tegn står for, når den når mod enden.

Og vi er nu altså i den allermest mest indskrænkede, begrænsede og pessimistiske fase, inden vi rammer muren for hvor langt ude det kan komme og en anden energi så introduceres som modsvar i en forsmag i  foråret 2023 og for fuld skrue fra 2024.

USA’s Pluto return er samtidig i gang for 3. gang og peaker mellem jul og nytår og er stærkt aktivet hele januar med – og da det foregår i økonomihuset, hos lederen af den såkaldte frie verden, taler det nok ikke ligefrem for, at hverken økonomisk eller anden form for stabilitet eller optur er liiige om hjørnet.

Mellem jul og nytår siger vi også endeligt farvel til 2022’s Jupiter – Neptun konjunktion, der fandt sted  i Fiskene.

I forbindelse med dette aspekts afslutning, ser vi interessant nok adskillige indirekte og direkte indrømmelser og refleksioner, snige sig ud på det seneste vedr. virushåndteringen og eftervirkningerne deraf.

Et andet beslægtet Jupiter – Neptun i Fiskene anliggende, har mange desværre ved selvsyn kunne konstatere blev en realitet, i form af en markant stigning i både sygdom og død. De officielle tal bekræfter også sidstnævnte – men dem skal man så, indtil videre, selv grave frem, hvis man ellers vil se dem…

Det går bestemt heller ikke for godt med hverken driften eller forholdene i sygehusvæsenet, ældreplejen, psykiatrien,  sociale tilbud o.l. – bunden skrabes eller er ved at falde ud.

Vi er dog slet heller ikke færdige med at beskæftige os med disse områder, da Fiskene atter er et af de tegn, der highlightes astrologisk næste år, på anden vis.

Samtidig når alle De tre Store konjunktioner fra 2020 alle til et nyt punkt i den cyklus, de hver især påbegyndte det år, inden for blot få måneder næste forår, så der er tydeligvis noget fra 2020, vi bliver nød til at gøre op med i 2023…

Iblandt alt det triste og dystre, så ER der dog også Lys i mørket og et nyt form for håb at hente, på andre fronter.

Mange kan have modtaget positiv inspiration og guidance under Jupiter – Neptun konjunktionen   - men nogle vil måske også have haft svært ved at omsætte det til konkret handling, da energien har været meget udflydende og diffus. Men nu kommer der andre boller på suppen.

D. 20., dagen før Vintersolhvervet,  begynder Jupiter – planeten for udvikling, vækst, håb og mening - nemlig endegyldigt en ny 12 årig runde gennem Dyrekredsen, når den træder ind i Vædderen igen og nu går all the way.

Dette er en meget ildfuld kombination; en ildplanet i et ildtegn  - ildelementet står for livsgnist og gejst, som der bestemt godt kunne være brug for et indspark af nu - og det får vi.

Jupiter i Vædderen kan byde på handlekraft, gåpåmod, blomstrende optimisme,  spændende nye udviklingsmuligheder og pionerånd; mod til at gå foran og iværksætte noget nyt og forbedrende for situationen. Den højere mening med tingene vil også være lettere at få øje på. Individets vilje og udfoldelsesmuligheder kommer også mere i fokus og bliver sværere at undertrykke.

Jupiter i Vædderen kan dog samtidig  også sagtens gå i retning af øget splid og aggression, samt eskalation af konflikt og krig i verdenen. Eller andre former for militæroperationer. 

På det personlige plan kan der også forekomme rigeligt at blive vred, ja, rødglødende rasende over de næste 5 måneder.

At vælge sine kampe med omhu bliver derfor super vigtigt. Men samtidig må modet også findes frem til at tage de kampe, der så virkelig gælder.

Jupiter i Vædderen kræver en årvågen bålpasser for at få flammerne til at brænde på en hensigtsmæssig måde, så de ikke bare raserer og brænder alt ned på deres vej – inklusive én selv.

Men samtidig kan flammerne fra et velovervåget bål også lyse mørket gevaldigt op – og det kunne der nok være brug for i disse tider.

Jupiter vil ræse igennem Vædderen frem til maj – og undervejs stille sig ovenpå både Chiron og Eris i foråret – betydningen af det, kan du læse mere om i Årsoversigten over 2023, efter jul.

Al næste års primære astrologiske aktivitet er interessant nok centreret omkring nogle få måneder, hen over forårskvartalet, startende i slutningen af Vinterkvartalet og sluttende i starten af Sommeren.

Det gælder både Saturns, Plutos og Jupiters næste tegnskifte, såvel som de førnævnte aspekter. Men som sagt meget mere om det, her på siden, efter Jul 😊

Mens Jupiter i Vædderen byder på større gejst, gåpåmod og handlekraft, byder Stenbukkens energi på udholdenhed og villighed til at bide tænderne sammen og arbejde sig igennem et langt, hårdt og sejt træk.

Begge energier er af den slags, der ikke lader sig stoppe eller slå ud af NOGET som helst - og den tilgang bliver der uden tvivl brug for den kommende tid.

Fighter ånden og optimismen, som Jupiter i Vædderen repræsenterer kan tunes ind på d. 20. efter kl. 15.32, hvor Jupiter påbegynder sin nye rundtur gennem Dyrekredsen, såvel som ved Vintersolhvervet onsdag, hvor Jupiter stadig befinder sig i den max potente 0. grad af Vædderen og Solen 0 grader Stenbukken.

I første uge af 2023, tager vi afsked med Saturn – Uranus kvadratet, ved årets første Fuldmåne d. 6-7/1.

Dette aspekt har været med os siden december 2020 og har været brugt til utrolig meget splittelse, opdeling i A- & B hold, udskamning, splid og konflikt, der har forgrenet sig ud og ud i underafdelinger.

Nu siger vi farvel til disse energier og der vil for mange uden tvivl  være noget at reflektere over og måske også begræde, såvel som give slip på i den sammenhæng.

Der kan også med fordel kigges ENDNU længere tilbage, for med Saturn – Uranus kvadratets afslutning, lægger vi også en lang periode, hvor vi KONSTANT har haft store langvarige og omvæltende aspekter, bag os.

(Der var bl.a. det langvarige, vilde og turbulente Uranus – Pluto kvadrat fra 2008 – 2019, der blev direkte afløst af den ekstremt tunge, intense og indgribende Saturn – Pluto konjunktion, 2019 – start 2021, med  peak i start 2020, der bl.a. overlappede med Jupiter & Saturns opstart på en ny element cyklus i Luft elementet efter flere hundrede år med konjunktioner i Jord elementet – materialismens æra - i 2020  og så Saturn- Uranus kvadratet; slut 2020 – start 2023.)

Verdenen må siges at have forandret sig en hel del undervejs. Menneskeheden, vores levevis og vores indbyrdes relationer ligeså.

Der har været mange udfordringer, konstante kriser, meget frygt, mange urimeligheder og fatale løgne – men også store muligheder for bevidsthedsudvidelse, opvågning, for at tage sin power hjem og vælge sin egen vej og for at skabe nye visioner for en bedre fremtid, men alt sammen under et ufatteligt stort pres -  intet har været konsekvensfrit.

Så der er nok at kigge tilbage på i forhold til hvor alt dette har bragt DIG hen i DIT liv og hvad konsekvenserne, såvel som gaverne har været.

Nye vinde begynder snart at blæse; som du vil kunne læse i opslaget om År 2023, venter nogle markante tegnskifte forude, hvori Uranus’ tegn Vandbæreren netop spiller en hovedrolle.

Glædelig Vintersolhverv og rigtig god jul

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

December 2022

 

 

Afslutningen på Saturns transit i Vandbæreren

 

Søndag d. 23/10 går Saturn direkte og vil derefter gå igennem resten af Vandbærerens tegn, frem til marts 2023, hvor den træder ind i Fiskene.

 

Saturn energien kan både optræde som begrænsende, indskrænkende og hæmmende, som en hård, men retfærdig læremester, men også som krystallisering, konkretisering og manifestation af det, den er i berøring med.

 

Og her mens Saturn er stillestående inden sit retningsskifte, kan man jo passende reflektere og gøre status over, hvordan det så lige har stået til med Vandbærerens primære områder, som frihed, sandhed, fritænkning og fællesskab, siden marts 2020 – tidlig sommer 2020 + fra december 2020 og frem til nu, hvor Saturn har haft sin gang her...

 

Tja…der kan jo ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi har set UALMINDELIGT meget til Saturns begrænsende og hæmmende side, i den måde energien er blevet brugt og ikke mindst misbrugt på.

 

Hvad lærdomme angår, har vi i hvert fald hver især haft RIG mulighed for at blive mere bevidst om hvorvidt og i hvor høj grad vi vægter frihed og sandhed i vores liv.

 

Og hvis det ellers var og er vigtigt for os, så har vi også måttet tage ansvar for vores frihed og vores liv i det hele taget, i en lang højere grad end før.

 

”Freedom ain’t free” – det har i den grad kostet noget og haft store konsekvenser for mange af os.

 

Ud af begrænsningerne på frihed og forsamling og censur og undertrykkelse af fritænkning og sandhedssøgen, er nye fællesskaber opstået, men disse nye grupperinger testes tydeligvis også gevaldigt for om de reelt er bæredygtige og holdbare på længere sigt.

 

Alt sammen igen noget Saturn er kendt for.

 

Noget var måske i virkeligheden også kun ment til at være en midlertidig ting, der havde sin berettigelse i udførelsen af højere fælles opgaver i et specifikt tidsrum og vil i så tilfælde nu rinde ud, andet vil repræsentere noget længerevarende og holdbart, som der er reel fremtid i.

 

Alt sammen vil åbenbares det næste stykke tid.

Veje vil både skilles og forenes, bånd vil brydes og andre bindes stærkere sammen – og det er, som det skal være, i forhold til vores forskellige højere livsformål og opgaver fremadrettet.

 

Saturn repræsenterer det lange seje træk, hårdt arbejde og en gevaldig indsats, førend at resultater og belønning viser sig.

Så i den forstand kan afslutningen af transitten gennem tegnet, (som Saturn i øvrigt er gammel hersker over og dermed på hjemmebane i), også sagtens munde ud i den længe ventede konkrete manifestation af frihed og fællesskab, ikke mindst for dem, der har arbejdet for sagen undervejs og dermed sendt ud i æteren, at de reelt ønsker dette i deres liv.

 

Saturn er nemlig den ypperste ”høste, som du har sået” energi.

 

Kort efter Saturn forlader Vandbæreren i marts, træder Pluto i hvert fald ind i Vandbæreren.

Så der kommer uundgåeligt til at ske gevaldige ændringer, hvad frihed, fritænkning, sandhedssøgen, lighed og fællesskab angår fremadrettet og i den overgang vil nogle føle sig mere hjemme end andre og fra start være klar til at løbe foran og flyve med de nye energier og skabe noget nyt derud af.

 

Noget af det, du har lært og gennemgået de sidste år kan også vise sig at blive vigtige byggesten til denne nye fremtid.

Vigtige erfaringer, du tager med dig og kan bruge fremadrettet.

Så det har ikke været helt forgæves.

 

Freedom Truth Light &

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Oktober 2022

 

 

Afslutningen på Plutos transit i Stenbukken

 

Som de fleste nok kan mærke er energierne, såvel som reflektionen af dem i den ydre verden, temmelig heftige pt.

 

Kriserne står nærmest i kø efter at være den, der kradser mest.

 

Det udfordrende Saturn – Uranus kvadrat, har da også netop peaket og er stadig højspændt et godt stykke tid endnu. .

 

Men det er ikke gjort med det.

 

For her i weekenden skifter Pluto retning og går direkte, dagen før oktober måneds Fuldmåne søndag.

 

Pluto’s retningskifte er særligt vigtigt i år, for fra lørdag og de næste 6, 5 måneder frem vil den uafbrudt gå all the way gennem de allersidste grader af Stenbukkens tegn.

 

Efter et midlertidigt ophold i Vandbæreren til næste forår returnerer Pluto dog til Stenbukken i sommeren 2023 og vil befinde sig der resten af året ud.

 

Men det næste halve års tid er sidste gang, hvor Pluto udelukkende har sit intensive laserfokus rettet mod at synliggøre og nedbryde det ej længere fungerende og levedygtige på Stenbukkens domæne, som består af samfund, stat, myndigheder, regeringer, store firmaer, erhvervsliv, arbejdsmarked og arbejdsliv og alt dertil knyttet.

 

Økonomi highlightes af nærmest alle de igangværende aspekter pt., såvel som de kommende formørkelser,  og det gælder også Plutos transit i Stenbukken, som startede med økonomi og også ender med det.

 

Da Pluto i sin tid gik ind i Stenbukken i 2008 blev det med ét økonomiske krisetider, hvilket var en astrologisk selvfølgelighed af de helt store – men tilsyneladende en overraskelse for de fleste ”økonomiske eksperter".

 

På et eller andet tidspunkt siden da er der så opstået en fortælling om, at vi – både herhjemme og i  mange andre lande - havde genoparbejdet en rigtig  ”stærk og sund økonomi”, der endda for nyligt kunne modstå virkelige voldsomme ting som gentagne nedlukninger, hjælpepakker og dertilhørende bizarheder, som at sunde & raske mennesker konstant skulle have stukket vatpinde i diverse kropsåbninger, altsammen til et fuldstændigt uhyrligt beløb. Men regningen skulle vi da slet ikke tænke på.

 

Men den slags fortællinger, uden hold i virkeligheden, har altså en udløbsdato – og uret tikker meget højt nu, the deadline is close, very close

 

Hverken Stenbukken eller Pluto repræsenterer energier, der på NOGEN måder belønner udsættelse af regninger, der skal betales, ansvarsfralæggelse eller fake, oppustede, finpolerede facader.

 

Økonomien har IKKE på noget tidspunkt været hverken stærk eller sund, for det hele er bygget på lånte fjer og luftkasteller – hvilket den i øvrigt også var forinden, men de seneste år har det dog nået uhørte højder, hvorfra der nu ikke er nogen end vej end crash boom bang.

 

Noget af det, som der vil opleves fra nu af og nogle af de uden tvivl ubehagelige udmeldinger vi garanteret vil få undervejs, kunne vi lige så godt have fået at vide og have håndteret for 12 -14 år siden – eller i hvert fald være begyndt på det dengang og klaret undervejs, men det fik og gjorde vi så ikke. Så der venter altså både noget af et realitetstjek og giga payback forude.

 

Med andre ord, det som vi egentlig har haft ca. 14 år til at deale med, må nu i stedet afklares på de næste ca. 14 måneder – dermed kan du nok også regne ud at heftigheden af måden det kommer til at ske på kan ganges med 10.

 

Denne udsættelse af det uundgåelige har selvfølgelig givet nogle in the know mulighed for at forsøge at positionere sig på mest lukrativ vis forinden, helt ligeglad med hvad det indebærer for alle andre, når der trykkes på knappen – meeen det er nu slet heller ikke sikkert, at Pluto energien bare tillader den manøvre, for Stenbukkens tegn repræsenterer såmænd også den lille procentdel på ”toppen”, der hidtil har skummet fløden af 2020ernes krise (og så mange andre kriser før da) og nu er det jo så clean up time!

 

Det med udløbsdatoen gælder også mange andre samfundsinstitutioner og strukturer.

 

Pluto har undervejs synliggjort utrolig meget mørke, dysfunktion, inkompetence og forsøgt at råbe os op: Se korruptionen og magtmisbruget i politik, i bankvæsenet, hos skat og diverse andre myndigheder og væsener som f.eks. ”sundhedsvæsenet”, i medicinal industrien, i energifirmaer osv. osv.

 

Se hvordan de yngste behandles, når de overlades til institutioner med alt for mange børn og for få voksne, mens mor og far skal på arbejde, se hvordan børn i skolerne med vidt forskellige behov stuves sammen i større og større klasser, uden tid til den enkelte, se hvordan de ældste, der har betalt skat hele deres liv, behandles, se hvordan fysisk og psykisk syge behandles - eller ikke behandles – se, hvad der foregår på jobcentrene, på arbejdsmarkedet generelt, med ledelsesstilen og strukturen og hvad det hele afstedkommer.

 

Det er jo ikke fordi vi ikke undervejs er blevet gjort opmærksomme på at noget er rygende galt, i form af både egne erfaringer, diverse afsløringer, skandaler, opråb og  synlig mistrivsel plus det faktum at færre og færre ønsker at arbejde mange af disse steder – men der er stadig ikke blevet ændret på noget, så det virkelig batter noget.

 

Men nu kommer der så ændringer -  omvæltninger – af en eller anden art, fordi vi med Pluto energien når  til the point of no return

 

Og fordi så meget bare er blevet skubbet foran os, bliver det på den ramlende og mere brutale måde.

 

Alle bliver berørt af det. Nogen dog mere end andre og jo mere tilknyttet man er til det gamle system, jo sværere bliver det.

 

Men der er også selvfølgelig også  muligheder i alt det her.

 

For der er også mange, der længe har gået rundt med visioner, drømme, ideer og forestillinger om en hel anden slags verden og en hel anden måde at bygge det hele op på.

 

Og snart vil chancen komme for at sætte alt dette i spil, for ud af ruinerne af det gamle vil og skal noget nyt opstå og det er dem, der formår at holde fokus, der primært vil afgøre hvordan det nye kommer til at udforme sig.

 

Det gælder altså som aldrig før om at holde fast i fremtidsvisioner og drømme og så vidt muligt også begynde at udleve dem.

 

Stenbukken handler på et højere plan om ens højere livsformål, som enhver sjæl har.

 

Pluto har så i den henseende rollen at skære alt det udenoms væk, for at du kan nå ind til kernen og blive bevidst om, hvad du er her for at både udføre og lære, så du bedre kan sætte din tid, energi og fokus ind lige præcis dér.

 

Så det er rigtig godt at gøre dig nogle forestillinger om hvad du ville bruge din tid og energi til, hvis du var fri til at gøre lige, hvad du havde lyst til.  Hvad kalder på dig og din sjæl?

 

For det er deri at potentialet for en ny gylden tidsalder reelt ligger.

 

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Oktober 2022

 

 

Efterårskvartalet 2022

 

Efterårskvartalet, såvel som Vinterhalvåret skydes i gang, natten mellem torsdag og fredag, når Solen forlader Jomfruens tegn og træder ind i Vægtens, hvorved Efterårsjævndøgnet indtræffer.

 

Jævndøgnets ligevægt mellem dag og nat, Lys og Mørke, symboliserer den balance og harmoni, som Vægten tilstræber i alle livets sammenhænge.

 

Vægtens sans for sammensætning, skønhed og æstetik, såvel som for at skabe og sprede god stemning omkring sig, afspejler sig også i nogle af de skønne ting, som efterårets komme altid byder på:

Fantastiske farver i naturen, inden den visner helt væk, stearinlys og hygge, flere timer til at betragte den smukke stjernehimmel og Fuldmånen, der også får mere tid til at beskinne os hver måned.

 

Men selv om der, som altid, er mange herlige ting ved årstiden vi nu går ind i, så er der ingen vej udenom at den mørke og kolde tid nu er over os i mere end en forstand, de næste 6 måneder - og i år jo så på en ekstra udfordrende og bogstavelig facon, må man sige.

 

Vægt energien kan dog være behjælpelig med at gøre det hele bare en smule mere behageligt.

 

Ikke ud fra en passiv accept af den længe planlagte ”omvendte Robin Hood” størstedelen af befolkningen lige nu udsættes for - og som kun vil accelerere den kommende tid.

 

Men ud fra, at vi ikke bare bestjæles og angribes på vores rådighedsbeløb og muligheder for at leve vores liv, som vi nu ønsker det  - men også på vores mentale velvære og balance.

 

Nogle forsøger at gøre os så møre som mulige, i en forhåbning om at vi så senere tager imod deres ”løsning” på problemer, de selv har skabt, med kyshånd – det gælder om ikke at tillade det!

 

Så derfor kan det blive en ret vigtig egenskab at formå at kunne skabe hygge og god stemning, ja nærmest i trods, dette efterår – simpelthen for at holde sig selv mentalt oppe.

 

Mange i dette land har i forvejen en tendens til at blive lettere tungsindige, i den mørke periode af året, så efter forhåbentlig at have brugt den forgangne måned på diverse praktiske forberedelser, gælder det nu, udover at komme ud og hente god energi i den flotte efterårsnatur, mere end nogensinde om at gøre dine indendørsomgivelser ikke bare udholdelige, men helst også så behagelige og stemningsfyldte, på så opløftende vis, som overhoved muligt, med hvad du nu har til rådighed, under de givne omstændigheder.

 

Her er det også vigtigt at forstå, at vi er forskellige og at noget vil virke for nogle og ikke for andre - og at det er helt ok.

 

Det mærkes nemlig tydeligt, at Saturn – Uranus kvadratet nu er kommet under den ene magiske grad.

 

Aspektet der har været med os siden årsskiftet 2020/21 har hele vejen igennem mest været brugt til indgribende og opdelende tiltag, splittelse, udskamning og hån – og dette forgrener sig hele tiden ud i flere og flere underopdelinger, der er efter hinanden.

 

Nu er det så et nyt emne/krisetema, der holdes pressemøder om, som der kommer tiltag omkring og som vi så kan være hakkende efter hinanden og udskamme andre omkring eller være uenige om hvordan skal takles og modgås og forfalde til nedsættende hån overfor andre, der ikke gør brug af samme metoder, som man selv har valgt.

 

Der er MASSER at være berettiget vred og dybt forarget over i disse tider, for det er godt nok uhyrlige ting, der foregår, men det gælder om at være fokuseret nok til at rette galden de rette steder hen, fremfor at glide endnu mere ind i disse divide and conquer metoder, vi har været udsat for i årevis nu.

 

Og så længe dette aspekt er aktivt vil det bare være ENORMT let at falde i den fælde, så det gælder det lige om at være ekstra opmærksom på.

 

Der kan dog meget vel også være ting, situationer og mennesker, som det er helt reelt at adskille sig fra, tage afstand fra eller sige farvel til, hvilket dette aspekt også vil highlighte.

 

Der kan være vigtige tilvalg såvel som fravalg, som må træffes ud fra ens helt personlige værdisæt – men i mange tilfælde vil det sagtens kunne gøres på en ordentlig og fair måde -  og ellers do what you’re gotta do – men generelt er det bare klogt lige nu at prøve at hæve sig lidt over situationen.

 

Der florerer pt. mange datoer og en masse hype - hvilket der i øvrigt næsten altid gør i september - dog i år, ikke uden belæg, for vi er uden tvivl nået dertil, hvor der kommer til at ske ret omvæltende ting.

 

Men frem for at hænge sig alt for meget i specifikke datoer er det nok bedre at indstille sig på, at vi allerede nu befinder os i en fase, hvor der i princippet når som helst kan ske noget vildt og afgørende og hvor noget stort kommer til at kollapse - og at vi vil befinde os i en sådan tilstand, de næste måneder frem.

 

Det var derfor, at vigtigheden af at bruge den forgangne måned til diverse forberedelser, blev understreget i tidligere opslag, for det hele er nu skudt i gang og kommer kun til at eskalere yderligere herfra.

 

Efterårskvartalet er nemlig regulær ”hotspot tid”, fyldt med megen astrologisk aktivitet.

 

Her flg. en oversigt over nogle af de væsentligste astro begivenheder, der vil foregå efter Jævndøgnet fredag og Nymånen i Vægten søndag:

 

OVERSIGT OVER EFTERÅRSKVARTALETS ASTROLOGISKE EVENTS:

 

Mars fortsætter med at aktivere tidligere Solformørkelser over Tvillingerne/Skytten aksen i slut september og ind i oktober. Første aktivering sætter allerede ind i overgangen fra denne uge til den næste og vil sætte fokus på nogle af flg. ting:

 

Handel, marked og priser. Nyheder, informationer, vidensdeling. Medier, journalister, efterretning & efterretningstjenester. Forfattere. Post, breve, e-mails, sms’er og øvrig korrespondance. Transport og trafik  Undervisning, skoler, lærere og elever. Børn og unge mennesker. Vind. Blæst. Storme.

 

Saturn – Uranus aspektet forbliver under den ene grad, (som er dens mest heftige fase, der startede 15. september) helt frem til d. 23. oktober. ( Aspektet vil derefter fortsat være aktivt frem til første uge af januar 2023).

 

Omhandler: Krise; økonomisk, forsyningskæde & energikildemæssigt. Nedbrud. Kollaps. Ændringer af nuværende system. Indgreb i folks frihed, rettigheder og sociale liv, brug af udskamnings - og divide & conquer metoder. Censur og overvågning. Kunstig intelligens. Oprør, demonstrationer, strejker, sociale uroligheder. Folk der tager deres frihed og power tilbage. ”Back to nature” og selvforsyningsbølge. Himmel, rummet – noget der opholder sig der/ kommer derfra.

 

Aspektet peaker d. 2. – 6/10  (det bliver aldrig helt eksakt men disse første dage af oktober er dér, hvor  aspektet er ALLERMEST tight.)

 

Pluto er samtidig stillestående, (plejer at kunne mærkes!) og skifter så retning og går direkte d. 8. oktober og kører derfra hele linen ud i resten af Stenbukkens tegn, (samfund, stat, myndigheder autoriteter, regeringer, big business, erhvervsliv & arbejdsmarked) gennem resten af Vinterhalvåret. Det kan kun blive et vildt og ekstremt ridt, hvor meget vil bryde sammen om ørene på os. (Pluto skifter midlertidigt tegn og går ind Vandbæreren for første gang kort efter Forårsjævndøgnet).

 

9. oktober er det Fuldmåne over Vædder/Vægt aksen.

 

Midt oktober – midt november: Intens Formørkelsessæson over Tyr/Skorpionaksen, bestående af en delvis Solformørkelse i oktober I Skorpionen og en total (Blod)Måneformørkelse i Tyren d. 8. november.

 

Sæt i øvrigt X i kalenderen d. 25. oktober og find formørkelsesbrillerne frem eller anskaf nogen, da den delvise Solformørkelse vil være synlig her i DK fra kl. 11.07 – 13.16 med peak kl. 12.11 😊

 

Midt oktober:  Forårets Jupiter – Neptun konjunktion aktiveres nu også igen.

 

28. oktober: Jupiter returnerer til Fiskene. Vi får dermed begge Fiskenes herskere i eget tegn igen og  Jupiter – Neptun konjunktionen træder dermed stærkere igennem - aspektet er aktivt frem til mellem jul og nytår, hvor det ebber endeligt ud.

 

Mars genudløser igen de samme 3 Solformørkelser og tematikker over Tvillingerne/Skytten aksen i anden halvdel af november og december.

 

Slut november – start januar:  3. direkte hit af USA’s Pluto return finder sted. Et Pluto return med stærke implikationer for både landets og hele den vestlige verdens økonomi og værdier.

 

20. december: Jupiter returnerer til Vædderen og tager endegyldigt hul på en ny runde gennem Dyrekredsen.

Langt størstedelen af alt dette handler om videreudvikling, afslutninger på og efterspil af allerede igangværende energier og temaer.

Rigtig meget af det handler om økonomi, værdier, energi, basale ressourcer og levevis og STORE ændringer. Men der også andre temaer, som nok skal blive gennemgået og genopfrisket undervejs.

Da der er mange ting, vi kollektivt ikke har fået taklet særligt hensigtsmæssigt og en masse, som bare er blevet skubbet foran os i årevis, tegner det nu til at blive en langt heftigere omgang frem mod årsskiftet end det egentlig havde behøvet at være.

Men sådan er det, vi kan ikke ændre, hvad som er sket, kun indvirke på, hvad som kommer til at ske.

Uanset hvor crazy det hele bliver, gælder det derfor om at holde visionen om en bedre verden, der opstår i ruinerne af den gamle, i live.

Det har hele tiden stået skrevet i stjernerne at dette skifte fra den velkendte, gamle verden og levevis til en ny og anderledes ville ske i disse år.

Og det ER muligt, at der kommer en bedre verden og et bedre liv ud af det – men der er godt nok meget parasitisk råddenskab, der skal afsløres og forgå først og som ikke skal have lov til at træde med ind i den nye verden, i nogen former for forklædning.

Så der bliver nok at se til!

Lige nu og her gælder det om at fejre Efterårets komme og benytte sig af den dobbelte manifestationsmulighed som Jævndøgn og Nymåne byder på, i forhold til, hvad du gerne ser ske og ønsker at skabe og bringe til verdenen i løbet af Efterårskvartalet og Vinterhalvåret.

Jævndøgnet indtræffer fredag kl. 3.04 og Nymånen søndag kl. 23.54

 

Rigtig Glædelig Efterårsjævndøgn og Nymåne i Vægten.

 

Freedom Truth Light & Tina

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

September 2022

 

September

 

Nu her, hvor der blot er 2,5 uges tid tilbage af Sommerkvartalet, er Saturn – Uranus kvadratet, som det tydelig mærkes og ses efterhånden temmelig tight.

 

Aspektet – eller rettere måden, det bliver brugt og misbrugt på – har enorm indflydelse på vores muligheder for at leve vores liv, som vi nu hver især ønsker det og er derfor noget vi alle er nødt til at forholde os til.

 

Det omhandler ting som:

De eskalerende forsyningskæde og energikilde issues, vilde prisstigninger, inflation, udhulede rådighedsbeløb, recession,  mangler, rationering, økonomisk krise, potentielt crash efterfulgt af markant ændring af det nuværende økonomiske system.

Diverse nedbrud, sammenbrud, brownouts og blackouts.

Forsøg på yderligere indgreb i folks frihed, rettigheder og sociale liv, evt. (gen)indførelse af tidligere eller andre nye opdelende tiltag, der splitter folk i a – og b hold, samt brug af udskamnings - og divide & conquer metoder.

Øget censur og overvågning.  Større udbredelse af kunstig intelligens og digitalt tyranni.

En modbølge af: ”Back to nature”, helligholdelse af naturen og det naturlige menneske, ”abundance for alle”, større selvforsyning, samarbejde og sammenhold i mindre fællesskaber.

Oprør, protester, demonstrationer, strejker, arbejdsnedlæggelser, mulige sociale uroligheder og revolution.

Mulige begivenheder vedr. noget der ses på/ opholder sig i/kommer fra himlen/rummet.

 

 

Fra d. 15. september går vi ind i den absolut heftigste fase, når kvadratet når under den magiske ene grad, varende frem til d. 23. oktober.

Så forvent yderligere eskalation af ovenstående og planlæg derudfra.

 

Denne periode overlapper samtidig med en intens Formørkelsessæson, der sætter ind i midt oktober – midt november, over Tyr – Skorpion aksen, der OGSÅ sætter fokus på økonomi, valutaer, ressourcer, energikilder, fødevarer, forsyning, fordeling og overlevelse.

 

Så de næste måneder er altså dér, hvor det for alvor går løs og det er nu allersidste udkald til at forberede sig på et Efterår (og en efterfølgende Vinter), som de fleste nulevende i denne del af verdenen nok næppe har set mage.

 

Da Pluto samtidig vender om i starten af Efteråret og efterflg. resten af Vinterhalvåret bevæger sig gennem de allersidste grader af Stenbukken kan velkendte samfundsstrukturer, diverse statslige/offentlige væsener, samt dele af erhvervsliv og arbejdsmarked meget vel ende med at bryde helt sammen.

Pluto både nedbryder (før en genopbygning af noget nyt) og tager os ud i ekstremerne af et tegn og nu skal vi altså snart igennem den sidste allermest ekstreme del.

 

Solen går pt. gennem Jomfruens tegn, perioden hvor sensommer gradvist forvandler sig til efterår og hvor der typisk er fokus på at få hverdagen op at stå igen efter sommerferieperioden er lagt endeligt bag os.

 

Der gøres dog klogt i at bruge Jomfru energiens praktiske effektivitet til større forberedelser end blot sædvanlige hverdagsting.

 

Her tænkes på ting som forråd og lager af fornødenheder - opdatering af et eksisterende eller anskaffelse af et sådant.

Ligeledes også at tænke i alternative planer, i forhold til hvis det og det nu ikke virker/kan bruges/periodevist svigter, hvad gør vi så i stedet.

 

På lørdag indtræffer Sommerhalvårets sidste Fuldmåne, som hvert år byder på en større udrensnings-  og release mulighed, førend vi træder ind i Vinterhalvåret.

Den mørke tid er lige foran os, i mere end én forstand og det gælder derfor om at få tømt ud i bagagen, så vi ikke er tynget af at slæbe for meget med os, som vi egentlig ikke har brug for længere.

 

Vi får alle brug for al den energi, vi overhoved kan optanke  - så det nytter ikke noget at sprede den ud på trivialiteter eller at lade os dræne og tynge af de ting og situationer, der kan undgås.  Diverse usunde vaner kan også med fordel slippes.

Det handler med andre ord om at toptune dig selv, så godt som muligt, både fysisk, psykisk, mentalt og åndeligt til et kommende Vinterhalvår, der kun kan blive historisk.

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Start september 2022

 

 

Sommerkvartalet 2022

 

Solen er nu trådt ind i Krebsen, Sommerkvartalet er over os og det er traditionel ferietid, hvilket helt i tegnets ånd giver mulighed for at bruge ekstra tid sammen med ens nærmeste,  trække energien hjem til sig selv, udforske eget indre og følelseslivet, væk fra hverdagens travlhed, evt. opholde sig ved vandet, bade, tilberede & kræse for - eller bare nyde - ekstra god mad, i form af lækre, friske sommerretter.

 

Selvom det er enormt vigtigt at huske at opsøge og nyde disse åndehuller, i nærende rammer, for at få batterierne opladet, må det dog også forventes, at sommerkvartalet anno 2022 nok ikke bare kommer til at bestå af afslapning og et tiltrængt break.

 

Saturn – Uranus aspektet (december 2020 – start 2023) er nu aktiveret igen og vil være med os resten af året. Det udfordrende kvadrat trækker mere og mere op hen over sommeren, frem mod et peak i september.

 

Den første lange etape, med 3 præcise peak, fandt sted fra december 2020 – februar 2022, 14 temmelig hårde og uforsonlige måneder, som mest bestod af sociale restriktioner, nedlukninger, ”frivillige tvangsforanstaltninger”, opdeling i a – og b hold, indførelsen af et vist pas, udskamning , hetz og splid.

 

Dertil stigende censur, diverse nedbrud, fødevare, energikilde og supply chain issues, prisstigninger og økonomisk krise.

 

Protester, oprør, strejker, arbejdsnedlæggelse og sociale uroligheder, hører også dette aspekt til.

 

Det samme gør alt der opholder sig i/kommer fra himlen/rummet.

 

Såvel som teknologi, brugen af den, faldgruber og fordele.

 

Nu får vi så en sidste chance for at håndtere de her energier og de ting, der nu vil forsøges iværksat på en anden måde, end vi gjorde de førnævnte 14 måneder, eller køre videre ud af samme spor…

 

På bare et par år, har folk vænnet sig til et mønster hvor, at sommeren er mere eller mindre ”fri” – hvor vi får et form for break og at tingene så trapper op igen hen over efteråret…(når traditionel flu season sætter ind.)

 

Det kunne meget vel godt ændre sig i år, da det både ud fra et ondskabsfuldt psykologisk krigsførelseskneb ville være oplagt at smadre den slags forhåbninger og forventninger for lige at gøre folk ekstra usikre, fortvivlede og møre – men jo også fordi, at det hele er timet til energierne og planeternes placeringer og det ER altså i sensommeren/det tidlige efterår, at aspektet peaker denne gang, (sidste peak var i julen), og hen over sommeren at det trækker op i år – og man kan jo allerede TYDELIGT se, at der på det seneste varmes godt op, på flere fronter!!!

 

Om det så bliver det ene, det andet eller tredje kort, der spilles denne gang, i et forsøg på at begrænse vores levevis yderligere, eller en uskøn blanding af det hele,  (såsom ”sygdomme”, sociale restriktioner, begrænsninger på rejse & bevægelsesmuligheder, nedlukninger, ekstrem censur, totalt selvdestruktive sanktioner, mere krig, større nedbrud,  - internet, alt online og elektricitet highlightes især af dette aspekt – vildere prisstigninger, større mangel på basale ting, yderligere udhuling af rådighedsbeløb, økonomisk crash)  på én gang, får vi at se.

 

Som altid er vores samtykke eller sigen fra en hel og aldeles essentiel del af det.

 

Da der under sidste peak af dette aspekt, i december, i UK blev lavet en undersøgelse ( a la vores ”Hope projekt” herhjemme)  over hvor mange, der havde tænkt sig at overholde evt. forsamlings restriktioner og ca. 1/3 af de adspurgte svarede, at de under ingen omstændigheder ville overholde noget som helst hen over helligdagene, kom der heller ingen sociale forsamlings restriktioner derovre i julen og nytåret eller derefter for den sags skyld.

 

Det drejer sig altså ikke nødvendigvis om et flertal, men bare om nok til, at det har en vis gennemslagskraft og bliver uhåndterbart.

 

Og der er da små tegn på, at der vil være flere, der ikke vil deltage i en ny omgang – støder selv på en del, der, selvom de deltog i det sidst, retrospektivt fandt sidste runde forfærdelig, aldeles for langt ude og total unødvendig.

 

Og så har Uranus’ placering i Tyren hele tiden talt for, at mange folk først skulle rammes på pengepung og adgang til basale ressourcer, førend at de ville rejse sig fra sofaen, men SÅ…

 

Vi får at se om vi når dertil i løbet af sommer, sensommeren og efteråret.

 

Forinden indtræffer peaket af 2. omgang af USA’s Pluto return d. 11. juli og implikationerne heraf vil jo nok ikke kun begrænse sig til inden for landets grænser, staternes hidtidige særstatus i verdenen taget i betragtning.

 

Så nej, en udramatisk sommer tegner det ikke til at blive.

 

Dagen i dag ved Sommersolhvervet er imidlertid særligt velegnet til at meditere og manifestere for det kommende kvartal og dermed også for det outcome, DU ønsker at se og bringe ind i denne verden, så sørg for at gøre brug af den mulighed!

 

Glædeligt Sommersolhverv

 

Freedom Truth Light & Tina

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Juni 2022

 

 

 

Jupiter i Vædderen – ny runde gennem Dyrekredsen

 

 

Tidligt d. 11. maj foretager Jupiter et tegnskifte.

 

Jupiter skifter tegn minimum én gang om året, nogle gang et par gange, når den går frem og tilbage mellem to tegn, så dens tegnskifte hører til i den hyppigere ende, hvad de ”store planeter” angår.

 

2022’s skifte er dog en lidt mere speciel begivenhed end ellers - da Jupiter denne gang bevæger sig ind i Dyrekredsens første tegn Vædderen og dermed påbegynder en spritny 12 årig runde.

 

Samtidig afsluttes også en 12 årig ditto.

 

I løbet af de sidste 12 år har altså alle tegn, såvel som alle ens individuelle placeringer haft besøg af Jupiters vækst – og udviklingsorienterede energi.

 

Den forgangne rundtur gennem Dyrekredsen tog sin begyndelse med Jupiter stående sammen med Uranus tilbage i 2010 –  og grundet den kombination har lige netop disse 12 år budt på et bevidsthedsmæssigt opvågnings - og udviklingspotentiale ud over det sædvanlige.

 

Uanset hvilket forudgående niveau, vi hver især befandt os på dengang, har der været mulighed for at lære nyt, udvide horisonten gevaldigt, se nye sammenhænge og indse vigtige ting om hvordan denne verden egentlig hænger sammen.

 

Om det så er sket eller ej, er en anden sag, men mulighederne herfor, har i hvert fald været der i rigt mål.

 

Nogle vilde år har det på alle måder været.

 

Med meget markante astrologiske aspekter og historiske begivenheder – og en verden under total forandring.

 

Med Jupiters første indtræden i Vædderen gryr nu en ny begyndelse.

 

Hvilken slags ny begyndelse står dog stadig ret åbent.

 

Jupiter i Vædderen peger i to retninger; den ene i retning af øget splid og aggression, samt eskalation af konflikt, kamp og krig - på det personlige plan kan der også blive rigeligt at blive vred og rasende over og til tider ligefrem se rødt.

 

 

Impulsive handlinger, der måske senere fortrydes er også ret sandsynlige – så generelt en god idé lige at tælle til 10 eller 100…

 

Et helt andet spor går mere i retning af  blomstrende optimisme, at få øjnene op for spændende nye udviklingsmuligheder, at mærke et nyfundent gåpåmod til at kaste sig ud i dem, indtage en pionerånd og være modig nok til at gå foran og iværksætte noget nyt og forbedrende for situationen.

 

En individuel beslutning om, hvilket spor man hovedsageligt ønsker at hægte sig på er nok tilrådeligt, for ikke at lade positive chancer forspilde, ved at fortabe sig fuldstændig i den førstnævnte.

 

At vælge sine kampe med omhu, bliver i hvert fald i høj grad aktuelt.

Men samtidig må modet så også findes til at tage de kampe, der virkelig gælder.

 

Dette er en meget ildfuld kombination, som kræver en årvågen bålpasser for at få flammerne til at brænde på en hensigtsmæssig måde, så de ikke raserer og brænder alt ned på deres vej.

 

Vi får dog heller ikke bare mulighed for at køre derudaf, lægge alt bag os og starte totalt på en frisk.

 

Jupiter går nemlig retrograd om nogle måneder og returnerer så til Fiskene i oktober – så der er stadig noget fra den gamle cyklus, der skal afsluttes førend vi allersidst på året kan tage endegyldigt hul på Jupiters nye tegn og vækstcyklus.

 

Men vi får nu en generalprøve, et første glimt og kan derfor lade os inspirere, lave indledende forberedelser og skabe en grobund.

 

Den store Jupiter – Neptun konjunktionen er stadig aktiv nogle uger endnu, men kommer nu til at skræve over to tegn og vidt forskellige energier.

 

Vi får dermed nu en blanding af både noget indadvendt, passivt, modtageligt og åbent blandet med spirende udadvendt handlekraft og styrke.

 

Også Jupiter – Neptun konjunktionen byder på et efterspil i efteråret.

 

Har du vigtige placeringer fra 0 – 8° Vædderen får de besøg af Jupiter her de kommende 5 måneders tid,  det samme gælder det/de huse, der indeholder de gradtal, hvilket anviser udviklingsmuligheder på de livsområder, som det involverede nu symboliserer.

 

Nogle gange bringer Jupiter også decideret held og medvind med sig, men mest af alt forstærker den og sætter fokus på det, den kommer i kontakt med og giver dig mulighed for at vokse og blive klogere.

 

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Maj 2022

 

Nu sætter den præcise fase af

Jupiter – Neptun konjunktionen ind

 

I denne uge går vi ind i den præcise fase af dette års Store Konjunktion mellem Jupiter og Neptun.

 

Dette er den 4. Store konjunktion siden starten af 2020 – men ikke den sidste, for der følger 2 yderligere herefter.

 

6 Store konjunktioner på blot 5 år, (fordelt over 3 i 2020, 1 her i 2022, 1 i 2024 og 1 i 2025), er ret massivt og abnormt og afspejler, at vi lever i særdeles unikke og afgørende tider, hvor rigtig meget af det velkendte, godt som dårligt, får en ende, hvorefter at en ny fase og en ny måde at leve på hen ad vejen vil vise sig.

Hvilket slags liv – og om det bliver et ønskværdigt et af slagsen eller ej, er det hele slaget står om.

 

2020ernes forskellige dramatiske og omvæltende begivenheder bør derfor ikke ses som separate,  – men som et samlet hele, designet i et forsøg på at føre menneskeheden et specifikt sted hen, hvor en lille flok gerne ser os – men kan, hvis mange nok er med på den, også skubbe os til at bevæge os i en helt anden retning, hvor vi indfrier det potentiale, som mange af os sjæle, der er her netop nu, er kommet hertil for at tilvejebringe; et bedre sted end før.

 

Herhjemme, har vi under starten af konjunktionen, været velsignet med blå himmel og sol det meste af tiden  – indtil videre har det været Australien, der har måtte døje med ekstreme regnfald og rekord store oversvømmelser – et vejrskifte er dog i gang nu, så vi får se hvad det bliver til her/ i lande tættere herpå, herefter.

 

Vand er i hvert fald et gennemgående tema for denne planet kombination og placering, hvad end vi snakker om for meget eller for lidt af det…

 

Herhjemme har vi til gengæld set større fokus på, at det ikke står det ikke for godt til med vores drikkevand og så er der hele Lynetteholm dumpingskandalen.

Derudover er der sket en stigning i drukne ulykker + i det hele taget en stigning af mennesker i alle aldre, der forsvinder og efterlyses – forsvinding er i sig selv, uanset om vand er involveret eller ej, også et Neptunsk anliggende.

Der har også været et mindre jordskælv i Nordsøen. Og hvad søfart angår, så siges det nu, at der på verdensplan er flere skibe strandet rundt omkring end på noget andet tidspunkt, siden 2. verdenskrig.

 

Selvom man jo næsten ikke skulle tro, at det var muligt, oven på de sidste par år, så lå det implicit i dette aspekt, at propaganda, røgslør, illusioner og bedrag ville blive taget til nye uhørte højder, and so it is… men samtidig er noget også under opløsning.

 

Jupiter forstærker altid alt hvad den rører ved. Neptun forbindes med fotografi, billeder, film og video, som enten kan fungere som afbildning og dokumentation af virkeligheden, men modsat også være opstillet og manipuleret - er alle indforstået med sidstnævnte, kan der være tale om fiktion og kunst, nogle gange også fantastisk kunst, men forsøges det holdt skjult og fremstilles som ægte, er det ikke bare billedmaterialet, der manipuleres med, men også det menneskelige sind - altså et gennemført bevidst bedrag.

 

(I en snedig kombination kan der selvfølgelig også  sniges manipulation, propaganda, såvel som clues og pre-programmering ind i kunstværker, især på Neptuns to hovedområder; film og musik.)

 

Her i slutningen af en meget lang fase, siden Neptuns indtræden på scenen og seneste Jupiter – Neptun møde i Fiskene lige derefter i midt 1800 tallet – synkront med fotografiets udbredelse - ser et skifte dog ud til at være i gang.

 

Der har været officielle indrømmelser omkring genbrug af billeder fra både tidligere begivenheder, såvel som endda fra et videospil i ”dokumentationen af nuværende krig”.

 

Nogle af os genkender jo dette tema til fulde fra tidligere - ikke mindst fra 2020 af,  (hvor Jupiter og Neptun  i øvrigt var i sekstil), med beviseligt genbrug af billeder af rækker af kister fra andre tidligere begivenheder, samme hospitalsoptagelse, der blev genbrugt igen og igen, men hævdedes at være fra forskellige steder i verdenen osv. osv.,  men forskellen er nu, at det - i nogle enkelte tilfælde - faktisk indrømmes.

 

Begrebet ”false flag” er sågar også gået mainstream og er blevet forklaret for den gængse befolkning nu.

 

Og et optrin mellem skuespillere fra det Neptunske Hollywood, blev i etablerede medier også beskrevet som ”usikkert om hvorvidt det var planlagt eller ej” – selvom historien dog samtidig stadig blev malket og brugt på sædvanlig vis.

 

Om dette subtile skift, hvor der pludselig fra officielt hold plantes de her små kim, indrømmelser og info om false flags, planlagte optrin, manipulation, snyd og bedrag med billeder og optagelser, får nogle flere, der hidtil ikke har skænket den slags en tanke, til at fundere over, om der så måske også kunne være andet i denne verden, der ikke er som præsenteret  – og om andre end seneste udnævnte fjende, mon også bevidst kunne finde på at benytte sig af den slags metoder på egen befolkning, bliver jo interessant at se.

 

Endnu større afsløringer af staging, manipulation og af hvad der teknologisk set er muligt, er bestemt et potentiale under denne konjunktion.

 

Vi står nemlig på et sted, hvor der skal gøres op med, hvor langt vi er kommet (ud) i brugen af dette billedmedie, siden 1800 tallet.

Og hvad vi vil stille op med det, i den nye cyklus og fase, vi lige om lidt træder ind i.

 

 

Denne kombination og placering byder ikke sjældent på tåge, røgslør, bedrag, så afsløring og bristede illusioner efterfulgt af klarhed, indsigt og en starten forfra.

 

 

Kemikalier, såvel som sygdomme og medicin hører også til Neptun og Fiskenes domæne og bio -kemiske våben/laboratorier – blev da også, som forudsagt, lynhurtigt et tema, i krigsfortællingen.

 

For dem, som også har øjnene rettet andetsteds hen, kommer der også flere og flere stærkt bekymrende data ud om eftervirkningen af håndteringen af de sidste par års krise, både vacciner, lockdowns og maskebrug har haft massive negative konsekvenser…

At kuren var langt værre end sygdommen kan sagtens ende med at blive et understatement af de helt store, når det hele en dag skal gøres op.

 

I UK er selv mainstream medier gået i gang med at reflektere kritisk over de sidste par års håndtering og hvad der egentlig var op og ned.

 

 

Ethvert aspekt lægger sig oven i de foregående og fortsætter fortællingen – og da vi, som nævnt mange gange undervejs, har haft adskillige afkørsler her i start 2020erne, som vi kollektivt set ikke benyttede os af, kan flertallet på et massepsykologisk plan nu endnu lettere styres i bestemte retninger – og dermed også udenom de mest positive potentialer af et astrologisk aspekt.

 

Iboende denne konjunktion var og er et uundgåeligt boost i medfølelse og næstekærlighed – der ville altså, uanset hvad, naturligt opstå eller skulle præsenteres et outlet for disse følelser,  men samtidig er det lykkedes at køre videre ud af et spor, hvor forrige aspekts opdelende energi stadig benyttes og splitter folk endnu mere ad, selvom det går stik imod dette aspekts ånd.

 

At behandle mennesker i nød forskelligt efter nationalitet, race, religion etc. er overhoved ikke hvad det sidste tegn i Dyrekredsen eller dets herskere står for, tværtimod – her handler det om at forstå og mærke samhørighed; at vi alle, trods forskelligheder, er forbundet og i sidste ende del af samme hele.

 

Ethvert menneske må selvfølgelig selv mærke efter hvem og hvad de reelt har mest medfølelse for, det er helt naturligt, at vi hver især brænder for forskellige sager, (på den måde bliver det hele eller det meste nok også dækket ind), kommer det fra hjertet af, kan det aldrig være galt – men der er forskel på om det reelt kommer fra hjertet eller om man blot følger trop, fordi det lige nu og her er den vej, den styrende pil peger.

 

Påsken, hvor Lysets sejr over mørket fejres, har i den grad, stået for skud de seneste år med Notre Dame afbrændingen og derefter lockdowns og sociale begrænsninger 2 år i træk.

Da flere energier kulminerer i netop Påskeugen går i år nok heller ikke fri.

 

Jupiter – Neptun afslutter deres cyklus og påbegynder en ny d. 12. april.

 

Ofre og ofringer er et andet Neptunsk anliggende og da dette peak finder sted,  på den tid af året, hvor det, i visse kredse, i forvejen er højsæson for den slags, så kan begivenheder med tab af menneskeliv ikke udelukkes her i april – eller rettere sagt flere begivenheder, for det er jo allerede godt i gang…

 

 

Men fordi det er en ret særlig og sjælden begivenhed, at Jupiter og Neptun mødes på hjemmebane i eget tegn, Fiskene, kan dette års ”ofringer” potentielt også blive noget større end ellers – hvad end vi snakker om antal eller om ”prominenthed”.

 

Mars aktiverer også endnu en tidligere Solformørkelse i Løven i Påskeugen.  Mens både Saturn og Mars har haft fat i formørkelsesgrader i Løven, har vi udover start på krig også set enormt mange brande, begge dele hører formørkelser i Ild elementet til. 

 

Jupiter – Neptuns vand tema har nogle steder også gjort sig gældende i form af mangel på vand,  altså som i tørke, som Ild elementet også repræsenterer.

 

Vand og Ild er altså begge stærkt i fokus – og vi kan se mulige begivenheder, såvel som ritualer inkluderende både vand og ild.

 

Så er der selvfølgelig også en mulighed for, at Neptun klassikeren: ”død af overdosis”, selvmord eller  sygdom atter kan pryde overskrifterne.

 

Løven repræsenterer royale, statsoverhoveder, eliten og stjerner, hvad sidstnævnte angår er Neptun især ”glad for” musikere og filmskabere.

 

Og så kan temaet om bio – kemiske våben/laboratorier selvfølgelig også blive mere fremtrædende end det allerede er…

 

En Fuldmåne godt opspændt af Pluto Påskelørdag, tilføjer kun yderligere intensitet og heftighed til Påskeugens energier…

Mange vil have det mildest talt anstrengt med den ydre verden på nuværende tidspunkt…

Som modvægt hertil inviterer Jupiter – Neptun på en spændende indre rejse, indbefattende et rigt drømmeliv, guddommelig længsel, aspiration og kontakt, guidning og kreativ inspiration.

Ting, der igangsættes under en af De store konjunktioner vil have effekt en del - og nogle gange rigtig mange - år frem.

 

Derfor er det selvfølgelig også enormt vigtigt at være yderst opmærksom på, præcis hvilke slags frø, det er du vælger at så og hvilke intentioner, du sender ud i æteren, på dette tidspunkt.

 

Herunder gælder det også om ikke at lade sig helt opsluge af den ydre verdens mørke og absurditet, for netop at være i stand til at kunne manifestere på et stærkt, sundt og positivt grundlag.

 

Den præcise fase af aspektet sætter ind d. 7. april og varer til og med Påskemandag d. 18.

 

Dagene frem til d. 12, repræsenterer de allersidste dage af planetparrets cyklus, både den, de startede i 2009, såvel som den meget lange tidsperiode, der går helt tilbage til 1850’erne, hvor de to sidst mødtes i Fiskene.

 

Fra d. 12. april af vil en ny fase så tage sin spæde begyndelse.

Aspektet ebber ud sidst i maj, med et efterspil i efteråret.

 

Blandt De Store Konjunktioner er dem, hvor Jupiter indgår,  dem der først viser resultater/konsekvenser.

 

Den sidste Store Konjunktion vi havde, var da Jupiter og Saturn havde deres historiske møde ved Vintersolhvervet i december 2020 i Vandbæreren.

 

Deres indbyrdes cyklus når faktisk til sit første ”stoppunkt” netop nu her og frem til ca. midt april.

Dvs. at spirene af de frø, vi både kollektivt og hver især såede dengang, nu vil stikke hovedet over jorden.

Foreløbige resultater og konsekvenser af hvad, der blev igangsat og manifesteret i tiden omkring december 2020 vil derfor uundgåeligt begynde at vise sig nu.

 

Sidst i april når også Jupiter og Pluto endnu længere frem i deres indbyrdes cyklus, der ligeledes startede i 2020, i deres tilfælde går de i sekstil.

 

Økonomi spiller en hel central rolle i det større skifte, der er i gang, i forhold til fremtidens levevis   - og der kommer nu til at ske afgørende ting, i forhold hertil.

 

Efter Påske sætter årets første Formørkelsessæson ind over Tyr / Skorpion aksen.

Sidst i april går Pluto retrograd og begynder dermed også at geare op til andet hit af USA’s Pluto return.

 

Hele vores økonomiske system står for skud – og ikke mindst dollarens særstatus, der næppe stadig er in place, når landets Pluto return, på netop deres økonomiområde, engang er ovre.

 

Mere om Formørkelsessæsonen og Jupiter – Pluto sekstilen følger efter Påske.

 

Nu og her gælder det primært peaket af Jupiter – Neptun Konjunktionen (og Jupiter & Saturns semisekstil.)

 

Jupiter & Neptuns møde når sit eksakte punkt d. 12 kl. 16.42, et oplagt meditations og manifestations tidspunkt for den nye cyklus, der da skydes i gang.

 

Brug energien klogt og værn samtidig om din egen energi, så du er i stand til at igangsætte noget positivt, frugtbart og langvarigt, der gavner både dig selv og os alle fremadrettet.

 

 

Freedom Truth Light & Tina

April 2022

 

 

De Store Konjunktioners tid;

Jupiter – Neptun Konjunktionen

 

Det siges, at det er i perioder med flere ”Store Konjunktioner”, ( mellem Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun & Pluto), inden for en kort årrække,  at verdenen VIRKELIG forandrer sig.

 

En Stor Konjunktion indtræffer, når 2 af de ovennævnte himmellegemer mødes og deres indbyrdes cyklus både kommer til en ende og påbegynder en ny.

 

Sker det for flere ”planetpar” inden for en kortere årrække, vil der uundgåeligt være mere kaos og større forandring og omvæltninger i verdenen end ellers, da det så vil være på mange områder på én gang, at noget kommer til en ende, noget forgår og aldrig vender tilbage, mens andet fortsætter i en ny form, samtidig med at der også kommer helt nyt til. Limbo perioden, imellem at det gamle er dødt – og at det nyfødte bliver synligt kan være ret udfordrende  - og har vi flere af disse limbo perioder oveni/lige efter hinanden, bliver det selvfølgelig STÆRKT udfordrende.

 

Det er i sådanne overgangs- og opbrudsperioder, at ”nye verdensordener” kan komme til og at ”resets” finder sted – og forskellige fraktioner ( både synlige og mere skjulte) vil naturligvis kæmpe (på både åbenlys, såvel som på mere subtil vis) om hvem, der skal regere over den nye tid, der følger og om i hvilken retning, vi alle skal føres.

 

I 2020 havde vi hele tre af disse Store Konjunktioner – og nu blot 1 år og et par måneder efter den seneste står vi lige overfor en fjerde: Jupiter og Neptuns konjunktion i Fiskene.

 

Derudover gælder det også for 3 ud af 4 af disse konjunktioner, at den ene - eller som i den kommende; begge - involverede planeter hersker over det tegn, konjunktionen skete/sker i og derfor har væsentlig mere kraft bag sig og effekt.

 

Derudover afsluttede Jupiter – Saturn konjunktionen tilbage i december 2020 også deres flere hundredeårige konjunktion- cyklus i Jord elementet og tog hul på en ny flere hundredårig cyklus i Luft elementet.

 

Og så er det hele 166 år siden, at Jupiter og Neptun sidst mødtes Fiskene, som de begge hersker over.

 

Det er altså både meget kraftfulde, såvel som langsigtede cyklusser, faser og epoker, der ender og begynder i disse år, så det er ikke så underligt, at starten på 2020’erne er så kaotisk og ekstrem, som den er – og at vi i et par år nu har været i konstant ”undtagelsestilstand”, krise, såvel som i krig, først på mere subtil vis, nu tilsyneladende på åbenlys vis...

 

Nu hvor Jupiter – Neptun konjunktionen for alvor sætter ind, vil røgslør, illusioner, propaganda og bedrag kunne nå hidtil uhørte højder (- og det siger jo ikke så lidt!) og man skal derfor være meget varsom med både at tro på - såvel som selv at komme med - skråsikre udmeldinger om, hvad der egentlig foregår, da selv de aller mest skarpt seende kan få svært ved at se klart nu, førend tågen letter igen.

 

Samtidig har vi i skrivende stund også Saturn, der pt. udløser en tidligere markant formørkelsesgrad i Løven – (og må siges at levere, hvad formørkelsestemaerne angår!!!: ”end of the world stemning”, mulig begyndelse på krige,  statsoverhoveders/stjerners/elitens opstigning til magt/toppen eller deres fald, afsættelse, tilbagetrækning eller død,  guldpriser etc. …)  - og her er der tidligere erfaring for, at der samtidig med en masse ydre, synligt drama også vil foregå helt andre yderst vigtige ting, som vi ikke nødvendigvis har nogen som helst mulighed for at kunne kende til endnu.

Hvilket igen understreger det med at passe på med de alt for skråsikre antagelser.

 

En meget forvirrende og uklar periode, hvad den ydre verden angår, er derfor over os, hvor meget vil gå i opløsning og der kan også være store ofre, der må ydes og/eller begrædes.

 

 

Når tågen engang letter,  kan der forekomme et større kollektivt illusionstab, hvis ting viser sig at være ganske anderledes end hidtil opfattet.

 

Potentialet for en større afsløring af bedrag er til stede dette forår – et bedrag i en størrelsesorden, hvor vi alle vil blive overraskede, i større eller mindre grad.

Bedraget kan bl.a. have vigtige links, der går helt tilbage til 1850erne,  13 år tilbage, til 2009,  såvel som omhandle de seneste par år.

 

Men der er også mulighed for, at det hele/noget af det hviskes ud og simpelthen går i glemmebogen eller vil være omgærdet af stor mystik fremover.

 

Fiskene forbindes, som det sidste tegn i Dyrekredsen, med nulstilling, førend en ny begyndelse kan finde sted.

Så med begge tegnets herskere i tegnet, der både ender og begynder en ny cyklus, kommer vi altså ikke uden om en nulstilling – eller et ”større reset” – af en eller anden art.

Hvor meget der vil gå tabt i ”glemslens vande” i den forbindelse er jo så spørgsmålet…

 

Fiskene er som bekendt et Vandtegn og med begge herskere stående sammen her, bliver vand i det hele taget et kæmpe tema.

 

Færdes du i naturen, har du nok allerede opdaget, at det er blevet temmelig vådt derude, efter Jupiter gik ind i Fiskene .

Vi har også set et enkelt tilfælde af voldsom oversvømmelse og mudderskred i verdenen – og det bliver højst sandsynlig ikke det eneste tilfælde af den slags.

Der er nemlig stærkt forhøjet chancer for et meget vådt forår, rundt omkring, med voldsomme regnskyl, forhøjede vandstande, oversvømmelser, mudderskred, muligvis også jordskælv med epicenter i vand og dertilhørende mulige tsunamier.

 

Drikkevand kan også blive et tema.

 

Derudover kan øvrige begivenheder, der foregår til vands komme til at spille en vigtig rolle.

 

Da krigskortet nu er trukket, skal vi såmænd heller ikke blive overraskede, hvis det på et eller andet tidspunkt hedder sig, at nogen overvejer at bruge enten kemiske eller bio våben, da Jupiter- Neptun i Fiskene udover vand også står for sygdom og medicin og kemikalier…

 

Jupiter – Neptun konjunktionen kan også betyde, at alvorlige eftervirkninger og bivirkninger af virus håndteringen for alvor vil sætte ind fra nu af; alskens slags sygdom, medicin, vacciner og bivirkninger, bliver i hvert fald et tema, såvel som fokus på sygehusvæsen og Big Pharma -– selvom disse ting jo nu skal slås med et dramatisk sceneskift for at trænge igennem… og det kan selvfølgelig nok være meget belejligt for visse…

 

Samtidig vil den her gåen direkte fra den ene store og voldsomme krise til den anden uundgåeligt også slide på mange folks mentale tilstand, så også psykisk sygdom kan få et boost i den uheldige retning- og det står jo desværre nok ikke alt for godt til i forvejen, ovenpå de sidste par år…

 

Alt i alt, bliver den ydre verden altså nok ikke den fedeste eller mest stabile at hverken bevidne eller være i, den kommende tid – men, som allerede nævnt ved årets start, så ville det uundgåeligt være sådan, på den ene eller den anden måde, nemlig med det formål at skubbe os mere indad og opad.

 

Vi havde, kollektivt set, også bevæget os temmelig langt ud af et meget koldt og uforsonligt spor, så vi nu står et sted, hvor der skal der skal en hel del til for at tø frosne hjerter op igen – og det tøbrud er bl.a det som Jupiter – Neptun konjunktionen repræsenterer.

I hvor høj grad det vil dreje sig om diverse menneskelige tragedier og tab, vil vise sig.

 

Kombinationen af Jupiter og Neptun i Fiskene er dog også super kreativ, spirituel, idealistisk og medfølende og det er de områder, hvor konjunktionen bringer de største gaver med sig.

 

Inspirationen vil flyde og indsigter komme sivende, for dem, som åbner sig op for det.

En større følelse af samhørighed vil indfinde sig.

 

Vi skal simpelthen ind/op at hente noget frem/ned, som fremadrettet gør verdenen smukkere, kærligere og mere fredelig at være i.

 

Konjunktionen får sit officielle startskud med Nymånen i Fiskene i starten af marts.

 

Frem mod april trækker aspektet mere og mere op og tiltager i styrke.

 

Den præcise fase af konjunktionen sætter ind  i starten af april og varer nogle uger, med eksakt peak d. 12 . april, hvor den gamle cyklus teknisk set ender og en ny bliver født.

 

Konjunktionen varer frem til slutningen af maj.

Inden da,  går Jupiter så ind i Vædderen d. 11. maj, (så det bliver en ”ude af tegn konjunktion” nogle uger). Det er her, at en ny begyndelse for første gang, rigtig kan vise sig.

 

 

I april sætter årets første formørkelsessæson over Tyr – Skorpion aksen, som omhandler økonomi, energikilder, fødevarer og øvrige basale ressourcer også ind – og efter Måneknuderne har bevæget sig ind i disse tegn, ser vi jo også allerede, hvordan nærmest alt, der sker konstant skubber gevaldigt til den del også.

 

Konjunktionen byder så på et efterspil i efteråret – det samme gør formørkelsestemaerne.

 

Om det vitterligt bliver til en kollektiv idealistisk, kreativ og spirituel renæssance, med større samhørighed og medfølelse blandt menneskene, som er Jupiter – Neptun konjunktionens helt store positive potentiale, vil vise sig, men de af os, der ønsker en sådan, har i hvert fald mulighed for at lade den indtræffe i vores individuelle liv.

 

Den bedste måde at navigere igennem den kommende tids turbulente energier, forandringer og mulige tragedier og samtidig holde øjnene åbne for de positive muligheder, der også vil byde sig, er ved at vende dig mere indad og lade din indre stemme guide dig.

 

 

Dit indre kalder – tiden er inde til at gå derind, hente inspiration og guidning, hæve frekvensen og lade det sprede sig som ringe i vandet.

 

Freedom Truth Light & Tina

 

Slut februar 2022

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

Sceneskift

 

 

Lad os skrue tiden tilbage til årsskiftet 19/20, hvor det allerede, astrologisk set, stod soleklart, at vi stod over for et større sammenbrud af samfund, systemer, økonomi og kendt levevis - og at tingene aldrig ville blive de samme igen.

Ligeledes at evt. fraktioner, der måtte have ønsker om at indføre totalitære forhold, det kommende år energimæssigt ville have deres bedste chance for at gå all in, men hvor afklaringen af, hvad der præcist skulle forårsage det - eller rettere være påskuddet - stadig var up in the air.

 

Dengang var der flere bolde oppe i luften; krigstrommerne buldrede, elementerne rasede på historisk vis og udmeldingerne om en virus begyndte at røre på sig.

 

Førstnævnte kunne føre til regulær krig, det kunne også føre til sanktioner, som kunne skubbe yderligere til økonomisk ustabilitet og i sidste ende skabe et crash, såvel som forsyningsproblemer.

 

Nr. 2 option kunne indebære større naturkatastrofer og/eller fremrykning af en fordrejet klima agenda.

 

Men som vi nu ved, blev det jo så det 3. kort, der blev trukket dengang.

 

Fastforward til start 2022, hvor dette kort efterhånden var blevet noget krøllet og slidt, (i takt med at Saturn – Uranus kvadratet begyndte at aftage), and what do you know, så dukker de andre options sørme sådan HELT tilfældigt op til overfladen igen…

 

Sceneskift, but same story, same destination – hvis altså ikke VI bringer det til en ende og skriver en ganske anden historie.

 

Siden årets start har Mars, i sin egenskaber af eclipse trigger, haft travlt med at aktivere diverse stadig aktive solformørkelsesgrader, hvilket den vil fortsætte med til ind i foråret.

Mens det er noget Mars gør med jævne mellemrum, så er der også en anden planet, der er kendt for at have en særlig, men mere sjælden rolle, i forhold til formørkelser, nemlig Saturn. 

 

Mens Mars aktiverer og videreudvikler deres temaer, bringer Saturn dem til en ende, men gør det med manér og eftertryk, så der undervejs kan ske markante ting, der har virkning lang tid efter.

 

Saturn står også for forsinkelser og udsættelser, så noget af det der sker, vil nogen gange først åbenbare sig senere og vise sig at have ret stor betydning…

 

Sidst Saturn udløste en stadig aktiv formørkelsesgrad var tilbage i oktober 2019, hvor Brexit atter blev udsat, (men trådte i kraft nogle måneder efter) - og ikke mindst, hvor virus simulationen Event 201 fandt sted i USA, samtidig med et internationalt militær arrangement i… Wuhan…

 

Hvad disse begivenheder angik skulle der også gå et par måneder, førend betydningen stod mere klart…

 

Her i februar tager Saturn så igen fat i en formørkelsesgrad og måneden, især den anden halvdel af måneden, er altså dermed en periode, som skarpe øjne bør holde nøje øje med!

 

Samtidig er det heller ikke hvilken som helst formørkelsesgrad, der udløses ved, at Saturn går i opposition til den.

 

Det drejer sig om en Solformørkelse tilbage fra d.  11. august 2018,  som faldt på samme gradtal som - og dermed linker tilbage til - den famøse ”Nostradamous Storkors formørkelse” 19 år før, i august 1999 – den nok mest kendte og omtalte Solformørkelse i nyere tid –  18°42  Løven.

 

”End of the World – stemning”  er derfor blevet et tema for denne formørkelsesgrad – eller "the end of the world, as we know it" – og det må jo siges at have været tilfældet i årene siden 2018 formørkelsen fandt sted, hvor den har været aktiv og udløst flere gange undervejs.

 

Solformørkelser i Løven forbindes især med stats – og kirkelige overhoveder, såvel som de royale og stjernerne; eliten, deres opstigning/ ankomst til magten/toppen eller deres fall from grace, afsættelse, abdicering eller død.

 

Fra befolkningens side kan der være projiceringer, der må tilbagetrækkes fordi nogle, der hidtil er blevet set op til, viser sig ikke ligefrem at være særligt beundringsværdige, når det kommer til stykket...eller ikke længere er tilgængelige…

 

Formørkelser i Ild elementet henviser også til guld, varme, tørke, brande - og nogle gange også begyndelsen på krige…

 

2018 formørkelsen stod i forvejen til at ebbe ud snart, men Saturn sørger for, at det bliver gjort med eftertryk og med længerevarende effekt og betydning.

 

Derudover er USA nu også i gang med deres transformerende Pluto return, som bliver helt eksakt første gang d. 20. februar.

Så noget kommer til at ændre sig uigenkaldeligt derovre i år, med indvirkning på resten af verden.

 

Endelig går Jupiter også i sekstil til Uranus, i anden halvdel af februar.

 

Deres indbyrdes cyklus tog sin begyndelse for 12 år siden.

 

2010 var på flere måder startskuddet til et helt nyt potentiale for kollektiv bevidsthedsudvidelse og opvågning på et højere niveau, end før muligt.

 

Uranus ”The Awakener” gik nemlig ind i Vædderen og tog dermed hul på en hel ny runde i Dyrekredsen og heri ligger der altid en mulighed for at gøre det på et højere niveau end tidligere.

 

Så var der den langvarige, turbulente, dramatiske, opruskende og opvækkende Uranus – Pluto kvadrat, der for alvor tog til i kraft.

 

Og så var der også en Jupiter – Uranus konjunktion, helt i starten af Vædderen, i den høj potente 0. grad det år, der også startede en ny cyklus op med særdeles store udviklingsmuligheder, hvad bevidsthedsudvidelse, opvågning og individuel frihed angik.

 

Vi har stadig 2 år tilbage af den indeværende cyklus og når nu til et af de sidste stoppunkter undervejs, hvor der vil ske videre udvikling.

 

Ved den indkommende sekstil siges en cyklus’ tema at kunne trænge igennem og blive til en mere naturlig del af hverdagslivet, med en indsats og samarbejde fra dem, der ønsker det.

 

Jupiter og Uranus er de to mest frihedselskende planeter, så tilsammen og harmonisk forbundet, giver de altså særdeles gode muligheder for dem, der ønsker frihed  – altså ÆGTE frihed og ikke bare den slags pseudo frihed - ”ophævning af restriktioner og så ikke heeelt alligevel og hvor vi i øvrigt også bare trækker et af de andre kort op af hatten” - som vi får serveret nu.

 

Så mere udbredt opvågning, bevidsthedsudvidelse, frihed, frigørelse og befrielse kommer altså inden for rækkevidde og kan måske også omsættes til noget, der kan have en indvirkning på alles hverdagsliv, så det er bare med at gribe ud efter disse energier og sætte dem til at arbejde for sagen.

 

Når vi går ind i marts begynder årets helt store aspekt Jupiter- Neptun konjunktionen så at sætte ind.

 

Men her og nu altså februar, der bestemt heller ikke tegner kedelig.

 

Så kom godt igennem måneden.

 

Freedom Truth Light Peace and Love Tina

Start Februar 2022

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Tidligere opslag

 

h