Kollektive tendenser arkiv

2012 - 2018

 

Saturn i Stenbukken 2017 – 2020

Chirons nye cyklus

2018

Jupiter i Skorpionen 2017-18

2017

Saturn - Neptun kvadraten 2015-2016

Efterspillet: Uranus Pluto kvadraten 2015 -19

Neptun i Fiskene

Uranus – Pluto Kvadraten 2012 -2015

 

Nyere opslag 2018 -2022

Nyere opslag 2022 - nu

 

 

Chirons nye cyklus

 

Potentiale for healing og visdom på et nyt og højere niveau

 

I dag tager et af de langsomt gående himmellegemer, asteroiden Chiron, hul på en ny runde gennem Dyrekredsen, da den netop har forladt Fiskene og er gået ind i Vædderen.

 

Chiron bruger omkring 50 år på at bevæge sig hele vejen rundt. 

Men da Chiron først blev opdaget for 41 år siden, så er dette altså første gang, efter at vi i 1977 kollektivt blev bevidst om Chirons eksistens, at den træder ind i Dyrekredsens første tegn, Vædderen, og dermed tager hul på en spritny cyklus.

 

Det åbner op for muligheden for et bevidsthedsløft.

 

Med en ny cyklus og en ny runde følger der nemlig altid 2 muligheder, vi kan lave en repeat performance; bogstavelig talt køre rundt i ring eller også kan vi tage en ny runde på et nyt og højere niveau, og se ringen som del af en opadgående spiral.

 

Chiron repræsenterer arketypen: ”Den sårede healer”.

Denne energi handler primært om at vende kriser, traumer og sår på sjælen til visdom, til noget, der giver dig særlige forudsætninger for at hjælpe, oplære, undervise og heale andre.

 

Men den oprindelige fortælling om Chiron, den sårede healer, der videregav så meget til andre, indeholder også et tragisk element, for Chiron kunne aldrig heale sit eget invaliderende sår og blev mere og mere forpint, for til sidst at miste livsmodet.

 

Hvis vi nu, for de næste 50 år, skulle forestille os en genfortælling, en omskrivning af historien om den indre sårede healer, så behøver de sår og skræmmer, de fleste af os har fået på sjælen, måske ikke længere at være et åbent væskende sår.

 

Måske kan der nu komme skorpe på og ende med blot at være et ar.

 

Det, du ikke selv kan heale i dig selv, er der sikkert andre der kan, som tiden nu er inde til at finde sammen med.

 

Vigtigst af alt, lever vi også i en tid, hvor der er masser af incoming lys, kærlig og healende energi udefra, som du, hvis du kan navigere igennem mørkets forvrængninger og forsøg på forhindringer, kan åbne dig op for og modtage.

 

Så potentialet for en ny, dybdegående og omfattende form for healing er bestemt tilstede, både individuelt og kollektivt, for hele Moder Jord og alle dens skabninger.

 

Derudover giver Chirons nye cyklus også et potentiale for at give oplæring, undervisning og vidensdeling et løft, så der reelt bliver tale om både formidling, videregivelse og opnåelse af oplysning og visdom.

 

 Vi kan i hvert fald prøve 😊

 

Let’s take this to a higher level.

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Forår 2018

 

2018

 

I 2018 kan vi ”fejre” jubilæum, da vi går ind i 10 året for Uranus – Pluto kvadraten og hele den gigantiske forandringsproces, den symboliserer (finans & gælds krise - lederskabskrise –magthaveres fald/ afsættelser/abdiceringer - forskydning af magtbalancer - afsløring af korruption, magtmisbrug og andre dystre agendaer - fokus på ulighed, uretfærdighed og undertrykkelse - anti elite bevægelser - protester- demonstrationer - oprør - uroligheder – eskalering af terror/ false flags – klima forandringer – ekstreme vejr begivenheder - markante individuelle livsforandringer – stærkt behov for individuel frihed - udviklingspotentiale  – hele ”2012”/awakening/ ascension processen).

 

Kvadratet er aktivt, on and off, frem til og med foråret 2019 og synger dermed, på mange måder, på sidste vers.

 

Men hverken Uranus eller Pluto repræsenterer energier, der bare diskret forlader scenen, efter de har optrådt, så vi kan godt forvente, at det heller ikke i 2018 kommer til at gå specielt stille for sig, hvad flere af de ovennævnte temaer angår.

 

Især i april/maj og november/december, hvor Uranus befinder sig allersidst i Vædderen, kan trangen til oprør mod alle former for undertrykkelse og kampen for individuel frihed få et nøk opad.

 

Nye væsentlige temaer begynder dog også at føje sig til sagaen, når vi fra maj – november går ind i en ny afgørende fase, hvor Uranus kigger indenfor i Tyren.

 

Vi får dermed en yderst vigtig forsmag på noget af det, der kommer til fylde rigtig meget, i årene 2019 – 2026, hvor Uranus går endeligt ind i -  og igennem - Tyren.

 

Dette vil sætte ind som yderligere økonomiske forandringer, af den slags, der virkelig vil kunne mærkes i privatøkonomien og i de personlige pengepunge.

 

Kommer der et crash eller et økonomisk reset? Vil den fiat/gældsbaserede økonomi få en ende? Vil der ske en mere fair omfordeling eller vil den lille rige procentdel finde nye spidsfindige måder at blive endnu rigere på, mens resten af befolkningen bliver fattigere?

 

Vil vi i sidstnævnte tilfælde se et oprør mod dette? Eller kommer der et oprør mod hele skatte – og afgift systemet? 

Vil vi se økonomiske eksperimenter og nytænkning, som eks. vis indførelse af borgerløn?

 

Tja, alle nævnte dele er sådan set mulige, under denne indflydelse.

 

Det eneste, der er sikkert er, at det i hvert fald ikke komme til at kører videre som hidtil. Hvilken vej de økonomiske vinde kommer til at blæse afhænger rigtig meget af, hvad folk fremadrettet vil finde sig i.

 

Ejendomme og ejerskab bliver et andet hot fokuspunkt.

 

Det kan give sig til udtryk i en kamp for at beholde det, man ejer.

 

Det kan også give sig til udtryk i en diskussion om, hvorvidt man overhoved kan eje noget her på jorden eller om man blot har det til låns.

 

Et oprør kan også begynde at ulme, hvis opfattelsen er, at nogle kan eje noget, mens andre ikke kan…

 

Et 3. yderst vigtigt fokuspunkt bliver fødevarer og naturen.

 

Vi er jo, på mange måder, ganske godt med her hjemme, når vi taler økologi og biodynamik.

 

Man kan jo inderligt håbe på, at Uranus i Tyren signalerer yderligere en opblomstring og fremgang på området og at der også bliver tænkt i nye metoder, hvor der i endnu større grad udvises respekt for naturen og dens skabninger. Det er bestemt en mulighed, under denne transit.

 

Men desværre kan retten til at dyrke, købe og indtage sunde og nærende fødevare dog langt fra tages for givet.

 

Der er stærke kræfter, der vil noget helt andet og som har en kæmpe maskine bag sig.

Så frihedskampen og oprøret kan meget vel også komme til at handle om fødevarer og adgang til sund mad, eller mad i det hele taget…

 

Sidst Uranus gik i Tyren var der decideret mangel på fødevarer og rationering – dem der klarede sig bedst, var dem, der havde mulighed for at dyrke selv.

 

Det var også en tid, hvor der måtte opfindes alternativer, til alt det, der ikke længere kunne fås, eller der var knaphed af.

 

Det kunne sagtens komme på tale igen; at der må tænkes ud af boksen, for at få maden til at strække og for at skabe erstatninger til noget, der ikke længere er adgang til…

 

Saturn har netop skiftet tegn, lige før Vintersolhvervet og tilbringer hele 2018 i Stenbukken.

 

Og i tråd med ovenstående, signalerer dette yderligere fokus på bæredygtighed og på nødvendigheden af ikke at tage og forbruge mere, end der reelt er brug for.

 

Saturn er på hjemmebane i Stenbukken og står derfor stærkt her - om det vil opleves som positivt eller ej, afhænger meget af modenhed.

 

Det er bestemt ikke en tid, hvor der bliver givet ved dørene. 2018 og resten af dette årti, såvel som begyndelsen af det næste, er  tværtimod en tid, hvor det, som aldrig før, bliver nødvendigt at tage ansvar for sig selv og sit liv; være villig til at arbejde hårdt for det, der findes vigtigt; at indse, at man høster, som man sår og så agere ud fra den indsigt.

 

Falder det ikke naturligt, kan Saturn meget vel føles som tunghed, modstand og modgang.

 

Men er man villig til at tage det lange seje træk, belønnes man også tilsvarende og kan senere høste frugterne af sin indsats.

 

Det handler om at være villig til at være autoritet i eget liv, at tage og bevare styringen, på ansvarlig vis, så andre ikke behøver at tage over.

  

Med Saturn i Stenbukken kommer der særlig fokus på stat, regering, øvrige autoriteter og myndigheder.

Under denne indflydelse, kan deres magt og beføjelser, i de kommende par år, godt løbe af fuldstændig sporet, hvis det får lov til det, ved at vi fralægger os vores naturlige autoritet.

Det kan ende med så mange reguleringer, forbud og så meget kontrol og overvågning, at det til sidst bliver så stift et system, at ingen længere kan ånde i det. Så derfor; bevar/indtag egen autoritet!

 

Pluto befinder sig som bekendt også i Stenbukken og mens vi her de næste 15 måneder skal afvikle Uranus – Pluto kvadraten, begynder vi nu også at geare op til næste store astrologiske event, som bliver når Saturn når hen til Pluto i starten af 2020.

 

Den konjunktion signalerer, at en vigtig cyklus ender og en ny begynder.

 

Der er (uhyggeligt) mange astrologiske lighedspunkter mellem nutiden og sidste del af 1930’erne(!), hvor vi også sagde farvel til en Uranus – Pluto kvadrat, hvor Uranus også forlod Vædderen og gik ind i Tyren, efterfulgt af et Saturn – Pluto aspekt…

 

Der er tydeligvis kræfter, der bruger denne energimæssige lighed, til at forsøge at manipulere os i samme retning som den gang, såvel som kræfter, der modarbejder og gør alt for at undgå det.

 

Via Pluto, Saturn og Uranus kommer der de næste par år en stærk fokus på jordtegn og det er ikke tilfældigt, for det handler helt bogstaveligt om fremtiden for vores klode, Moder Jord, for naturen og os, der lever på jorden.

 

2018 og de kommende år bliver afgørende!

 

Mens enkeltindividet, under de tidligere år af Uranus – Pluto kvadraten, kunne føle sig nærmest magtesløs op imod de fremherskende ustyrlige, turbulente og på mange måder destruktive energier, træder vi nu her i resten af dette årti, ind i en ny fase, hvor individuelt ansvar og ageren ikke bare er muligt, men i den grad også påkrævet.

 

Hvordan den nye cyklus fra 2020 skal udforme sig, er vi nemlig hver især medskabere af og må tage ansvar for, nu!

 

På et højere plan, handler Saturn i Stenbukken nemlig om at kende/finde dit højere livsformål og så sætte handling bag og gå i gang med at udføre det.

 

Det handler om at forbinde dig med Lyset og derefter gå ud i verden og sprede det omkring dig, på den måde, som kun netop du kan.

 

Reelt Lysarbejde, med streg under arbejde – og jo flere der gør det, jo mere positiv en ny cyklus kan vi skabe, med start i 2020.

 

Jupiter går fortsat i Skorpionen det meste af året, så vi vil i 2018 se yderligere afsløringer af, hvad der er foregået i det skjulte, flere ”åbne hemmeligheder”, der nu bekræftes og meget vil handle om misbrug af magt, om sex og om misbrug af seksuel energi og om død…

 

Nogle afsløringer kan vise sig så dystre og makabre, at mange mest vil have lyst til at vende sig væk.

 

Men også her spiller Saturn i Stenbukken ind, for det kræves af os nu, at vi må være voksne nok til at se de barske realiteter i øjnene, om hvordan denne verden i virkeligheden er skruet sammen og styret, hvis tingene ellers skal ændre sig.

 

Jupiter i Skorpionen sættes også ekstra fokus på sjæleforbindelser.

 

Så 2018 er et år, hvor du kan møde og finde sammen med en anden/andre vigtige sjælsbeslægtede, som du deler dit højere livsformål med.

 

Netop fordi det er en så afgørende tid, vi lever i, er det nu at flere sjæle, der har et fælles formål, vil finde sammen. 

 

Ad den vej kan vi hjælpe hinanden med at skabe vigtige ændringer, såvel som mere Lys og få det til at brede sig som ringe i vandet, med henblik på skabelsen en ny positiv cyklus, ved indgangen til næste årti.

 

 

Allersidst på året går Jupiter ind i sit eget tegn, Skytten, hvilket giver et tiltrængt strejf af håb og optimisme og en stærk fornemmelse af, at der netop ER lys forude.

Og det er jo en fin, opløftende note at slutte af på.

 

Rigtig godt Nytår - må energierne være med dig i 2018 😊 <3

 

P.s. Ønsker du at få sat 2018 i et helt personligt perspektiv, har jeg fortsat 10 % rabat på Årshoroskoper, frem til d. 5/1 2018.

 

Hvis du ønsker mere klarhed over, hvad dit højere livsformål egentlig er, kan jeg anbefale mit Sjælehoroskop.

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

29 december 2017

 

 

Jupiter i Skorpionen 2017 - 18

 

Jupiter går i dag ind i Skorpionen, hvor den forbliver det næste års tid.

Hermed oplyses Mørket. Så, med andre ord vil ting, der har gemt sig i mørket nu begynde at komme frem i lyset.

Det kommende år vil sikkert derfor byde på en del afsløringer, hvoraf nogle også kan være af mere dyster karakter. 

Der venter både et kollektivt og individuelt ”Skygge arbejde” forude.

Der vil være mulighed for at kunne gå virkelig i dybden, rent psykologisk, og meget vil kunne/skulle bevidstgøres og bearbejdes. 

Der kommer fokus på tabuer, skjulte motiver og agendaer, magt(misbrug), fælles ressourcer, kraften bag den seksuelle energi, overlevelsesinstinktet, død og genfødsel.

Det/de livsområde(r), som det/de hus(e) i dit fødselshoroskop, der indeholder Skorpionen, symboliserer, får besøg af Jupiter det kommende år. Har du vigtige planeter/punkter i Skorpionen vil Jupiter altså stille sig direkte ovenpå dem.

Det henviser til udviklingspotentiale og mulighed for vækst i forhold til det, som de involverede huse/planeter/punkter nu står for - og hvem ved, måske bringer Jupiter også decideret held med sig.

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Oktober 2017

 

 

2017

 

Korsvej

 

Et yderst begivenhedsrigt og markant 2016 er ved at rinde ud og tiden er nu inde til at kaste blikket fremad mod de astrologiske tendenser for 2017. Lad os starte med de energier, der kører videre fra de foregående år og slutte af med de nye positive muligheder, der  - heldigvis - også åbner sig nu.

Temaerne fra den langvarige forandringsproces (2008 -2019), symboliseret ved Uranus - Pluto kvadraten: (finans & gælds krise - lederskabskrise - forskydning af magtbalancer - afsløring af korruption, magtmisbrug og dystre motiver - fokus på ulighed, uretfærdighed og undertrykkelse - anti elite bevægelser - protest - demonstrationer  - oprør - uroligheder - opblussen af konflikter - terror - klima forandringer - markante personlige ændringer) er fortsat aktive. Kvadraten kommer slet ikke i nærheden af at være præcis igen, men forstærkes til gengæld af Jupiter, der i 2017 har skiftevis fat i Uranus og Pluto, fra uharmonisk vinkel, frem til sensommeren. Så 2017 vil derfor byde på fortsatte udfordringer på de ovennævnte områder. Især i årets første halvdel.

 

I baggrunden, svømmer Neptun videre ind mod midten af sit eget tegn, Fiskene og sætter fortsat ting som forstærket intuition -  sensitivitet - kontakt med andre dimensioner - næstekærlighed - spiritualitet - inspiration - kunst/kunstnere  (og forhåbentlig ikke længere kun i form af markante dødsfald, tak!) - debat om legalisering af hidtil illegale rusmidler - medicin - virus - vand (i alle sine former) på dagsordenen.

Saturn fortsætter sin gang gn. Skytten helt frem til december 2017, så vi vil fortsat se: modstand mod globalisering - nationalstater, der værner om deres grænser og identitet  - fokus på flygtninge/udlændinge - besparelser og indskrænkelser i uddannelsessystemet - seriøst realitets check af positiv tænkning  & psykologi  - besvær med at få øje på Lyset forenden af tunnellen.

Men Lyset er der jo et sted - og 2017 skiller sig faktisk positivt ud fra de foregående år. Udover, at vi ikke længere har nogle præcise kvadrater i gang ml de 4 planetariske sværvægtere, så indgår 2 af dem, Saturn og Uranus, nu rent faktisk også i en HARMONISK forbindelse - en trigon.

 

I denne sammenhæng repræsenterer Saturn den gamle verden, det veletablerede, det formelle, det traditionelle, mainstream, det vi plejede at gøre og Uranus det nye, oprøret mod det etablerede, det alternative, det anderledes, det utraditionelle, det ukendte og uprøvede.

En harmonisk vinkel imellem de to, betyder at vi nu får mulighed for at opleve en mere glidende overgang fra den gamle, velkendte verden til den nye, ukendte, der er ved at tage form  - og det gælder både kollektivt og individuelt. Vi kan ikke vende tilbage til sådan, som tingene var før. Men vejen videre frem KAN blive mindre turbulent  og opsplittende end hidtil.

Der vil i befolkningen være større åbenhed overfor - og accept af - alternativ og utraditionel tænkning og levevis. Ting som før, af mange, blev betragtet som utopi, for langt ude, for outreret, vil nu vise sig relevante og værdifulde i praksis og dermed komme til at nyde større respekt.

Selvom meget af det gamle og etablerede tydeligvis har spillet fallit på det seneste, vil der med denne trigon også være en forståelse for, at ikke ALT gammelt nødvendigvis er dårligt. Vi får nu muligheden for at udvælge og tage det vigtigste og stadig relevante fra fortiden med os, opdatere det og så bruge det i nye sammenhænge  - og vi vil kunne få det til at fungere; få det gamle og det nye til at gå op i en højere enhed.

Saturn - Uranus trigonen betyder også, at 2017 kan byde på vigtige teknologiske og/eller videnskabelige landvindinger. Nye opfindelser, såvel som nye opdagelser/ informationer omkring verden og universet kan komme på tale og blive særdeles betydningsfulde for fremtiden.

På det personlige plan er der også særlig mulighed for at omsætte nye og anderledes ideer til praksis.

Nu er der imidlertid det, at trigoner er langt fra lige så insisterende som kvadrater, så der kræves en bevidst rækken ud efter de muligheder, der nu åbner sig.

 

Vi står på mange måder på en korsvej, hvor tingene enten kan køre fuldstændig af sporet, (dette årti skulle meget nødigt ende på samme måde, som det årti, hvor vi sidst havde en Uranus - Pluto kvadrat, nemlig  1930erne!!!) ELLER verdens magthavere og vi hver især kan tage ansvaret på os for at styre tingene i positiv retning.  Som enkeltindivid kan du holde øjnene virkelig åbne og gribe de gunstige muligheder, der nu byder sig, (midt i alt det andet, som du ikke nødvendigvis bryder dig om) og få skabt noget konstruktivt og positivt ud af de nye tider - både for dig selv og andre mennesker. Det gælder som aldrig før om at vælge Lyset og at sprede det omkring dig!

 

De, der har vigtige planeter/punkter ml 13 ˚ Vægten - 16˚ Skorpionen, får i årets løb besøg af Jupiter, der udpeger gunstige vækst - og udviklingsmuligheder og nogle gange også byder på decideret held. Vi har jo alle et hus/huse, der indeholder disse dele af de to tegn, så for dig uden planeter dér, vil være det/de livs områder, husene symboliserer, der begunstiges.

Skulle du ønske at få sat 2017 i et helt personligt perspektiv, har jeg 10 % rabat på Årshoroskoper frem til d. 12/1 :-)

 

Rigtig Godt Nytår - må du få det bedste ud af de nye muligheder, der byder sig  <3 Tina

 

29/12 2016

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

Saturn - Neptun kvadraten 2015-16

 

1. hit november/december 2015

 

Mens vi stadig lever under indflydelse af Uranus - Pluto kvadraten, er det nu blevet tid til at lære et nyt planetpar nærmere at kende, da de to andre planetariske sværvægtere; Saturn og Neptun, fra næste uge også indgår i en kvadrat (spænding)...

Saturn og Neptun er, om nogle, modsætninger - og optakten til deres kommende sammenstød har allerede været ganske synligt på verdensfronten de seneste måneder, med flygtningekrisen og temaet om GRÆNSER.

For med de 2 tørner behovet for grænser og kontrol sammen med det grænseløse, der ikke kan kontrolleres.  Saturn repræsenterer grænser, hegn, mure, grænsekontrol, forsøg på opretholdelse af status quo og på at holde kaos i skak med velregulerede og ansvarlige samfundsmæssige love og regler.  Neptun repræsenterer opløsning af grænser og af status quo, enhed, næstekærlighed, hjælpsomhed og villighed til at ofre noget for helheden; fra denne optik er vi alle jordklodens borgere og har ikke patent på særlige områder.

 Nu skal disse to modsatrettede synspunkter så finde ud af at arbejde sammen, indgå kompromis og tage ansvar for at løse krisen. Vi har tydeligvis kun set begyndelsen på dette tema...

Saturn - Neptun har overordnet set altid været forbundet med socialisme og kommunisme - og der har været set både markant fremgang og tilbagegang/fald, når de 2 tidligere er stødt sammen.

Den Saturn - Neptun cyklus, vi befinder os i nu, tog sin begyndelse i 1989, med Sovjetunionens opløsning og Berlinmurens fald. Nu skal der så skrives et nyt kapitel i historien. Rusland har, i sine forskellige former, altid spillet en særlig rolle, under Saturn - Neptun møder, så forvent at se yderligere fokus på Rusland/Putin den kommende tid...

Under Saturn - Neptun kan rigide systemer opløses/ brase sammen; drømme, utopier, tro og overbevisninger kan knuses eller realiseres alt efter om de var for naive og urealistiske eller om de reelt kan omsættes i praksis.

På det personlige plan vil drøm og virkelighed også tørne sammen. Det er nu at drømme, fantasier og inspiration skal afprøves i praksis eller må lade livet. Det vil kræve hårdt arbejde og måske vil virkeligheden aldrig være helt lige så fantastisk som visionen, men samtidig åbnes der nu op for et helt unikt manifestations potentiale - så det er på mange måder nu eller aldrig!

Derudover vil temaet om grænser også blive aktuelt for mange af os. Trænger du til at blive bedre til at sætte grænser og sige fra? eller trænger du til at løsne op og blive mere åben og modtagelig?

Grænserne til andre dimensioner vil også blive mere utydelige og udviskede og flere kan opleve at blive nærmest oversvømmet af impulser fra "andre verdener". Men disse impulser og input skal groundes og forenes med et velfungerende hverdagsliv, hvis de skal have en reel værdi. Så "fødderne på jorden og hovedet i skyerne"!

Saturn - Neptun kvadraten er helt præcis første gang d. 26 november. Energien er allerede ganske intens, da første direkte hit begynder næste uge og varer til ind i december. Hele Saturn - Neptun perioden varer fra september 2015 - sent november 2016.

 

13 november 2015

 

2. hit af Saturn - Neptun kvadraten & storkors i juni/juli 2016

Ny Æra

 

Saturn - Neptun kvadraten ( kontrol af grænser/opløsning af grænser - forsøg på opretholdelse af status quo, lov og orden/ medfølelse &  trang til at hjælpe alle i nød - adskillelse, stå på egne ben/ enhed , union  - rigide systemer opløses -forskellige ideologier og trosretninger tørner voldsomt sammen  - virkelighed/drøm  - urealistiske ideer og drømme knuses/konkret manifestation af  realiserbare drømme og visioner - personlig grænsesætning/ sænkning af paraderne), er nu under 2 grader fra at være præcis og mærkes derfor allerede meget markant. Det er med andre ord blevet hotspot tid igen...

Det 2. direkte hit af kvadraten begynder næste uge, d. 4 juni, (hvor den er 1 grad fra at være præcis)  og varer frem til d. 5 juli. Det helt nøjagtige, præcise punkt indtræffer natten til d. 18 juni.

Saturn befinder sig i Skytten, Neptun i Fiskene, samtidig  er Jupiter p.t. i Jomfruen, i omkring de samme gradtal, som Saturn - Neptun og i de kommende uger passerer flere af de hurtigtgående planeter, ( hhv. Sol,  Venus, Månen og Merkur), gennem Tvillingen, så der tilsammen dannes et par kraftfulde Storkors henover de 4 tegn, kaldet de Bevægelige Tegn.

Det kendetegnende for den Bevægelige dynamik er, at det er dér, hvor én årstid går over i den næste. F.eks forvandler forår sig til sommer her i Tvillingernes måned.

De Bevægelige Storkors fortæller os altså, på et mere overordnet plan, at én tidsperiode er ved at gå over i en anden; vi står overfor en ny æra. En æra, der kommer i hælene på den mangeårige forandringsproces, som Uranus - Pluto kvadraten symboliserede. Det er tid til at omstille os og række ud efter nye muligheder og det gælder både på verdensplan og på det personlige plan.

Saturn-Neptun kombinationen er også kendt for at være et af de klassiske "kunstner aspekter". I perioden mellem 1. og 2. direkte hit, har verden, inden for kort tid, chokeret set flere store og unikke kunstnere takke af og drage videre. 

Interessant nok sang to af dem, Prince & Bowie, i nogle af deres signatur sange, netop om sådanne skift i tiden, som vi står overfor nu:  "I know times are changin' - It's time we all reach out for something new" (Purple Rain) &"Ch - ch - changes - turn and face the strange....Time may change me, but you can't trace time" (Changes).

Hvem ved, måske vil det et godt stykke ude i fremtiden også vise sig, at der blev skabt/ født nogle nye store kunstnere under denne Saturn Neptun kvadrat? Et eller andet specielt foregår der i hvert fald i denne tid... en æra slutter endegyldigt, en ny venter på at blive født...

På det personlige plan, gælder det om tage teten op, hvad den kreative, manifesterende side af Saturn - Neptun kvadraten angår-  uanset om du opfatter dig selv som en decideret kreativ person eller ej.

Det handler nemlig mest om hvordan, du omsætter de impulser, du modtager, såvel som dine drømme og visioner, til noget konkret, virkeligt og brugbart i dit liv. At være medskaber og manifestor af din egen virkelighed.

Så hvordan ønsker du, at denne nye æra af dit liv skal forme sig?

Det 2. direkte hit efterfølges af det 3. (og sidste) i august/september  - og da kvadraten kun vil være et par grader fra at være præcis i den mellemliggende periode, må vi forvente en ret så markant sommer - med andre ord; en lang hotspotperiode!

 

Maj 2016

 

 

 

3. & sidste direkte hit af Saturn - Neptun kvadraten aug/sep 2016

 

Saturn - Neptun kvadraten ( som indtil nu har budt på: realitetscheck af drømme & visioner - grænsetema  (både personlig grænsesætning og landegrænser) - flygtningekrise  - krak i unionen  - Brexit - sammenstød mellem ideologier og trosretninger -  voldsom stigning i enkelt og massedrab/terror begået af politisk/religiøs overbevisning   - debat om lovgivning vedr. rusmidler  - store kunstnere og andre ikoner, der har forladt denne verden - stort manifestationspotentiale) når i denne uge sit 3. og sidste direkte hit, varende fra d. 24/8  - d. 23/9.

Saturn - Neptun kvadraten vil dog herefter fortsat være aktiv frem til slutningen af november dette år.

 

August 2016

 

©Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

 

Efterspillet af Uranus - Pluto kvadraten 2015 -19

 

Vi har i adskillige år nu levet med aldeles turbulente energier og voldsomme forandringer, både på verdensplan og på det personlige plan.

 

Uranus – Pluto kvadraten ( økonomisk krise - lederskabskrise - afsløring af magtmisbrug og andre kritisable metoder - synliggørelse af ulighed og uretfærdighed - protester, demonstrationer, oprør og uroligheder - opblussen/optrapning af både gamle og nye konflikter i verden - terror angreb -synlige klimaforandringer/ekstreme vejrsituationer - markante personlige forandringer) har nu været eksakt for 7. og sidste gang.

Det er dog ikke slut endnu, for UP kvadraten og den forandringsproces, den symboliserer, kan deles op i 3 faser; ”Optakten” fra 2008 -2011/12. ”Den præcise Fase” fra d. 3. juni 2012 – 7.april 2015, (med i alt 7 eksakte hit på vejen) & ”Efterspillet” som begynder nu og varer frem til (minimum)2019.

 

På det personlige plan har forandringsprocessen, for manges vedkommende, givet sig til udtryk i ønsket om større personlig frihed, en generel trang til forandringer i ens liv, såvel som konkrete ændringer, hvad især personlig udvikling, overordnede livsmål, karriere, familie, boligforhold, parforhold og andre nære relationer angår.

 

Nu hvor vi har netop har forladt Den Præcise Fase, er det et godt tidspunkt at se tilbage og reflektere over hele perioden, hvor kvadraten har været aktiv.

 

Så når du kigger tilbage, hvor var du så henne i dit liv i 2008? Og hvad var der sket, da du nåede frem til foråret/sommeren 2011, hvor energierne virkelig spidsede til? Hvad med den præcise fase? Hvordan har dit liv ændret sig siden 2012? Hvordan har du udviklet dig? Hvad har du lært ? - og hvor ønsker du selv, at Efterspils fasen skal bære dig hen?

 

De forandringer og den personlige udvikling, du har gennemgået, både på det indre og det ydre plan i dit liv, de sidste 3 – 7 år, skal nu bundfælde sig og fører dig videre frem i livet.

De energetiske tilstrømninger, du har modtaget under de 7 direkte hits/ de 7 udviklings trin, siden sommeren 2012, skal nu forankres og finde et leje, hvor du kan leve med dem i dit daglige liv. Potentialet for at fungere på et højere åndeligt niveau er klart til stede – men vi skal selvfølgelig lige finde os selv og lande på vores ben i det hele.

 

På verdensplan skal man nok ikke gøre sig forhåbninger om, at tingene bliver mere stille og rolige lige foreløbigt.

Sådan er det i hvert fald ikke gået, når man ser på de tidligere årtier, hvor Uranus og Pluto tørnede sammen, i 1930’erne og 1960’erne.

 

Langt de fleste vil jo nok foretrække et efterspil a la slutningen af 60’erne frem for slut 30’erne (!) Indtil videre har der været tydeligt ekko fra begge årtier i den nuværende omgang – bl.a. økonomisk krise/depression, annektering af områder i et andet land, såvel som kamp for lige rettigheder, oprør, demonstrationer og revolution.  Selvfølgelig også med kendetegn, der er specielle for den tid vi lever i, med nutidens teknologi og de sociale mediers betydning.

 

Udover de markante ting, der sker i den præcise fase, sås der tydeligvis også kim, som først rigtig udfolder sig/ viser sit sande ansigt/motiv i Efterspils fasen – med konsekvenser og eftervirkninger for eftertiden.

Man kan selvfølgelig nære et spinkelt håb om, at verdens ledere og magthavere også benytter sig af muligheden for at træde op på et højere udviklingsniveau, så de mere skræmmende dele af historien ikke behøver at gentage sig selv i dette årtis Efterspil...

 

Uranus Pluto kvadraten er i Efterspils fasen konstant aktiveret frem til sommeren 2016 – og derefter on and off frem til foråret 2019.

 

Vi får at se, hvor det hele bærer hen, vi jo er altid i proces og på vej – men nu nåede vi i hvert fald så langt og kan give os selv et klap på skulderen for det!

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen - foråret 2015

 

 

 

Neptun i Fiskene

 

Udover at Uranus – Pluto kvadraten går ind i den præcise fase her i 2012, går den 3. ydre planet; Neptun også endeligt ind i sit eget tegn; Fiskene – endnu et tegn på at vi lever i en hel særlig tid.

En både kunstnerisk og spirituel renæssance siges at kunne finde sted, mens Neptun svømmer igennem sine egne vande. Så i de kommende 13 år vil begreber som spiritualitet, intuition, fantasi, sjælfuld kreativitet, medfølelse og næstekærlighed få langt større vægt og værdi end hidtil. Med den barske Uranus-Pluto kvadrat vi går i møde, får vi også hårdt brug for noget, der kan opløfte vores sjæle og tale til vore hjerter.  Neptun kan dog også være en forfører, der forblænder os med illusioner, som sidenhen vil briste og bringe stor smerte. Neptun kræver ofte også at noget væsentligt må ofres. Neptun er som bekendt havets hersker og vand i alle sine afskygninger, vil blive et endnu mere aktuelt tema end det allerede har været, det være sig mangel på/forurening af drikkevand, søer og have, oversvømmelser, skybrud og tsunamier etc.  Læg mærke til dine drømme, du kan i den kommende tid modtage mange vigtige budskaber herigennem og du kan i det hele taget langt lettere få hul igennem til ”andre dimensioner”. Er du særlig sensitiv vil du sikkert føle dig ekstra godt hjemme i denne nye epoke, da de fremherskende energier er mere i overensstemmelse med dine egne, de næste 13 år.

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Februar 2012

 

 

 

 

URANUS – PLUTO KVADRATEN

2012 – 2015/16: History in the making

 

 

Nogle år og nogle årtier er mere bemærkelsesværdige end andre.  I nogle tidsperioder sker der så markante ændringer, at der trækkes en tydelig streg i sandet - og skabes et klart før og efter.

Sådanne perioder afspejles astrologisk ved, at de ydre planeter skifter tegn og især ved, at de danner markante forbindelser til hinanden.

 

Netop nu står vi overfor, at de to mest dramatiske og omvæltende planeter af dem alle; Uranus og Pluto danner en præcis og stærkt udfordrende indbydes forbindelse, (i astro-sprog:  90 grader aspektet, kvadraten).

Dvs. at vi i år for alvor tager hul på en så markant tidsperiode, at den garanteret vil blive husket og indgå i historiebøgerne for eftertiden.

Men optakten har allerede været i gang i en del år og sidste år intensiveredes frekvensen af verdensbegivenheder da også så voldsomt, at det kan være svært at holde rede på alt det, der rent faktisk skete i 2011.

 

Det hele begyndte da finanskrisen satte ind, netop som Pluto gik fra Skytten og ind i Stenbukken i 2008. Skytten står for vækst, ekspansion og udvikling; følelsen af, at der ikke er nogle grænser, ukuelig optimisme og positiv psykologi. I Stenbukken er tiden på den anden side inde til at se realiteterne i øjnene, tage ansvar, betale sine regninger, skære ned på forbruget; der ER grænser og vi vil opleve dem og mærke dem på egen krop.

 Til trods for at krisen mange gange, af diverse eksperter, blev erklæret for overstået, var det, med de astrologiske briller på, allerede dengang tydeligt, at der kun var tale om starten på det hele; optakten til de mest udfordrende år længe: 2012-2015/16. I løbet af 2011 nåede vi vist også alle sammen til det realistiske stadie, hvor ingen nu længere tror på, at det værste er overstået hvad verdensøkonomien angår.

 

I 2010/2011 begyndte Uranus at danse henover tegngrænsen mellem Fisk og Vædder. Dette var ikke bare et tegnskifte, som Uranus foretager hvert 7. år. Eftersom Fiskene er det sidste tegn i Dyrekredsen og Vædderen det første, var dette også enden på en 84 årig cyklus og begyndelsen på en ny. Endnu en indikation på, at vi lever i en særlig tidsperiode.

Helt i Uranus´ ånd blev dette tegnskifte ledsaget af overraskende demonstrationer, oprør og revolutioner rundt omkring på kloden. Overraskende især fordi det hele startede i verdensdele, hvor det indtil da ville have været fuldstændig utænkeligt. Men egentlig ikke så overraskende igen, når man tænker på, at nogle af kodeordene for planeten Uranus netop er: ”revolution, oprør, frihed, lighed og broderskab”! Og i Vædderens tegn handles der og man er villig til at kæmpe for sin sag og med en ydre planet indblandet er man ovenikøbet villig til at kæmpe til sidste blodsdråbe.  Det er også meget sigende for både Uranus og Pluto, at de ofte kan symbolisere den slags begivenheder, som man havde svært ved at forestille sig udspille sig, førend de rent faktisk sker.

 

At et tegnskifte kan være voldsomt og dramatisk, når det drejer sig om en ydre planet, sås også tydeligt, da Uranus endeligt gik fra Fiskene (vand) ind i Vædderen (ild) i marts 2011, det skete nemlig nøjagtig samtidig med at tsunamien i Japan udviklede sig fra en natur- til en atomkatastrofe!

 

Man kan altså kigge på de forgangne år siden 2008 og ad den vej danne sig et billede af, hvad det er for udfordringer, vi står overfor nu, for fuld styrke og minimum de kommende 4 år.

Det er især værd at bide mærke i begivenhederne i sommeren 2011, for da var Uranus-Pluto forbindelsen så tæt, som den kunne være, uden at være helt præcis.

Da oplevede vi ”Det arabiske forår” begynde at sprede sig til Vesten, bl.a i Occupy bevægelserne, ekstreme vejrsituationer (selv i lille Danmark), Murdoch – medie- aflytningsskandalen, terror- angrebet i Norge, urolighederne i London, nationer på randen af bankerot, ledere og præsidenter afsløret i deres afmagt/korrupthed, og et aktiemarked der gik fuldstændig i panik.  

Sommeren 2011 var en slags generalprøve, så forvent at se en videreudvikling af - eller lignende episoder/ temaer komme op i 2012 -2015/16 og formodentlig i en endnu vildere og heftigere udgave.  De lande og de situationer, der blev reddet i 11. time sidste sommer, vil højst sandsynlig nå det punkt, hvor bankerot og konkurs ikke længere kan afværges og andre vil rives med ned i faldet.

 

Vi kan dog også kigge længere tilbage og se hvad der tidligere er sket når Uranus - Pluto er tørnet sammen.

Siden Plutos opdagelse i 1930, har der været to tidligere virkelige markante forbindelser planet-parret imellem.

Den første kom kort tid efter, da Uranus og Pluto stod i samme indbyrdes udfordrende forbindelse – kvadraten - som nu, i 1930’erne. (Dengang var Uranus også i Vædderen, mens Pluto gik i Krebsen).

Det faldt sammen med den store økonomiske depression. Med atomvåbnets/kernekraftens opfindelse. Med fascisme, nazisme, at Hitler kom til magten og optakten til/begyndelsen på 2. verdenskrig.

På den økonomiske front er det jo ikke svært at se en parallel mellem nutidens krise og den store depression i 1930’erne – og nej, vi har som nævnt langt fra set det værste endnu.  Man kan også se et tema gå igen med atomkraftens oprindelse dengang og det faktum at vi i 2011 havde en atomulykke, som ikke bare havde følger for Japan, men også forstærkede og genåbnede modstanden mod atomkraft i andre lande. Det tema (atom, som både våben og kernekraft/energi) er nok ikke færdigudspillet endnu.  Så har vi haft et terrorangreb, som uventet viste sig at være fra højrenationalistisk side, i Norge - og lad os da inderligt håbe, at det ikke bliver aktuelt at drage yderligere parallel mellem resten af de ovennævnte ting under 1930’ernes Uranus-Pluto kvadrat og 2010’ernes!

 

Næste markante møde ml. Uranus og Pluto var da de stod ovenpå hinanden i 1960’erne, i Jomfruens tegn.

1960’erne bød på samfundsomvæltninger så store, at de stadig mærkes den dag i dag.  Der blev kæmpet for lige rettigheder og frihed for alle uanset race, køn og seksualitet - og flere autoriteter mistede deres magt.

 Igen ses lighederne mellem dengang og nu, hvor demonstrationer, oprør og deciderede revolutioner, breder sig som løbeild verden over og hvor de hidtil undertrykte pludselig gør modstand/ oprør, kræver deres frihed og rettigheder – og på mange måder får medhold.

Overhoveder og autoriteter er allerede blevet væltet og det kommer vi til at se endnu mere af, med Pluto i Stenbukken, som er netop lederens, autoritetens og overhovedets tegn.

Pluto står for markante omvæltninger på den front. Magtbalancer vil forskydes voldsomt de kommende år - også nationer imellem.

1960’erne bød også høj profils likvideringer (JFK, Robert Kennedy og M. Luther King) og det er desværre ikke umuligt, at vi kommer til at opleve noget lignende igen.

Urolighederne i London i sommers kunne også være et ekko af 1960’ernes raceuroligheder – og vi har helt sikkert heller ikke set det sidste til den slags.

 

 Om man synes, at alt det her tegner ganske forfærdeligt eller udfordrende, men spændende, vil afhænge af om man personligt længes tilbage til tiden før finanskrisen og bare ønsker at alt kunne være som før – eller om man synes, at omfattende ændringer af verden og måden vi hidtil har levet på er virkelig tiltrængt.

Der er ingen tvivl om, at vi på mange måder går hårde tider i møde, men muligheden for at der kommer en bedre verden ud af det i sidste ende, forefindes jo, hvis vi vil det.

Uanset hvad man personligt kunne ønske sig, så er forandringerne for længst i gang og uafvendelige.

Både Uranus og Pluto har et stærkt element af uforudsigelighed over sig, så det er nærmest umuligt at sige hvordan verden ser ud i slutningen af 2016, men to ting er sikkert; 1 : når Uranus - Pluto er færdige med hinanden for denne omgang, så er ingenting som de var før 2008 og 2: det bliver muligvis hårdt, men i hvert fald ikke kedeligt!  

Så hold på hat og briller, spænd sikkerhedsselen og gør klar til 2012s rutchebanetur. Uranus – Pluto kvadraten er præcis fra juni måned 2012.

 

Rigtig godt Nytår

 

                                                

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

Januar 2012

 

 

 

Nyere opslag 2018 - nu

 

Forside