2020’erne hvad sker der lige ?!?

 

”Stjernerne” advarede os faktisk på forhånd, såvel som undervejs

 

De fleste er blevet taget fuldstændig på sengen, i forhold til de vilde drejninger verdenen og livet har taget her i start 2020’erne.

 

Den ene omvæltende kollektive krise afløser den anden og med dem alle følger konsekvenser, der griber gevaldigt ind i mulighederne for bare at kunne leve vores liv, som vi nu hver især måtte ønske det.

 

Noget vi, i denne del af verdenen, ikke har været vant til i mange, mange årtier – og for manges vedkommende slet ikke i vores levetid.

 

Men vi VAR faktisk advaret på forhånd og fik også anvist udveje og afkørsler undervejs, der kunne have gjort udkommet noget anderledes.

 

Der er mange ting, som SLET ikke havde behøvet at komme så langt ud eller blive så ekstreme, indgribende og ødelæggende, som de er blevet.

 

Stjernerne - eller rettere planeterne – advarede os nemlig på forhånd og gav os også guidance og klarhed undervejs.

 

Selv blandt researchende og sandhedssøgende mennesker, der havde sat sig grundig ind i hvad der egentlig foregår i denne her verden og i hvor forskellige fraktioner ønsker at tage menneskeheden hen, blev mange, forståeligt nok, overrasket over, at der efter så mange år på mere eller mindre listesko, nu pludselig bare blev gået SÅ langt over hele verdenen, på én gang, out in the open.

 

Men da alt handler om timing og de forskellige fremherskende energier, havde astrologien på forhånd også udpeget 2020 som året, hvor der var allermest energetisk back–up til lige netop at tage meget store skridt i den diktatoriske og drakoniske retning eller ligefrem forsøge at gå all the way.

 

Når vi er bekendt med advarslerne på forhånd er chokket væsentlig mindre, når så markante og indgribende ting sker, (selvom der selvfølgelig altid vil være en vis følelse af surrealisme tilstede, når det reelt indtræffer), hvorved vi fra start af kan tænke langt klarere og træffe mere velovervejede beslutninger, frem for at handle i total panik og angst.

Vi er også væsentlig mindre tilbøjelige til at være lette ofre for decideret vildledning og bedrag og vi vil kunne sige klart og tydeligt fra, dér, hvor det er påkrævet.

 

Nedenfor følger særligt relevante og vigtige uddrag fra nogle af mine forgangne astro updates, hvoraf nogle går adskillige år tilbage, der omhandler de kollektive energier og dermed de levevilkår, vi alle befinder os under, her i første halvdel af 2020’erne - altså den tid, vi gennemlever netop nu.

 

”Skriften på himlen” kan misbruges - og bliver det også – men det ændrer ikke ved det oprindelige guddommelige intent, som jeg til enhver til vil værne om, nemlig at hjælpe, guide og oplyse os.

Ved at anvise både faldgruber og farer, såvel som de mest optimale, højfrekvente og udviklende potentialer.

 

Derfra er det så op til os hver især at se, lytte og ikke mindst agere derudfra og ad den vej sprede energien videre ud til resten af menneskeheden.

 

Freedom Truth Light & Tina

 

Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

 

Skrevet og uploadet i december 2017: om årene 2018 – udgangen af 2020:

 

”Med Saturn i Stenbukken kommer der særlig fokus på stat, regering, øvrige autoriteter og myndigheder.

 

Under denne indflydelse, kan deres magt og beføjelser, i de kommende par år, godt løbe  fuldstændig af sporet, hvis det får lov til det, ved at vi fralægger os vores naturlige autoritet.

 

Det kan ende med så mange reguleringer, forbud og så meget kontrol og overvågning, at det til sidst bliver så stift et system, at ingen længere kan ånde i det.

Så derfor; bevar/indtag egen autoritet!

 

Pluto befinder sig som bekendt også i Stenbukken og mens vi her de næste 15 måneder skal afvikle Uranus – Pluto kvadratet, begynder vi nu også at geare op til næste store astrologiske event, som bliver når Saturn når hen til Pluto i starten af 2020.

 

Den konjunktion signalerer, at en vigtig cyklus ender og en ny begynder.

Der er (uhyggeligt) mange astrologiske lighedspunkter mellem nutiden og sidste del af 1930’erne(!), hvor vi også sagde farvel til en Uranus – Pluto kvadrat, hvor Uranus også forlod Vædderen og gik ind i Tyren, efterfulgt af et Saturn – Pluto aspekt…

(…)

 

Hvordan den nye cyklus fra 2020 skal udforme sig, er vi nemlig hver især medskabere af og må tage ansvar for, nu!

 

På et højere plan, handler Saturn i Stenbukken nemlig om at kende/finde dit højere livsformål og så sætte handling bag og gå i gang med at udføre det.

Det handler om at forbinde dig med Lyset og derefter gå ud i verden og sprede det omkring dig, på den måde, som kun netop du kan.

Reelt Lysarbejde, med streg under arbejde – og jo flere der gør det, jo mere positiv en ny cyklus kan vi skabe, med start i 2020.”

 

Skrevet og uploadet i foråret 2018: Om Uranus i Tyren i årene frem til 2025 -26:

 

”I undergrunden har der længe været tale om et forestående crash eller økonomisk reset. Så er det i disse år at den fiat/gældsbaserede økonomi får en ende?

 

Tja, vi kommer i hvert fald til at værdisætte på en anden måde og Tyren står unægtelig for langt mere konkrete og håndfaste værdier end ”out of thin air”.

Men om der bliver tale om en mere fair omfordeling eller om den ene procentdel blot finder nye spidsfindige måder at blive endnu rigere på, mens resten af befolkningen bliver fattigere, siger Uranus i Tyren ikke noget om.

 

Det eneste, der er sikkert er, at det i hvert fald ikke komme til at køre videre som hidtil.

 

Der er dog potentiale for økonomiske eksperimenter og nytænkning, som sagtens kunne komme alle til gode, såvel som for oprør mod økonomiske uretfærdigheder.

 

Præcis hvilken vej de økonomiske vinde kommer til at blæse, afhænger i sidste ende af, hvad folk fremadrettet vil finde sig i – og hvad du personligt vælger at tjene dine penge på, såvel som at bruge dem på… Omprioriteringer kommer i hvert fald helt sikkert på dagsordenen.

 

Er der noget, der kan virke som den famøse røde klud og få den sindige Tyr op af stolen, så er det, når den bliver truet på sine ejendele. Tyren har nemlig meget stærke ejerfornemmelser over for alt det, den holder kær. Og Uranus skal nok sørge for at udfordre dette.

 

Ejendomme og ejerskab bliver derfor et andet hot topic.

 

Det kan give sig til udtryk i en diskussion om, hvorvidt man overhoved kan eje noget her på jorden eller om man blot har det til låns. Et oprør kan såmænd godt begynde at ulme, hvis opfattelsen er, at nogle kan eje noget, mens andre ikke kan. Og skal man ligefrem til at kæmpe for at beholde det, man føler man ejer, så kan Tyren måske nok lige få lyst til at stange lidt med hornene!

 

Et tredje kæmpestort tema bliver fødevarer og naturen.

 

Uranus i Tyren kan optimalt set blive en gigantisk grøn bølge, med yderligere opblomstring af økologi og biodynamik og også byde på helt nye, banebrydende metoder, hvor der i endnu større grad udvises respekt for Moder Jord, naturen og dens skabninger.

 

Det kan dog også gå i en ganske anden retning, hvor retten til at dyrke, købe og indtage sunde og nærende fødevare på den ene eller den anden måde bliver truet.

 

Sidst Uranus gik i Tyren var der decideret mangel på fødevarer og rationering – dem der klarede sig bedst, var dem, der havde mulighed for at dyrke selv.

Det var en tid, hvor der måtte tænkes ud af boksen for at få maden til at strække og opfindes alternativer, til alt det, der ikke længere kunne fås, eller der var knaphed af.

 

(…) På det personlige plan bliver det helt store tema; værdier.

 

Det vil i stigende grad føles vigtigere og mere presserende at kunne leve dit liv ud fra dine sande værdier.

I de sammenhænge, du indgår i, hvor det er nogle andre, der udstikker rammerne, vil det blive tiltagende ulideligt og uholdbart hvis disse ikke er i overensstemmelse med det, du står for – og dermed vil konsekvensen blive, at du enten må gøre oprør og forsøge at ændre tingene eller at du fjerner dig helt fra dem og i stedet selv sætter rammerne.

 

Skrevet og uploadet i December 2018: Om Saturn – Pluto konjunktionen,  2019 -2021 med peak i start 2020

 

”Oven i dette siger vi goddag og velkommen til en Saturn-Pluto konjunktion, i Stenbukken.

De to når deres præcise møde i starten af 2020 og kommer inden for den kritiske ene grad allersidst i 2019, men kommer allerede her i januar 2019 så tæt på hinanden, at indflydelsen skydes i gang og vil kunne mærkes hele året

 

Kombinationen har et temmelig blakket ry.

 

Bl.a. fordi den var aktiveret ved begyndelsen af både 1. (reelt inden Pluto var opdaget) og 2. verdenskrig, (som i øvrigt også kom lige efter en Uranus-Pluto kvadrat og Uranus var trådt fra Vædderen ind i Tyren, i 1930erne), såvel som ved 9.11 og begyndelsen på ”the War on Terror ” (hvor vi også havde en serie af formørkelser, som faldt de samme steder, som flere af de formørkelser vi har i disse år, i tiden omkring Saturn og Plutos 2020 møde).

 

(…) det er vigtigt at være opmærksom på, at der er mange ligheder nu med de tidsperioder, hvor der før er sket virkelig voldsomme verdensbegivenheder og på at energien KAN (mis)bruges på denne måde, hvis dem, der trykker på knapperne, ønsker det og får lov til det.

 

Hvis nogle i magtpositioner skulle gå med våde drømme om at indføre en total politi/militær stat, så kan denne kombination i Saturns eget tegn, Stenbukken (der står for stat og myndigheder) også meget vel (mis)bruges til at tage store skridt derhenimod eller ligefrem gå all the way…

 

Så nej, det blakkede ry er ikke uden grund, men som altid afhænger udfaldet af hvad folk vil finde sig i - og så gælder det om at finde andre mere konstruktive måder at bruge energien på.

….

 

Den nuværende struktur og de kendte rammer kommer på mange måder til at sprænges og flere ting kommer ikke til at fortsætte som hidtil… og det kan jo både være godt og skidt.

 

Statens, regeringens, autoriteters og myndigheders, såvel som andre samfundsmæssige institutioners beføjelser vil ændre sig markant – og det kan både gå i retning af væsentlig mere eller mindre magt.

Borgernes rettigheder eller mangel på samme ligeledes så.

 

Mistilliden til ydre autoriteter og både statslige og private institutioner, der betragtes som samfundsmæssige højborge, vil nå sit absolut højeste.

 

Mangt og meget har allerede lidt alvorlige tillidsknæk de seneste år, (tænk blot på ting som medier, det politiske system, banksystemet, skattesystemet osv. osv.), nogle vil mene de allerede har spillet totalt fallit - og i deres nuværende form bliver det i hvert fald ikke bedre, de kommende par år.

….

Mistilliden vil også gå den anden vej, fra autoriteter/myndigheder mod borgerne, så der vil værre en større tendens til at slå hårdt ned mod disse…

 

Ekstreme grader af censur, overvågning og social adfærdsregulering og et meget lille individuelt råderum kan blive resultatet, hvis vi ikke passer på.

 

Hvis roret bare overlades til andre, kan selv den mest autoritetstro ende med at blive meget ubehageligt overrasket over hvilket samfund, de ”pludselig” befinder sig i, ved dets nye årtis begyndelse.”

….

Organiseringen og struktureringen af arbejdslivet står også overfor større, markante ændringer, med det stærke fokus på Saturn og Stenbukken.”

(…)

 

Inden for de rammer, som de pågældende energier giver, er mulighederne for konstruktiv brug:

 

I langt højere grad at sætte rammerne for dit eget liv, både arbejdsliv og privatliv - tage autoriteten og styringen i stedet for at overlade det til ydre autoriteter.

 

Kort sagt, i de sammenhænge hvor Saturn-Pluto = mere magt og kontrol til autoriteten, så er valget dit om det skal være dig, som tager din indre autoritet på dig og dermed får mere magt og styring over dit liv eller om det bliver de ydre, der skal tage endnu mere over.

 

 

Skrevet og uploadet i efteråret 2019: om det forestående præcise møde mellem Saturn og Pluto i starten af 2020

 

Denne kombination og tegnplacering bringer omfattende samfundsomvæltninger med sig,  meget af den hidtidige struktur og de kendte rammer for systemet vil sprænges i en sådan grad, at flere ting ikke kommer til at fortsætte som hidtil…

 

Organiseringen og struktureringen af arbejdslivet er en af de ting, der står overfor større ændringer, pga det stærke fokus på Saturn og Stenbukken.

 

Det samme gælder ledelsesstil og metoder.

 

Flere af statens, regeringens, autoriteters og myndigheders, såvel som andre samfundsmæssige institutioners beføjelser kommer til at ændre sig markant – og det kan både gå i retning af væsentlig mere eller mindre magt.

 

Borgeres rettigheder eller mangel på samme ligeledes så.

 

Mistillid mellem borgere og autoriteter og myndigheder kan let nå nye uhørte højder.

 

Myndigheder kan i desperation meget vel forfalde til at slå ekstra hårdt ned mod kritik og modstand.

Ekstreme grader af censur, overvågning og social adfærdsregulering kan blive resultatet, hvis der ikke bliver sagt fra i tide.

 

---

Det er derfor, at meget nu synes at være under forfald og ikke længere fungerer, det er derfor vi konstant får serveret historier om myndigheder og samfundsinstitutioner, der åbenlyst ikke længere varetager de opgaver, de, på papiret, var sat i verden for at udføre, derfor vi konstant får meldinger om skandaler, svindel, svigt, fejl, ressourcemangel og dårlig ledelsesstil og derfor at vi ser tidligere magthavere, der trods forsøg på at klamre sig til fortidens magt, i stedet ender med at få ikke særlige værdige exits.

 

Denne konjunktion, handler dog ikke bare om 2019 - 2021, hvor Saturn og Pluto er indenfor mærkbar afstand af hinanden.

 

Denne kombination handler nemlig også om den lange bane, både bagud og fremad.

 

Vi befinder os i slutningen af en større cyklus der tog sin start i 1982, da planeterne sidst var i konjunktion og som nåede sit dramatiske midtpunkt, ved oppositionen, i 2001.

 

 Magthaveres beslutninger og handlinger, både de åbenlyse og de skjulte agendaer, den førte politik, de økonomiske og samfundsmæssige beslutninger, der blev truffet, de krigserklæringer der blev givet i de år, såvel som folkets reaktion på det eller mgl på samme, er alt sammen noget vi mærker konsekvenserne af nu.

 

Vi høster nu, som der blev sået i de år.

Og hvis tingene ikke føles særligt holdbare lige nu, er det nok fordi, at de frø, der blev sået ikke var særligt sunde og ej heller blev lagt i jorden med de bedste hensigter!

 

Fremadrettet betyder det også, at de beslutninger og handlinger, der træffes og foretages nu her ved begyndelsen af den nye cyklus, der starter i januar 2020, vil have konsekvenser adskillige årtier frem og derfor gælder det selvfølgelig om at tænke sig grundigt om og træde varsomt, hvad end det er dig selv eller dine efterkommere, der må leve med konsekvenserne til den tid.

 

Det gælder om at være væsentligt mere vågne og opmærksomme, ved denne cyklus’ start, med henblik på hvad vi tillader, at der bliver iværksat fra højere hold, såvel som hvad vi selv sætter i gang, i begyndelsen af 20erne, end vi/de var i start 80erne og starten af dette årtusinde.

 

Skrevet og uploaded: Slut 2019: om Saturn i Vandbæreren i årene 2020 - 2023

 

Med denne placering bliver teknologi det helt store tema og et emne vi i den grad bliver nød til at forholde os til og tage ansvar for.

 

Det vil blive mere synligt og konkret, hvad der på nuværende tidspunkt kan lade sig gøre rent teknologisk og hvor vi så må tage ansvar for, hvad vi vælger at gøre med de muligheder, såvel som de faldgruber og farer, der ligger deri.

 

Kunstig intelligens, 5G og smartgrid er selvfølgelig alt sammen en del af det – og skulle meget nødigt komme dertil hvor det fra visse sider er planlagt!

 

Derudover kan der blive tale om anden teknologi, som allerede eksisterer, men som hidtil er blevet holdt skjult og nu præsenteres. Såvel som om reelle nye opfindelser.

 

Det vi skal gøre op med er, om det skal være os, der bruger teknologien eller om det er den, der skal overtage og bruge os.

 

Der kan være ny teknologi, der forbedrer livet og/eller frigør os til at gøre andre vigtigere og/eller mere fornøjelige ting – og så er der den slags teknologi, der begrænser os, overvåger os, overflødiggør os, gør os syge eller i sidste ende forvandler os til maskiner…

 

Alle tegn har positive og negative træk og vi står derfor ved en skillevej – hvor vi skal gøre vores yderste for at fremelske de positive elementer af Vandbæreren.

 

At forholde sig til og tilgodese menneskelige følelser er ikke Vandbærerens og ej heller Saturns stærkeste side og derfor er det yderst vigtigt at have hjerte og sjæl med, i de beslutninger der træffes. Da det hele ellers kan blive for distanceret, koldt, robotagtigt og i sidste ende ødelægge mennesket, hvis vi ikke passer på.

 

 

Updates skrevet undervejs i start 2020’erne

 

 

Skrevet og uploadet 11. Marts 2020

 

Virusudbruddet blev indrapporteret til Verdens Sundheds Organisation d. 31/12, PRÆCIS samme dag som Saturn og Pluto nåede inden for den kritiske ene grad af hinanden og påbegyndte den præcise fase af konjunktionen…hmmm

 

I denne præcise fase, var der, udover verdenens stigende kendskab til udbruddet også historiske skovbrande og voldsomt gang i krigstrommerne; drab på generaler, flynedskydninger, såvel som rigsretsags cirkus, men alt det fizzlede tilsyneladende ud igen…

Det gjorde virus sagaen så ikke…

 

Efter at Saturn og Pluto havde påbegyndt en ny cyklus i januar, satte et Jupiter – Neptun også aspekt ind, (begge planeter hersker over Fiskene - og Jupiter gik nu ind og forstørrede og forstærkede Neptun i Fiskene)

Både heftige regnskyl, oversvømmelser og virusspredning fulgte med …og tingene begyndte da også for alvor at blive ”fishy” …

 

Samtidig nærmede Jupiter sig nu også Pluto, hvilket åbnede op for at tingene kunne blive mere ekstreme, mulig eskalering af mørke agendaer, men at de så til gængæld også ville blive mere transparente…

 

Kendskabet til oktobers begivenheder * begyndte nu at sprede sig blandt folk, der søger deres nyheder uden for det etablerede nyhedssystem.

 

(* Event 201 Corona virus simulations øvelse i USA & den internationale militærparade i Wuhan, Kina, simultant i oktober 2019).

(…)

 

På januars sidste dag advarer en finansiel anonym insider, med bekendtskaber i store sundhedsmyndigheder, så andre investorer på et messageboard om, at virus vil forårsage at aktiemarkedet og verdensøkonomien krakker i marts – det skulle ifølge denne allerede være en kendt sag blandt højprofils investorer, der så diskret som muligt allerede var begyndt at sælge ud – men MEST utroligt af alt, var at samme insider sørme også lige i forbifarten kunne nævne, at det første vestlige land, hvor internationale sundhedsmyndigheder havde planer om ”at afprøve” at sætte ind med drastiske indgreb og metoder a la Kina ville være…. Italien…HMMM!!!!

 

Den tager vi lige igen: slut januar! Altså omkring 3 uger FØR udbruddet eskalerede vildt hen over en weekend i Nord Italien (samtidig med at Mars udløste en tidligere stadig aktiv formørkelse i Stenbukken) og omkring 5 uger før at hele landets borgere pludselig var under lockdown og karantæne…

(…)

 

Ja, man må da godt nok sige, at det har været en vinter med mange ting ”at undre sig over”…

Og med forårets komme er det da vist på allerhøjeste tid at Sandhed og Lys bryder igennem!!!

 

 

Skrevet og uploaded; midt Marts 2020:

 

Forståelig frygt for sygdom og for at miste elskede personer får lige nu mange til at acceptere/bifalde frihedsbegrænsninger og kontrolforanstaltninger, de ellers aldrig ville have fundet sig i… selvfølgelig også ud fra en opfattelse af, at dette er et nødvendigt onde, i en midlertidig krise situation, der går over igen, for det er jo det, vi får fortalt.

 

Men de aktuelle energier og planetplaceringer peger dog bare på en reel fare for, at nogle af disse tiltag vil vise sig at være knap så midlertidige endda….

 

Saturn er nemlig en planet, der står for ting, der varer i lang tid og det her blev igangsat i et kardinalt tegn, hvor nye æraer begynder, nu efterfulgt af ophold i Vandbæreren, som er et af de faste og vedligeholdende tegn.”

(…)

Det er altså utopi at tro og håbe på, at det her blot er en kortvarig midlertidig situation, som er overstået inden påske and ”then back to normal”, beklager...”

 

(…) ”det er vigtigt, at det, blandt dyder, som ”samfundssind”, fortsat også er tilladt at stille kritiske spørgsmål til tiltagenes omfang, såvel som til hvorvidt virus nu vitterlig er en årsag eller et påskud.

For astrologisk set, er der desværre meget, der peger på sidste…”

 

Længslen efter at kunne vende tilbage til livet og hverdagen som vi kender det, vil lige nu være stor hos mange og kun blive større som dagene går.

 

Men dette er sket under en Saturn – Pluto konjunktion og en Jupiter- Pluto ditto - og som enhver, der har oplevet at have Pluto stående ovenpå en personlig planet eller punkt i deres horoskop, ved, så bliver livet bare aldrig bliver det samme igen derefter…

 

På et eller andet tidspunkt opstår der selvfølgelig en ny form for hverdag igen, men noget har ændret sig uigenkaldeligt og bliver aldrig det samme igen.

 

Så hvor svært det end er, er det faktisk spild af energi kun at fokusere på at kunne vende tilbage til det gamle og velkendte, for det løb ER kørt…i stedet kan energien med fordel bruges på hvordan du, (når nu tingene VIL ændre sig for altid), ønsker den nye verden og dit nye liv skal se ud på den anden side - ellers bliver beslutningen taget for dig og det er ikke sikkert, du vil bryde dig om resultatet, når først chokket over det, der sker lige nu og her, har lagt sig…..

 

Jeg har skrevet om et uundgåeligt samfundsnedbrud og økonomisk krise/kollaps længe – og om hvordan der i ruinerne af det faldne også lå et kæmpe potentiale for at kunne bygge en mere retfærdig, fri og ligelig fordelt verden op…

 

Ligesom jeg også har skrevet længe om, at hvor tingene ender med at bære hen, afhænger af hvad folk er villige til at finde sig i.

 

Saturn i Vandbæreren kan hvis vi går ned på stikords niveau både betyde: længerevarende begrænsning af frihed og fællesskab, såvel som: manifestation af frihed og fællesskab.

 

Heri lægger vores valg - det er temmelig op ad bakke lige nu for sidstnævnte mulighed, men ladesiggørligt, hvis der tænkes ud af boksen.”

 

 

Skrevet og uploaded i September 2020: Saturn - Pluto konjunktionen strammer til igen

 

Netop på den allerførste dag, i den præcise fase; d. 31. december, på grænsen mellem et forgangent årti og et spritnyt, modtog WHO, iflg. den officielle historie,  meldingen om et virus udbrud i Kina.

 

Ved udgangen af fasen, var de første drakoniske tiltag mod virus netop sat i værk i landet, heriblandt tiltag, som resten af verden også skulle få at mærke efterflg.

 

Som en ”anonym insider” mystisk nok kunne advare andre om allerede sidst i januar ( altså FØR noget større udbrud havde fundet sted i Europa!) ville Italien være det første vestlige sted, hvor sådanne tiltag ville blive ”afprøvet”.

 

Omkring 3 uger senere fandt de første Italienske regionale lockdowns sted, da Saturn og Pluto nu var lige lidt over 3 grader fra hinanden, sidenhen fulgte resten af landet.

Da vi nåede til lockdown fasen herhjemme i marts var Saturn og Pluto over 4 grader fra hinanden.

 

Så når vi nu bevæger os under de 3 grader igen, de næste 5 ugers tid, kan det med andre ord oversættes til; mere tungt og intensivt end i marts!

(De øvrige større aspekter, der var aktive i marts er nemlig også aktive nu).

 

Så at der vil blive forsøgt at få flere drakoniske tiltag og indgreb indført her i efteråret siger næsten sig selv…

 

Konjunktionen ebber endeligt ud ved årsskiftet, så den kommende tid er der hvor slaget skal stå sin gang om hvor aspektets temaer skal lande.

 

Det er derfor bydende nødvendigt, at vi alle hver især nu må arbejde med at slippe vores frygt og agere ud fra hvad vores indre autoritet, vores samvittighed og vores sjæl befaler os.

Ingen kan klandre en anden for at gøre noget, der reelt udspringer derfra.

 

At vende det blinde øje til det, der foregår, hvis man inderst inde godt kan mærke, at noget er helt galt, er derimod en anden sag…”

 

-----

Jupiter – Neptun sekstilen ( virus – spredning – bølger – vand -  medicin, vacciner og medicinalindustrien -kure og andre ”løsninger” – noget, der må ofres – propaganda, røgslør, illusioner og bedrag -   bedraget afsløres, illusioner brister – fuld klarhed indfinder sig- spirituelt gennembrud ) satte ind i januar og har sin sidste præcise fase i oktober, hvorefter aspektet ebber helt ud i slut november.

 

Dette aspekt er klart det mindste af årets aspekter, men bemærk, at det er det aspekts temaer, som den officielle narrativ har pustet op til at været årets altoverskyggende - selve årsagen, som nærmest alt har handlet om …

 

Det kan astrologien dog fuldstændigt dementere;  det er det ikke. Så langt fra!

 

(En Jupiter – Neptun sekstil har bestemt sit at byde ind med, men trumfer altså ikke på nogle måder konjunktioner og kvadrater, som en planet som Pluto indgår i, ha ha).

 

Aspektet peger nærmere imod, at det har været det, der har været mest medvind til at bruge som coverstory.”

 

Skrevet og uploadet i September 2020: Jupiter – Saturn konjunktionen, der peaker ved Vintersolhvervet 2020 går nu i gang

 

Længslen efter at vende tilbage til tiden før… er forståelig, men må nu slippes, da den båd for længst er sejlet.

 

Det, det gælder om nu, er at sætte AL fokus ind på hvilken slags ny æra, det er vi ønsker, vælger og tillader at skyde i gang, ved årets udgang, med andre ord; hvordan den nye verden, samfundet og vores liv skal se ud fremadrettet.

For hvis det skal være et sted som overhoved er værd at leve i, må vi alle sammen på banen og gøre brug af vores medskaber evner NU.

 

For der er mørke kræfter, der har været på forkant og har planlagt deres version af dette skifte længe - og mens den slags verden de ønsker, selvfølgelig er til gavn for dem selv, er den det så absolut ikke for flertallet af os andre!!!

 

Luftelementet omhandler meget vores sociale liv og idealer.

 

Det er i Lufttegnet Vandbæreren, at Jupiter og Saturns endelige møde finder sted i december.

Vandbæreren er tegnet for frihed, fritænkning, lige rettigheder for alle, fællesskab og netværk på tværs af tilhørssted, baseret på åndeligt slægtskab. Såvel som tegnet for teknologi.

 

Og det er jo ret tydeligt, at det især er disse områder, der enten er under stærkt angreb eller misbruges nu.

Mørke kræfter er mere end godt i gang med at stjæle vores frihed og rettigheder, der er enten skrap censur mod – eller latterliggørelse af - kritiske røster, der kan tænke ud af boksen, der skabes splittelse og fællesskabet forsøges nedbrudt, vores sociale liv forsøges styret over i  ”social distance og bobler”  - og i sidste ende henimod et ”socialt liv”, der primært kommer til at foregå teknologisk, fysisk adskilt og evigt overvåget.

 

Teknologi misbruges imod os, til at skade os, frem for at hjælpe, helbrede og frigive mere tid til at beskæftige os med andre vigtigere og sjovere ting.

 

I forgangne tider sagde man, at en regent/leder ville dø eller gå af, når Jupiter og Saturn mødtes og at en ny stor regent/leder ville komme til.

 

Under Vandbærerens indflydelse er der et kæmpe potentiale for, at menneskeheden kommer så meget i kontakt med deres egen ”indre regent”, at der reelt ikke længere behøver at være nogle jordiske øvre af slagsen eller at de i hvert fald kun får minimalt at skulle have sagt.

Den ”nye regent” er altså med andre ord, hver enkelt af os.

 

Sammenholdt med Saturn – Pluto konjunktionens tema om, at vi hver især må indtage vores egen indre autoritet er budskabet meget klart; at tiden er inde til at tage vores power tilbage, indtage den fuldt ud og bruge den konstruktivt, til gavn for både os selv, vores individuelle frihed, såvel som helheden og fællesskabet

 

At vi indfrier dette potentiale er de mørke kræfters største skræk, for så kan vi ikke længere styres og udspille vores slaverolle i det fascistiske rige, de har planlagt.

 

Det er derfor, at de nu går all in, i håb om at undertrykke og totalt forpurre potentialet, indgangen til den nye æra byder på.

 

Så det gælder i den grad om ikke at falde for deres tricks og skræmmekampagner og om ikke at deltage i nogle former for undertrykkelsesritualer.

 

Jupiter – Saturn aspektet peaker d. 21. december ved Vintersolhvervet, dagen hvor ”the Return of the Light” finder sted.

Heri ligger et smuk symbolsk potentiale for, at Lyset ved indgangen til den nye store æra, for alvor kan vende tilbage til Jorden, til jordboerne og vores liv, men det kræver, at vi modigt og frygtløst baner vejen derhen til, fra nu af.

 

 

 

Skrevet og uploadet i Efterår 2020:  Jupiter – Pluto konjunktionens sidste peak

 

Det var under første fase af Jupiter – Pluto konjunktionen, at der i foråret herhjemme blev vedtaget flere midlertidige hastelove.

 

Her under den sidste fase, forsøges så at gøre en endnu mere ekstrem lov - en epidemilov - permanent!

 

Selvfølgelig taler de astrologiske aspekter og energier for at et nyt slags samfund og en ny styreform opstår fra vinteren af.

 

Enhver borger i dette land bør dog lige gøre sig selv den tjeneste at sætte sig lidt nærmere ind i dette epidemi-lovforslag og så afgøre om det er DET slags samfund og DEN slags styre, de ønsker at leve i og under fremover, mens vi stadig har noget at skulle have sagt.

 

Men hvis det er ok med dig at leve i et fascistisk diktatur, hvor EN minister har helt og aldeles fuldkommen magt, selv kan definere, hvad der skal betragtes som en ”samfundskritisk sygdom” og dermed hvem der er  ”syge”, hvor tvang, internering og forcering ind i dit hjem er midler, der kan tages i brug, uden NOGEN som helst former for retssikkerhed, så skal du endelig bare lukke øjnene og læne dig tilbage, for så er det, det du får!

 

Så har vi alle de nye restriktioner, der mildest talt ikke giver meget logisk mening, såvel som påbud og anbefalinger om at drosle helt ned på alle sociale aktiviteter.

 

I den sammenhæng kan det jo lyde utroligt smukt, at der nu skal kastes millioner efter at styrke ”det digitale samvær, som værn mod ensomhed”, hvis det altså ikke lige var fordi, at det, sådan helt tilfældigt, hørte til den længe planlagte, mørke udgave af den nye æra som Jupiter - Saturn konjunktionen kickstarter om under 8 uger.

(Se opslaget ovenfor om den systematiske nedbrydelse af vores sociale liv)

 

Men igen, hvis det er den slags ”sammen- hver for sig” - verden man ønsker at leve i permanent fremover, skal man da endelig bare læne sig tilbage – og mens man sidder der tilbagelænet, kan man jo passende begynde at planlægge sin digitale jul over skærmen med sine nærmeste...

 

En af de ting, der vil stå tilbage ved dette år, er hvordan det at spille på ellers smukke dyder og ting, som at tage os af og passe på hinanden og især de svageste i samfundet, på fællesskab, på musik og (fælles)sang, i den grad er blevet vendt på hovedet, udnyttet og misbrugt i forsøget på at indføre denne mørke agenda.

Det er meget, meget grimt at være vidne til, det er decideret ondskab – og fri os fra det!

 

Heldigvis virker det da til, at der lige blev gået en anelse for langt denne gang -  (det er jo det Jupiter gør; overdriver, forstærker og forstørrer og Pluto er bare ekstrem i sig selv), så flere og flere da også har indset, at det her overhoved ikke hænger sammen eller kan have et positivt intent…

 

Kritiske røster vinder mere indpas, noget er begyndt at ulme… ”

 

 

Skrevet og uploaded i slut 2020, om 2021

 

I kombination med Den store (Jupiter - Saturn) konjunktion handler Jupiter – Uranus (aspektet) meget om bevidsthedsniveau og opvågning

 

Vi runder med peaket i januar et skarpt hjørne i deres indbyrdes cyklus og muligheden for et kollektivt leap i bevidsthedsniveau skal altså indfris og finde sted inden for årets første måneder, hvis det skal være, i denne omgang.

 

Individuelt er der selvfølgelig altid mulighed herfor.

 

Sker der ikke et fælles bevidstheds - leap i januar/februar, som bare får alle med på vognen, så kører vi herefter ud af flere spor, der kan se vidt forskellige ud, for forskellige mennesker.

 

Den mere langvarige del af 2021s primære aspekt; Saturns og Uranus’ kvadrat - med 3 direkte hits i februar, juni og december og et efterspil i 2022 - omhandler netop dette split:

 

Splittet mellem de nye muligheder, den nye æra bringer, dem vi får serveret og dem, nogle selv vælger at skabe.

 

Splittet mellem mennesker, herunder familiemedlemmer, partnere og venner, der vælger vidt forskellige veje.

 

Splittet mellem frihed og tryghed, frihed og begrænsninger, mellem autoritetstro og systemkritik & fritænkning.

 

Muligvis også splittet mellem dem, der får adgangsbillet til visse goder og dem, som ikke gør.

 

Splittet mellem teknologi/kunstig intelligens/transhumanisme og natur, det organiske, økologi og menneskelighed.

 

 

Skrevet og uploaded i start 2021

 

Vi har lige nu Solen og 4 planeter (Merkur, Venus, Jupiter og Saturn) placeret i Vandbærerens tegn og de venter på at få selskab af Månen også, i næste uge, så de kommer op på hele 6 af de klassiske himmellegemer i tegnet.

 

Dette stellium inviterer os til at hæve os op over vores preprogrammering til partout at holde med enten den ene eller den anden side, som f.eks. rød eller blå - og ligeledes over vores ego & følelsesmæssige attachments til vores side/hold, såvel som behovet for at få ret i den opfattelse, vi nu har haft af det, der foregår.

Og så bare lige prøve at se det hele oppefra og måske fra den synsvinkel få øje på nogle sammenhænge vi ikke så tidligere.

 

Tages der ikke imod tilbuddet om et mere helhedsorienteret og åbensynet helikopter syn – vil vejene splittes helt og aldeles herefter – der bliver så ikke tale om noget større fællesskab i denne nye æra, men om flere mindre fællesskaber og netværk blandt ligesindede – hvilket der selvfølgelig slet ikke er noget galt med, bortset fra, at det meget vel kan ende ud med at, man overhoved ikke har noget som helst at gøre med ”dem i de andre netværk”/”dem på den anden side” – og at familier og venner vil blive splittet af det.

 

Vandbærerens to herskere, Saturn og Uranus befinder sig nemlig i et indbyrdes aspekt, som fra på lørdag går ind i sin præcise fase.

Det er et uharmonisk aspekt – der netop vidner om (mere) splittelse.

 

Splittet mellem den gamle verden og den nye, splittet mellem de forskellige retninger, der kan gås i herfra og splittelse mellem mennesker, som ikke er af samme opfattelse.

 

Og nu er der så også oppefra blevet indført tiltag, (oh, what a surprise, at endnu en ”konspirations teori” nu sørme blev realitet), der deler folk op i et A og B hold og hvem der kan få lov til hvad.

()….V-passet, (som hele tiden har været planen)….

 

(..) Nu opstod der jo tydeligvis panik i november/december, hvor man pludselig fik super travlt med at udrulle næste akt, allerede i december – for ellers er jeg nemlig overbevist om at manuskriptet og planen var, at stikket først skulle have været udrullet i 2022, under  Jupiter- Neptun konjunktionen i Fiskene, hvilket også ville have været et mere realistisk scenario, i forhold til troværdighed – det ville stadig have været forholdsvis hurtigt, men trods alt mere plausibelt, at det kunne lade sig gøre på 2 år.

 

Men med opspeedningen af agendaen bliver det så i stedet nok bivirkninger, der for alvor viser sig i 2022….

 

 

Skrevet og uploaded i forsommeren 2021:

 

Adskillelsen starter oppefra med diverse opsplittende tiltag og udsagn og drypper derfra videre nedad og ud i snart sagt alle situationer og relationer, vi indgår i.

 

Der skubbes og manipuleres kraftigt fra både officiel OG uofficiel hold til at ”begge fløje” skal se modparten, ikke bare som stående i vejen for deres foretrukne livsførelse, men også som direkte farlige for deres helbred og overlevelse - og begge sider nudges hen imod at være/blive mere eller mindre ligeglade med, hvad der måtte ske med ”de andre”, hvad end det drejer sig om udelukkelse eller det, der er værre, i fremtiden - ”for de har jo selv valgt, som de har gjort – og de kunne jo bare have gjort/valgt det samme som mig.”

 

Denne de-sensitivisering er, hvis den lykkedes, selvfølgelig enorm behændig, hvis agendaen skulle få lov til at rulle videre derudaf til det punkt, hvor der for alvor begynder at ske virkelig ubehagelige ting med dele af befolkningen…

 

Hverken Saturn eller Uranus er da just heller kendt for deres empatiske kvaliteter, men snarere for kulde og distance.

 

()Frygt, – og hver fløj frygter hver sine ting, som der lige nu spilles gevaldigt på fra forskellige vinkler – Splitting og Divide & Conquer er gamle velafprøvede metoder, men jo kun effektive, hvis vi spiller med og lader dem virke!

 

Som modvægt har vi lige nu Jupiter placeret i Fiskene, der opfordrer til større indbyrdes medfølelse, forståelse og samhørighed – også selvom det måtte være på afstand, (det handler altså ikke nødvendigvis  om hvem du socialiserer med, men mere om hvordan du reagerer, når der begås uret mod dine medmennesker eller de på anden måde er i nød). Dette bliver også et kæmpe tema til næste år.

 

Men til næste år er det måske bare på mange måder for sent…

 

Skrevet og uploadet i Efteråret 2021

 

Pluto har det generelt med at teste os for hvor langt vi vil gå og ligeledes for hvor dybt vi vil synke.

Og dette spørgsmål er og bliver højaktuelt for os alle den kommende tid.

 

Grundet Plutos placering i Stenbukken  vil vi hver især skulle forholde os til, om vi vil gå så langt eller synke så dybt, om man vil, som ”Stenbuk repræsentanter” som stat, statsledere, myndigheder og store virksomheder og firmaer nu gør.

Og også for hvor langt du vil gå i din respons.

 

Det handler meget om din moral, etik, højere principper og overbevisninger, som Jupiter repræsenterer.

 

Og uanset hvad du her i år,  har valgt for dig selv, din krop og din sjæl, i det, efter sigende, frivillige valg, vi alle blev stillet over for, så bør du kunne se, at et der lige nu sker et voldsomt samfundsmæssigt skred i måden vi behandler medmennesker på.

 

Du bliver dermed også stillet overfor det moralske og etiske dilemma, om du nu også synes, at det, der sker i DK – såvel som verdenen over – lige nu er ok og rimeligt og om du vil være med til at støtte op om og leve i sådan et samfund fremadrettet, uanset om det lige rammer dig – (her og nu, for bare vent, down the line rammer det os ALLE, hvis det får lov at fortsætte) -  eller ej.

 

Samtidig strammer Saturn og Uranus’ kvadrat til.

 

Med det aspekts energier kan det på mange måder også være forførende let at lade sig glide med på den hårdhed, kulde, foragt og opdeling af mennesker i A og B hold, der lægges for dagen.

 

Aspektet peaker juleaften – og uanset om du fejrer jul eller om julen betyder noget for dig eller ej, så er der i hvert fald  én ting, der er i den grad er værd at have med sig konstant her i tiden frem mod jul; nemlig at højtiden er HJERTERNES fest.

 

Så hvad siger dit hjerte dig, hvis du for en stund lige skubber din frygt, hvad end du nu frygter, lidt væk og mærker efter?

 

For lige nu bliver du nudged, fra utallige leder og kanter, til at lukke helt af for dit hjerte, hvorved det så også vil være så let som ingenting at glide ud af et så uforsonligt spor, at der ikke er nogen vej tilbage derfra – også selvom du senere skulle fortryde.

 

(…) Fra nu af gælder det for alt i verdenen om at holde hovedet koldt og hjertet varmt.

 

 

Skrevet og uploadet i slut 2021:

 

At 2022’s nulstilling også indbefatter økonomi, energikilder, ressourcer og fordelingen af dem, fortæller formørkelsessæsonen over Tyr/Skorpion aksen, som OGSÅ finder sted i foråret, ret klart.

 

Om der bliver tale om ændringer, der gavner de mange eller kun de meget få, afhænger igen af, hvem der vinder den subtile krig, vi befinder os i.

 

 

Skrevet og uploadet i starten af 2022:

 

Lad os skrue tiden tilbage til årsskiftet 19/20, hvor det allerede, astrologisk set, stod soleklart, at vi stod over for et større sammenbrud af samfund, systemer, økonomi og kendt levevis - og at tingene aldrig ville blive de samme igen.

 

Ligeledes at evt. fraktioner, der måtte have ønsker om at indføre totalitære forhold, det kommende år energimæssigt ville have deres bedste chance for at gå all in, men hvor afklaringen af, hvad der præcist skulle forårsage det - eller rettere være påskuddet - stadig var up in the air.

 

Dengang var der flere bolde oppe i luften; krigstrommerne buldrede, elementerne rasede på historisk vis og udmeldingerne om en virus begyndte at røre på sig.

 

Førstnævnte kunne føre til regulær krig, det kunne også føre til sanktioner, som kunne skubbe yderligere til økonomisk ustabilitet og i sidste ende skabe et crash, såvel som forsyningsproblemer.

 

Nr. 2 option kunne indebære større naturkatastrofer og/eller fremrykning af en fordrejet klima agenda.

 

Men som vi nu ved, blev det jo så det 3. kort, der blev trukket dengang.

 

Fastforward til start 2022, hvor dette kort efterhånden var blevet noget krøllet og slidt, (i takt med at Saturn – Uranus kvadratet begyndte at aftage), and what do you know, så dukker de andre options sørme sådan HELT tilfældigt op til overfladen igen…

 

Sceneskift, but same story, same destination – hvis altså ikke VI bringer det til en ende og skriver en ganske anden historie.

(…)

 

Her i februar tager Saturn … fat i en formørkelsesgrad og måneden, især den anden halvdel af måneden, er altså dermed en periode, som skarpe øjne bør holde nøje øje med!

 

Samtidig er det heller ikke hvilken som helst formørkelsesgrad, der udløses ved, at Saturn går i opposition til den.

Det drejer sig om en Solformørkelse tilbage fra d.  11. august 2018,  som faldt på samme gradtal som - og dermed linker tilbage til - den famøse ”Nostradamous Storkors formørkelse” 19 år før, i august 1999 – den nok mest kendte og omtalte Solformørkelse i nyere tid –  18°42  Løven.

End of the World – stemning”  er derfor blevet et tema for denne formørkelsesgrad – eller "the end of the world, as we know it"…..()

 

Solformørkelser i Løven forbindes især med stats – og kirkelige overhoveder, såvel som de royale og stjernerne; eliten, deres opstigning/ ankomst til magten/toppen eller deres fall from grace, afsættelse, abdicering eller død.

 

Formørkelser i Ild elementet henviser også til guld, varme, tørke, brande - og nogle gange også begyndelsen på krige…

 

 

Skrevet og uploaded i februar 2022

 

Det siges, at det er i perioder med flere ”Store Konjunktioner”, ( mellem Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun & Pluto), inden for en kort årrække,  at verdenen VIRKELIG forandrer sig.

Det er i sådanne overgangs- og opbrudsperioder, at ”nye verdensordener” kan komme til og at ”resets” finder sted – og forskellige fraktioner ( både synlige og mere skjulte) vil naturligvis kæmpe (på både åbenlys, såvel som på mere subtil vis) om hvem, der skal regere over den nye tid, der følger og om i hvilken retning, vi alle skal føres.

 

I 2020 havde vi hele tre af disse Store Konjunktioner – og nu blot 1 år og et par måneder efter den seneste står vi lige overfor en fjerde.

 

Det er altså både meget kraftfulde, såvel som langsigtede cyklusser, faser og epoker, der ender og begynder i disse år, så det er ikke så underligt, at starten på 2020’erne er så kaotisk og ekstrem, som den er – og at vi i et par år nu har været i konstant ”undtagelsestilstand”, krise, såvel som i krig, først på mere subtil vis, nu tilsyneladende på åbenlys vis...

 

 

Skrevet og uploadet i marts 2022

 

6 Store konjunktioner på blot 5 år, (fordelt over 3 i 2020, 1 her i 2022, 1 i 2024 og 1 i 2025), er ret massivt og abnormt og afspejler, at vi lever i særdeles unikke og afgørende tider, hvor rigtig meget af det velkendte, godt som dårligt, får en ende, hvorefter at en ny fase og en ny måde at leve på hen ad vejen vil vise sig.

 

Hvilket slags liv – og om det bliver et ønskværdigt et af slagsen eller ej, er det hele slaget står om.

 

2020ernes forskellige dramatiske og omvæltende begivenheder bør derfor ikke ses som separate,  – men som et samlet hele, designet i et forsøg på at føre menneskeheden et specifikt sted hen, hvor en lille flok gerne ser os – men kan, hvis mange nok er med på den, også skubbe os til at bevæge os i en helt anden retning, hvor vi indfrier det potentiale, som mange af os sjæle, der er her netop nu, er kommet hertil for at tilvejebringe; et bedre sted end før.

 

Freedom Truth Light & Tina

 

© Astrolog Tina Reinhardt Hansen

 

De fulde updates, såvel som mange andre skrevet både før, under og efter denne periode er at finde her

 

Tilbage til forsiden