Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Månedens Tegn ☀️

Nymåne 🌑

Fuldmåne 🌕

Formørkelsessæson

🌑 Ny- & Fuldmåne generelt 🌕

Forside

 

 

 

Fiskenes måned

  19/2 – 20/3 2024

 

 ☀️

 

 

Tegn: Fiskene

 

Symbol:

 

Element: Vand

 

Dynamik: Bevægelig

 

Årstid: Vinter går over i Forår

 

Konstellationer: Solen bevæger sig i perioden igennem Vandbærerens stjernebillede og ind i Fiskenes.

 

Hersker: Neptun. Gammel hersker: Jupiter

Spirituel hersker: Pluto.

 

Kalenderåret er stadig forholdsvis nyt, men vi nærmer os nu afslutningen af en anden årscyklus; Solens rejse igennem Dyrekredsen.

Tidlig mandag forlader Solen nemlig Vandbæreren og går ind i det 12. og sidste tegn; Fiskene.

Fiskenes måned er brydningstiden mellem vinter og forår, mellem afslutningen af det gamle og begyndelsen på det nye.

Vi længes efter foråret og fornemmer det indimellem også i luften, men vi er ikke nødvendigvis færdige med hverken vinteren eller det gamle endnu.

Det bliver dog synligt lysere og lysere og der er tiltagende aktivitet i naturen, men langt størstedelen af det, der foregår, sker stadig under overfladen.

Derfor er Fiskenes energi stærk introvert, for fokus er rettet derhenimod, hvor det vigtigste foregår; i den skjulte, indre verden.

Fiskene symboliseres ved 2 fisk, der svømmer i hver sin retning, den ene bagud mod den cyklus, vi netop har gennemgået, gennem alle tegnene og energierne, den anden fremad mod den nye cyklus, vi tager hul på om en måneds tid ved Forårsjævndøgnet, hvori der altid ligger et potentiale for at tage den nye runde på et højere udviklingsniveau, med større indsigt og medfølelse for både os selv og andre.

I denne måned trækkes energien altid kollektivt indad, for batterierne skal lades op, vi ser tilbage, lægger ting bag os, giver slip, nulstiller os og gør os, på et følelsesmæssigt, psykisk og spirituelt plan, klar til en ny omgang med forårets komme.

Og vi får også en del at skulle forholde os til det kommende forår.

En anden noget større cyklus nærmer sig også sin ende og en ny begyndelse – ved forårets Store konjunktion mellem Jupiter og Uranus i Tyren. Dette bliver nr. 5. ud af de 6 konjunktioner vi skal igennem her i de omvæltende 20’ere.

Samtidig med at Pluto får mere fodfæste i Uranus’ tegn Vandbæreren.

Uranus’ placering i Tyren har allerede udmøntet sig i at nogle af de første, der rigtig red på den nye ”Pluto in Aquarius” bølge var repræsentanter for netop Tyrens domæne; i form af landmænd – oprørske landmænd.

Tyrens domæne bliver selvfølgelig kun yderligere aktiveret her i foråret, så udover landbrug vil naturen og dens kræfter og vores samspil med naturen, fødevareforsyning og ikke mindst økonomi og værdier komme endnu mere i spil. Noget kan nå et tipping point på nogle af – eller alle - disse områder.

Jupiter – Uranus konjunktionen, der byder på muligheder for bevidsthedsudvidelse, opvågning, oprørsånd, fremskridt og udvikling, såvel som mulige omvæltende og chokerende begivenheder, begynder at trække op her i start marts – ( allerede her slut februar for dem som er sensitive overfor kollektive energier), peaker i april og fortsætter ind i maj.

Hen mod slutningen af Fiskenes periode går vi også ind i en Formørkelsessæson – da to formørkelser indtræffer i Vædderens efterfølgende periode.

Men optrækket og formørkelsessæsonen starter som bekendt forinden og altså allerede i Fiskenes periode, i midten af marts.

Forinden skal vi dog både have en Fuldmåne over Jomfru/Fiskene aksen d. 24. februar. Den sidste Fuldmåne i denne omgang af Dyrekredsens cyklus, som du snart vil kunne læse om nedenfor.

Nymånen i Fiskene følger d. 10. marts – og når den er klinget ud, sætter formørkelsessæsonen så ind.

Så vi befinder os nu der, hvor vi tæller ned til Forårsjævndøgnet og både afslutter en årscyklus, såvel som en større planet cyklus og gør os klar til større events og stærkt energi influx i foråret, når nye cyklusser kicker ind og himmellysene formørkes.

Da vi samtidig stadig har Pluto helt i begyndelsen af et nyt tegn (Vandbæreren) og en Neptun der bevæger sig helt hen mod  slutningen af Fiskene, kommer der virkelig yderligere smæk på energierne i foråret.

Derfor bliver der nu og her god brug for Fiskenes introspektive, klargørende og afrundende energi. Så sørg for at gøre brug af den.

Hav en god måned under Fiskenes indflydelse ☀️

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Fuldmånen i Jomfruen

🌕

d. 24. februar

Lørdag over middag kl. 13.30 indtræffer den sidste Fuldmåne i den astrologiske  årscyklus, der slutter ved Forårsjævndøgnet d. 20. marts.

Denne sidste Fuldmåne i årscyklussen fra marts 2023 – marts 2024, inviterer dig  til at kigge tilbage på den rejse, du har gennemgået det sidste år og på de erfaringer, du har gjort dig undervejs og derefter give slip alt på det, som du ikke ønsker at tage med ind i den nye cyklus.

Fuldmånen finder tegnmæssigt sted henover Jomfru/Fiskene aksen, med Månen placeret 5°23 Jomfruen, lige overfor Solen i Fiskene.

Ingen kan skille skidt fra kanel som Jomfruen og denne Fuldmåne handler derfor om at sortere, rydde op og rense ud – og her tænkes IKKE kun rent praktisk, selvom en regulær forårsrengøring såmænd også kan være  ganske fordelagtigt, i dagene omkring  Fuldmånen.

Men ved denne Fuldmåne handler det snarere om en større overordnet oprydning og udrensning, hvor det gælder om at komme af med så mange drænende og tyngende problematikker, så mange illusioner, så meget gaslighting og bedrag, såvel som så mange usunde vaner og forstyrrende rod, som overhoved muligt.

Alt sammen med det formål  at få bagagen til at være væsentlig lettere, når der tages hul på den nye rejse gennem Dyrekredsen d. 20. marts og de øvrige nye tider, der venter forude.

Det handler altså på mange måder om at nulstille dig selv, som er noget af det Fiskene er eminent til, men selvfølgelig samtidig også tage de vigtigste erfaringer med dig, både de positive, såvel som dem, der skal fungere som en evig reminder om, at noget lignende ikke skal have lov til at ske igen!

Vi lever i en tid, hvor vi ikke rigtig kan læne os op ad hvordan tingene har været hidtil – og dette bliver kun endnu mere udtalt, de kommende måneder og år.

Det kan være utrygt eller decideret skræmmende, men heri ligger der samtidig også unikke muligheder for at manifestere og skabe nyt, helt fri af præcedens.

Men først skal vejen cleares og det er hvad denne Fuldmånes energi primært drejer sig om.

Derefter kan vi sætte vores forestillingsevner i kreativ og skabende brug ved Nymånen i Fiskene d. 10. marts.

Alt hvad du kan mærke har udspillet sin rolle er der derfor ekstra momentum for at give slip på og sige endelig farvel til ved denne Fuldmåne -  og det gælder både kollektivt, individuelt, følelsesmæssigt, mentalt, spirituelt og på det fysiske og ydre plan.

Rigtig Glædelig Fuldmåne 🌕

Freedom Truth Light ☮️ &❤️ Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

Nymånen i Vandbæreren 🌑♒

d. 9. -10. Februar

Det allersidste minut af fredag aften indtræffer februars Nymåne kl. 23.59, når Månen da når hen til Solens placering 20°40 Vandbæreren.

Vandbærer energien er i forvejen stærkt i fokus pt., grundet Plutos nylige indtræden i tegnet og nu hvor begge vores himmellys derudover mødes i tegnet og opstarter en ny Månecyklus OG samtidig er forbundet med Vandbærerens hersker Uranus, kommer der blot YDERLIGERE smæk på Vandbærer energien.

Uranus befinder sig i Tyren og indtil videre har Vandbærerens og Uranus’ velkendte oprørsånd da også primært udfoldet sig blandt repræsentanter for Tyrens domæne; landmænd og andre forbundet med landbrug.

Et andet klassisk Tyre område er økonomi og det er da også igen begyndt at rumle i den bankverden, som både Tyren, såvel som Pluto - via sit domæne over fælles ressourcer og økonomi - også selv repræsenterer, ligesom det gjorde sidste år, da Pluto første gang gik ind i Vandbæreren.

Yderligere udvikling på disse – såvel som andre – områder i løbet af den Månecyklus, som Nymånen i Vandbæreren kickstarter er sandsynlig.

Da Nymånens aspekt til Uranus er uharmonisk kan det potentielt også godt blive på ganske overraskende, chokerende og/eller ligefrem ret voldsom vis.

Med et nyligt Pluto-tegnskifte er vi allerede i sådan en fase hvor alt kan ske og denne Nymåne sparker kun yderligere til den utilregnelighed og ustabilitet, der kan ligge i det.

Vi befinder os med andre ord på nyt terræn; plejer er død - og det er vi hver især nød til at finde og positionere os selv i, hvilket denne Nymåne da også giver mulighed for.

For hvad end Vandbæreren/Uranus er en fremtrædende og dermed velkendt eller mere perifer og fremmedartet energi i dit personlige horoskop er denne Nymåne en chance for at bringe dig mere i samklang med energien, på konstruktiv vis og ligeledes for at arbejde videre med hvordan hele den kollektive tidsånd, som Vandbærerens energi nu er og bliver en central del af, på bedst mulig vis skal benyttes og udleves i eget liv fremefter.

Derudover er Nymånen i Vandbæreren især oplagt til alle tiltag vedr.:

Venskaber, interessefællesskaber og ligesindede

Frihed, friere rammer

Fritænkning og Sandhedssøgen

Opvågning og oplysning

Alt inden for den alternative verden og alternativ levevis

Udlevelse af visioner og idealer

Originale ideer

Eksperimenter, afprøvning af noget nyt og anderledes

Relation til himmel, Univers og Kosmos

 

Grundet aspektet til Uranus i Tyren også:

Anskaffelse af/forspiring af frø, planter og afgrøder til eget senere dyrkning og forbrug

Økonomiske foranstaltninger, der gør dig mere uafhængig og fri

 

Nymånen indtræffer som nævnt kl. 23.59 og tidspunktet er velegnet til meditation o.l.

Hvad manifestation og decideret aktiv handling og tiltag angår er det dog først fra lørdag efter kl. 14.42, at du skal sætte ind, da Månen er v/c frem til da - det betyder at det, der igangsættes fra midnat og frem til kl. 14.42 derfor typisk ikke vil føre/blive til noget og dermed er spild af energi.

Men fra lørdag eftermiddag og fremefter kan du med fordel gå i gang med alle former for Vandbærer & Uranus i Tyren relaterede aktiviteter og tiltag og begynde at så flere former for frø, i både bogstavelig og overført betydning.

Rigtig glædelig Nymåne 🌑♒✨❄️

Freedom Truth Light & Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Seneste

Formørkelsessæson

Oktober – start november 2023

Energierne kan vist generelt ikke just siges at være særligt rolige eller stabile, men nu går vi så  ydermere ind i efterårets Formørkelsessæson, der sætter energimæssigt ind omkring 10 dage før den første formørkelse finder sted.

Formørkelsessæsoner er gerne akkompagneret af en temmelig aparte fornemmelse af surrealisme og der kan derfor forventes yderligere eskalering, både energimæssigt og begivenhedsmæssigt.

Formørkelser er nemlig ekstremt kraftfulde energiportaler, der samtidig udpeger vigtige højaktuelle fokuspunkter og temaer, som vi alle er nødt til at forholde os til, både kollektivt og individuelt, der kan have effekt og konsekvenser et godt stykke tid ud i fremtiden, nogle gange i årevis.

Denne Formørkelsessæson består af to formørkelser; en Ringformet Solformørkelse ved Nymånen i Vægten d. 14. oktober og en Delvis Måneformørkelse, ved Fuldmånen i Tyren d. 28. oktober.

Den delvise Måneformørkelse vil være synlig herhjemme, i modsætning til Solformørkelsen, men begge vil naturligvis være energimæssigt til stede

Måneformørkelsen er 7. og sidste af en serie formørkelser over Tyr/Skorpion aksen, vi har haft siden efteråret 2021.

Siden Formørkelserne over denne akse, kendt som ressource aksen, begyndte, må aksens temaer da også siges at være blevet særdeles højaktuelle og allestedsnærværende:

Økonomi, valutaer, priser, betalingsformer, rådighedsbeløb. Energi & energikilder. Landbrug, fødevarer, basale ressourcer og forsyning. Personlige værdier og ejendom. Fælles ressourcer, omfordeling. Omvæltninger.  Magt, magtbegær, magtmisbrug, grådighed og korruption. Kontroltiltag. Hemmelige, skjulte og dystre agendaer der udfolder sig.  Masse psykologi, manipulation, social engineering. En mørk, dæmonisk underverden, der kommer frem i lyset/manifesterer sig. Liv og død – mord og mordsager.  Sex(misbrug). Afsløringer. Transformation. Genfødsel.

Under denne Formørkelsessæson vil vi uden tvivl se videreudvikling og nye twists, hvad rigtig mange af disse ovennævnte Tyr/Skorpion temaer angår.

Formørkelsen foregår i Tyren, men eftersom Mars også her i oktober udløser et par af de tidligere Solformørkelser, der bl.a. fandt sted i Skorpionen, ser vi altså begge sider af aksen aktiveret og dermed kan alle de ovennævnte temaer potentielt komme i spil.

Samtidig gør Skorpionens hersker Pluto sig i den grad også bemærket, ved at stoppe op, synkront med starten på Formørkelsessæsonen og så gå direkte 3 dage før den første formørkelse. Pluto stopper op og skifter retning hvert år, men det er ikke hvert år, at Pluto er i gang med et markant tegnskifte og nu for alvor skal gøre op med store Stenbuk områder som: autoriteter, myndigheder, regeringer, diverse systemer og væsener, det offentlige, erhvervslivet, store firmaer og arbejdsmarkedet og arbejdslivet.

Pluto spænder også atter Måneknuderne hårdt op under formørkelserne – så det bliver uden tvivl en stærkt skæbnebetonet og afgørende periode.

Samtidig peaker USA’s famøse Pluto return, der finder sted på landets værdi og økonomiområde og er foregået overlappende med denne serie af formørkelser, også en sidste gang.

Alt i alt er der altså lagt i kakkelovnen til en max intens periode og uden tvivl også begivenhedsrig.

Så det er måske meget godt at tænke lidt over hvor meget der skal proppes i kalenderen, den kommende måneds tid og så vidt mulig, hvem man omgås osv. for at beskytte sig selv energimæssigt, selvfølgelig især på og lige omkring formørkelsesdagene – også i forhold til at kunne bruge energierne mere konstruktivt og skabe positive forandringer – for forandringer er tydeligvis uundgåelige, så er det bare hvilke slags...

Det vil være forskelligt fra individ til individ hvad der virker, nogle vil have brug for mere tid alene og afskærmning, andre at samles med specifikke andre. Men det under alle omstændigheder godt at være lidt forberedt på at det ikke bare bliver business as usual.

Solformørkelsen d. 14 er nr. 2 af en serie på 6 formørkelser over Vædder/Vægt aksen, der startede i foråret og varer frem til foråret 2025 – og den første i Vægten.

Mars udløser dog også forårets formørkelse i Vædderen her i starten af formørkelsessæsonen Så igen får vi altså begge sider af aksen aktiveret her i oktober og det hele kan potentielt spille sammen.

Vædder/Vægtaksen omhandler:

Aktivitet, handling, nye initiativer og pionerånd. Sport & sportsfolk. Konflikt, ophedede temperamenter, aggressive handlinger, krig, blodsudgydelser, militær, militæroperationer, våben og våbenindustri. (Kald på) Fred & fredsforhandlinger, diplomati og kompromis. (U)Retfærdighed. Samarbejde og alliancer, der indgås eller brydes. Partnerskaber, parforhold; fokus, indgåelse/brud. Afslapning, nydelse. Kunst og æstetik. Stræben efter harmoni og balance.

Vi går endnu mere i dybden med hver enkelt formørkelse, herunder også deres indflydelse på det personlige plan og hvordan de heftige energier bedst bruges konstruktivt og positivt, op til hver enkelt formørkelse. Ovenfor. So stay tuned 😊

Her og nu er det bare vigtigt at holde sig for øje, at tiden under en Formørkelsessæson godt kan føles som om at den ”opfører sig anderledes”, den kan både speede op, således, at ting pludselig kan udvikle sig/ændre sig enormt hurtigt, tiden kan også nærmest stå stille, ja ligefrem ophæves og tematikker kan knytte begivenheder sammen over meget lang tid, via mystiske røde tråde og links til tidligere formørkelser årtier tilbage – såvel som frem i tiden.

Det er altså på mange måder en tid, der adskiller sig fra andre perioder af året og  kan, som nævnt,  være meget skæbnebetonet.

Det er også en tid, hvor du kan modtage vigtige budskaber, hints, guidance og klarhed om din videre udviklingsvej, så sørg for at have antennerne ude og ikke at lade dig aflede al for meget herfra af ydre kaos, drama og intriger.

Kom godt ind i Formørkelsessæsonen og gn. Plutos standstill.

Freedom Truth Light ☮️ &❤️ Tina

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

Ny - & Fuldmåne generelt

 

I løbet af et år, har vi et par gange, hvor vi traditionelt stopper op, gør status, siger farvel til det forgangne og starter op på noget nyt, med dertilhørende forhåbninger og mål. Nemlig når vi tager hul på et nyt kalenderår i januar og når vi selv fylder år. Både nytår og fødselsdage er baseret på Solens tilbagevenden til et bestemt punkt i Dyrekredsen.

Der findes dog også en anden cyklus, som er baseret på både Månen og Solen. Hvis vi bevidstgør os om den, får vi, i løbet af et år, langt flere muligheder for, i samspil med de herskende energier, at starte forfra, tage hul på noget nyt og til at give slip på det gamle, der ikke længere fungerer for os. Nemlig ved hhv. Ny – og Fuldmåne.

Nymånen

Ved Nymåne befinder Solen og Månen sig nøjagtig samme sted, i samme tegn. Når begge vores himmellys befinder sig i samme tegn, skaber det en enorm fokus og kraft på lige netop dette tegns kvaliteter og egenskaber, som vi alle, uanset ”stjernetegn”, kan få adgang til, hvis vi ”tuner ind” på det rette tidspunkt. Dvs. så tæt som muligt på det klokkeslæt, hvor Nymånen er præcis.

Månen er i denne fase usynlig på himlen, den har netop færdiggjort en cyklus og tager i det skjulte hul på en ny. Der ligger derfor en stærk ”Ny begyndelses – energi” omkring enhver Nymåne, som du med fordel kan gøre brug af til at starte forfra, til at genfokusere på dine hensigter, ønsker og mål, samt at planlægge fremtiden. Der findes simpelthen ikke noget bedre tidspunkt at starte noget nyt op; at begynde på en frisk. Det siges, at enhver hensigt sagt højt eller skrevet ned, ved Nymåne, bærer en enorm kraft i sig, så det er altid en god ide at tænke dig grundigt om, hvad det egentlig er, du ønsker skal manifestere sig i dit liv.

I løbet af et år kommer Solen og Månen sammen igennem hvert et tegn i Dyrekredsen og (stort set) alle livs områder (”huse”) af dit individuelle horoskop.

Hensigter der i overensstemmelse med det aktuelle tegns egenskaber vil være ekstra kraftfulde, men i princippet kan du ønske dig hvad som helst, så længe at det er i overensstemmelse med ”det højeste gode for alle involverede”.

Så tæt som muligt på det tidspunkt, hvor Nymånen er præcis*, er det fordelagtigt at åbne op, tune ind, meditere, visualisere, lave visionboards, manifestere, nedskrive mål og hensigter etc.

(*Undtagen når Månen er "void of course", altså ikke laver flere aspekter til andre planeter, mens den stadig befinder sig i tegnet. I så tilfælde er det bedst at vente til Månen er gået ind i det næste tegn. Dette er en teknisk ting, som du ikke behøver at bekymre dig yderligere om, da det i mine Nymåne updates altid vil fremgå, hvis et andet tidspunkt end det præcise Nymåne klokkeslæt er at foretrække.)

Skriv eks vis op til 10 mål og ønsker ned på en liste. Hver gang et af dem går i opfyldelse, skriver du en ny liste med de tilbageværende mål. Opdater listen ved hver Nymåne og tilføj evt. nye ting. Sørg gerne for at have en blanding af store og små ting på din liste.

Husk også at din egen aktive indsats og ageren efterfølgende er en af de vigtigste faktorer for at målene nås. Nymånens medvind holder kun, hvis du også selv gør en indsats for det og især, når du vover at agere som om at målene faktisk allerede er opnåede.

Det gælder for både Ny- og Fuldmånen, at døren til ”andre dimensioner” står mere åben, omkring det præcise tidspunkt. Der kan opnås dybe indsigter, modtages vigtige budskaber og skabes større kontakt. Der er simpelthen mere hul igennem.

Fuldmånen

Ved Fuldmåne står Solen og Månen overfor hinanden i modsatte tegn og sætter stærk fokus på både de modsætninger og den fælles akse som de to tegn tilsammen udgør.

Månen står i denne fase op, når Solen går ned og har som det tydeligt ses på himlen nu nået sit maksimale udfoldelsespotentiale.

Fuldmånen er dragende, fascinerende, smuk, mystisk og magisk.

For nogle opleves den også som både forstyrrende og forstørret; nogle kan ikke sove, nogle oplever stærke humørsvingninger, nogle mister lettere besindelsen og planlagte ting går lettere i skuddermudder.

Andre oplever Fuldmånens energi, som helt igennem fantastisk og støttende – og ser altid frem til at den indtræffer.

Det handler alt sammen om hvilke frekvenser, der tunes ind på.

Fuldmåne energien er uden tvivl langt mere velegnet til improvisation og til at lade sig rive med end til det beherskede og kontrollerede.

Tiden omkring Fuldmånen er altså særdeles oplagt til at give slip, ikke bare på dig selv, i form af at lade dig rive med, men også i form af at give slip på uønskede ting i dit liv.

Hvor du ved Nymåne bør fokusere på hvad du ønsker at manifestere og bringe ind i dit liv, handler det ved Fuldmåne om at rense ud og give slip på de ting, som måske tidligere har fungeret dig, men som nu ikke længere gør det og i stedet blot står i vejen for din trivsel og balance.

Man kunne også sige, at Nymånen har en mere Solar/yang/"maskulin" energi over sig, hvor du har særlig mulighed for at være en aktiv medskaber af dit liv, hvorimod Fuldmåne energien er mere Lunar/yin/"feminin"; tingene er mere ude af din kontrol, men du kan lade dig rive med, du kan give slip og release og du kan tage imod.

Et Fuldmåne ritual kunne være, så tæt som muligt på det præcise tidspunkt at skrive det, som du ønsker at give slip på ned på stykker af papir og derefter brænde dem af, stykke for stykke.

Har du ikke noget, du har brug for at give slip på ved en given Fuldmåne kan du også bare åbne dig op og se hvad der kommer til dig. Din modtagelighed er ekstra forhøjet på dette tidspunkt.

Og endelig er det jo oplagt at komme ud og nyde Fuldmånens skønhed og magi på aften - og nattehimlen.

Formørkelser

Hvert år er der flere formørkelser ved Ny- og Fuldmåne, som dog for de flestes vedkommende ikke er synlige for os her i Danmark, men som på et energetisk plan alligevel har stor indflydelse.

En Solformørkelse er en ekstra kraftfuld Nymåne og en Måneformørkelse en ekstra kraftfuld Fuldmåne og begge har virkning meget længere ud i fremtiden end en almindelig Ny/Fuldmåne har. Totale formørkelser er de allermest kraftfulde.

Formørkelserne er Universets måde at udpege aktuelle temaer, som vi kollektivt bør kigge nærmere på. På et personligt plan udpeges områder, der vil være særligt fokus på i dit liv det kommende stykke tid.

Ny & Fuldmåne, Formørkelser og det personlige horoskop

Den mest optimale udnyttelse af både Ny- & Fuldmåne og Formørkelses energierne er at bruge dem i forhold til dit eget horoskop.

Her er det ikke kun de pågældende aktuelle tegn, (som er fælles for alle), der inddrages, men også de helt specifikke livs områder, de befinder sig i (som varierer fra menneske til menneske) og de planeter i dit fødselshoroskop, de evt. udløser.

Hermed bliver det på en helt individuel og unik måde, at du kan samarbejde med energien fra vores to himmellys; Solen og Månen.

I løbet af et år kommer du hele vejen rundt i alle områderne af dit liv og i løbet af et helt liv, vil det være forskellige planeter i dit horoskop, der udløses.

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

 

Tilbage til forsiden